TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Tra cứu đơn vị Bảo hiểm xã hội Bắc Giang cấp huyện/thành phố

Hà Ly 0 Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội Bắc Giang cấp huyện/thành phố là các cơ quan đầu mối, trực tiếp làm việc các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn nhằm thúc đẩy việc triển khai các chính sách, chế độ BHXH cho người lao động.
  Mục lục [

  Ẩn

  ]

Thông tin liên lạc, chức năng, thẩm quyền của từng đơn vị bảo hiểm xã hội Bắc Giang cấp huyện/thành phố đã được tổng hợp trong bài viết dưới đây. Điều này giúp các đơn vị sử dụng người lao động thực hiện đúng trách nhiệm về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

Cách tra cứu trung tâm bảo hiểm xã hội cấp huyện tại khu vực tỉnh Bắc Giang

Danh sách 10 trung tâm bảo hiểm xã hội Bắc Giang tuyến huyện/thành phố:

Bảo hiểm xã hội thành phố Bắc Giang

 • Địa chỉ: Số 414 đường Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
 • Số điện thoại: 0204.3851314
 • Thời gian làm việc: Sáng (8h00-12h00) - Chiều (14h00-17h00), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

Triển khai chương trình tư vấn tham gia BHXH tự nguyện tại thành phố Bắc Giang

Triển khai chương trình tư vấn BHXH tự nguyện trên địa bàn thành phố Bắc Giang

Bảo hiểm xã hội huyện Hiệp Hoà Bắc Giang

 • Địa chỉ: Trung Đồng, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang
 • Số điện thoại: 0240.3882182
 • Thời gian làm việc: Sáng (8h00-12h00) - Chiều (14h00-17h00), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

Bảo hiểm xã hội huyện Việt Yên Bắc Giang

 • Địa chỉ: Khu II, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
 • Số điện thoại: 0240.3874150
 • Thời gian làm việc: Sáng (8h00-12h00) - Chiều (14h00-17h00), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

Bảo hiểm xã hội huyện Sơn Động Bắc Giang

 • Địa chỉ: Khu 3, thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
 • Số điện thoại: 0240.3886220
 • Thời gian làm việc: Sáng (8h00-12h00) - Chiều (14h00-17h00), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

Bảo hiểm xã hội huyện Lục Ngạn Bắc Giang

 • Địa chỉ: Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
 • Số điện thoại: 0240.3882181
 • Thời gian làm việc: Sáng (8h00-12h00) - Chiều (14h00-17h00), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

Bảo hiểm xã hội huyện Lục Nam Bắc Giang

 • Địa chỉ: Quốc lộ 31, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
 • Số điện thoại: 0240.3884452
 • Thời gian làm việc: Sáng (8h00-12h00) - Chiều (14h00-17h00), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

Bảo hiểm xã hội huyện Yên Thế Bắc Giang

 • Địa chỉ: Thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
 • Số điện thoại: 0240.3876358
 • Thời gian làm việc: Sáng (8h00-12h00) - Chiều (14h00-17h00), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

Bảo hiểm xã hội huyện Lạng Giang Bắc Giang

 • Địa chỉ: Thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
 • Số điện thoại: 0240.385692
 • Thời gian làm việc: Sáng (8h00-12h00) - Chiều (14h00-17h00), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

Bảo hiểm xã hội huyện Yên Dũng Bắc Giang

 • Địa chỉ: Tiểu khu 4, thị trấn Neo, huyện Yên Dũng, Bắc Giang
 • Số điện thoại: 0240.3757108 - 0240.3857639
 • Thời gian làm việc: Sáng (8h00-12h00) - Chiều (14h00-17h00), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

Bảo hiểm xã hội huyện Tân Yên Bắc Giang

 • Địa chỉ: Phố Mới, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, Bắc Giang
 • Số điện thoại: 0204.3878437
 • Thời gian làm việc: Sáng (8h00-12h00) - Chiều (14h00-17h00), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

Cán bộ BHXH huyện Tân Yên trong 1 ngày làm việc

1 ngày làm việc bình thường của cán bộ BHXH huyện Tân Yên

Đọc thêm:

Tra cứu Bảo hiểm xã hội Hải Dương cấp huyện/thành phố/thị xã

Tra cứu Bảo hiểm xã hội Hà Nội cấp quận/huyện/thị xã

Chức năng của cơ quan bảo huyện xã hội cấp huyện/thành phố tại tỉnh Bắc Giang

Trung tâm bảo hiểm xã hội Bắc Giang tuyến huyện/thành phố có trách nhiệm giúp Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Giang triển khai thực hiện chế độ, chính sách BHXH trên địa bàn cơ quan đang quản lý. 

Trung tâm BHXH tuyến huyện/thành phố được Giám đốc BHXH Bắc Giang quản lý trực tiếp và toàn diện về chuyên môn. Ngoài ra, UBND cấp huyện/thành phố cũng chịu trách nhiệm quản lý hành chính đơn vị BHXH tuyến huyện/thành phố.

BHXH huyện/thành phố có đầy đủ tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản ngân hàng và trụ sở riêng.

Thẩm quyền của đơn vị bảo hiểm xã hội huyện/thành phố của tỉnh Bắc Giang

10 trung tâm bảo hiểm xã hội tuyến huyện/thành phố trực thuộc Bảo hiểm xã hội Bắc Giang có các thẩm quyền dưới đây:

 • Xây dựng các chương trình dài hạn, ngắn hạn thúc đẩy BHXH tại địa phương, lập kế hoạch công tác năm trình lên Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Giang phê duyệt, sau đó tiến hành thực hiện.
 • Hướng dẫn người sử dụng lao động lập danh sách đối tượng tham gia BHXH. Chủ động theo dõi và đôn đốc đơn vị nộp BHXH trên địa bàn cơ quan quản lý theo phân cấp quy định của BHXH Việt Nam và BHXH tỉnh Bắc Giang.
 • Tiếp nhận kinh phí và tổ chức chi trả theo danh sách đối tượng được hưởng BHXH mà cơ quan BHXH Bắc Giang phân cấp chuyển đến.
 • Quản lý nhóm đối tượng tham gia khám chữa bệnh (KCB) bắt buộc và tự nguyện do BHXH tỉnh Bắc Giang quy định. Nhắc nhở các đơn vị làm đầy đủ thủ tục để phát hành/gia hạn thẻ KCB theo đúng phân cấp.
 • Tiến hành giám định chi phí KCB của người có sổ, thẻ BHXH tại những cơ sở KCB. Hỗ trợ giải quyết những vấn đề liên quan để đảm bảo quyền lợi cho người bệnh.
 • Tiếp nhận và xử lý những đơn thư tố cáo, khiếu nại trong thẩm quyền cho phép hoặc trình lên cấp cao hơn xem xét, xử lý.
 • Truyền thông, giải thích về chế độ, chính sách BHXH trên địa bàn cơ quan BHXH quản lý.
 • Quản lý công chức, viên chức đang làm việc tại cơ quan BHXH tuyến huyện/thành phố. Quản lý tài chính, tài sản của BHXH dựa theo phân cấp của BHXH Việt Nam và BHXH tuyến huyện/thành phố.

Bảo hiểm xã hội Bắc Giang đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm quyền lợi của người lao động. Hy vọng, những thông tin trong bài viết này đã giúp người đọc hiểu thêm những kiến thức hữu ích để thực hiện nghĩa vụ và đảm bảo quyền lợi bảo hiểm xã hội đầy đủ nhất.

Đóng góp bài viết của bạn bằng cách gửi bài viết Tại Đây

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Đánh giá bài viết
Tra cứu đơn vị Bảo hiểm xã hội Bắc Giang cấp huyện/thành phố
0 0

Bài viết có hữu ích không?

Không
MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN VIÊN MIỄN PHÍ
Kết nối với khách hàng có nhu cầu chính xác


Bình luận

Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
bình luận
Sắp xếp : Mới nhất