avatart

khach

icon

Đóng bảo hiểm xã hội đủ 25 năm được hưởng mức lương hưu thế nào?

Bảo hiểm xã hội

- 11/03/2021

0

Bảo hiểm xã hội

11/03/2021

0

Quy định mới nhất về việc hưởng lương hưu của người lao động đóng bảo hiểm xã hội 25 năm được chúng tôi cập nhật đầy đủ trong bài viết này.

Mục lục [Ẩn]

Hiện nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cập nhật thông tin về thời gian nghỉ hưu và mức lương hưu với những trường hợp đóng bảo hiểm xã hội đủ 25 năm. Tham khảo bài viết sau để nắm được các thông tin hiện hành.

Quy định về điều kiện nghỉ hưu mới nhất

Căn cứ vào Điều 4 và Điều 5 Nghị định 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính Phủ, được áp dụng từ ngày 01/01/2021:

“Điều 4: Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường theo khoản 2 Điều 169 của Bộ Luật lao động được quy định cụ thể như sau:

1. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Điều 5: Nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường của người lao động theo Khoản 3 Điều 169 của Bộ Luật lao động được quy định cụ thể như sau:

1. Người lao động thuộc các trường hợp dưới đây có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Điều 4 của Nghị định này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác:

  • a) Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.
  • b) Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1 tháng 1 năm 2021.

Bộ trưởng BLĐTBXH ban hành danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

  • c) Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.
  • d) Người lao động có tổng thời gian làm nghề, công việc quy định tại điểm a và thời gian làm việc ở vùng quy định tại điểm b khoản này đủ 15 năm trở lên.”

Dựa vào những điều luật này, chúng ta xác định đóng bảo hiểm xã hội đủ 25 năm là đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Đọc thêm: Đóng BHXH 15 năm có được hưởng lương hưu không?

Tỷ lệ hưởng lương hưu cho người đóng bảo hiểm xã hội đủ 25 năm

Điều 56 Luật BHXH năm 2014 quy định mức lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện được tính tương ứng với số năm đóng BHXH. Tỷ lệ hưởng tối thiểu là 45%, tối đa là 75%.

Trong trường hợp người lao động nghỉ hưu từ năm 2021, tỷ lệ lương hưu sẽ là:

  • Lao động nam: 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với 19 năm đóng BHXH (năm 2021), từ năm 2022 trở đi sẽ là 20 năm, sau đó mỗi năm tính thêm 2%, tối đa bằng 75%.
  • Lao động nữ: 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với 15 năm, sau đó cứ mỗi năm tính thêm 2%, tối đã 75%.

Tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa mới nhất

Tỷ lệ hưởng lương hưu mức tối đa là 75%

Quy chiếu vào điều luật trên, nếu người lao động đóng đủ 25 năm BHXH và đủ điều kiện hưởng lương hưu trong năm 2021 sẽ được:

  • Lao động nam: 19 năm đầu được tính 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Từ năm thứ 20 đến năm thứ 25 là 6 năm nữa, tính thêm 6 x 2 = 12%. Như vậy, tổng tỷ lệ lương hưu = 45% + 12% = 57%.
  • Lao động nữ: 15 năm đâu được tính 45% mức bình quân tính lương đóng BHXH. Từ năm thứ 16 đến năm thứ 25 là 10 năm nữa, tính thêm 10 x 2 = 20%. Như vậy, tổng tỷ lệ lương hưu = 45% + 20% = 65%.

Bài viết này đã đưa đến cho quý bạn đọc quan tâm những thông tin về điều kiện hưởng lương hưu cũng như quy định tỷ lệ hưởng lương hưu với những ai đóng bảo hiểm xã hội đủ 25 năm. Từ đó, có thể áp dụng vào trường hợp cụ thể của mình để tham khảo quyền lợi khi tham gia BHXH.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

5 (1 lượt)

5 (1 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *