TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Hướng dẫn cách điền mẫu chế độ thai sản

Hà Ly 0 Bảo hiểm xã hội

Mẫu 01B-HSB là Danh sách người lao động hưởng chế độ thai sản được người sử dụng lao động lập và nộp cùng hồ sơ hưởng chế độ thai sản do người lao động chuẩn bị lên cơ quan BHXH. Từ đó làm căn cứ để cơ quan BHXH giải quyết chế độ thai sản.
  Mục lục [

  Ẩn

  ]

Hiện nay, để người lao động được hưởng chế độ thai sản, người sử dụng lao động cần lập Danh sách người lao động hưởng chế độ thai sản theo Mẫu 01B-HSB ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH.

Phương pháp lập mẫu đơn và trách nhiệm điền của người sử dụng lao động

Đơn vị sử dụng lao động lập Danh sách người lao động hưởng chế độ thai sản (Mẫu 01B-HSB) theo đúng thời hạn quy định tại Điều 102 Luật BHXH 2014.

Lưu ý: Với những trường hợp giao dịch điện tử kèm theo hồ sơ giấy, khi lập danh sách này phải phân loại chế độ phát sinh theo trình tự ghi trong danh sách, những nội dung không phát sinh chế độ thì không cần hiển thị;

 • Đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm tập hợp hồ sơ người lao động nộp để gửi đến cơ quan BHXH, trình tự theo ghi trong danh sách.

Góc trên phía bên trái ghi rõ tên đơn đi, mã số đơn vị đăng ký tham gia BHXH, số điện thoại liên hệ.

Phần đầu: Ghi rõ đợt trong tháng, năm đề nghị xét duyệt, số tài khoản, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nơi đơn vị mở tài khoản để làm cơ sở cho cơ quan BHXH chuyển tiền (với trường hợp người lao động không có tài khoản cá nhân).

 • Cơ sở để lập danh sách:

+ Hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ.

+ Bảng chấm công, bảng lương trích nộp BHXH của đơn vị.

Mẫu 01B-HSB hưởng chế độ thai sản

Mẫu 01B-HSB - Danh sách người lao động hưởng chế độ thai sản

Hướng dẫn điền Mẫu đơn 01B-HSB với trường hợp nghỉ hưởng chế độ thai sản

Phần 1: Danh sách đề nghị hưởng chế độ mới phát sinh

Phần này ghi danh sách người lao động đề nghị giải quyết hưởng chế độ thai sản mới phát sinh trong đợt.

 • Cột A: Số thứ tự.
 • Cột B: Ghi Họ tên người lao động đề nghị giải quyết trợ cấp BHXH.
 • Cột 1: Ghi mã số BHXH trong đơn vị đề nghị giải quyết trợ cấp BHXH.
 • Cột 2: Ghi ngày đầu tiên người lao động nghỉ việc thực tế hưởng chế độ theo quy định.
 • Cột 3: Ghi ngày/tháng/năm cuối cùng người lao động nghỉ hưởng chế độ theo quy định.
 • Cột 4: Ghi tổng số ngày nghỉ thực tế:

+ Nếu nghỉ việc dưới 1 tháng thì ghi tổng số ngày nghỉ.

+ Nếu nghỉ việc trên 1 tháng thì ghi số tháng nghỉ và số ngày lẻ (nếu có).

 • Cột C: Ghi số tài khoản, tên ngân hàng, chi nhánh nơi người lao động mở tài khoản.

Nếu người lao động không có tài khoản cá nhân thì bỏ trống phần này.

 • Cột D: Ghi chỉ tiêu xác định điều kiện, mức hưởng (Chỉ kê khai đối với đơn vị thực hiện giao dịch điện tử không gửi kèm theo chứng từ giấy):

Đối với lao động nữ sinh con:
+ Trường hợp sinh thông thường: Ghi ngày tháng năm sinh của con.

+ Trường hợp con chết: Ghi ngày tháng năm con chết. Nếu sinh hoặc nhận nuôi từ 2 con trở lên mà vẫn có con còn sống thì không cần nhập thông tin này.

+ Trường hợp mẹ chết sau khi sinh (theo khoản 4 và khoản 6 Điều 34 Luật BHXH): Ghi ngày tháng năm sinh của con và ngày tháng năm mẹ chết.

+ Trường hợp mẹ gặp rủi ro không có đủ sức khỏe chăm con: Ghi ngày tháng năm sinh của con và ngày tháng năm mẹ được cơ sở y tế có thẩm quyền kết luận không đủ sức khoẻ chăm sóc con.

Đối với người lao động nhận con nuôi: Ghi ngày tháng năm sinh của con và ngày nhận con nuôi.

Đối với lao động nữ mang thai sinh con hộ:
+ Trường hợp sinh thường: Ghi ngày tháng năm sinh của con.

+ Trường hợp con chết: Ghi ngày tháng năm sinh của co và ngày tháng năm con chết.

Đối với người mẹ nhờ mang thai hộ nhận con:

+ Trường hợp thông thường: Ghi ngày tháng năm sinh con và ngày tháng năm nhận con.

+ Trường hợp con chết: Ghi ngày tháng năm sinh con và ngày tháng năm con chết.

+ Trường hợp người mẹ nhờ mang thai hộ chết: Ghi ngày tháng năm sinh con và ngày tháng năm người mẹ nhờ mang thai hộ chết.

+ Trường hợp người mẹ nhờ mang thai hộ gặp rủi ro không còn đủ sức khỏe chăm con: Ghi ngày tháng năm sinh con và ngày tháng năm người mẹ nhờ mang thai hộ được kết luận không còn đủ sức khỏe chăm con.

Đối với lao động nam, người chồng của lao động nữ mang thai hộ nghỉ việc khi vợ sinh con; Đối với lao động nam, người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con, nhận con: Ghi ngày tháng năm sinh con.

Đối với nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe thai sản: Ghi ngày tháng năm trở lại làm việc sau ốm đau, thai sản.

Đối với nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Ghi ngày tháng năm Hội đồng giám định y khoa kết luận mức suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

 • Cột E: 

+ Trường hợp khám thai: Ghi rõ ngày nghỉ (trừ ngày lễ, Tết, ngày nghỉ tuần).

+ Trường hợp mẹ chết sau khi sinh và mẹ gặp rủi ro không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh mà không tham gia BHXH bắt buộc: Ghi mã số BHXH hoặc số thẻ BHYT của mẹ hoặc của con.

+ Trường hợp lao động nữ mang thai hộ sinh từ 3 con trở lên, tính đến thời điểm giao đứa trẻ, đứa trẻ chết: Ghi số con được sinh.

+ Trường hợp người mẹ nhờ mang thai hộ nhận con: Ghi như trường hợp lao động nữ mang thai hộ sinh con.

+ Trường hợp người mẹ nhờ mang thai hộ không tham gia BHXH bắt buộc thì ghi mã số BHXH hoặc số thẻ BHYT của mẹ nhờ mang thai hộ hoặc của con.

+ Trường hợp lao động nam, người chồng của lao động nữ mang thai hộ nghỉ việc khi vợ sinh con: Ghi rõ ngày nghỉ hàng tuần và mã số BHXH.

+ Trường hợp lao động nam, người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con, nhận con: Ghi số con được sinh; nhận.

Nếu vợ sinh hoặc nhận nuôi 1 con thì không cần ghi số con vì mặc định hiểu là vợ nhận, sinh 1 con. Đồng thời ghi mã số BHXH hoặc số thẻ BHYT của người mẹ hoặc con.

Đọc thêm: Tổng quan chế độ thai sản 2021

Phần 2: Danh sách đề nghị điều chỉnh số đã được giải quyết

Điền phần danh sách này khi người lao động  được cơ quan BHXH giải quyết chế độ trong các đợt trước nhưng vì tính sai mức hưởng, phát sinh hồ sơ, chế độ, tiền lương,... làm thay đổi mức hưởng thì cần điều chỉnh lại theo quy định.

 • Cột A, B, 1, C: Ghi như hướng dẫn tại Phần I.
 • Cột 2: Ghi Đợt/tháng/năm cơ quan BHXH đã xét duyệt tính hưởng trợ cấp trên Danh sách giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ (mẫu C70b-HD tương ứng đợt xét duyệt lần trước của cơ quan BHXH) mà có tên người lao động được đề nghị điều chỉnh trong đợt này.
 • Cột 3: Ghi lý do điều chỉnh, ví dụ:

+ Điều chỉnh tăng mức hưởng trợ cấp vì đơn vị chưa kịp báo tăng;...

+ Điều chỉnh giảm mức hưởng trợ cấp do giảm mức đóng BHXH nhưng đơn vị chưa báo, lập trùng hồ sơ,...

Cuối danh sách cần có chữ ký số của Thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm về những thông tin nêu trong danh sách. Nếu không thực hiện giao dịch điện tử thì Thủ trưởng ký, đóng dấu, ghi họ tên trên văn bản giấy tờ.

Bài viết đã hướng dẫn chi tiết các điền mẫu hưởng chế độ thai sản. Người sử dụng lao động tham khảo và thực hiện đúng để đảm bảo thủ tục giải quyết chế độ cho người lao động được nhanh chóng và chuẩn xác nhất.

Đóng góp bài viết của bạn bằng cách gửi bài viết Tại Đây

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Đánh giá bài viết
Hướng dẫn cách điền mẫu chế độ thai sản
0 0

Bài viết có hữu ích không?

Không
MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN VIÊN MIỄN PHÍ
Kết nối với khách hàng có nhu cầu chính xác


Bình luận

Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
bình luận
Sắp xếp : Mới nhất