TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Lưu ký giấy tờ có giá là gì? Quy định về lưu ký giấy tờ có giá

Lê Công Đạt & Tuyết Thanh 0 Thị trường tài chính

Giấy tờ có giá là bằng chứng xác nhận nghĩa vụ trả nợ giữa tổ chức phát hành giấy tờ có giá với người sở hữu giấy tờ có giá trong một thời hạn nhất định, điều kiện trả lãi và các điều kiện khác. Vậy lưu ký giấy tờ có giá là gì?
    Mục lục [

    Ẩn

    ]

Lưu ký giấy tờ có giá là gì?

Căn cứ Khoản 2, Điều 3, Thông tư 04/2016/TT-NHNN lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước là hoạt động nhận ký gửi, bảo quản, chuyển giao và thực hiện các quyền liên quan đến sở hữu giấy tờ có giá do thành viên trực tiếp lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước hoặc lưu ký tại Tài khoản khách hàng của Ngân hàng Nhà nước tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (gọi tắt là VSD) nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích liên quan đến giấy tờ có giá của người sở hữu và thực hiện một số nghiệp vụ tại Ngân hàng Nhà nước.

- Trong đó, các loại giấy tờ có giá bao gồm:

  • Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước
  • Trái phiếu Chính phủ
  • Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh thanh toán 100% giá trị gốc, lãi khi đến hạn
  • Các loại giấy tờ có giá khác do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định trong từng thời kỳ.

- Giấy tờ có giá phải thuộc quyền sở hữu hợp phải của thành viên, chưa chốt quyền nhận gốc và lãi khi đáo hạn. Giấy tờ có giá loại chứng chỉ lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước phải nguyên vẹn, không rách nát, hư hỏng, không bị thay đổi màu sắc, mờ nhạt hình ảnh hoa văn, chữ, số, không bị nhàu, nát, nhòe, bẩn, tẩy xóa.

Lưu ký giấy tờ có giá là gì?

Lưu ký giấy tờ có giá là gì?

Quy định về lưu ý giấy tờ có giá

Giấy tờ có giá ghi sổ lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước

Có 2 trường hợp xảy ra:

- Thành viên thực hiện lưu ký giấy tờ có giá thuộc danh mục giấy tờ có giá đang được quản lý tại Ngân hàng Nhà nước:

Thành viên gửi Ngân hàng Nhà nước Giấy đề nghị lưu ký giấy tờ có giá theo Phụ lục 2/LK và chứng từ liên quan. Trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị lưu ký giấy tờ có giá của thành viên, Ngân hàng Nhà nước chuyển giấy tờ có giá vào Tài khoản giấy tờ có giá khách hàng gửi lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước

- Thành viên trúng thầu mua giấy tờ có giá trong các phiên giao dịch do Ngân hàng Nhà nước tổ chức, Ngân hàng Nhà nước chuyển giấy tờ có giá trúng thầu của thành viên vào Tài khoản giấy tờ có giá khách hàng gửi lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước.

Giấy tờ có giá ghi sổ lưu ký tại VSD

- Khi có nhu cầu lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước, thành viên chuyển giấy tờ có giá từ Tài khoản lưu ký của thành viên tại VSD sang Tài khoản khách hàng của Ngân hàng Nhà nước mở tại VSD.

Khi nhận được thông báo của VSD về việc chuyển khoản giấy tờ có giá lưu ký của thành viên, Ngân hàng Nhà nước sẽ cập nhật những thay đổi trên vào Tài khoản giấy tờ có giá khách hàng gửi lưu ký.

- Trường hợp thành viên trúng thầu mua giấy tờ có giá trong các phiên giao dịch do Ngân hàng Nhà nước làm đại lý phát hành hoặc Ngân hàng Nhà nước bán giấy tờ có giá, Ngân hàng Nhà nước gửi VSD thông tin đấu thầu để VSD hạch toán lưu ký giấy tờ có giá.

Giấy tờ có giá loại chứng chỉ

- Thành viên gửi Ngân hàng Nhà nước Giấy đề nghị lưu ký giấy tờ có giá theo Phụ lục 2/LK và toàn bộ giấy tờ có giá loại chứng chỉ. Ngân hàng Nhà nước tiếp nhận, kiểm đếm và kiểm tra giấy tờ có giá loại chứng chỉ. Trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày kiểm xong giấy tờ có giá, Ngân hàng Nhà nước làm thủ tục chuyển giấy tờ có giá vào Tài khoản giấy tờ có giá khách hàng gửi lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước.

Quy định về lưu ký giấy tờ có giá

Quy định về lưu ký giấy tờ có giá

Hồ sơ mở tài khoản lưu ký giấy tờ có giá

Để lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức lập và gửi Ngân hàng Nhà nước 1 bộ hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ sau:

- Giấy nghị mở tài khoản lưu ký giấy tờ có giá theo Phụ lục 1a/LK

- Bản đăng ký mẫu dấu, chữ ký theo Phụ lục 1b/LK

- Các giấy tờ chứng minh việc tổ chức mở tài khoản lưu ký giấy tờ có giá thành lập và hoạt động hợp pháp như: Quyết định thành lập, giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật

- Các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của người đại diện của chủ tài khoản kèm giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn của người đó

- Trường hợp tổ chức mở tài khoản lưu ký thuộc đối tượng bắt buộc phải có chữ ký kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán trên chứng từ kế toán giao dịch với ngân hàng theo quy định của pháp luật thì ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ mở tài khoản lưu ký giấy tờ có giá phải có quyết định bổ nhiệm kèm giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn của kế toán trưởng (hoặc người phụ trách kế toán) của tổ chức mở tài khoản lưu ký giấy tờ có giá.

Lưu ý:

- Giấy nghị mở tài khoản lưu ký giấy tờ có giá và Bản đăng ký mẫu dấu, chữ ký là bản chính, còn các giấy tờ còn lại là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu.

- Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước mở tài khoản lưu ký giấy tờ có giá cho thành viên.

Hồ sơ mở tài khoản lưu ký giấy tờ có giá khá đơn giản

Hồ sơ mở tài khoản lưu ký giấy tờ có giá khá đơn giản

Đóng tài khoản lưu ký giấy tờ có giá

- Khi không có nhu cầu lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước hoặc do chia, tách, sáp nhập, hợp nhất và thu hồi Giấy phép, thành viên gửi Ngân hàng Nhà nước Giấy đề nghị đóng tài khoản giấy tờ có giá theo Phụ lục 4/LK

- Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của thành viên, Ngân hàng Nhà nước đóng Tài khoản giấy tờ có giá lưu ký của thành viên, đề nghị VSD đóng tài khoản giấy tờ có giá lưu ký tương ứng trên Tài khoản khách hàng của Ngân hàng Nhà nước tại VSD và thông báo cho thành viên.

- Nếu thành viên bị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất và thu hồi Giấy phép không làm thủ tục đóng tài khoản lưu ký giấy tờ có giá, Ngân hàng Nhà nước đóng tài khoản sau 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất và thu hồi Giấy phép (nếu tài khoản không còn số dư) hoặc phong tỏa tài khoản (nếu tài khoản còn số dư) và thông báo cho thành viên.

Việc xử lý giấy tờ có giá lưu ký trên tài khoản thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản tổ chức tín dụng và các quy định pháp luật có liên quan.

Các quy định về lưu ý giấy tờ có giá trên áp dụng với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức khác theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. TheBank sẽ cập nhập các quy định trên thường xuyên để mang đến cho khách hàng những thông tin mới nhất.

Đóng góp bài viết của bạn bằng cách gửi bài viết Tại Đây

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Đánh giá bài viết
Lưu ký giấy tờ có giá là gì? Quy định về lưu ký giấy tờ có giá
5 1

Bài viết có hữu ích không?

Không
MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN VIÊN MIỄN PHÍ
Kết nối với khách hàng có nhu cầu chính xác


Bình luận

Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
bình luận
Sắp xếp : Mới nhất