avatart

khach

icon

Người lao động chú ý: Hôm nay (20/12), hạn cuối nhận hồ sơ hỗ trợ tiền mặt từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Tin tức

- 20/12/2021

0

Tin tức

20/12/2021

0

Hôm nay (20/12) là thời hạn cuối cùng tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ tiền mặt từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp của người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Mục lục [Ẩn]

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ngày 20/12/2021 là hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp ở mốc ngày 30/9/2021 theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTgcủa Chính phủ.

Như vậy để nhận hỗ trợ tiền mặt từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp cần làm đơn gửi cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi nhận hỗ trợ chậm nhất đến hết 24 giờ ngày 20/12/2021. Người lao động có thể nộp hồ sơ theo các cách sau đây:

 • Khai thông tin theo mẫu số 4 (ban hành kèm theo Quyết định số 28) và gửi về cơ quan BHXH nơi gần nhất.
 • Gửi hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, ứng dụng BHXH số - VssID

Hồ sơ nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp

Hôm nay (20/12), hạn cuối tiếp nhận hồ sơ nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Trước đó, nhằm hỗ trợ người lao động chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Chính phủ thực hiện chính sách hỗ trợ tiền mặt cho người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp. Mức hỗ trợ được tính dựa trên thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó:

 • Thời gian đóng BHTN dưới 12 tháng: Nhận hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người
 • Thời gian đóng BHTN từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng: Nhận mức 2,1 triệu đồng/người
 • Thời gian đóng BHTN từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng: Nhận mức hỗ trợ 2,4 triệu đồng/người.
 • Thời gian đóng BHTN từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng: Nhận hỗ trợ 2,65 triệu đồng/người
 • Thời gian đóng BHTN đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng: Nhận hỗ trợ 2,9 triệu đồng/người
 • Thời gian đóng BHNT đủ từ 132 tháng trở lên: Nhận hỗ trợ 3,3 triệu đồng/người.

Tiền hỗ trợ từ Quỹ BHTN sẽ được chuyển khoản qua số tài khoản mà người lao động cung cấp. Thời gian thực hiện hỗ trợ từ 1/10/2021 và hoàn thành vào ngày 31/12/2021 (10 ngày sau hạn cuối nhận hồ sơ).

Tính đến ngày 17/12, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giải quyết hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho hơn 12,6 triệu lao động.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, dự kiến có trên 2,42 triệu người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp đủ điều kiện nhận hỗ trợ. Tuy nhiên đến nay mới có khoảng 1,3 triệu lao động gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ.

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, BHXH Việt Nam chỉ đạo các đơn vị liên quan thông báo tới người lao động thuộc đối tượng được nhận hỗ trợ nhanh chóng nộp hồ sơ để nhận tiền hỗ trợ theo quy định.

Mới đây, BHXH Việt Nam vừa có văn bản về việc đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đúng thời hạn. Theo đó, trên cơ sở đề xuất của BHXH Việt Nam tại Công văn số 3750/BHXH-CSXH ngày 19/11/2021 về tháo gỡ một số khó khăn trong thực hiện Quyết định số 28; ý kiến trả lời của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công văn số 4744/LĐTBXH-VL ngày 17/12/2021, Ban chỉ đạo yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai ngay một số nội dung sau:

 • Thứ nhất: Yhông tin đến người sử dụng lao động và tiếp nhận danh sách người lao động đề nghị hưởng hỗ trợ theo Mẫu số 02, Mẫu số 03 (ban hành kèm theo Quyết định số 28) đối với người lao động đang tham gia BHTN tại các đơn vị.
  • Người SDLĐ là các cơ quan, đơn vị, tổ chức như: Đài Tiếng nói Việt Nam, đơn vị trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam; Đài Truyền hình Việt Nam, đơn vị trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam, đơn vị trực thuộc Thông tấn xã Việt Nam; Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam, đơn vị hệ thống Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam; hệ thống đài phát thanh, đài truyền hình ở địa phương; các tổ chức xã hội như Trung tâm giao lưu văn hóa… mà tự chủ về tài chính theo quy định của pháp luật, không được ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (tự chủ toàn bộ hoặc một phần) thì thuộc đối tượng được giảm đóng theo quy định và NLĐ đang tham gia BHTN tại các cơ quan, đơn vị này có tên trong danh sách tham gia BHTN của cơ quan BHXH tại thời điểm ngày 30/9/2021 thuộc đối tượng hỗ trợ theo quy định.

  • Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc điều khoản chuyển tiếp theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ; các đơn vị được giao tự chủ theo đặc thù của mỗi ngành và các đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên chưa được phân loại theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP, chưa rõ về % tự chủ: Tại thời điểm ngày 30/9/2021, các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ, không được ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (bao gồm: chưa thực hiện hoặc đã thực hiện chuyển đổi theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP) thì thuộc đối tượng được giảm mức đóng BHTN và NLĐ đang tham gia BHTN tại các đơn vị này thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Quyết định số 28. Sau ngày 30/9/2021, nếu đơn vị sự nghiệp nào chuyển đổi thành đơn vị không được ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên sẽ được giảm đóng BHTN. Theo đó, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần phối hợp với Sở Tài chính để xác định các đơn vị sự nghiệp công lập được phân loại tự chủ tài chính để làm cơ sở thực hiện việc hỗ trợ theo quy định.

 • Thứ hai: Tiếp nhận hồ sơ của người lao động đặc thù như thuyền viên, thủy thủ trên tàu quốc tế, phi công, tiếp viên hàng không thường xuyên đi lại, làm việc giữa Việt Nam và nước ngoài theo Mẫu số 02, Mẫu 03 hoặc Mẫu số 04 (ban hành kèm theo Quyết định số 28). Đối tượng được hưởng phải đảm bảo điều kiện là NLĐ tham gia BHTN trên cơ sở hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc đã giao kết với người SDLĐ. Tại thời điểm ngày 30/9/2021, NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với người SDLĐ (người SDLĐ thuộc đối tượng hỗ trợ theo quy định), có tên trong danh sách tham gia BHTN của cơ quan BHXH thì được hỗ trợ trên cơ sở thời gian đã đóng BHTN nhưng chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.
 • Thứ ba: Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với tất cả trường hợp nêu trên và người lao động thuộc đối tượng mà chưa nhận được hỗ trợ chậm nhất đến hết 24 giờ ngày 20/12/2021.
 • Thứ tư: Ban chỉ đạo yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố khẩn trương giải quyết và chi trả hỗ trợ đối với người lao động thuộc đối tượng hưởng hỗ trợ đã đề nghị hưởng và hoàn thành chậm nhất đến hết ngày 31/12/2021.

Để triển khai nhanh nhất, hiệu quả nhất các chính sách hỗ trợ NLĐ và người SDLĐ từ Quỹ BHTN, BHXH Việt Nam đã vào cuộc tích cực, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ như đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin…. với tinh thần rút ngắn thời gian giải quyết, không phát sinh thủ tục, hồ sơ để NLĐ, người SDLĐ nhận được hỗ trợ một cách sớm nhất.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

(0 lượt)

(0 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *