avatart

khach

icon

Bảo hiểm thất nghiệp có được lãnh 1 lần hay không?

Bảo hiểm xã hội

- 22/04/2020

0

Bảo hiểm xã hội

22/04/2020

0

Bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ người lao động giải quyết vấn đề kinh tế khó khăn trong thời gian bị thất nghiệp. Những người đủ điều kiện hưởng trợ cấp từ bảo hiểm thất nghiệp liệu có được lĩnh 1 lần hay không?

Mục lục [Ẩn]

Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ bù đắp một phần thu nhập của người lao động để giải quyết tình trạng thất nghiệp, nhằm trợ giúp kịp thời cho người lao động trong thời gian chưa tìm kiếm được việc làm và tạo cơ hội cho họ học nghề, tìm kiếm công việc mới. Hiện nay rất nhiều người thắc mắc bảo hiểm thất nghiệp có được lãnh 1 lần hay không? Thủ tục đóng bảo hiểm như thế nào?

Có được nhận bảo hiểm thất nghiệp 1 lần không?

Theo điều 50 luật việc làm 2013 thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp

Thời gian người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp:

  • Nếu người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp được từ 12 đến 36 tháng thì được hưởng trợ cấp thất nghiệp là 3 tháng (mức hưởng 60% được quy định).
  • Đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Bên cạnh đó, theo điều 17 nghị định 28/2015/NĐ - CP, thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp lần 1 của người lao động sẽ là 05 ngày từ khi có quyết định chi trả trợ cấp thất nghiệp. Hàng tháng, trợ cấp thất nghiệp sẽ được chi trả trong thời gian 12 ngày từ ngày hưởng trợ cấp thất nghiệp của tháng đó. Như vậy, người lao động sẽ không thể hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần cho tất cả số tháng được hưởng trợ cấp.

Cùng tìm hiểu thêm: Rút bảo hiểm thất nghiệp với 5 bước vô cùng đơn giản

Có thể nhận bảo hiểm thất nghiệp 1 lần không?

Có thể nhận bảo hiểm thất nghiệp 1 lần không?

Bảo hiểm thất nghiệp được lấy mấy lần?

Điều 45, luật việc làm 2013 quy định chi tiết về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động như sau:

"Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Sau khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trước đó của người lao động không được tính để hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp cho lần hưởng bảo hiểm thất nghiệp tiếp theo được tính lại từ đầu, trừ trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại các điểm b, c, h, l, m và n khoản 3 điều 53 của luật này".

Như vậy, theo quy định hiện hành của pháp luật về bảo hiểm thì người lao động không bị giới hạn số lần hưởng bảo hiểm thất nghiệp tuy nhiên trong mỗi lần hưởng không được vượt quá 12 tháng trợ cấp.

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại điều 49 luật việc làm 2013 như sau:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 điều 43 của luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 điều 43 của luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 điều 46 của luật này;

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Chết.

Thủ tục, hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Theo nghị định 28/2015/NĐ - CP quy định cụ thể việc trợ cấp thất nghiệp cho lao động, hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp gồm:

1. Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu;

2. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:

- Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

- Quyết định thôi việc;

- Quyết định sa thải;

- Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

- Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

3. Sổ bảo hiểm xã hội.

Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm, có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tiếp nộp 1 bộ hồ sơ tới trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người đó muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

Thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

Thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

Cách lấy bảo hiểm thất nghiệp

Bạn có thể lĩnh bảo hiểm thất nghiệp theo quy trình các bước như sau:

Bước 1: Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp và chưa có việc làm, cần nộp 1 bộ hồ sơ đầy đủ tới trung tâm giới thiệu việc làm tại nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

Bước 2: Đợi trong thời hạn giải quyết hồ sơ

+ Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, người lao động (NLĐ) chưa tìm được việc làm thì trung tâm giới thiệu việc làm (TTGTVL) thực hiện xác nhận giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

+ Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, TTGTVL ra quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp kèm theo sổ BHXH có xác nhận trả cho NLĐ.

+ Trường hợp NLĐ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì TTGTVL phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

+ Thời điểm tính hưởng trợ cấp thất nghiệp: Ngày thứ 16 tính từ ngày nộp hồ sơ.

Bước 3: Nhận tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp

+ Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ thời điểm có quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp, cơ quan BHXH tại địa phương thực hiện chi trả tiền trợ cấp tháng đầu cho NLĐ kèm theo thẻ BHYT.

+ Hàng tháng cơ quan BHXH thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp trong vòng 12 ngày tính từ ngày hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng đó nếu không nhận được quyết định tạm dừng, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp của NLĐ.

Bước 4: Thông báo tìm việc hàng tháng của NLĐ

Hàng tháng NLĐ phải đến trung tâm dịch vụ việc làm thông báo về việc tìm việc làm trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo đúng lịch hẹn kèm theo quyết định trợ cấp thất nghiệp).

Từ những quy định trên ta có thể thấy, bảo hiểm thất nghiệp sẽ không được lãnh 1 lần mà sẽ được hưởng theo tháng. Do đó, người lao động cần tuân thủ và sắp xếp thời gian đến nhận theo quy định.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

4 (5 lượt)

4 (5 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn bảo hiểm nhân thọ

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *