avatart

khach

icon

Quản tài viên là ai? 3 điều kiện để hành nghề quản tài viên

Thị trường tài chính

- 02/08/2022

0

Thị trường tài chính

02/08/2022

0

Quản tài viên là cá nhân được hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trong quá trình giải quyết phá sản. Vậy quản tài viên là ai?

Mục lục [Ẩn]

Quản tài viên là ai?

Căn cứ Khoản 7, Điều 4, Luật Phá sản 2014 thì quản tài viên là cá nhân hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán trong quá trình giải quyết phá sản.

3 điều kiện để hành nghề quản tài viên

Để hành nghề quản tài viên, bạn cần phải đáp ứng 3 điều kiện sau:

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
 • Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan.
 • Có chứng chỉ hành nghề Quản tài viên.

Lưu ý: Những người sau đây sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên:

 • Luật sư
 • Kiểm toán viên
 • Người có trình độ cử nhân luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng và có kinh nghiệm 05 năm trở lên về lĩnh vực được đào tạo.

Điều kiện trở thành quản tài viên trong luật phá sản

Điều kiện trở thành quản tài viên trong luật phá sản

Quyền và nghĩa vụ của quản tài viên

Căn cứ Điều 16, Luật Phá sản 2014 quy định quyền và nghĩa cụ của quản tài viên như sau:

Quyền của quản tài viên

- Đề nghị Thẩm phán tiến hành các công việc sau:

 • Thu thập tài liệu, chứng cứ
 • Tuyên bố giao dịch vô hiệu và quyết định thu hồi tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị bán hoặc chuyển giao bất hợp pháp
 • Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời
 • Áp dụng biện pháp xử phạt hành chính
 • Chuyển hồ sơ sang cơ quan có thẩm quyền xử lý về hình sự theo quy định của pháp luật.

- Được hưởng thù lao và thực hiện trách nhiệm bảo hiểm nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

Nghĩa vụ của quản tài viên

- Quản lý tài sản, giám sát hoạt động kinh doanh, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán, gồm:

 • Xác minh, thu thập, quản lý tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã
 • Lập bảng kê tài sản, danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ
 • Bảo quản tài sản
 • Ngăn chặn việc bán, chuyển giao tài sản mà không được phép của Thẩm phán
 • Ngăn chặn việc tẩu tán tài sản
 • Tối đa hóa giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã khi bán, thanh lý tài sản
 • Giám sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định.
 • Được thuê cá nhân, tổ chức thực hiện công việc theo quy định của pháp luật
 • Đề xuất với Thẩm phán về việc bán tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã để bảo đảm chi phí phá sản
 • Bán tài sản theo quyết định của Thẩm phán để bảo đảm chi phí phá sản.
 • Tổ chức việc định giá, thanh lý tài sản theo quy định của Luật Phá sản 2014.
 • Báo cáo cơ quan thi hành án dân sự, thông báo đến người tham gia thủ tục phá sản có liên quan về việc giao cho cá nhân, tổ chức thực hiện thanh lý tài sản.
 • Gửi các khoản tiền thu được vào tài khoản do Tòa án nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền mở tại ngân hàng.

- Đại diện cho doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã không có người đại diện theo pháp luật.

- Báo cáo về tình trạng tài sản, công nợ và hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã.

- Tham gia xây dựng kế hoạch phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.

- Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo yêu cầu của Thẩm phán, cơ quan thi hành án dân sự; chịu trách nhiệm trước Thẩm phán, cơ quan thi hành án dân sự và pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Quản tài viên được chỉ định những gì?

Quản tài viên được chỉ định những gì?

Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên bị thu hồi khi nào?

Căn cứ Điều 15, Luật Phá sản 2014 các trường hợp dưới đây sẽ bị thu hồi chứng chỉ hành nghề Quản tài viên:

- Là cán bộ, công chức, viên chức

- Là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân

- Là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân.

- Bị kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật

- Bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư, kiểm toán viên

- Bị Thẩm phán quyết định thay đổi nếu:

 • Vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Phá sản 2014
 • Có căn cứ chứng minh Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản không khách quan trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Như vậy, quản tài viên trong Luật Phá sản 2014 là một cá nhân hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp mất khả năng thanh toán khi thực hiện thủ tục giải quyết phá sản.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

(0 lượt)

(0 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *