avatart

khach

icon

Doanh nghiệp nhỏ và vừa là gì? Tiêu chí xác định

Thị trường tài chính

- 29/12/2022

0

Thị trường tài chính

29/12/2022

0

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được phân theo quy mô bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa. Vậy doanh nghiệp nhỏ và vừa là gì?

Mục lục [Ẩn]

Doanh nghiệp nhỏ và vừa là gì?

Doanh nghiệp nhỏ và vừa là những doanh nghiệp có quy mô nhỏ về vốn, về số lượng lao động và doanh thu. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Dựa theo quy mô thì doanh nghiệp nhỏ và vừa được phân loại thành:

 • Doanh nghiệp siêu nhỏ
 • doanh nghiệp nhỏ
 • Doanh nghiệp vừa.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được phân theo quy mô bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa là như thế nào?

Doanh nghiệp nhỏ và vừa là như thế nào?

Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

Căn cứ Điều 6, Nghị định 39/2018/NĐ-CP doanh nghiệp nhỏ và vừa được phân theo quy mô bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa. Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo nghị định 39/2018/NĐ-CP được quy định như sau:

Doanh nghiệp siêu nhỏ

- Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có:

 • Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người; và
 • Tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng; hoặc
 • Tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.

- Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có:

 • Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người; và 
 • Tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng; hoặc
 • Tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.

- Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có:

 • Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người; và
 • Tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng; hoặc
 • Tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.

Khái niệm doanh nghiệp nhỏ và vừa

Khái niệm doanh nghiệp nhỏ và vừa

Doanh nghiệp nhỏ

- Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có:

 • Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người; và
 • Tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng; hoặc
 • Tổng nguồn vốn không quá 20 tỷ đồng, 

nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định trên.

- Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có:

 • Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 50 người
 • Tổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng; hoặc
 • Tổng nguồn vốn không quá 50 tỷ đồng

nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định trên.

Doanh nghiệp vừa

- Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có:

 • Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người
 • Tổng doanh thu của năm không quá 200 tỷ đồng; hoặc
 • Tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng

nhưng không phải là doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định trên.

- Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có:

 • Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người
 • Tổng doanh thu của năm không quá 300 tỷ đồng; hoặc
 • Tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng

nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ theo quy định trên.

Tiêu chí xếp loại doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tiêu chí xếp loại doanh nghiệp nhỏ và vừa

Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Căn cứ Điều 2, Nghị định 39/2019/NĐ-CP, Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, do Thủ tướng Chính phủ thành lập. Quỹ hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

- Cơ cấu tổ chức quản lý của của Quỹ gồm có:

 • Hội đồng thành viên
 • Kiểm soát viên
 • Giám đốc và bộ máy giúp việc.

- Mục tiêu hoạt động của quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa:

 • Nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần làm tăng thu nhập, tạo việc làm cho người lao động.
 • Tạo nguồn vốn hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 • Nâng cao hiệu quả quản lý vốn nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Căn cứ Điều 1, Quyết định 01/2002/QĐ-BNV, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam (dưới đây viết tắt là Hiệp hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các doanh nghiệp ngành nghề nông thôn Việt Nam nhằm hợp tác, hỗ trợ và bảo vệ, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, nghiên cứu khoa học, thông tin kinh tế, thúc đẩy quan hệ hội nhập kinh tế quốc tế của các Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn theo đường lối của Đảng và chủ trương, chính sách của Nhà nước.

- Phương châm của Hiệp hội là: Đoàn kết - Hợp tác - Phát triển.

- Mục đích của Hiệp hội:

 • Tập hợp các doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ngành nghề nông thôn trong cả nước
 • Phối hợp hoạt động của các thành viên, trao đổi, cung cấp thông tin về các mặt sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khoa học công nghệ, thị trường, chính sách giữa các doanh nghiệp với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước.
 • Hỗ trợ các hoạt động hợp tác khoa học công nghệ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành nghề nông thôn Việt Nam.
 • Là đại diện doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn và người làm ngành nghề nông thôn Việt Nam, là cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan Nhà nước.
 • Bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp nhỏ và vừa và người kinh doanh ngành nghề nông thôn.

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

Như vậy tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa là số lao động tham gia bảo hiểm xã hội, tổng doanh thu của năm, tổng nguồn vốn của doanh nghiệp.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

5 (1 lượt)

5 (1 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *