TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn tín dụng - vay thế chấp HDBank

(260)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Võ Khánh Được

Võ Khánh Được

3

Chuyên viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ, Trái phiếu, Vay mua nhà, Vay kinh doanh tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên viên
Ngày mở tài khoản: 10/03/2017
Chat ngay
895 lượt xem
Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Trưởng bộ phận QHKH KHCN
Ngày mở tài khoản: 21/05/2017
Chat ngay
604 lượt xem
Chuyên gia Đoàn Trọng Tấn

Đoàn Trọng Tấn

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: Chuyên viên khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 02/08/2021
Chat ngay
41 lượt xem
Chuyên gia Phó Hữu Nguyên

Phó Hữu Nguyên

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Nhân viên quan hệ KHCN
Ngày mở tài khoản: 04/06/2019
Chat ngay
168 lượt xem
Chuyên gia Đặng Lan Phương

Đặng Lan Phương

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ cá nhân
Ngày mở tài khoản: 25/04/2015
Chat ngay
1350 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn văn thạch

Nguyễn văn thạch

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Khcn
Ngày mở tài khoản: 12/07/2020
Chat ngay
73 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Văn Thái

Nguyễn Văn Thái

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Vĩnh Phúc
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên
Ngày mở tài khoản: 25/12/2018
Chat ngay
218 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Trung Trực

Nguyễn Trung Trực

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: CV QHKH
Ngày mở tài khoản: 06/07/2015
Chat ngay
1396 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Ngọc Tiến

Nguyễn Ngọc Tiến

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 30/08/2015
Chat ngay
1478 lượt xem
Chuyên gia Trịnh Vũ Hải

Trịnh Vũ Hải

2

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên KHCN
Ngày mở tài khoản: 28/05/2016
Chat ngay
1229 lượt xem
Chuyên gia Phan Nam Dương

Phan Nam Dương

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: CV QHKH
Ngày mở tài khoản: 19/10/2017
Chat ngay
223 lượt xem
Chuyên gia Trọng Thị Thuý

Trọng Thị Thuý

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 12/04/2016
Chat ngay
626 lượt xem
Chuyên gia Lê Trần Tấn Khanh

Lê Trần Tấn Khanh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng
Ngày mở tài khoản: 04/06/2015
Chat ngay
3555 lượt xem
Chuyên gia Trịnh Tuấn Vũ

Trịnh Tuấn Vũ

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP Hải Phòng
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 22/02/2019
Chat ngay
168 lượt xem
Chuyên gia Lê Văn Phúc

Lê Văn Phúc

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: CVQHKHCN
Ngày mở tài khoản: 09/07/2015
Chat ngay
1219 lượt xem
Chuyên gia Phan Phú Vinh

Phan Phú Vinh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Nhân Viên Quan Hệ Khách hàng Cá Nhân
Ngày mở tài khoản: 18/12/2015
Chat ngay
926 lượt xem
Chuyên gia Phạm Hồng Như Quỳnh

Phạm Hồng Như Quỳnh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 10/02/2017
Chat ngay
367 lượt xem
Chuyên gia Trần Minh Hoàng

Trần Minh Hoàng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 13/06/2018
Chat ngay
204 lượt xem
Chuyên gia Hồ Hoàn Hảo

Hồ Hoàn Hảo

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 18/05/2015
Chat ngay
2110 lượt xem
Chuyên gia Dư Sang

Dư Sang

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm ôtô, Vay mua ô tô, Vay mua nhà tại Đồng Nai
Kinh nghiệm: 6 năm
Vị trí: chuyên viên khách hàng
Ngày mở tài khoản: 07/08/2015
Chat ngay
703 lượt xem