avatart

khach

icon

Những quy định bảo hiểm xe ô tô mới nhất chủ xe nên biết

Kiến thức bảo hiểm ô tô

- 30/08/2020

0

Kiến thức bảo hiểm ô tô

30/08/2020

0

Việc mua bảo hiểm cho xe ô tô là điều cần thiết để bảo vệ cho chiếc xế yêu của mình, tuy nhiên với những quy định về bảo hiểm xe ô tô kiến bạn đang rất lúng túng chưa nắm hết được? Vậy đó là những quy định gì?

Mục lục [Ẩn]

Bảo hiểm ô tô là loại bảo hiểm kết hợp nhiều loại hình bảo hiểm về con người, tài sản, hàng hóa vận chuyển có liên quan đến chính chiếc ô tô đó. Công ty bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm chi trả trong những trường hợp thiệt hại, tổn thất do rủi ro bất ngờ xảy ra theo đúng hợp đồng bảo hiểm.

Hiện nay, có 2 loại bảo hiểm(BH) ô tô chính đó là bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm tự nguyện.

Bảo hiểm bắt buộc: Là bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc, giúp bồi thường về thiệt hại, tính mạng, thân thể, tài sản đối với những bên thứ ba khi những thiệt hại này do hành khách của ô tô, cơ giới gây ra.

Bảo hiểm tự nguyện: Là bảo hiểm mà công ty cung cấp các quyền lợi mặc định bảo hiểm trách nhiệm tự nguyện đối với bên thứ ba, bảo hiểm vật chất xe ô tô, và bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe… 

Tìm hiểu ngay: Tổng hợp các sản phẩm bảo hiểm ô tô tốt nhất hiện nay

Tùy thuộc vào nhu cầu mà người điều khiển có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp với mình. Khi tậu được xe đẹp rồi bạn cũng nên mua thêm một số loại bảo hiểm xe ô tô tự nguyện để giảm thiệt hại tới mức tối đa.

Quy định về bảo hiểm xe ô tô

Quy định về bảo hiểm xe ô tô

Những quy định về bảo hiểm ô tô

Có nhiều các văn bản luật quy định về bảo hiểm xe ô tô, hiện nay có Thông tư 22/2016/TT-BTC đang được áp dụng quy định cụ thể về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe ô tô.

Đối tượng áp dụng:

Điều 2 của Thông tư này quy định về đối tượng áp dụng gồm:

 • 1. Chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 • 2. Doanh nghiệp bảo hiểm được phép triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo quy định của pháp luật.

 • 3. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Phạm vi bồi thường thiệt hại:

Phạm vi bồi thường được quy định tại Điều 5 của Thông tư:

 • "1. Thiệt hại ngoài hợp đồng về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra.

 • 2. Thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe cơ giới gây ra."

Thời hạn bảo hiểm

Tại Khoản 2 Điều 7 cũng trong Thông tư này quy định về thời hạn bảo hiểm như sau:

"2. Thời hạn bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm là 01 năm. Trong các trường hợp sau, thời hạn bảo hiểm có thể dưới 01 năm:

a) Xe cơ giới nước ngoài tạm nhập, tái xuất có thời hạn tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới 01 năm.

b) Niên hạn sử dụng của xe cơ giới nhỏ hơn 01 năm.

c) Xe cơ giới thuộc đối tượng đăng ký tạm thời theo quy định của pháp luật, bao gồm:

- Ô tô mới nhập khẩu và sản xuất lắp ráp lưu hành từ kho, cảng, nhà máy, đại lý bán xe đến nơi đăng ký hoặc về các đại lý, kho lưu trữ khác;

- Ô tô làm thủ tục xóa sổ để tái xuất về nước;

- Ô tô được phép quá cảnh (trừ xe có Hiệp định ký kết của Nhà nước);

- Ô tô sát xi có buồng lái, ô tô tải không thùng;

- Ô tô sát hạch;

- Xe mang biển số khu kinh tế thương mại theo quy định của Chính phủ vào hoạt động trong nội địa Việt Nam;

- Xe mới lắp ráp tại Việt Nam chạy thử nghiệm trên đường giao thông công cộng;

- Xe phục vụ hội nghị, thể thao theo yêu cầu của Chính phủ hoặc Bộ Công an;

- Các loại xe cơ giới khác được phép tạm đăng ký theo quy định của pháp luật.

d) Trường hợp chủ xe cơ giới có nhiều xe tham gia bảo hiểm vào nhiều thời Điểm khác nhau trong năm nhưng đến năm tiếp theo có nhu cầu đưa về cùng một thời Điểm bảo hiểm để quản lý, thời hạn bảo hiểm của các xe này có thể nhỏ hơn 01 năm và bằng thời gian hiệu lực còn lại của hợp đồng bảo hiểm đầu tiên của năm đó. Thời hạn bảo hiểm của năm tiếp theo đối với tất cả các hợp đồng bảo hiểm (đã được đưa về cùng thời hạn) là 01 năm."

Phí bảo hiểm:

Phí bảo hiểm là khoản tiền mà chủ xe cơ giới phải thanh toán cho doanh nghiệp bảo hiểm khi mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Mức phí bảo hiểm của từng loại xe cơ giới được quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này.

Mức trách nhiệm bảo hiểm:

Khoản 1, 3 của Điều 9 quy định về mức trách nhiệm bảo hiểm gồm:

"Mức trách nhiệm bảo hiểm là số tiền tối đa doanh nghiệp bảo hiểm có thể phải trả đối với thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản của bên thứ ba và hành khách do xe cơ giới gây ra trong mỗi vụ tai nạn xảy ra thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm. Cụ thể như sau:

 • 1. Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về người do xe cơ giới gây ra là 100 triệu đồng/1 người/1 vụ tai nạn.
 • 3. Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do xe ô tô, máy kéo, xe máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp và các loại xe đặc chủng khác sử dụng vào Mục đích an ninh, quốc phòng (kể cả rơ-moóc và sơ mi rơ-moóc được kéo bởi xe ô tô hoặc máy kéo) gây ra là 100 triệu đồng/1 vụ tai nạn."

Nguyên tắc bồi thường

Theo Điều 13 được Thông tư này quy định như sau:

"1. Khi tai nạn xảy ra, trong phạm vi mức trách nhiệm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường cho chủ xe cơ giới số tiền mà chủ xe cơ giới đã bồi thường hoặc sẽ phải bồi thường cho người bị thiệt hại.

Trường hợp chủ xe cơ giới chết hoặc bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn, doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường trực tiếp cho người bị thiệt hại.

2. Trường hợp cần thiết, doanh nghiệp bảo hiểm phải tạm ứng ngay những chi phí cần thiết và hợp lý trong phạm vi trách nhiệm bảo hiểm nhằm khắc phục hậu quả tai nạn.

3. Mức bồi thường bảo hiểm:

a) Mức bồi thường cụ thể cho từng loại thương tật, thiệt hại về người được xác định theo Bảng quy định trả tiền bồi thường thiệt hại về người theo quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư này hoặc theo thoả thuận (nếu có) giữa chủ xe cơ giới và người bị thiệt hại hoặc đại diện hợp pháp của người bị thiệt hại (trong trường hợp người bị thiệt hại đã chết) nhưng không vượt quá mức bồi thường quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp có quyết định của toà án thì căn cứ vào quyết định của toà án nhưng không vượt quá mức bồi thường quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư này.

Trường hợp nhiều xe cơ giới gây tai nạn dẫn đến các thiệt hại về người, mức bồi thường được xác định theo mức độ lỗi của chủ xe cơ giới nhưng tổng mức bồi thường không vượt quá mức trách nhiệm bảo hiểm.

Đối với vụ tai nạn được cơ quan có thẩm quyền xác định nguyên nhân do lỗi hoàn toàn của bên thứ ba thì mức bồi thường bảo hiểm về người đối với các đối tượng thuộc bên thứ ba bằng 50% mức bồi thường quy định Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Mức bồi thường cụ thể đối với thiệt hại về tài sản/1 vụ tai nạn được xác định theo thiệt hại thực tế và theo mức độ lỗi của chủ xe cơ giới nhưng không vượt quá mức trách nhiệm bảo hiểm.

4. Doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường phần vượt quá mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư này.

5. Trường hợp chủ xe cơ giới đồng thời tham gia nhiều hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự cho cùng một xe cơ giới thì số tiền bồi thường chỉ được tính theo hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực bảo hiểm trước."

Giải đáp thắc mắc và nhận tư vấn MIỄN PHÍ!!

Đăng ký ngay

Quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với chủ xe

Quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với chủ xe ô tô

Loại trừ bảo hiểm:

Điều 12 của Thông tư quy định về các trường hợp không được bồi thường bảo hiểm cụ thể như sau:

"Doanh nghiệp bảo hiểm không bồi thường thiệt hại đối với các trường hợp sau:

1. Hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe, lái xe hoặc của người bị thiệt hại.

2. Lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy không thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe, lái xe cơ giới.

3. Lái xe không có Giấy phép lái xe hoặc Giấy phép lái xe không phù hợp đối với loại xe cơ giới bắt buộc phải có Giấy phép lái xe. Trường hợp lái xe bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe có thời hạn hoặc không thời hạn thì được coi là không có Giấy phép lái xe.

4. Thiệt hại gây ra hậu quả gián tiếp như: giảm giá trị thương mại, thiệt hại gắn liền với việc sử dụng và khai thác tài sản bị thiệt hại.

5. Thiệt hại đối với tài sản bị mất cắp hoặc bị cướp trong tai nạn.

6. Chiến tranh, khủng bố, động đất.

7. Thiệt hại đối với tài sản đặc biệt bao gồm: vàng, bạc, đá quý, các loại giấy tờ có giá trị như tiền, đồ cổ, tranh ảnh quý hiếm, thi hài, hài cốt."

Thời hạn yêu cầu, thanh toán và khiếu nại bồi thường:

Điều 15 của Thông tư quy định về yêu cầu, thanh toán và khiếu nại bồi thường cho cả chủ xe cơ giới và doanh nghiệp cung cấp bảo hiểm:

"1. Thời hạn yêu cầu bồi thường của chủ xe cơ giới là 01 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn, trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

2. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn (trừ trường hợp bất khả kháng), chủ xe cơ giới phải gửi thông báo bằng văn bản theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này và các tài liệu quy định trong hồ sơ yêu cầu bồi thường thuộc trách nhiệm của chủ xe cơ giới cho doanh nghiệp bảo hiểm.

3. Thời hạn thanh toán bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm là 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ bồi thường thuộc trách nhiệm của chủ xe cơ giới và không quá 30 ngày trong trường hợp phải tiến hành xác minh hồ sơ.

4. Trường hợp từ chối bồi thường, doanh nghiệp bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho chủ xe cơ giới biết lý do từ chối bồi thường trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm.

5. Thời hiệu khởi kiện về việc bồi thường bảo hiểm là 03 năm kể từ ngày doanh nghiệp bảo hiểm thanh toán bồi thường hoặc từ chối bồi thường. Quá thời hạn trên quyền khởi kiện không còn giá trị."

Trong Thông tư 22 còn quy định về hồ sơ bồi thường, quyền và nghĩa vụ của chủ xe ô tô và của doanh nghiệp bảo hiểm, bạn có thể xem thêm để nắm được chi tiết. 

Việc mua bảo hiểm TNDS cho chủ xe ô tô là bắt buộc theo quy định của pháp luật, nếu không có hoặc không mang Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc TNDS cho chủ xe ô tô còn hiệu lực khi tham gia giao thông bạn sẽ bị phạt hành chính. Điều này được quy định cụ thể tại Khoản 4 Điều 21 Nghị định 100/2019/NĐ-CP như sau:

"4. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

b) Người điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực;"

Một số hãng cung cấp bảo hiểm ô tô uy tín hiện nay?

Trên thị trường hiện nay có nhiều doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ cung cấp bảo hiểm ô tô cho người dân, các quy tắc bảo hiểm của từng sản phẩm bảo hiểm ô tô cụ thể đều được các doanh nghiệp căn cứ trên các văn bản luật về bảo hiểm ô tô do Nhà nước, Chính Phủ ban hành. Bạn có thể tham khảo một số doanh nghiệp bảo hiểm uy tín được nhiều người dùng đánh giá cao hiện nay nhu Bảo Việt, PJICO, Liberty, MIC.

Bảo Việt

Luôn tự hào là doanh nghiệp chiếm thị phần bảo hiểm xe ô tô lớn nhất Việt Nam, đến với Bảo Việt khách hàng sẽ được tư vấn phương án bảo hiểm phù hợp với ngân sách và nhu cầu của từng doanh nghiệp; đồng thời đảm bảo hỗ trợ khách hàng tốt nhất khi rủi ro xảy ra bằng các quy trình giám định và bồi thường nhanh gọn, chính xác.

Tiện ích tham gia:

 • Thông báo tái tục hợp đồng bảo hiểm miễn phí
 • Khách hàng có thể lựa chọn bảo hiểm theo gói hoặc mua rời
 • Dịch vụ hướng dẫn giải quyết tai nạn & khiếu nại bồi thường 24/7
 • Dịch vụ bồi thường nhanh, gọn, chính xác, dịch vụ cứu hộ miễn phí
 • Các điểm bán bảo hiểm cho xe ô tô của Bảo Việt có mặt trên toàn quốc

Tham khảo chi tiết gói BH ô tô Bảo Việt Tại Đây.

Liberty

Liberty được biết đến là một công ty bảo hiểm luôn đi đầu trong thị trường bảo hiểm nhờ ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để đem đến cho khách hàng những sản phẩm tối ưu nhất và đơn giản nhất. Đặc biệt là sản phẩm bảo hiểm cho xe ô tô của Liberty bảo vệ toàn diện cho xe, giúp bạn vững tâm trên mọi cuộc hành trình.

Ưu điểm:

 • Bồi thường đến 2 lần/năm đối với bảo hiểm mất cắp bộ phận
 • Bồi thường xe mới 100% nếu xe bị tổn thất toàn bộ trong vòng 12 tháng kể từ ngày mua mới
 • Phạm vi bảo hiểm rộng nhất, bao gồm bảo hiểm thủy kích
 • Sửa chữa ở garage ô tô đạt chuẩn trên toàn quốc
 • Trợ giúp giao thông 24/7

Bạn có thể xem chi tiết về BH ô tô Liberty Tại Đây.

Pjico

Bảo hiểm Pjico là một trong những công ty hoạt động theo mô hình sản phẩm, họ ngày càng lớn mạnh, xây dựng lòng tin trong khách hàng. Với mục tiêu của công ty mình là bồi thường nhanh chóng, phục vụ tận tâm và mang tới cho khách hàng những ưu đãi tốt nhất.

Pjico sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho chủ xe cơ giới những thiệt hại vật chất do thiên tai, tai nạn bất ngờ, không lường trước được như: đâm, va, lập, chìm, rơi, hỏa hoạn, cháy nổ… Khách hàng có thể xem chi tiết về BH ô tô Pjico Tại Đây.

MIC

Công ty bảo hiểm MIC không chỉ khẳng định là đơn vị bảo hiểm tốt nhất cho các đơn vị thược Bộ Quốc Phòng mà còn đẩy mạnh phục vụ ra bên ngoài với hơn 100 sản phẩm bảo hiểm đáp ứng yêu cầu của mọi đối tượng khách hàng. Khi mua bảo hiểm xe ô tô, Mic chịu trách nhiệm bồi thường cho Chủ xe những thiệt hại vật chất do thiên tai, tai nạn bất ngờ, không lường trước được như đâm va, lật, đổ, rơi toàn bộ xe,...

Xem thêm BH ô tô Mic chi tiết nhất Tại Đây.

Những lưu ý khi gặp phải trường hợp rủi ro

Khi không may gặp phải trường hợp không mong muốn bạn nên nắm rõ những quy định về mua bảo hiểm cho xe ô tô như sau để giảm tối đa thiệt hại.

 • Thứ nhất: Không nên thay đổi hiện trường tai nạn, điều này hầu hết các tài xế của chúng ta hay mắc phải. Bởi khi xảy ra tai nạn bạn thay đổi hiện trường và không thông báo cho bên bảo hiểm và báo công an để lập biên bản thì nguy cơ bạn sẽ không được bồi thường là rất cao. Việc lập biên bản để làm chứng từ chứng minh có xảy ra va chạm, có tai nạn sẽ là giúp khách hàng nhanh chóng được công ty bảo hiểm thanh toán và giải quyết sự kiện bảo hiểm theo quy định.
 • Thứ hai: Ngoài việc phải thông báo kịp thời với cơ quan bảo hiểm bạn cũng không nên tự ý sửa chữa khi chưa có xác nhận của cơ quan bảo hiểm trừ trường hợp có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
 • Thứ ba: Nếu bạn không may mắn bị mất xe bạn cần thông báo cho công an cũng như chính quyền địa phương nơi xảy ra sự việc và thông báo tới công ty bảo hiểm bằng văn bản sau 24h kể từ khi bị mất.

Với những người lần đầu mua ô tô cũng đồng nghĩa với việc lần đầu tham gia bảo hiểm xe ô tô nên nắm rõ những quy định về bảo hiểm xe ô tô để khi không may xảy ra sự cố thì có hướng giải quyết thích đáng, không bị thiệt về mình cũng như bảo vệ được chiếc xe của mình. Mọi thắc mắc hay cần tư vấn kỹ hơn về sản phẩm các gói bảo hiểm, nên đầu tư vào công ty nào phù hợp nhất, để được tư vấn MIỄN PHÍ hãy thực hiện:

Đăng ký ngay


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

4,5 (7 lượt)

4,5 (7 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn bảo hiểm ô tô

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *