TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn
vita

Những quy định bảo hiểm xe ô tô mới nhất chủ xe nên biết

0 Kiến thức bảo hiểm ô tô

Việc mua bảo hiểm cho xe ô tô là điều cần thiết để bảo vệ cho chiếc xế yêu của mình, tuy nhiên với những quy định về bảo hiểm xe ô tô kiến bạn đang rất lúng túng chưa nắm hết được? Vậy đó là những quy định gì?
  Mục lục [

  Ẩn

  ]

Bảo hiểm ô tô là gì?

Bảo hiểm ô tô là loại bảo hiểm kết hợp nhiều loại hình bảo hiểm về con người, tài sản, hàng hóa vận chuyển có liên quan đến chính chiếc ô tô đó. Công ty bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm chi trả trong những trường hợp thiệt hại, tổn thất do rủi ro bất ngờ xảy ra theo đúng hợp đồng bảo hiểm.

Các loại bảo hiểm xe ô tô

Hiện nay, có 2 loại bảo hiểm(BH) ô tô chính đó là bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm tự nguyện.

Bảo hiểm bắt buộc

Là bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc, giúp bồi thường về thiệt hại, tính mạng, thân thể, tài sản đối với những bên thứ ba khi những thiệt hại này do hành khách của ô tô, cơ giới gây ra.

Loại bảo hiểm này hiện nay chỉ có duy nhất 1 hình thức đó là Bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với chủ xe cơ giới.

Bảo hiểm tự nguyện

Là bảo hiểm mà công ty cung cấp các quyền lợi mặc định bảo hiểm trách nhiệm tự nguyện đối với bên thứ ba, bảo hiểm vật chất xe ô tô, và bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe… 

Hiện nay BH ô tô tự nguyện có 3 hình thức gồm:

 • Bảo hiểm bắt buộc TNDS đối với chủ xe và hàng hóa vận chuyển
 • Bảo hiểm vật chất xe cơ giới
 • Bảo hiểm người ngồi trên xe và tai nạn lái phụ xe

Tìm hiểu ngay: 15+ sản phẩm bảo hiểm ô tô tốt nhất hiện nay

Tùy thuộc vào nhu cầu mà người điều khiển có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp với mình. Khi tậu được xe đẹp rồi bạn cũng nên mua thêm một số loại bảo hiểm xe ô tô tự nguyện để giảm thiệt hại tới mức tối đa.

Để lấy được tiền bảo hiểm nhanh chóng thì bạn nên thu thập đầy đủ giấy tờ chứng minh tới vụ việc và nếu bạn có người thân giúp đỡ thì là một lợi thế.

Giải đáp thắc mắc và nhận tư vấn MIỄN PHÍ!!

Đăng ký ngay

Quy định về bảo hiểm xe ô tô
Quy định về bảo hiểm xe ô tô

Những quy định về bảo hiểm ô tô

Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với chủ xe

Đối tượng

Theo Điều 2 Nghị định 103/2008/NĐ-CP quy định thì đối tượng tham gia bảo hiểm bao gồm:

 • 1. Chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • 2. Doanh nghiệp bảo hiểm được phép triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo quy định của pháp luật.
 • 3. Trong trường hợp Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này thì áp dụng quy định của Điều ước quốc tế đó.

Phạm vi bồi thường

Cũng trong Điều 7 của nghị định trên phạm vi được bồi thường bảo hiểm như sau:

 • 1. Thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra.
 • 2. Thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe cơ giới gây ra.

Thời hạn và hiệu lực bảo hiểm

Tại Điều 10 cũng trong nghị định này thời hạn và hiệu lực của bảo hiểm như sau:

 • 1. Thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm là một năm, trong các trường hợp sau, thời hạn bảo hiểm có thể dưới 01 năm:
  • a. Xe cơ giới nước ngoài tạm nhập tái xuất có thời hạn tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới 01 năm;
  • b. Niên hạn sử dụng của xe cơ giới nhỏ hơn một năm theo quy định của pháp luật.
 • 2. Hiệu lực bảo hiểm bắt đầu và kết thúc theo thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm
 • 3. Trong thời hạn còn hiệu lực ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm, nếu có sự chuyển quyền sở hữu xe cơ giới thì mọi quyền lợi bảo hiểm liên quan đến trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới cũ vẫn còn hiệu lực đối với chủ xe cơ giới mới.

Số tiền bảo hiểm và giá trị bảo hiểm

1. Số tiền bảo hiểm là số tiền mà chủ xe cơ giới yêu cầu công ty bảo hiểm cho xe của mình và được ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm.

2. Chủ xe cơ giới có thể thỏa thuận tham gia bảo hiểm bằng hoặc thấp hơn giá trị thị trường của xe.

3. Hiện nay các công ty bảo hiểm  xác định giá trị của xe tham gia bảo hiểm theo cơ sở dữ liệu giá trị xe của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam công bố. Nếu cơ sở dữ liệu giá trị xe của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam không có giá trị xe cho loại xe có yêu cầu bảo hiểm thì xác định như sau:

3.1 Đối với xe mới (100%), giá trị của xe là giá bán xe do các hãng sản xuất trong nước công bố tại thị trường Việt Nam, hoặc giá xe nhập khẩu đã bao gồm tất cả các loại thuế theo quy định của Nhà nước.

3.2 Đối với xe ô tô đã qua sử dụng, giá trị của xe là giá xe mới (100%) nhân (x) tỷ lệ (%) tối thiểu chất lượng còn lại của xe. Đối với xe nhập khẩu đã qua sử dụng, giá trị của xe là giá xe mới (100%) nhân (x) với tỷ lệ (%) chất lượng còn lại được xác định trong tờ khai hải quan nhập khẩu.

a. Tỷ lệ (%) tối thiểu chất lượng còn lại của xe tham gia bảo hiểm được xác định như sau:

 • Thời gian đã sử dụng từ 01 năm trở xuống: 100%;
 • Thời gian đã sử dụng từ trên 01 năm đến hết 03 năm: 85%;
 • Thời gian đã sử dụng từ trên 03 năm đến hết 06 năm: 70%;
 • Thời gian đã sử dụng từ trên 6 năm đến hết 10 năm: 55%;
 • Thời gian đã sử dụng trên 10 năm: 40%.

b. Thời gian đã sử dụng của xe được tính như sau:

Từ năm đăng ký lần đầu đến năm tham gia bảo hiểm (đối với xe sản xuất tại Việt Nam) hoặc số năm tính theo năm sản xuất đối với xe nhập khẩu đã qua sử dụng

Nguyên tắc bồi thường

Theo Điều 14 được nghị định 103 quy định như sau:

1. Khi tai nạn xảy ra, trong phạm vi mức trách nhiệm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường cho chủ xe cơ giới số tiền mà chủ xe cơ giới đã bồi thường hoặc sẽ phải bồi thường cho người bị thiệt hại.

Trường hợp chủ xe cơ giới chết hoặc bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường trực tiếp cho người bị thiệt hại.

2. Trường hợp cần thiết, doanh nghiệp bảo hiểm phải tạm ứng ngay những chi phí cần thiết và hợp lý trong phạm vi trách nhiệm bảo hiểm nhằm khắc phục hậu quả tai nạn.

3. Mức bồi thường bảo hiểm:

 • a. Mức bồi thường bảo hiểm về người: Được xác định dựa trên Bảng quy định trả tiền bồi thường thiệt hại về người theo quy định của Bộ Tài chính;
 • b. Mức bồi thường thiệt hại về tài sản: Được xác định theo thiệt hại thực tế và theo mức độ lỗi của chủ xe cơ giới.

4. Doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường phần vượt quá mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định của Bộ Tài chính.

5. Trường hợp chủ xe cơ giới đồng thời tham gia nhiều hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự cho cùng một xe cơ giới thì số tiền bồi thường chỉ được tính theo hợp đồng bảo hiểm đầu tiên.

Giải đáp thắc mắc và nhận tư vấn MIỄN PHÍ!!

Đăng ký ngay

Quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với chủ xe

Quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với chủ xe

Thời hạn yêu cầu, thanh toán và khiếu nại bồi thường

Điều 16 đã quy định rất rõ về thời hạn yêu cầu, thanh toán và khiếu nại bồi thường như sau:

1. Thời hạn yêu cầu bồi thường của chủ xe cơ giới là 01 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn, trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

2. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn (trừ trường hợp bất khả kháng), chủ xe cơ giới phải gửi thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm kèm theo các tài liệu quy định trong hồ sơ yêu cầu bồi thường thuộc trách nhiệm của chủ xe cơ giới;

3. Thời hạn thanh toán bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm là mười lăm ngày kể từ khi nhận được hồ sơ bồi thường trách nhiệm của chủ xe cơ giới và không quá 30 ngày trong trường hợp phải tiến hành xác minh hồ sơ.

4. Trường hợp từ chối bồi thường, doanh nghiệp bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho chủ xe cơ giới biết lý do từ chối bồi thường trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm.

5. Thời hiệu khởi kiện về việc bồi thường bảo hiểm là 03 năm kể từ ngày doanh nghiệp bảo hiểm thanh toán bồi thường hoặc từ chối bồi thường. Quá thời hạn trên quyền khởi kiện không còn giá trị.

Quyền của chủ xe cơ giới

Điều 17 đã quy định rất rõ quyền lợi của chủ xe cơ giới khi tham gia bảo hiểm bắt buộc TNDS xe cơ giới như sau:

1. Được lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm để tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

2. Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm giải thích, cung cấp các thông tin liên quan đến việc giao kết, thực hiện và hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm.

3. Trường hợp có sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm dẫn đến giảm các rủi ro được bảo hiểm, có quyền yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm giảm mức phí bảo hiểm phù hợp cho thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm.

4. Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường nhanh chóng, đầy đủ và kịp thời theo hợp đồng bảo hiểm.

5. Chủ xe cơ giới là đơn vị sản xuất kinh doanh, phí bảo hiểm được tính vào chi phí hoạt động kinh doanh; chủ xe cơ giới là cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, phí bảo hiểm được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị.

6. Các quyền khác theo quy định của pháp luật

Còn ba loại hình bảo hiểm xe ô tô còn lại bạn có thể tự nguyện tham gia theo thỏa thuận với công ty bảo hiểm, nhưng với loại bảo hiểm vật chất xe bạn sẽ được công ty bảo hiểm thanh toán chi phí khi chẳng may xảy ra tai nạn bất ngờ ngoài ý muốn của mình, lái xe trong trường hợp có bão lũ, lật đổ, đâm, va chạm…

Xem thêm: Danh sách các công ty bảo hiểm cho xe ô tô uy tín nhất Việt Nam

Quy định của bảo hiểm xe ô tô khi gặp rủi ro
 Quy định về bảo hiểm xe ô tô khi gặp phải rủi ro là gì?

Bảo hiểm bắt buộc TNDS đối với chủ xe và hàng hóa vận chuyển

Nếu xe của bạn chuyên dùng để chở hàng hóa thì nên mua gói bảo hiểm này. Vì, Công ty bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm thanh toán đối với những tổn thất hoặc mất mát hàng hóa được vận chuyển trên xe theo các điều khoản hợp đồng giữa chủ xe và chủ hàng.

Bảo hiểm vật chất xe cơ giới

Tham gia sử dụng bảo hiểm vật chất xe ô tô trong trường hợp xảy ra các sự cố va chạm gây hư hỏng hay bị mất cắp, bên bảo hiểm sẽ bù đắp những khoản chi phí khắc phục thiệt hại giúp bạn chủ động hơn về tài chính và yên tâm trong việc sử dụng xe.

Bạn nên mua bảo hiểm xe ô tô toàn phần cho xe thì sẽ có lợi nhiều hơn là mua nửa phần, vì khi không may xảy ra mất cắp máy móc trong xe bạn sẽ được công ty bảo hiểm chịu chi phí thay mới hoàn toàn các bộ phận bị mất cắp.

Trước khi mua bảo hiểm loại này bạn nên cân nhắc theo những tiêu chí cụ thể sau:

 • Một là: Công ty sẽ bồi thường tối đa bao nhiêu vụ mất cắp một năm và số lượng bị mất cắp mỗi lần.
 • Hai là: Khi thay thế là thay thế phụ tùng cũ tương đương hay thay thế phụ tùng mới hoàn toàn.

Xem thêm: Bảo hiểm vật chất xe ô tô là gì?

Những trường hợp được bảo hiểm bồi thường

Bảo hiểm xe ô tô phải bồi thường cho chủ xe những thiệt hại vật chất khi xe gặp những tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của chủ xe, lái xe trong những trường hợp:

 • Bị va chạm, lật, đổ, chìm, rơi.
 • Cháy, nổ, hỏa hoạn hay bị các vật thể khác va chạm vào.
 • Những tai họa do thiên nhiên như: Bão, lũ lụt, động đất, sạt lở, sóng thần, sét đánh, mưa đá…
 • Bị mất cắp, mất cướp toàn bộ xe.
 • Ngoài ra một số hãng bảo hiểm còn hỗ trợ các gói bảo hiểm khác như: Mất cắp bộ phận xe, bảo hiểm thủy kích...

Một số hãng hỗ trợ bảo hiểm thủy kích trong gói bảo hiểm vật chất xe. Tuy nhiên khi xe đã tắt máy khi vào vùng ngập nhưng chủ xe lại tiếp tục đề máy gây thiệt hại nặng hơn thì không nằm trong phạm vi bảo hiểm.

Không chỉ có vậy, đơn vị bán bảo hiểm cho xe ô tô còn chi trả các chi phí cần thiết và hợp lý phát sinh do tai nạn trong phạm vi bảo hiểm nhằm ngăn ngừa và hạn chế các tổn thất phát sinh thêm, bảo vệ và đưa xe thiệt hại tới nơi sửa chữa gần nhất, giám định tổn thất.

Đơn vị bảo hiểm sẽ bồi thường theo nguyên tắc khôi phục phương tiện về trạng thái trước khi xảy ra tổn thất.

Xem thêm: Những câu hỏi thường gặp về bảo hiểm vật chất xe ô tô

Những trường hợp không được bồi thường bảo hiểm

Những trường hợp mà các công ty bảo hiểm sẽ không bồi thường cho bạn khi có sự cố xảy ra, cụ thể như sau:

 • Xe chở quá số người theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 • Vận chuyển hàng trái phép hoặc không thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về vận chuyển, xếp dỡ hàng.
 • Xe chở quá 20% trọng tải theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 • Không có giấy phép lái xe hợp lệ.
 • Xe đi đêm không có đèn chiếu sáng theo quy định, xe đi vào đường cấm, khu vực cấm (rẽ, quẹo tại nơi bị cấm, đi ngược chiều của đường một chiều, vượt đèn đỏ hoặc không chấp hành theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông) gây ra tai nạn.
 • Điều khiển xe gây tổn thất khi có nồng độ cồn vượt quá quy định của pháp luật hiện hành được kết luận bằng văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc sử dụng các chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng.

Giải đáp thắc mắc và nhận tư vấn MIỄN PHÍ!!

Đăng ký ngay

Bảo hiểm người ngồi trên xe và tai nạn lái phụ xe

Đây là một loại hình bảo hiểm tự nguyện dành cho chủ xe và những người ngồi trên xe. Bảo hiểm sẽ thanh toán về thiệt hại cũng như thương tật thân thể, tử vong cho người được bảo hiểm khi đang ở trên xe, khi lên xe hay khi đang xuống xe, trong quá trình xe đang tham gia giao thông. Phí bảo hiểm sẽ được ghi trong thỏa thuận hợp đồng giữa chủ xe và công ty bảo hiểm.

Xem ngay: Nên mua bảo hiểm xe ô tô của hãng nào tốt nhất hiện nay?

Một số hãng cung cấp bảo hiểm ô tô uy tín hiện nay?

Bảo Việt

Luôn tự hào là doanh nghiệp chiếm thị phần bảo hiểm xe ô tô lớn nhất Việt Nam, đến với Bảo Việt khách hàng sẽ được tư vấn phương án bảo hiểm phù hợp với ngân sách và nhu cầu của từng doanh nghiệp; đồng thời đảm bảo hỗ trợ khách hàng tốt nhất khi rủi ro xảy ra bằng các quy trình giám định và bồi thường nhanh gọn, chính xác.

Tiện ích tham gia:

 • Thông báo tái tục hợp đồng bảo hiểm miễn phí
 • Khách hàng có thể lựa chọn bảo hiểm theo gói hoặc mua rời
 • Dịch vụ hướng dẫn giải quyết tai nạn & khiếu nại bồi thường 24/7
 • Dịch vụ bồi thường nhanh, gọn, chính xác, dịch vụ cứu hộ miễn phí
 • Các điểm bán bảo hiểm cho xe ô tô của Bảo Việt có mặt trên toàn quốc

Tham khảo chi tiết gói BH ô tô Bảo Việt Tại Đây.

Liberty

Liberty được biết đến là một công ty bảo hiểm luôn đi đầu trong thị trường bảo hiểm nhờ ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để đem đến cho khách hàng những sản phẩm tối ưu nhất và đơn giản nhất. Đặc biệt là sản phẩm bảo hiểm cho xe ô tô của Liberty bảo vệ toàn diện cho xe, giúp bạn vững tâm trên mọi cuộc hành trình.

Ưu điểm:

 • Bồi thường đến 2 lần/năm đối với bảo hiểm mất cắp bộ phận
 • Bồi thường xe mới 100% nếu xe bị tổn thất toàn bộ trong vòng 12 tháng kể từ ngày mua mới
 • Phạm vi bảo hiểm rộng nhất, bao gồm bảo hiểm thủy kích
 • Sửa chữa ở garage ô tô đạt chuẩn trên toàn quốc
 • Trợ giúp giao thông 24/7

Bạn có thể xem chi tiết về BH ô tô Liberty Tại Đây.

Pjico

Bảo hiểm Pjico là một trong những công ty hoạt động theo mô hình sản phẩm, họ ngày càng lớn mạnh, xây dựng lòng tin trong khách hàng. Với mục tiêu của công ty mình là bồi thường nhanh chóng, phục vụ tận tâm và mang tới cho khách hàng những ưu đãi tốt nhất.

Pjico sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho chủ xe cơ giới những thiệt hại vật chất do thiên tai, tai nạn bất ngờ, không lường trước được như: đâm, va, lập, chìm, rơi, hỏa hoạn, cháy nổ… Khách hàng có thể xem chi tiết về BH ô tô Pjico Tại Đây.

MIC

Công ty bảo hiểm MIC không chỉ khẳng định là đơn vị bảo hiểm tốt nhất cho các đơn vị thược Bộ Quốc Phòng mà còn đẩy mạnh phục vụ ra bên ngoài với hơn 100 sản phẩm bảo hiểm đáp ứng yêu cầu của mọi đối tượng khách hàng. Khi mua bảo hiểm xe ô tô, Mic chịu trách nhiệm bồi thường cho Chủ xe những thiệt hại vật chất do thiên tai, tai nạn bất ngờ, không lường trước được như đâm va, lật, đổ, rơi toàn bộ xe,...

Xem thêm BH ô tô Mic chi tiết nhất Tại Đây.

Những lưu ý khi gặp phải trường hợp rủi ro

Khi không may gặp phải trường hợp không mong muốn bạn nên nắm rõ những quy định về mua bảo hiểm cho xe ô tô như sau để giảm tối đa thiệt hại.

 • Thứ nhất: Không nên thay đổi hiện trường tai nạn, điều này hầu hết các tài xế của chúng ta hay mắc phải. Bởi khi xảy ra tai nạn bạn thay đổi hiện trường và không thông báo cho bên bảo hiểm và báo công an để lập biên bản thì nguy cơ bạn sẽ không được bồi thường là rất cao. Việc lập biên bản để làm chứng từ chứng minh có xảy ra va chạm, có tai nạn sẽ là giúp khách hàng nhanh chóng được công ty bảo hiểm thanh toán và giải quyết sự kiện bảo hiểm theo quy định.
 • Thứ hai: Ngoài việc phải thông báo kịp thời với cơ quan bảo hiểm bạn cũng không nên tự ý sửa chữa khi chưa có xác nhận của cơ quan bảo hiểm trừ trường hợp có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
 • Thứ ba: Nếu bạn không may mắn bị mất xe bạn cần thông báo cho công an cũng như chính quyền địa phương nơi xảy ra sự việc và thông báo tới công ty bảo hiểm bằng văn bản sau 24h kể từ khi bị mất.

Với những người lần đầu mua ô tô cũng đồng nghĩa với việc lần đầu tham gia bảo hiểm xe ô tô nên nắm rõ những quy định về bảo hiểm xe ô tô để khi không may xảy ra sự cố thì có hướng giải quyết thích đáng, không bị thiệt về mình cũng như bảo vệ được chiếc xe của mình. Mọi thắc mắc hay cần tư vấn kỹ hơn về sản phẩm các gói bảo hiểm, nên đầu tư vào công ty nào phù hợp nhất, để được tư vấn MIỄN PHÍ hãy đăng ký Tại Đây:

Đăng ký ngay

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Đánh giá bài viết
Những quy định bảo hiểm xe ô tô mới nhất chủ xe nên biết
4 7

Bài viết có hữu ích không?

Không
MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN VIÊN MIỄN PHÍ
Kết nối với khách hàng có nhu cầu chính xác


Bình luận

Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
bình luận
Sắp xếp : Mới nhất