avatart

khach

icon

Có được hưởng quyền lợi bảo hiểm thai sản khi nghỉ việc?

Bảo hiểm xã hội

- 21/08/2019

0

Bảo hiểm xã hội

21/08/2019

0

Bắt đầu từ năm 2018, một số quy định về bảo hiểm thai khi nghỉ việc bổ sung rất nhiều chế độ thai sản về điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội để người lao động được hưởng thai sản linh hoạt hơn sẽ chính thức có hiệu lực. Vì vậy những lao động nữ cần nắm được những điều dưới đây để tự giám sát quyền lợi chính đáng cho bản thân.

Mục lục [Ẩn]

Chế độ thai sản là một trong những chế độ được quan tâm hàng đầu của chính sách bảo hiểm xã hội.

Theo đó, người tham gia bảo hiểm thai sản sẽ được hưởng các chế độ thai sản trong BHXH như: Chi trả phần chi phí khám thai định kỳ, chi phí sinh nở, cả sinh mổ lẫn sinh thường, chi phí khám và điều trị bất thường thai kỳ và biến chứng thai sản.

Nhưng các khoản chi trả này áp dụng cho người tham gia bảo hiểm trước khi thai kỳ diễn ra. Tuy nhiên, theo quy định mới nhất, chế độ thai sản không chỉ áp dụng khi bà mẹ sinh con mà là từ ngày đầu tiên biết mình có thai. Điều đó có nghĩa là chế độ thai sản mới nhất sẽ bao gồm suốt thời gian mang thai và nghỉ thai sản các tháng sau sinh. Vậy khi nghỉ việc có được hưởng các quyền lợi bảo hiểm thai sản? Hãy cùng Thebank tìm hiểu kỹ vấn đề này sau đây.

Có được hưởng chế độ thai sản khi nghỉ việc không?

Theo điều 31 Luật BHXH năm 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với đối tượng tham gia BHXH cụ thể như sau:

Đối tượng hưởng chế độ thai sản của BHXH khi nghỉ việc

 • Lao động nữ mang thai
 • Lao động nữ sinh con
 • Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ
 • Người lao động nhận nuôi con dưới 6 tháng tuổi
 • Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản
 • Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con

Điều kiện hưởng chế độ thai sản của BHXH khi nghỉ việc

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2, 3, 4 Điều 31 bộ luật này cho biết điều kiện hưởng chế độ thai sản khi nghỉ việc như sau:

 • Với các trường hợp Lao động nữ mang thai, sinh con, lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ, người lao động nhận nuôi con dưới 6 tháng tuổi: Phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con/nhận nuôi con nuôi
 • Với trường hợp lao động nữ sinh con đã đóng đủ BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con
 • Với trường hợp người lao động đủ 2 điều kiện nêu trên mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Bạn nên chú ý về thời gian 12 tháng trước khi sinh con/nhận nuôi con nuôi, cách xác định sẽ như sau:

 • Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng này không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con/nhận nuôi con nuôi.
 • Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng BHXH, thì tháng này được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con/nhận nuôi con nuôi.

Ví dụ: Chị A sinh con ngày 18/01/2017 và tháng 01/2017 có đóng BHXH, thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 02/2016 đến tháng 01/2017. Nếu trong thời gian này chị A đã đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên hoặc từ đủ 3 tháng trở lên trong trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì chị A được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Như vậy, khi bạn đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh thì sẽ ĐƯỢC hưởng chế độ thai sản kể cả khi đã nghỉ việc tại công ty.

Tham khảo thêm: Những điểm mới trong quy định hưởng bảo hiểm thai sản 2019.

Trường hợp Lao động nữ khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai

Trường hợp Lao động nữ khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai

Thời gian hưởng chế độ thai sản khi nghỉ việc

Thời gian hưởng chế độ thai sản cũng được quy định tại điều 32, 33, 34 của bộ luật BHXH 2014 như sau:

 • Thời gian hưởng khi khám thai: Bạn sẽ được nghỉ việc để đi khám thai 05 lần, mỗi lần 01 ngày (trường hợp ở xa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 02 ngày cho mỗi lần khám thai). (Tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ Lễ, Tết, cuối tuần)
 • Thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý:
  • 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi
  • 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến 13 tuần tuổi
  • 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến 25 tuần tuổi
  • 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên

   (Tính cả ngày nghỉ Lễ, Tết, cuối tuần)
 • Thời gian hưởng chế độ khi thực hiện các biện pháp tránh thai: 
  • 07 ngày đối với lao động nữ đặt vòng tránh thai
  • 15 ngày đối với người lao động thực hiện biện pháp triệt sản

   (Tính cả ngày nghỉ Lễ, Tết, cuối tuần)
 • Thời gian hưởng chế độ khi sinh con: Lao động nữ sinh con được hưởng chế độ khi nghỉ việc trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. Thời gian nghỉ hưởng bảo hiểm thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

Cập nhật thông tin mới nhất:

Đăng ký ngay

Mức hưởng chế độ thai sản khi nghỉ việc

Mức hưởng chế độ thai sản được quy định tại khoản 1 điều 39 bộ luật BHXH 2014 như sau:

 • Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc. Nếu thời gian đóng BHXH không liên tục thì được cộng dồn.
 • Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.
 • Mức hưởng một ngày đối với người đóng BHXH được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày.
 • Ngoài ra, Lao động nữ sinh con/nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con/nhận nuôi con nuôi

Ví dụ: Chị B sinh con ngày 13/05/2018 (thuộc trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền), có quá trình đóng BHXH như sau:

 • Từ tháng 5/2015 đến tháng 4/2017 (24 tháng) đóng BHXH với mức lương 8.500.000 đồng/tháng.
 • Từ tháng 5/2017 đến tháng 8/2017 (4 tháng) đóng BHXH với mức lương 7.000.000 đồng/tháng.
 • Từ tháng 9/2017 đến tháng 4/2018 (8 tháng) nghỉ dưỡng thai, không đóng BHXH.

Như vậy, mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc của chị B được tính như sau bằng:

[(7.000.000 x 4) + (8.500.000 x 2)]/6 = 7.500.000 (đồng/tháng).

Đọc tham khảo: Bảo hiểm thai sản 6 tháng được hiểu như thế nào?

Các mẹ bầu sẽ được hưởng thời gian bảo hiểm khi đi khám thai

Các mẹ bầu sẽ được hưởng thời gian bảo hiểm khi đi khám thai

Thủ tục, hồ sơ hưởng chế độ thai sản khi nghỉ việc

Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày trở lại làm việc người lao động phải nộp hồ sơ cho doanh nghiệp. Đơn vị trong thời hạn 10 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của NLĐ) phải nộp cho cơ quan bảo hiểm.

Do đó, trong vòng 55 ngày kể từ ngày người lao động đi làm trở lại thì phải nộp hồ sơ hưởng chế độ lên cơ quan BHXH, quá hạn sẽ không được giải quyết.

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con bao gồm:

 • Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con
 • Bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết, bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp chẳng may sau khi sinh con mà mẹ chết
 • Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng người mẹ sau khi sinh con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con
 • Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh;
 • Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai.

Hỗ trợ dưỡng sức, phục hồi sau khi sinh

Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày làm việc đầu tiên sau chế độ nghỉ thai sản, bạn có quyền xin nghỉ thêm để phục hồi sức khỏe, và được nhận 30% lương tối thiểu chung/ngày trong trường hợp nghỉ tại nhà, hoặc 40% lương tối thiểu chung/ngày nếu nghỉ tại cơ sở tập trung.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

Theo đó tại khoản 2 điều 41 Luật BHXH năm 2014 cho biết thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

 • Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên
 • Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật
 • Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

Đọc tham khảo: Bảo hiểm thai sản nào tốt nhất cho bà bầu?

Trên đây là những thông tin đã giải đáp thắc mắc vấn đề “có được hưởng quyền lợi bảo hiểm thai sản khi nghỉ việc không?”. Hy vọng đã giúp người lao động nữ đang có kế hoạch sinh con hay đang mang bầu hiểu rõ hơn về chế độ hưởng bảo hiểm thai sản khi nghỉ việc, đủ để tự bảo vệ những quyền lợi chính đáng của bản thân.

Để giải đáp mọi thắc mắc bạn đọc có thể để lại thông tin liên hệ nhân viên Thebank sẽ liên hệ giải đáp nhanh nhất:

Đăng ký ngay


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

4,5 (2 lượt)

4,5 (2 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn bảo hiểm sức khỏe

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *