avatart

khach

icon

Quy định về bảo hiểm y tế người có công với cách mạng 2019

Bảo hiểm y tế

- 22/10/2019

0

Bảo hiểm y tế

22/10/2019

0

Người có công với cách mạng là đối tượng được miễn phí tham gia BHYT, vậy quy trình cấp thẻ BHYT cho đối tượng này như thế nào và khi đi khám chữa bệnh được hưởng quyền lợi bao nhiêu?

Mục lục [Ẩn]

Thế nào là người có công với cách mạng?

Pháp luật Việt Nam quy định người có công với cách mạng là:

 • Những người có thành tựu trong công cuộc đấu tranh giành lại độc lập cho dân tộc và bảo vệ đất nước Việt Nam.
 • Những người hoạt động cách mạng giải phóng dân tộc, bảo vệ đất nước và làm các nhiệm vụ quốc tế.
 • Thời gian hoạt động cách mạng phải đảm bảo điều kiện trước ngày 30/04/1975.

Theo điểm d khoản 3 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 quy định người có công với cách mạng, cựu chiến binh thuộc nhóm đối tượng được hưởng bảo hiểm y tế (BHYT) do ngân sách nhà nước đóng.

Tham khảo: Bảo hiểm xã hội có bao gồm BHYT không?

Mã thẻ BHYT người có công với cách mạng 

Theo quy định tại Điều 2 Quyết định 1351/QĐ-BHXH năm 2015 về cấu trúc mã thẻ BHYT. Mã thẻ BHYT gồm 15 ký tự, được chia thành 04 ô. Trong đó:

1. Hai ký tự đầu (ô thứ nhất): Ký hiệu bằng chữ là mã đối tượng tham gia BHYT. 

 • CC: Người có công với cách mạng, bao gồm: Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8/1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;
 • CK: Người có công với cách mạng theo quy định pháp luật về người có công với cách mạng, trừ các đối tượng được cấp mã CC;
 • KC: Người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước; Người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975; Thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến; Dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trừ các đối tượng được cấp mã CC, CK và CB;

2. Ký tự ô thứ 2: Ký hiệu bằng số (theo số thứ tự từ 1 đến 5) là mức hưởng BHYT.

 • Ký hiệu bằng số 1: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh (KCB) thuộc phạm vi chi trả BHYT và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế về danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán dịch vụ kỹ thuật; Chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: CC
 • Ký hiệu bằng số 2: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế); Chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: CK, KC

Đối với những ký tự còn lại thuộc 2 ô cuối của mã thẻ BHYT là mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi phát hành thẻ BHYT; Số định danh cá nhân của người có công với cách mạng.

Kết luận: Mã thẻ BHYT người có công với cách mạng sẽ có 02 ký tự đầu (ô thứ nhất) sẽ được ký hiệu như sau: CC, CK, KC. Ký tự tiếp theo thuộc ô thứ 2 là 1 hoặc 2 quy định về mức hưởng BHYT.

Tham khảo: Giải mã ý nghĩa các ký hiệu mã số thẻ Bảo hiểm y tế

Nhận tư vấn và giải đáp miễn phí!!!

Đăng ký ngay

Tra cứu thông tin BHXH trên Cổng thông tin BHXH Việt Nam

Tra cứu thông tin BHXH trên Cổng thông tin BHXH Việt Nam

Quyền lợi bảo hiểm y tế người có công với cách mạng

Các đối tượng là người có công với cách mạng được miễn phí tham gia BHYT và hưởng mức quyền lợi khám chữa bệnh (KCB) theo từng trường hợp cụ thể như sau:

Khám chữa bệnh đúng tuyến

KCB tại nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu (KCB đúng tuyến) và ở cơ sở KCB khác theo giấy chuyển viện phù hợp với tuyến chuyên môn kỹ thuật hoặc trường hợp tai nạn, cấp cứu.

Trong trường hợp này, BHYT sẽ chi trả 100% chi phí KCB cho đối tượng là người có công với cách mạng.

Khám chữa bệnh vượt tuyến

KCB không đúng nơi đăng ký ban đầu, KCB vượt tuyến (trừ trường hợp cấp cứu, tai nạn):

 • 100% chi phí KCB khi KCB nội trú tại bệnh viện tuyến huyện (hưởng quyền lợi như KCB đúng tuyến).
 • 60% chi phí KCB khi KCB nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh.
 • 40% chi phí KCB khi KCB nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương.

Khám chữa bệnh trái tuyến

KCB tại cơ sở y tế không ký hợp đồng KCB BHYT hoặc đi KCB tại cơ sở y tế có ký hợp đồng KCB BHYT nhưng không đủ thủ tục KCB theo quy định.

Trong trường hợp này, người bệnh tự thanh toán chi phí KCB với cơ sở y tế, sau đó mang chứng từ đến cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) để thanh toán.

Tham khảo: Những đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí 

Thủ tục BHYT người có công với cách mạng khi chuyển tuyến điều trị

Căn cứ tại Điều 28 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định về thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế như sau:

“1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh; trường hợp thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh thì phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế cùng với giấy tờ chứng minh về nhân thân của người đó; đối với trẻ em dưới 6 tuổi chỉ phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế.

2. Trường hợp cấp cứu, người tham gia bảo hiểm y tế được khám bệnh, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào và phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế cùng với giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này trước khi ra viện.

3. Trường hợp chuyển tuyến điều trị, người tham gia bảo hiểm y tế phải có hồ sơ chuyển viện của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

4. Trường hợp khám lại theo yêu cầu điều trị, người tham gia bảo hiểm y tế phải có giấy hẹn khám lại của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.”

Bên cạnh đó căn cứ theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 11 Thông tư 40/2015/TT-BYT quy định về các trường hợp được xác định là đúng tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế:

2. Người có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã chuyển tuyến đến bệnh viện huyện, bao gồm cả các bệnh viện huyện đã được xếp hạng I, hạng II và bệnh viện y học cổ truyền tỉnh (trong trường hợp bệnh viện huyện không có khoa y học cổ truyền).

3. Người có thẻ bảo hiểm y tế được bệnh viện tuyến huyện, bao gồm cả bệnh viện đã được xếp hạng I, hạng II và bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, viện chuyên khoa, trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh chuyển tuyến đến trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh hoặc bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, viện chuyên khoa tuyến tỉnh cùng hạng hoặc hạng thấp hơn.

Khi chuyển tuyến khám chữa bệnh theo do yêu cầu chuyên môn theo chỉ định của bác sỹ và có hồ sơ chuyển viện của cơ sở khám chữa bệnh thì được coi là đúng thủ tục tức đúng tuyến. Khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến thì người tham gia BHYT sẽ được hưởng 100% quyền lợi của bảo hiểm và được thanh toán đúng mức quyền lợi đó trong phạm vi hưởng bảo hiểm do Bộ y tế quy định.

Có nghĩa người có công với cách được Ngân sách nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế khi chuyển tuyến điều trị tại bệnh viện tuyến trung ương là trường hợp đi khám chữa bệnh đúng tuyến vì thế sẽ vẫn được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh giống ở bệnh viện tuyến tỉnh.

Người có công với cách mạng được miễn phí tham gia BHYT

Người có công với cách mạng được miễn phí tham gia BHYT

Quy trình cấp thẻ BHYT cho người có công với cách mạng

Quy trình cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng theo từng bước cụ thể như sau:

 • Bước 1: Người có công với cách mạng hoặc thân nhân lập bản khai quá trình hoạt động cách mạng gửi đến Ủy ban Nhân dân cấp Xã (UBND). Chuẩn bị Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế mẫu TK01-TS và nộp cho Người làm công tác lao động, thương binh và xã hội cấp xã.
 • Bước 2: UBND cấp xã xác nhận bản khai trong vòng 05 ngày làm việc tính từ ngày nhận các giấy tờ chứng thực của người đăng ký. Sau khi xác nhận gửi đến Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.
 • Bước 3: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội kiểm tra nhân thân đối tượng có thuộc diện được mua bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng hay không trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ các giấy tờ theo quy định đồng thời lập danh sách đề nghị được cấp thẻ bảo hiểm y tế đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
 • Bước 4: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm kiểm tra và phê duyệt lại danh sách yêu cầu cấp thẻ bảo hiểm y tế trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ các giấy tờ và chuyển danh sách đã kiểm tra về Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.
 • Bước 5: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện đăng ký thẻ bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng. Thẻ sau khi được phát hành sẽ chuyển về UBND cấp xã để trao đến tay các cá nhân đăng ký làm thẻ bảo hiểm y tế.

Ngoài ra trường hợp đổi thẻ BHYT đối với người có công với cách mạng được quy định trong Căn cứ theo điểm a, Khoản 2 Công văn số 4996/BHXH-CSYT, việc chuyển đổi mã quyền lợi trên thẻ BHYT quy định như sau:

“2. Chuyển đổi mã quyền lợi trên thẻ BHYT

a) Người có thẻ BHYT mang mã quyền lợi số 3 hoặc số 4 được chuyển đổi lên mã quyền lợi số 2 trong các trường hợp sau:

Có một trong các loại giấy tờ xác nhận là người có công với cách mạng: Bản sao Huân chương Kháng chiến, Huy chương Kháng chiến, Huân chương Chiến thắng, Huy chương Chiến thắng, Chứng nhận về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và thời gian hoạt động kháng chiến của cơ quan Thi đua – Khen thưởng cấp huyện, Giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh hoặc giấy xác nhận của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (nơi đang hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc đã giải quyết trợ cấp một lần) theo Công văn số 467/NCC ngày 17/6/2010 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.”

Tham khảo: Cách làm lại thẻ bảo hiểm y tế bị mất

Như vậy, nếu các đối tượng có công với cách mạng có một trong các loại giấy tờ xác nhận nêu trên thì sẽ được chuyển đổi mã quyền lợi trên thẻ bảo hiểm y tế từ mã số 3 hoặc số 4 chuyển đổi lên mã quyền lợi số 2 (tức chuyển lên mã quyền lợi cao hơn, được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh).

Trên đây là quy trình cấp thẻ BHYT và mức hưởng chế độ BHYT dành cho người có công với cách mạng. BHYT cho người có công với cách mạng là chính sách an sinh xã hội của nhà nước, giúp đối tượng này được hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh khi ốm đau, giảm bớt gánh nặng về tài chính.

Nhận tư vấn và giải đáp miễn phí!!!

Đăng ký ngay


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

5 (1 lượt)

5 (1 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *