avatart

khach

icon

Bảo hiểm xã hội có mấy chế độ? Chế độ bảo hiểm xã hội khi sảy thai thế nào?

Bảo hiểm xã hội

- 16/08/2019

0

Bảo hiểm xã hội

16/08/2019

0

Chế độ bảo hiểm xã hội khi sảy thai là điều luôn được các chị em quan tâm, đặc biệt là các mẹ bầu. Bảo hiểm xã hội có mấy chế độ? Mức hưởng và thủ tục hưởng BHXH khi sảy thai năm 2018 như thế nào?

Mục lục [Ẩn]

Bảo hiểm xã hội (BHXH) là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

Hiện nay dù BHXH ngày càng trở nên phổ biến, nhưng vẫn có nhiều người chưa biết BHXH có mấy chế độ. Để trả lời câu hỏi này hãy theo dõi ngay nội dung dưới đây.

Các chế độ của bảo hiểm xã hội

Căn cứ theo Điều 4 Luật bảo hiểm xã hội 2014 có nêu rõ về các chế độ bảo hiểm xã hội người lao động được hưởng là:

“Điều 4. Các chế độ bảo hiểm xã hội

1. Bảo hiểm xã hội bắt buộc có các chế độ sau đây:

a) Ốm đau;

b) Thai sản;

c) Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

d) Hưu trí;

đ) Tử tuất.

2. Bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ sau đây:

a) Hưu trí;

b) Tử tuất.

3. Bảo hiểm hưu trí bổ sung do Chính phủ quy định.”

Trong đó bảo hiểm xã hội bắt buộc là phổ biến nhất với 5 chế độ chính là ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất. Chi tiết về từng chế độ bạn có thể xem trong Mục 1, 2, 3, 4, 5 Chương III của Luật bảo hiểm xã hội 2014.

Xem thêm:

Người lao động được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cho ốm đau ra sao?

Quy định mới nhất về chế độ bảo hiểm xã hội con ốm 

Chế độ bảo hiểm xã hội nam giới nhận được khi vợ sinh con

Những quy định mới nhất về luật bảo hiểm xã hội cho người về hưu

Khách hàng nếu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ chỉ được hưởng hai chế độ là hưu trí và tử tuất, các chế độ cơ bản như ốm đau hay thai sản sẽ không được hưởng.

Tham khảo: Cần biết gì về việc đóng bảo hiểm xã hội cho người không đi làm?

Chế độ và mức hưởng BHXH khi sảy thai ra sao?

Theo quy định hiện hành, không chỉ khi sinh con, lao động nữ mới được hưởng chế độ thai sản, ngay cả khi không may sảy thai, lao động nữ sẽ được hưởng một số quyền lợi nhất định. Nội dung sau sẽ cung cấp chi tiết về thời gian nghỉ, mức hưởng và quy trình, thủ tục hưởng chế độ thai sản khi sảy thai.

Tham khảo: Quy định BHXH chế độ thai sản mới nhất

Lao động nữ khi sảy thai vẫn được hưởng chế độ BHXH
Lao động nữ khi sảy thai vẫn được hưởng chế độ BHXH

Thời gian hưởng

Căn cứ khoản 1 Điều 33 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 về thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý. Cụ thể:

“1. Khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau:

a) 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi;

b) 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi;

c) 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi;

d) 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 1 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.”

Mức hưởng

Mức hưởng BHXH khi sảy thai được quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 39 Luật BHXH 2014. Theo đó, bạn đang đóng BHXH, khi mang bầu nhưng bị sảy thai thì mức hưởng chế độ thai sản như sau:

“a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;"

Có nghĩa mức hưởng BHXH khi sảy thai của người lao động sẽ là:

Mức hưởng BHXH = (100% bình quân tiền lương đóng bảo hiểm 6 tháng liền kề/30 ngày) x Số ngày được nghỉ.

Lưu ý: Người lao động đóng BHXH chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

Ví dụ: Bạn đi làm và đóng BHXH được 1 năm, mức lương đóng bảo hiểm 3 tháng đầu là 4.020.000 đồng/tháng, 5 tháng tiếp theo là 5.000.000 đồng/tháng và 4 tháng còn lại là 5.500.000 đồng/tháng. Thai bạn bị sảy khi được 12 tuần tuổi, mức hưởng BHXH của bạn được tính như sau:

  • Mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm = (2 x 5.000.000 + 4 x 5.500.000)/6 = 5.333.000 đồng.
  • Số ngày được nghỉ = 20 ngày
  • Mức hưởng BHXH = (5.333.000/30) x 20 = 3.555.000 đồng.

Tham khảo: Cách tính BHXH chế độ thai sản

Thủ tục, quy trình hưởng chế độ thai sản khi sảy thai

Thủ tục để được hưởng chế độ thai sản khi sảy thai được quy định cụ thể trong Khoản 2 Điều 101 Luật bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

“2. Trường hợp lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý, người lao động thực hiện biện pháp tránh thai theo quy định tại khoản 1 Điều 37 của Luật này phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với trường hợp điều trị ngoại trú, bản chính hoặc bản sao giấy ra viện đối với trường hợp điều trị nội trú.”

Theo khoản 1 và khoản 3 Điều 101 quy định về việc giải quyết hưởng chế độ thai sản khi sảy thai như sau:

“1. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 100, các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật này cho người sử dụng lao động.

3. Trách nhiệm giải quyết của cơ quan bảo hiểm xã hội:

a) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.”

Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Sau khi chuẩn bị đủ các giấy tờ theo thủ tục nêu trên và nắm rõ quy định về việc giải quyết chế độ, người lao động thực hiện theo quy trình sau đây để được hưởng chế độ thai sản khi sảy thai:

  • Bước 1: Nộp các giấy tờ theo quy định cho công ty trong vòng 45 ngày kể từ ngày quay lại làm việc để được giải quyết chế độ BHXH.
  • Bước 2: Sau khi nhận đủ giấy tờ của bạn, công ty sẽ tiến hành kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ.
  • Bước 3: Công ty sẽ lập một danh sách hưởng chế độ BHXH theo mẫu cho cơ quan BHXH nơi đơn vị đang đóng kèm theo hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ thai sản của từng người lao động và gửi cho cơ quan bảo hiểm trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của người lao động.
  • Bước 4: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan BHXH phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động. Trường hợp cơ quan bảo hiểm không giải quyết thì sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Chế độ BHXH khi sảy thai nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi mang thai mà không may sảy thai, phải tạm nghỉ việc để nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe trên cơ sở đóng góp vào Quỹ BHXH. Những quy định về chế độ thai sản khi sảy thai đặc biệt quan trọng với lao động nữ, chị em nên nắm được các thông tin trên để bảo vệ quyền lợi của mình.

Nhận tư vấn bảo hiểm miễn phí từ chuyên gia Thebank:

Đăng ký ngay


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

5 (2 lượt)

5 (2 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *