TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Thông tin về trái phiếu ngân hàng VPBank và cách tính lãi suất trái phiếu VPBank

TheBank tin tức 0 Chứng khoán

Trái phiếu ngân hàng VPBank do chính ngân hàng phát hành ra đại chúng thường là trái phiếu chuyển đổi, với mức lãi suất hấp dẫn thu hút nhiều nhà đầu tư.
  Mục lục [

  Ẩn

  ]

Đầu tư trái phiếu vào các ngân hàng đang là 1 trong các hình thức đầu tư có lãi và an toàn, được nhiều người lựa chọn. Trong số rất nhiều ngân hàng phát hành trái phiếu thì VPBank là ngân hàng phát hành thường xuyên và được nhiều nhà đầu tư mua trái phiếu. Trái phiếu ngân hàng VPBank hấp dẫn người mua bởi hình thức đa dạng và mức lãi suất cao.

VPBank phát hành trái phiếu khi thiếu vốn cho các hoạt động kinh doanh của mình. Vì thế, không phải năm nào VPBank cũng phát hành trái phiếu. Đợt phát hành trái phiếu gần nhất của VPBank là ngày 22/11/2017 và ngày đáo hạn là 22/11/2019.

Giới thiệu cụ thể về trái phiếu VPBank

Đề mục Thông tin
Tổ chức phát hành NH TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
Loại trái phiếu Trái phiếu không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền và đáo hạn vào năm 2019
Mã trái phiếu VPBANK.BOND.2017.01
Kỳ hạn trái phiếu 2 năm
Khối lượng phát hành 3.000 tỷ đồng
Giá phát hành 100% mệnh giá
Ngày phát hành 22/11/2017
Phương thức phát hành Trái phiếu được phát hành riêng lẻ, theo hình thức Tổ Chức Phát Hành phát hành trực tiếp cho nhà đầu tư và/hoặc thông qua Đại Lý Phát Hành
Hình thức và mệnh giá Trái phiếu được phát hành dưới hình thức ghi sổ, có mệnh giá 1.000.000.000 đồng/ trái phiếu
Quyền ưu tiên thanh toán Trái phiếu xác nhận nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, không có đảm bảo. Trong trường hợp Tổ chức phát hành bị giải thể, phá sản, người sở hữu trái phiếu chỉ được thanh toán sau khi Tổ chức phát hành đã thanh toán cho tất cả các chủ nợ có đảm bảo. Các trái phiếu phát hành cùng đợt sẽ có thứ tự ưu tiên thanh toán ngang nhau, không Trái phiếu nào có quyền ưu tiên thanh toán hơn
Kỳ thanh toán lãi Trái phiếu có kỳ hạn thanh toán lãi là mỗi thời hạn 12 tháng liên tục trong kỳ hạn trái phiếu, trong đó Kỳ hạn thanh toán lãi đầu tiên bắt đầu vào ngày phát hành cho đến, nhưng không bao gồm ngày thanh toán lãi của kỳ thanh toán lãi đầu tiên, và kỳ thanh toán lãi cuối cùng sẽ bắt đầu vào ngày thanh toán lãi gần nhất và kết thúc vào (nhưng không bao gồm) ngày đáo hạn hoặc ngày đến hạn khác mà tổ chức phát hành phải thanh toán toàn bộ gốc, lãi trái phiếu, tùy thời điểm nào đến trước
Lãi suất Lãi suất trái phiếu cố định là 6,7%/năm
Ngày thanh toán lãi Nếu ngày thanh toán lãi không phải ngày làm việc thì tiền lãi Trái phiếu trong kỳ thanh toán lãi đó sẽ được trả vào ngày làm việc liền kề tiếp theo
Sử dụng tiền thu được Tổ chức phát hành dự kiến sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu để bổ sung nhu cầu vốn trung hạn của NH, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tài trợ vốn trung hạn cho các dự án
Thuế Các khoản thanh toán liên quan đến trái phiếu sẽ bị khấu lưu hay khấu trừ tất cả các loại thuế, phí hoặc lệ phí, cho dù ở hiện tại hay trong tương lai, theo quy định của pháp luật Việt Nam trong thời kỳ

Cách thức tính lãi suất trái phiếu VPBank

Ngân hàng VPBank mang tới lãi suất trái phiếu hấp dẫn

Ngân hàng VPBank mang tới lãi suất trái phiếu hấp dẫn

Nguyên tắc tính tiền lãi trái phiếu VPBank như sau: Trái phiếu được hưởng lãi kế từ và bao gồm ngày 22/11/2017 (ngày phát hành) cho đến nhưng không bao gồm ngày 22/11/2019 (ngày đáo hạn) hoặc ngày đến hạn khác theo thỏa thuận mua lại trái phiếu hoặc thanh toán trước hạn trái phiếu. Tiền lãi trái phiếu được trả vào ngày Ngày thanh toán lãi.

Trong trường hợp người sở hữu trái phiếu không yêu cầu tổ chức phát hành mua lại trái phiếu hoặc tổ chức phát hành không yêu cầu người sở hữu trái phiếu bán lại trái phiếu hoặc trái phiếu không được thanh toán trước hạn thì tiền lãi trái phiếu được hưởng tròn Kỳ thanh toán lãi và tiền lãi trái phiếu được tính như sau:

Tiền lãi được hưởng cho một thời hạn tròn Kỳ thanh toán lãi = Mệnh giá Trái phiếu nắm giữ x Lãi suất của Trái phiếu áp dụng trong Kỳ thanh toán lãi đó

Trong phạm vi phát luật cho phép, trong trường hợp tổ chức phát hành buộc phải thanh toán gốc, lãi trái phiếu theo các điều khoản và điều kiện của trái phiếu dẫn đến tiền lãi trái phiếu được hưởng không trong kỳ thanh toán lãi thì tiền lãi trái phiếu sẽ được tính như sau:

Tiền lãi được hưởng cho một thời hạn không trò kỳ thanh toán lãi = mệnh giá trái phiếu nắm giữ x lãi suất của trái phiếu áp dụng cho kỳ thanh toán lãi đó x (số ngày thực tế trái phiếu chưa được thanh toán lãi trong kỳ thanh toán lãi đó/360)

Với mức lãi suất 6,7%/năm, tương đương với lãi suất ngân hàng thì hình thức đầu tư trái phiếu là một hình thức đầu tư khá an toàn và có lãi cao. Hơn nữa, trái phiếu cho thể chuyển nhượng được nên nếu như không muốn tiếp tục đầu tư trái phiếu thì bạn có thể chuyển nhượng sang cho người khác.

Cảm ơn bạn đã đọc bài, bằng cách đăng ký Tài khoản VIP bạn đã góp phần ủng hộ chúng tôi tiếp tục xây dựng nội dung chất lượng hơn.

29.000/tháng

ĐĂNG KÝ NGAY
 • THỬ NGHIỆM

  29.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  49.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

  Truy cập không giới hạn các nội dung chuyên sâu

  Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  69.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

  Truy cập không giới hạn các nội dung chuyên sâu

  Nhận bảng tin hằng ngày

  Trợ giúp từ các chuyên gia TheBank qua hotline

 • THỬ NGHIỆM

  78.300

  /quý

  87.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  132.300

  /quý

  147.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

  Truy cập không giới hạn các nội dung chuyên sâu

  Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  186.300

  /quý

  207.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

  Truy cập không giới hạn các nội dung chuyên sâu

  Nhận bảng tin hằng ngày

  Trợ giúp từ các chuyên gia TheBank qua hotline

 • THỬ NGHIỆM

  243.600

  /năm

  348.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  411.600

  /năm

  588.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

  Truy cập không giới hạn các nội dung chuyên sâu

  Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  579.600

  /năm

  828.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

  Truy cập không giới hạn các nội dung chuyên sâu

  Nhận bảng tin hằng ngày

  Trợ giúp từ các chuyên gia TheBank qua hotline

Đóng góp bài viết của bạn bằng cách gửi bài viết Tại Đây

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Đánh giá bài viết
Thông tin về trái phiếu ngân hàng VPBank và cách tính lãi suất trái phiếu VPBank
0 0

Bài viết có hữu ích không?

Không
MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN VIÊN MIỄN PHÍ
Kết nối với khách hàng có nhu cầu chính xác


Bình luận

Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
bình luận
Sắp xếp : Mới nhất