avatart

khach

icon

Tra cứu Bảo hiểm xã hội Hải Phòng cấp quận/huyện

Bảo hiểm xã hội

- 14/05/2021

0

Bảo hiểm xã hội

14/05/2021

0

Hiện nay trên thị trường có nhiều loại bảo hiểm được quan tâm, một trong những bảo hiểm thu hút được khách hàng chú ý đó là Bảo hiểm xã hội Hải Phòng.

Mục lục [Ẩn]

Bảo hiểm xã hội Hải Phòng là một cơ quan trực thuộc của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đặt tại Hải Phòng có chức năng giúp Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp, quản lý quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hải Phòng theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và quy định của pháp luật.

Bảo hiểm xã hội Hải Phòng

Cách tra cứu Bảo hiểm xã hội tại khu vực thành phố Hải Phòng

Bảo hiểm xã hội huyện An Dương Hải Phòng

 • Địa chỉ: 16 ĐT 351, thị trấn An Dương, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng
 • Số điện thoại: 0225.3871654
 • Thời gian làm việc: Sáng (8h00-12h00) - Chiều (14h00-17h00), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

Bảo hiểm xã hội quận Dương Kinh Hải Phòng

 • Địa chỉ: Km số 10, đường Phạm Văn Đồng, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng
 • Số điện thoại: 0225.3581375
 • Thời gian làm việc: Sáng (8h00-12h00) - Chiều (14h00-17h00), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

Bảo hiểm xã hội huyện An Lão Hải Phòng

 • Địa chỉ: Thị trấn An Lão, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
 • Số điện thoại: 0225.3887927
 • Thời gian làm việc: Sáng (8h00-12h00) - Chiều (14h00-17h00), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

Bảo hiểm xã hội huyện Thuỷ Nguyên Hải Phòng

 • Địa chỉ: Xã Thuỷ Sơn, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng
 • Số điện thoại: 0225.3874478
 • Thời gian làm việc: Sáng (8h00-12h00) - Chiều (14h00-17h00), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

Bảo hiểm xã hội quận Hải An Hải Phòng

 • Địa điểm: Đường Hạ Lũng, quận Hải An, thành phố Hải Phòng
 • Số điện thoại: 0225.3619018
 • Thời gian làm việc: Sáng (8h00-12h00) - Chiều (14h00-17h00), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

Bảo hiểm xã hội quận Kiến An Hải Phòng

 • Địa điểm: 131 đường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng
 • Số điện thoại: 0225.3876140
 • Thời gian làm việc: Sáng (8h00-12h00) - Chiều (14h00-17h00), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

Bảo hiểm xã hội quận Hồng Bàng Hải Phòng

 • Địa điểm: Số 40 Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
 • Số điện thoại: 0225.3746007
 • Thời gian làm việc: Sáng (8h00-12h00) - Chiều (14h00-17h00), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

Bảo hiểm xã hội huyện Vĩnh Bảo Hải Phòng

 • Địa điểm: Thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng
 • Số điện thoại: 0225.3884345
 • Thời gian làm việc: Sáng (8h00-12h00) - Chiều (14h00-17h00), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

Bảo hiểm xã hội quận Lê Chân Hải Phòng

 • Địa điểm: Số 169 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
 • Số điện thoại: 0225.3510468
 • Thời gian làm việc: Sáng (8h00-12h00) - Chiều (14h00-17h00), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

Bảo hiểm xã hội huyện Kiến Thuỵ Hải Phòng

 • Địa điểm: Thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thuỵ, thành phố Hải Phòng
 • Số điện thoại: 0225.3881319
 • Thời gian làm việc: Sáng (8h00-12h00) - Chiều (14h00-17h00), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

Bảo hiểm xã hội quận Ngô Quyền Hải Phòng

 • Địa chỉ: Số 1 đường Phạm Minh Đức, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
 • Số điện thoại: 0225.3550373
 • Thời gian làm việc: Sáng (8h00-12h00) - Chiều (14h00-17h00), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

Bảo hiểm xã hội huyện Tiên Lãng Hải Phòng

 • Địa chỉ: Khu 7 thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng
 • Số điện thoại: 0225.3822824
 • Thời gian làm việc: Sáng (8h00-12h00) - Chiều (14h00-17h00), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

Bảo hiểm xã hội huyện Cát Hải Hải Phòng

 • Địa chỉ: Thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng
 • Số điện thoại: 0225.388331
 • Thời gian làm việc: Sáng (8h00-12h00) - Chiều (14h00-17h00), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

Bảo hiểm xã hội huyện Bạch Long Vỹ Hải Phòng

 • Địa chỉ: Tổ 7, đường Hạ Lũng, phường Đằng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng
 • Số điện thoại: 0225.3517580
 • Thời gian làm việc: Sáng (8h00-12h00) - Chiều (14h00-17h00), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

Bảo hiểm xã hội quận Đồ Sơn Hải Phòng

 • Địa chỉ: Số 231 đường Lý Thánh Tông, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng
 • Số điện thoại: 0225.3861132
 • Thời gian làm việc: Sáng (8h00-12h00) - Chiều (14h00-17h00), làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

Tra cứu thêm:

Thông tin BHXH Hà Nội cấp quận/huyện/thị xã

Thông tin BHXH Bắc Giang cấp huyện/thành phố

Chức năng của đơn vị bảo hiểm xã hội cấp quận/huyện tại thành phố Hải Phòng

Đơn vị bảo hiểm xã hội cấp quận/huyện thuộc quyền quản lý chuyên môn, cơ cấu chính sách của Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng. Bên cạnh đó, cơ quan BHXH cũng sẽ chịu sự quản lý hành chính trên địa bàn của UBND cấp quận/huyện.

Ở thành phố Hải Phòng, các cơ quan BHXH cấp quận/huyện mang chức năng giúp Giám đốc BHXH thành phố triển khai thực hiện các chính sách, chế độ BHXH cho những đối tượng trong diện được hưởng. Ngoài ra, đơn vị cũng có nhiệm vụ quản lý tài chính cũng như tài sản của BHXH trên địa bàn quận/huyện mình trực tiếp quản lý.

BHXH cấp quận/huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện chính sách và chế độ về: BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT), xử lý thủ tục chi Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho các đối tượng được hưởng). Cơ quan BHXH phải luôn quản lý chặt chẽ và chi tiêu quỹ bảo hiểm theo đúng luật và đúng chức năng.

Quyền lợi của người lao động khi tham gia BHXH

Thẩm quyền của đơn vị bảo hiểm xã hội cấp quận/huyện tại thành phố Hải Phòng

 • Xây dựng, trình Tổng giám đốc kế hoạch ngắn hạn và dài hạn về phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn và chương trình công tác hàng năm, tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.
 • Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tổ chức khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định.
 • Tổ chức cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho những người có tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.
 • Tổ chức thu các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các cá nhân, tổ chức có tham gia đóng bảo hiểm
 • Hướng dẫn và tổ chức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
 • Chủ trì phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương với các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm: Những thay đổi về BHXH năm 2021

Bảo hiểm xã hội Hải Phòng có ý nghĩa với người dân

Bảo hiểm xã hội Hải Phòng có những ưu điểm như sau:

 • Vận động, tuyên truyền các cá nhân, tổ chức tại thành phố Hải Phòng tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật
 • Tạo điều kiện cho người dân được lợi ích tối ưu nhất trong việc hưởng lợi từ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

Hy vọng những thông tin về Bảo hiểm xã hội Hải Phòng cấp quận/huyện sẽ giúp cho người lao động tìm được địa chỉ hỗ trợ đúng và đầy đủ các thủ tục BHXH khi làm việc trên địa bàn thành phố này.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

(0 lượt)

(0 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *