TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn
vita

Bảo hiểm y tế 5 năm liên tục

0 Bảo hiểm y tế

Theo quy định của pháp luật hiện hành, những người tham gia Bảo hiểm y tế 5 năm liên tục sẽ được hưởng hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế cho các lần khám chữa bệnh tiếp theo.
  Mục lục [

  Ẩn

  ]

Bảo hiểm y tế 5 năm liên tục đóng vai trò trong việc hỗ trợ chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng, trong đời sống xã hội, người khỏe hỗ trợ cho người già. Tuy nhiên còn rất nhiều quy định khiến người tham gia bảo hiểm vẫn chưa biết và hiểu rõ, vì vậy dẫn đến tình trạng không đảm bảo được quyền lợi của họ khi tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay nhé!!

Tìm hiểu về BHYT 5 năm liên tục

Kể từ ngày 1/1/2015 theo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung 2014, đối với những người đã có thẻ BHYT mà có thời gian tham gia đủ 5 năm liên tục và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh đúng tuyến trong năm vượt quá 6 tháng lương cơ sở cần liên hệ với nơi cấp thẻ để được cấp “Giấy chứng nhận miễn đồng chi trả trong năm” và được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT cho các lần khám chữa bệnh tiếp theo.

Khi người được bảo hiểm y tế được giấy chứng nhận sẽ này không phải thanh toán phần chi phí chi trả 5% hoặc 20% chi phí khám chữa bệnh (chỉ áp dụng đối với trường hợp đi khám chữa bệnh đúng tuyến).

Đối tượng tham gia BHYT 5 năm liên tục

 • Nhóm đối tượng do quỹ BHXH đảm bảo;
 • Nhóm tham gia theo hộ gia đình.
 • Nhóm đối tượng do ngân sách nhà nước (NSNN) đóng;
 • Nhóm đối tượng do NSNN hỗ trợ;
 • ​Người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) (nhóm đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định Luật BHXH năm 2014)
 • Nhóm tham gia theo hộ gia đình. Hộ gia đình là đối tượng tham gia BHYT tự nguyện bao gồm: cá nhân, những người có tên trong hộ khẩu (trong sổ tạm trú) (trừ các đối tượng tạm vắng hoặc quy định tham gia BHYT, hưởng quyền lợi BHYT ở nhóm  khác).

Xem thêm: Luật BHYT - Những điều bạn cần nắm

Đối tượng BHYT 5 năm liên tục

Mức đóng BHYT 5 năm liên tục

Quy định về mức đóng BHYT 5 năm liên tục cho người có thời gian tham gia BHYT liên tục theo Luật BHYT sửa đổi 2014 và Điều 4 Nghị định 105/2014/NĐ-CP, thì người được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh với điều kiện:

 • Phải có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục tính từ thời điểm tham gia bảo hiểm y tế cho đến thời điểm mà đi khám, chữa bệnh (trường hợp thời gian gián đoạn tối đa không quá 3 tháng thì được xác định tham gia liên tục.)
 • Có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (mức lương cơ sở hiện nay là 1.210.00 đồng nên mức đồng chi trả phải lớn hơn 7.260.000 đồng), trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh trái tuyến.
 • Người được BHYT 5 năm liên tục phải đi khám, chữa bệnh đúng tuyến

Như vậy khi người tham gia BHYT đã có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có cùng chi phí khám chữa bệnh lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (loại trừ trường hợp khi người tham gia BHYT khám, chữa bệnh không đúng tuyến) thì sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT trong phạm vi chi trả quỹ BHYT và cấp “Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm” cho những lần khám, chữa bệnh tiếp theo.

Đọc ngay: Hướng dẫn cách tra cứu BHYT

Cách xác định thời điểm 5 năm liên tục trên thẻ BHYT

Căn cứ Điểm d Khoản 1 Điều 5 Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC như sau:

” Điều 5. Thẻ bảo hiểm y tế

1. Mẫu thẻ BHYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Y tế. Thẻ BHYT phản ánh một số thông tin sau đây:

d) Từ ngày 01/01/2016, thẻ BHYT cấp cho người tham gia phải thể hiện thời gian tham gia liên tục trước đó theo tháng, tối đa là 60 tháng, trừ đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và Điểm i Khoản 3 Điều 1 Thông tư này. Thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước; trường hợp gián đoạn tối đa không quá 03 tháng;

Người lao động được cử đi học tập hoặc công tác tại nước ngoài, thời gian tham gia BHYT liên tục bao gồm thời gian học tập hoặc công tác tại nước ngoài cho đến ngày có quyết định trở lại làm việc của cơ quan, tổ chức cử đi;

Người lao động đi lao động tại nước ngoài, trong thời gian 60 ngày kể từ ngày nhập cảnh về nước nếu tham gia BHYT thì thời gian tham gia BHYT liên tục bao gồm toàn bộ thời gian đi lao động tại nước ngoài và thời gian kể từ khi về nước đến thời điểm tham gia BHYT;

Người lao động trong thời gian làm thủ tục chờ hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Luật việc làm nếu không tham gia BHYT theo các nhóm khác, thì thời gian tham gia BHYT liên tục bao gồm thời gian làm thủ tục chờ hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm.”

Cách xác định thời điểm 5 năm liên tục trên BHYTCách xác định thời điểm 5 năm liên tục trên thẻ BHYT

Lưu ý:

+ Trước ngày 01/01/2015 thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian tham gia không gián đoạn (trừ các trường hợp hưởng quyền lợi thẻ BHYT do quỹ BHXH đảm bảo: ốm đau dài ngày,thai sản,…) .

+ Từ ngày 01/01/2015 thời gian tham gia BHYT liên tục: gián đoạn không quá 03 tháng trong năm tài chính hoặc 02 năm tài chính không quá 3 tháng vẫn được tính là thời gian tham gia BHYT liên tục.

+ Đơn vị đã đóng đủ tiền BHYT, được xác nhận thời gian tham gia BHYT liên tục.

+  Nếu đơn vị chưa đóng đủ tiền, chỉ tính thời gian tham gia BHYT theo kết quả đóng BHYT của đơn vị.

Có thể bạn chưa biết: Các nhóm đối tượng tham gia BHYT

Mua BHYT 5 năm liên tục được quyền lợi gì?

Quyền lợi hỗ trợ 100% chi phí khám, chữa bệnh

Để được hưởng quyền lợi hỗ trợ 100% chi phí khám, chữa bệnh thì người bệnh phải làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm. Theo Quyết định 1399/QĐ-BHXH năm 2014 hướng dẫn: Người bệnh có trách nhiệm lưu giữ chứng từ thu phần chi phí cùng chi trả làm căn cứ để cơ quan bảo hiểm xã hội cấp Giấy chứng nhận này.

Đối tượng được BHYT chi trả 100% khi tham gia Bảo hiểm y tế 5 năm liên tục gồm:

 • Trẻ em dưới 6 tuổi
 • Đối tượng khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã
 • Đối với người có công với cách mạng
 • Trong trường hợp tổng chi phí 1 lần khám chữa bệnh thấp hơn 15%mức lương cơ sở
 • Đối tượng đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân
 • Đối tượng tham gia BHYT liên tục 5 năm trở lên tính từ thời điểm đi KCB đúng tuyến và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB BHYT lũy kế  trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.
 • Người bệnh có trách nhiệm lưu giữ chứng từ thu phần chi phí cùng chi trả làm căn cứ để cơ quan BHXH cấp “Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm”.

Mua BHYT 5 năm liên tục được lợi gì?

Mua BHYT 5 năm liên tục được quyền lợi gì?

BHYT sẽ chi trả 95% cho các đối tượng đã có thẻ BHYT mà có thời gian tham gia đủ 5 năm liên tục sau:

 • Người thuộc hộ gia đình nghèo
 • Thân nhân của liệt sỹ (bố, mẹ, vợ, con đẻ)
 • Đối với người đang hưởng lương hưu, người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.
 • Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn
 • Đối với các đối tượng tham gia BHYT khác không thuộc đối tượng hưởng trên (bao gồm cả NLĐ tham gia BHYT bắt buộc và tự nguyện) phải đồng chi trả 20%.

Xem ngay: Trường hợp nào được hưởng 100% chi phí KCB BHYT?

Hoàn lại chi phí cùng chi trả vượt 6 tháng lương cơ sở

BHXH ban hành theo Công văn 169/BHXH-CSYT hướng dẫn thanh toán chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở phát sinh trong năm 2015. Với những trường hợp mà người tham gia bảo hiểm y tế có thời gian liên tục 5 năm mà có cùng số tiền chi trả trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì được hoàn lại phần chi phí cùng chi trả vượt quá.

Ví dụ: Đến ngày 30/6/2015, Ông A có thời gian tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục. Số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh phát sinh từ 01/7/2015 đến 31/10/2015 là 10.000.000 đồng. Tháng 5/2016, ông A mang chứng từ đến cơ quan BHXH đề nghị thanh toán phần chi phí vượt theo quy định. Cơ quan BHXH thanh toán cho Ông A số tiền là: 10.000.000đ - 6.900.000đ = 3.100.000 đồng.

Hồ sơ đề nghị hoàn lại phần chi phí này bao gồm:

 • Bản chính các chứng từ hợp lệ (hóa đơn mua thuốc, hóa đơn thu viện phí và các chứng từ có liên quan).
 • Thẻ bảo hiểm y tế; Giấy ra viện;
 • Giấy đề nghị thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo mẫu;
 • Cơ quan bảo hiểm xã hội các tỉnh tiếp nhận các hồ sơ nêu trên và tổ chức giám định, thanh toán trực tiếp phần chi phí vượt theo quy định.

Đừng bỏ qua: Những quyền lợi người mua BHYT được hưởng

Với bài viết về Bảo hiểm y tế 5 năm liên tục hy vọng bạn sẽ mang đến kiến thức cần thiết cho bạn khi tham gia BHYT. Như vậy, người tham gia BHYT cần căn cứ địa bàn mình tham gia để đối chiếu quá trình đóng BHYT liên tục để được hưởng quyền lợi đầy đủ.

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Đánh giá bài viết
Bảo hiểm y tế 5 năm liên tục
1 1

Bài viết có hữu ích không?

Không
MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN VIÊN MIỄN PHÍ
Kết nối với khách hàng có nhu cầu chính xác


Bình luận

Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
bình luận
Sắp xếp : Mới nhất
9669