avatart

khach

icon

Giải quyết quyền lợi bảo hiểm Bảo Việt - Nắm rõ để nhận tiền nhanh

Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

- 26/06/2023

0

Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

26/06/2023

0

Nắm rõ quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm Bảo Việt sẽ giúp người tham gia có sự chuẩn bị tốt nhất để thực hiện nhanh chóng và nhận đầy đủ quyền lợi bảo hiểm khi sự kiện bảo hiểm xảy ra.

Mục lục [Ẩn]

Quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm Bảo Việt sẽ có sự khác nhau tùy vào rủi ro xảy ra và sản phẩm mà bạn tham gia. Sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ chi tiết quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm Bảo Việt ở cả hai mảng bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ.

Quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm Bảo Việt

Khi tham gia các sản phẩm bảo hiểm của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo hiểm Bảo Việt - Baoviet Insurance), khách hàng cần tuân thủ quy trình giải quyết quyền lợi khi sự kiện bảo hiểm xảy ra để đảm bảo giải quyết việc chi trả nhanh chóng và đúng thời hạn.

4 bước bồi thường chi trả cho người được bảo hiểm/người thụ hưởng

Bước 1: Người được bảo hiểm/Người đại diện gửi Hồ sơ yêu cầu bồi thường đến Bảo hiểm Bảo Việt hoặc Gras Savoye trong vòng 3 tháng kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm. Hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ sau:

 • Giấy yêu cầu bồi thường (theo mẫu của Bảo hiểm Bảo Việt). Lưu ý phần Thông tin thanh toán nếu thanh toán chuyển khoản được lựa chọn, Bảo hiểm Bảo Việt yêu cầu đầy đủ các thông tin sau:

  • Tên người hưởng (chủ tài khoản)
  • Số tài khoản
  • Ngân hàng
  • Địa chỉ Ngân hàng
 • Biên bản tai nạn có xác nhận của cơ quan, chính quyền địa phương hoặc công an nơi Người được bảo hiểm (NĐBH) bị tai nạn (trường hợp Người được bảo hiểm bị tai nạn nghiêm trọng).
 • Các chứng từ liên quan đến việc điều trị và chi phí y tế: Sổ y bạ, phiếu điều trị, đơn thuốc, giấy yêu cầu/ kết quả xét nghiệm, phiếu mổ/ giấy chứng nhận phẫu thuật (trong trường hợp phẫu thuật), giấy ra viện, và các chứng từ liên quan đến điều trị y tế.
 • Các chứng từ thanh toán như hóa đơn, biên lai, phiếu thu theo quy định của Bộ Tài chính. Biên lai, hóa đơn bán lẻ chỉ được thanh toán tối đa 200.000đ/ chứng từ.
 • Giấy chứng tử, xác nhận quyền thừa kế hợp pháp (trường hợp Người được bảo hiểm chết).
 • Các chứng từ và tài liệu mà Bảo hiểm Bảo Việt yêu cầu hỗ trợ cho việc chi trả bảo hiểm. Những chứng từ và tài liệu này sẽ được cung cấp bởi và bằng chi phí của Người được bảo hiểm/Người đại diện, bao gồm nhưng không giới hạn ở các chứng từ y tế liên quan đến việc điều trị bệnh/thương tật của Người được bảo hiểm.

Bước 2: Cán bộ giải quyết bồi thường của Bảo hiểm Bảo Việt thực hiện: 

 • Tiếp nhận Hồ sơ bồi thường
 • Thông báo nhận hồ sơ cho NĐBH trong vòng 3 ngày làm việc

Bước 3: Cán bộ giải quyết bồi thường của Bảo hiểm Bảo Việt tiến hành kiểm tra và giải quyết hồ sơ bồi thường, nếu: 

 • Hồ sơ thiếu: Gửi thông báo bổ sung cho NĐBH trong vòng 5 ngày
 • Hồ sơ đủ: Gửi thông báo bồi thường cho NĐBH trong vòng 10 ngày
 • Hồ sơ cần xác minh: Gửi thông báo xác minh cho NĐBH trong vòng 10 ngày và tiến hành xác minh trong vòng 30 ngày

Bước 4: Người được bảo hiểm/Người đại diện nhận tiền bồi thường theo một trong hai phương thức đã lựa chọn:

 • Tiền mặt: sau 2 ngày từ khi nhận thông báo bồi thường
 • Chuyển khoản: sau 5 ngày từ khi nhận thông báo bồi thường

Thời hạn giải quyết quyền lợi bảo hiểm

Với mỗi bước trong quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm, Bảo Việt sẽ quy định thời hạn cụ thể như sau:

 • Thông báo nhận được hồ sơ: Trong vòng 3 ngày Bảo hiểm Bảo Việt sẽ thông báo đến Người được bảo hiểm về việc nhận được hồ sơ yêu cầu bồi thường
 • Thông báo bổ sung hồ sơ: trong vòng 5 ngày Bảo hiểm Bảo Việt sẽ thông báo đến Người được bảo hiểm về việc bổ sung hồ sơ, chứng từ để hoàn thiện hồ sơ bảo hiểm.
 • Điều tra xác minh hồ sơ: trong vòng 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ Bảo hiểm Bảo Việt sẽ thông báo đến Người được bảo hiểm biết về việc cần xác minh hồ sơ. Thời gian xác minh tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vấn đề cần xác minh nhưng không được vượt quá 30 ngày. Nếu sau 30 ngày nhưng chưa có kết quả xác minh hồ sơ hoặc kết quả chưa đủ để xác định việc chấp nhận hay từ chối bồi thường, Bảo hiểm Bảo Việt sẽ có thông báo đến Người được bảo hiểm để phối hợp giải quyết.
 • Thời hạn giải quyết bồi thường: trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ bồi thường Bảo hiểm Bảo Việt sẽ có thông báo đến Người được bảo hiểm về việc chấp nhận hay từ chối bồi thường.
 • Thời hạn nhận tiền bồi thường:
  • Trường hợp nhận tiền mặt: sau 2 ngày kể từ ngày Bảo hiểm Bảo Việt thông báo chấp nhận bồi thường.
  • Trường hợp chuyển khoản: sau 5 ngày làm việc kể từ ngày Bảo hiểm Bảo Việt thông báo chấp nhận bồi thường.

Địa chỉ gửi hồ sơ giải quyết quyền lợi bảo hiểm

Hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm Bảo Việt sẽ được gửi về Ban Giải Quyết Quyền Lợi Bảo Hiểm - Tổng công ty Bảo Hiểm Bảo Việt theo địa chỉ từng khu vực như sau:

Khu vực  Tại Hà Nội Tại Đà Nẵng Tại TP HCM
Địa chỉ Số 7 Lý Thường Kiệt , Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Tầng 1 , Số 97 Trần Phú , Quận Hải Châu ,TP. Đà Nẵng Lầu 6 Tòa nhà EVNNPT, 610 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
Số điện thoại (84-24) 73009550 (84-24) 73009550 (84-24) 73009550
Email tpa.hn@baoviet.com.vn tpa.danang@baoviet.com.vn tpa.hcm@baoviet.com.vn

Quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm Bảo Việt Nhân Thọ

Khi sự kiện bảo hiểm xảy ra, khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Bảo Việt Nhân thọ hãy làm theo hướng dẫn các bước dưới đây để nhận được số tiền bảo hiểm theo quy định trong hợp đồng.

Bước 1: Chuẩn bị và hoàn tất đầy đủ hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm

Người nhận quyền lợi bảo hiểm có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Bảo Việt Nhân thọ về sự kiện bảo hiểm trong thời gian sớm nhất kể từ khi Người nhận quyền lợi bảo hiểm biết được sự kiện bảo hiểm và cung cấp các chứng từ theo quy định để giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

Người nhận quyền lợi bảo hiểm phải lập hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm và gửi tới Bảo Việt Nhân thọ trong thời hạn tối đa là 01 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm hợp lệ phải bao gồm:

 • Các thông tin cung cấp (nếu gửi hồ sơ trực tuyến) hoặc kê khai trên Giấy yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm (nếu gửi hồ sơ truyền thống) đầy đủ, chính xác và trung thực;
 • Các tài liệu gửi kèm là bản gốc, bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao chứng thực bởi Phòng Tư pháp cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Phòng Công chứng/Văn phòng Công chứng.

Căn cứ theo rủi ro gặp phải mà bên mua bảo hiểm cần chuẩn bị hồ sơ gồm các loại chứng từ sau đây:

Đối với rủi ro nằm viện, phẫu thuật, vận chuyển cấp cứu (áp dụng với trường hợp không có quyền lợi bảo hiểm theo sản phẩm BV-NR20:

Loại tài liệu Loại rủi ro Tài liệu cần cung cấp (Bản gốc, bản sao công chứng/chứng thực)
Tài liệu chung Đối với mọi rủi ro

- Giấy yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm

- CCCD/CMND của người nhận quyền lợi bảo hiểm

- Giấy tờ chứng minh quyền được nhận quyền lợi bảo hiểm như Giấy tờ chứng minh mối quan hệ, bản cam kết, văn bản ủy quyền

Tài liệu chi tiếtNằm viện 

- Giấy ra viện

- Bệnh án (nếu có)

- Bảng kê chi phí điều trị nội trú 

- Hồ sơ tai nạn (nếu có)

Phẫu thuật

- Giấy ra viện

- Bệnh án (nếu có)

- Giấy chứng nhận phẫu thuật/phiếu mổ

- Lược trình phẫu thuật (nếu giấy chứng nhận phẫu thuật/phiếu mổ không thể hiện phương pháp vô cảm) - trừ các trường hợp chỉ tham gia sản phẩm BV-NR6, BV-NR10, BV-NR14, BV-NR16

Vận chuyển cấp cứu

- Giấy xác nhận hoặc hóa đơn sử dụng dịch vụ vận chuyển cấp cứu

- Hợp đồng vận chuyển cấp cứu (nếu có)

Đối với rủi ro Tử vong, thương tật nghiêm trong, thương tật vĩnh viễn (bộ phận/toàn bộ), Bệnh lý nghiêm trọng, Bệnh hiểm nghèo, Bệnh nan y (ung thư, đột quỵ, nhồi máu cơ tim)

Loại tài liệu Loại rủi ro Tài liệu cần cung cấp (Bản gốc, bản sao công chứng/chứng thực)
Tài liệu chung Mọi rủi ro

- Giấy yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm

- CCCD/CMND của người nhận quyền lợi bảo hiểm

- Hợp đồng bảo hiểm (đối với rủi ro Tử vong/thương tật nghiêm trọng/thương tật toàn bộ vĩnh viễn)

- Giấy chứng minh quyền được nhận quyền lợi bảo hiểm như Giấy chứng minh mối quan hệ, Di chúc, văn bản thỏa thuận phân chia di sản/văn bản khai nhận di sản, Văn bản ủy quyền...

Tài liệu chi tiếtTử vong

- Trích lục khai tử

- Hồ sơ y tế (nếu có điều trị): Bệnh án, giấy ra viện, các tài liệu y tế khác

- Hồ sơ tai nạn/tự tử (nếu tử vong do tai nạn/tự tử):

+ Kết luận của cơ quan công an cấp huyện trở lên hoặc kết luận của cơ quan giám định pháp y

+ Biên bản tai nạn/vụ việc

- Thương tật nghiêm trọng

- Thương tật vĩnh viễn (bộ phận/toàn bộ)

Hồ y tế:

- Bệnh án

- Giấy ra viện hoặc Giấy chứng nhận điều trị 

- Giấy chứng nhận phẫu thuật/Phiếu mổ (nếu có phẫu thuật)

- Kết quả xét nghiệm, kết quả chẩn đoán hình ảnh

- Kết quả giảm định thương tật 

Hồ sơ tai nạn:

- Kết luận của cơ quan công an cấp huyện trở lên

- Biên bản tai nạn

- Bệnh lý nghiêm trọng

- Bệnh hiểm nghèo

- Bệnh nan y (Ung thư, đột quỵ, nhồi máu cơ tim)

- Bệnh án

- Giấy ra viện/Giấy chứng nhận điều trị

- Giấy chứng nhận phẫu thuật/Phiếu mổ (nếu có phẫu thuật)

- Kết quả giải phẫu bệnh và tài liệu có thể hiện giai đoạn đối với bệnh ung thư

- Kết quả xét nghiệm, kết quả chẩn đoán hình ảnh

Đối với sản phẩm bảo hiểm sức khỏe (BV-NR20)

Loại tài liệu Loại rủi ro Tài liệu cần chung cấp
Chứng từ y tế (Bản gốc, bản sao công chứng/chứng thực) Chứng từ thanh toán (Bản gốc)
Tài liệu chung Đối với mọi rủi ro

- Giấy yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm

- CCCD/CMND của người nhận quyền lợi bảo hiểm

- Giấy tờ chứng minh quyền được nhận quyền lợi bảo hiểm như Giấy tờ chứng minh mối quan hệ, bản cam kết, văn bản ủy quyền...

Tài liệu chi tiếtĐiều trị nội trú

- Giấy ra viện

- Giấy xác nhận điều trị đối với Quyền lợi điều trị Ung thư và Chạy thận nhân tạo định kỳ 

- Giấy chứng nhận phẫu thuật/Phiếu mổ (nếu có phẫu thuật)

- Đơn thuốc được chỉ định để điều trị sau khi xuất viện

- Bệnh án điều trị

- Hóa đơn tài chính: Chi phí điều trị nội trú và tiền thuốc

- Bảng kê chi phí điều trị nội trú (tổng hợp, chi tiết)

- Bảng kê chi tiết cho hóa đơn tiền thuốc

Điều trị trước nhập viện

- Phiếu khám/Sổ khám bệnh có chỉ định ngày nhập viện

- Kết quả xét nghiệm, kết quả chẩn đoán hình ảnh thực hiện trước nhập viện (nếu có)

- Đơn thuốc được chỉ định trước nhập viện

- Hóa đơn tài chính: tiền khám, xét nghiệm và tiền thuốc

- Bảng kê chi tiết hóa đơn

Điều trị sau xuất viện (tái khám)

- Giấy ra viện/Giấy hẹn khám lại... có chỉ định ngày tái khám - trừ các tài liệu khách hàng đã cung cấp cho Bảo Việt Nhân thọ ở lần yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm trước đó

- Kết quả xét nghiệm, kết quả chẩn đoán hình ảnh thực hiện khi tái khám

- Đơn thuốc được chỉ định khi tái khám

- Hóa đơn tài chính: tiền khám, xét nghiệm và tiền thuốc

- Bảng kê chi tiết hóa đơn

Đối với sản phẩm bảo hiểm sức khỏe (BV-NR20)

Loại tài liệu Loại rủi ro Tài liệu cần cung cấp
Chứng từ y tế (Bản gốc, bản sao công chứng/chứng thực) Chứng từ thanh toán (Bản gốc)
Tài liệu chung Đối với mọi rủi ro

- Giấy yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm

- CCCD/CMND của người nhận quyền lợi bảo hiểm

- Giấy tờ chứng minh quyền được nhận quyền lợi bảo hiểm như Giấy tờ chứng minh mối quan hệ, bản cam kết, văn bản ủy quyền...

Tài liệu chi tiết

Điều trị ngoại trú

- Số khám bệnh/Phiếu khám bệnh

- Kết quả xét nghiệm/Kết quả chẩn đoán hình ảnh

- Đơn thuốc

- Hóa đơn tài chính: tiền khám, xét nghiệm và tiền thuốc

- Bảng kê chi tiết hóa đơn

Điều trị nha khoa

- Số khám bệnh/Phiếu khám bệnh

- Kết quả xét nghiệm/Kết quả chẩn đoán hình ảnh

- Đơn thuốc

- Hóa đơn tài chính: tiền khám, xét nghiệm và tiền thuốc

- Bảng kê chi tiết hóa đơn

Quyền lợi thai sản

- Giấy ra viện

- Bệnh án

- Giấy chứng nhận phẫu thuật/Phiếu mổ (nếu có phẫu thuật)

- Đơn thuốc được chỉ định để điều trị sau khi xuất hiện

- Hóa đơn tài chính: Chi phí điều trị nội trú và tiền thuốc

- Bảng kê chi phí điều trị nội trú (tổng hợp, chi tiết)

- Bảng kê chi tiết cho hóa đơn thuốc

Chi phí xe cứu thương   Hóa đơn tài chính: Chi phí xe cứu thương

Lưu ý: Bảo Việt Nhân thọ có quyền yêu cầu khách hàng bổ sung các tài liệu khác để phục vụ cho việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm (nếu cần)

Hướng dẫn khách hàng giải quyết quyền lợi bảo hiểm

Hướng dẫn khách hàng giải quyết quyền lợi bảo hiểm Bảo Việt

Bước 2: Gửi hồ sơ yêu cầu bồi thường đến Bảo Việt Nhân thọ

Bảo Việt Nhân thọ tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm theo 4 hình thức sau đây, khách hàng có thể tùy chọn hình thức phù hợp nhất cho mình: 

 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trụ sở công ty hoặc Văn phòng đại diện tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Khách hàng có thể tra cứu văn phòng đại diện của Bảo Việt Nhân thọ gần nhất để tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.
 • Nộp hồ sơ qua Tư vấn viên của Bảo Việt Nhân thọ - người phụ trách hợp đồng của bạn
 • Gửi hồ sơ thông qua đường bưu điện đến Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ theo địa chỉ: Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ, Tầng 37, Keangnam Ha Noi Landmark Tower, Đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
 • Gửi hồ sơ trực tuyến qua Facebook Fanpage của Bảo Việt Nhân thọ và gửi hồ sơ gốc đến công ty để làm cơ sở giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

Bước 3: Nhận thông báo giải quyết quyền lợi bảo hiểm từ Bảo Việt Nhân thọ

Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ mà khách hàng cung cấp, Bảo Việt Nhân thọ sẽ có thông báo chính thức về việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm nhân thọ với các yêu cầu tương ứng như sau:

 • Yêu cầu bổ sung các giấy tờ hợp lệ cần thiết nếu người nhận quyền lợi bảo hiểm cung cấp thiếu, sai hồ sơ theo yêu cầu của công ty
 • Từ chối bồi thường và ghi rõ lý do từ chối bằng văn bản và gửi đến khách hàng
 • Đồng ý bồi thường theo quy định trong hợp đồng bảo hiểm nếu hồ sơ đầy đủ, các giấy tờ được cung cấp hợp lệ

Thông báo về việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm sẽ được thực hiện thông qua các hình thức:

 • Nhận thông báo qua đường Bưu điện; và/hoặc
 • Nhận thông báo qua Tư vấn viên; và/hoặc
 • Nhận thông báo tại Trụ sở Công ty hoặc Văn phòng đại diện của Bảo Việt Nhân thọ

Nhận thông báo giải quyết quyền lợi bảo hiểm của Bảo Việt Nhân thọ

Khách hàng có thể nhận thông báo giải quyết quyền lợi bảo hiểm của Bảo Việt Nhân thọ

Bước 4: Nhận quyền lợi bảo hiểm

Bảo Việt Nhân thọ sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm theo nhiều cách khác nhau, trong đó người được nhận quyền lợi bảo hiểm có thể lựa chọn nhận quyền lợi bảo hiểm bằng 01 trong 03 hình thức:

 • Nhận tiền trực tiếp tại Trụ sở Công ty
 • Nhận tiền bằng CMND/CCCD tại Ngân hàng. Khách hàng mang theo CMND/CCCD đến ngân hàng và thực hiện thủ tục nhận tiền.
 • Nhận tiền qua Tài khoản ngân hàng

Quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm 15 phút của Bảo Việt Nhân thọ

với mong muốn tối giản quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm giúp khách hàng nhanh chóng nhận được khoản tiền bồi thường để khắc phục sự cố khi rủi ro xảy ra, Bảo Việt Nhân thọ đã triển khai chương trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm trong vòng 15 phút.

Quy trình Giải quyết quyền lợi bảo hiểm15 phút áp dụng với hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm do khách hàng nộp trực tiếp tại Trụ sở công ty và đáp ứng một số điều kiện quy định dưới đây:

Đối với rủi ro trợ cấp nằm viện, chi phí phẫu thuật

 • Quyền lợi bảo hiểm tối đa 10 triệu đồng
 • Hiệu lực hợp đồng:
  • Trường hợp rủi ro do tai nạn: Đã qua thời gian chờ của sản phẩm
  • Trường hợp rủi ro bệnh lý: Trên 1 năm
 • Nằm viện thuộc danh sách bệnh viện được chấp thuận; rủi ro phẫu thuật/điều trị bảo tồn được liệt kê trong bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm
 • Không có thông tin tiền sử hoặc tiền sử bệnh đã được Bảo Việt Nhân thọ chấp nhận bảo hiểm và không liên quan trực tiếp đến rủi ro mà khách hàng gặp phải

Đối với rủi ro bệnh hiểm nghèo

 • Quyền lợi bảo hiểm tối đa là 100 triệu đồng
 • Hiệu lực hợp đồng trên 1 năm
 • Không có thông tin tiền sử hoặc tiền sử bệnh đã được Bảo Việt Nhân thọ chấp nhận bảo hiểm và không liên quan trực tiếp đến rủi ro mà khách hàng gặp phải
 • Các bệnh lý được coi là bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối bao gồm:
  • Suy tim toàn bộ mất bù (suy tim toàn bộ độ 4)
  • Suy hô hấp mất bù
  • Suy gan mất bù
  • Suy thận mất bù (suy cả hai thận)
  • Suy tủy mất bù
  • Ung thư đã có di căn
  • Suy kiệt rất nặng và nuôi dưỡng hoàn toàn bằng dịch truyền
  • Hôn mê từ giai đoạn 2 trở lên (trừ hôn mê do tai nạn): Có biểu hiện mất phản xạ ánh sáng, mất phản xạ giác mạc, rối loạn thần kinh thực vật ở mức độ vừa

Đối với rủi ro tử vong do tai nạn, do nguyên nhân khác hoặc đã giải quyết bệnh hiểm nghèo

 • Quyền lợi bảo hiểm tối đa 100 triệu đồng đối với rủi ro tử vong do tai nạn hoặc do nguyên nhân khác. Còn đối với trường hợp đã giải quyết bệnh hiểm nghèo là không giới hạn
 • Hợp đồng hiệu lực trên 2 năm
 • Không có thông tin tiền sử hoặc tiền sử bệnh đã được Bảo Việt Nhân thọ chấp nhận bảo hiểm và không liên quan trực tiếp đến rủi ro mà khách hàng gặp phải
 • Sự kiện rủi ro rõ ràng, không có nghi vấn
 • Hợp đồng đã xác định được người nhận quyền lợi bảo hiểm (đã có người thụ hưởng, đã có Văn bản thỏa thuận phân chia/khai nhận di sản và ủy quyền hợp lệ

Với các hợp đồng đáp ứng được các điều kiện trên sẽ được giải quyết quyền lợi bảo hiểm trong vòng 15 phút tính kể từ thời điểm cán bộ dịch vụ khách hàng nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm đầy đủ và hợp lệ từ khách hàng đến khi có quyết định giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

Như vậy, quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm Bảo Việt sẽ không quá phức tạp tại Tổng công ty bảo hiểm Bảo Việt cũng như tại công ty bảo hiểm Bảo Việt Nhân thọ. Khi rủi ro xảy ra, khách hàng chỉ cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, chứng từ phù hợp để thủ tục giải quyết nhanh chóng và nhận được đầy đủ quyền lợi bảo hiểm theo quy định trong hợp đồng.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

5 (1 lượt)

5 (1 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn bảo hiểm nhân thọ

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *