avatart

khach

icon

Chứng khoán kinh doanh là gì? So sánh chứng khoán kinh doanh và chứng khoán đầu tư

Chứng khoán

- 22/03/2021

0

Chứng khoán

22/03/2021

0

Trong báo cáo kế toán và tài chính của các công ty thuật ngữ chứng khoán kinh doanh thường xuyên được sử dụng. Vậy chứng khoán kinh doanh là gì? Chứng khoán kinh doanh và chứng khoán đầu tư có gì khác nhau?

Mục lục [Ẩn]

Chứng khoán kinh doanh là gì?

Chứng khoán kinh doanh là các loại chứng khoán được phát hành với mục đích kinh doanh theo quy định của pháp luật. 

Hay hiểu một cách đơn giản, chứng khoán kinh doanh là một loại tài sản có thể mua bán, trao đổi và tạo ra lợi nhuận cho công ty có phát hành cổ phiếu, trái phiếu. Trong hoạt động kinh doanh, chứng khoán kinh doanh được xem là một loại tài sản ngắn hạn bởi nó nằm trong các khoản mục đầu tư ngắn hạn hoặc các khoản phải thu của doanh nghiệp.

Chứng khoán kinh doanh là gì?

Chứng khoán kinh doanh là chứng khoán được phát hành với mục đích kinh doanh

Các loại chứng khoán kinh doanh

Chứng khoán kinh doanh gồm các loại sau:

  • Cổ phiếu, trái phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán
  • Các loại chứng khoán và công cụ tài chính khác.

Các loại chứng khoán kinh doanh này sẽ được kế toán phản ánh trên báo cáo kế toán. Theo đó, tài khoản chứng khoán kinh doanh sẽ phản ánh tình hình mua, bán cũng như thanh toán các loại chứng khoán đã kể tên ở trên vì mục đích kinh doanh.

Theo Luật kinh doanh chứng khoán, chứng khoán kinh doanh được hạch toán theo tài khoản 121.

Đọc ngay: Những lưu ý khi làm báo cáo kế toán về chứng khoán kinh doanh

Phân biệt chứng khoán kinh doanh và chứng khoán đầu tư

Trong hoạt động kinh doanh của các công ty phát hành cổ phiếu và trái phiếu, có chứng khoán kinh doanh và chứng khoán đầu tư. Hai loại chứng khoán này có sự khác nhau mà khi hạch toán, người làm kế toán phải phân biệt được. Bảng sau sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hai loại chứng khoán kinh doanh và chứng khoán đầu tư. 

Tiêu chí phân biệt Chứng khoán kinh doanh Chứng khoán đầu tư
Khái niệm Chứng khoán kinh doanh là một loại tài sản có thể mua bán, trao đổi và tạo ra lợi nhuận cho công ty có phát hành cổ phiếu, trái phiếu. Chứng khoán đầu tư là một loại chứng khoán bao gồm chứng khoán nợ hoặc chứng khoán vốn được các công ty nắm giữ với mục đích đầu tư để hưởng lãi suất. Chứng khoán đầu tư bao gồm: Chứng khoán sẵn sàng để bán và chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn
Đặc điểm Là một tài sản ngắn hạn, được mua để bán ra trong ngắn hạn Là dạng chứng khoán nợ hay chứng khoán vốn mà công ty dự định sẽ nắm giữ đến ngày đáo hạn hoặc nắm giữ lâu dài nếu như nó không có ngày đáo hạn.
Mục đích Để mua bán, trao đổi và tạo ra lợi nhuận cho công ty Bán ra trước ngày đáo hạn hoặc nắm giữ lâu dài nếu như nó không có ngày đáo hạn để thu lợi nhuận
Thể hiện trên báo cáo tài chính Không thể thiếu khi làm báo cáo tài chính hàng tháng hoặc hàng năm. Không được ghi vào lợi nhuận ròng. Không được thể hiện trên báo cáo kết quả kinh doanh

Giải đáp các câu hỏi liên quan đến chứng khoán kinh doanh

Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh là gì?

Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh là dự phòng phần giá trị bị tổn thất có thể xảy ra do giảm giá các loại chứng khoán doanh nghiệp đang nắm giữ vì mục đích kinh doanh.

Để phản ánh dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, kế toán sử dụng tài khoản 2291- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh.

Khi hạch toán tài khoản 2291, kế toán phải tuân thủ một số nguyên tắc được quy định tại Điều 36 Thông tư 133/2016/TT-BTC như sau:

“a) Doanh nghiệp được trích lập dự phòng đối với phần giá trị bị tổn thất có thể xảy ra khi có bằng chứng chắc chắn cho thấy giá trị thị trường của các loại chứng khoán doanh nghiệp đang nắm giữ vì mục đích kinh doanh bị giảm so với giá trị ghi sổ.

 b) Điều kiện, căn cứ và mức trích lập hoặc hoàn nhập dự phòng thực hiện theo các quy định của pháp luật.

 c) Việc trích lập hoặc hoàn nhập khoản dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh được thực hiện ở thời điểm lập Báo cáo tài chính:

- Nếu số dự phòng phải lập năm nay cao hơn số dư dự phòng đang ghi trên sổ kế toán thì doanh nghiệp trích lập bổ sung số chênh lệch đó và ghi nhận vào chi phí tài chính trong kỳ.

- Nếu số dự phòng phải lập năm nay thấp hơn số dư dự phòng đã lập năm trước chưa sử dụng hết thì doanh nghiệp hoàn nhập số chênh lệch đó và ghi giảm chi phí tài chính.

Dự phòng giảm giá kinh doanh chứng khoán

Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh được phản ánh trong tài khoản 2291

Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán là gì?

Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán là các nghiệp vụ kinh doanh mà công ty chứng khoán cần đảm bảo. Điều 72, Luật chứng khoán 2006 sửa đổi bổ sung năm 2014 quy định công ty chứng khoán được tiến hành các nghiệp vụ sau:

Điều 72. Nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán

1. Công ty chứng khoán được cấp phép thực hiện một, một số hoặc toàn bộ nghiệp vụ kinh doanh sau đây:

a) Môi giới chứng khoán;

b) Tự doanh chứng khoán;

c) Bảo lãnh phát hành chứng khoán;

d) Tư vấn đầu tư chứng khoán.

2. Công ty chứng khoán chỉ được cấp phép thực hiện nghiệp vụ tự doanh chứng khoán khi được cấp phép thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán.

3. Công ty chứng khoán chỉ được cấp phép thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán khi được cấp phép thực hiện nghiệp vụ tự doanh chứng khoán."

Công ty chứng khoán kinh doanh là gì?

Công ty chứng khoán kinh doanh là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập, hoạt động theo Luật Chứng khoán và các quy định khác của pháp luật. Công ty chứng khoán sẽ thực hiện một, một số hoặc toàn bộ nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán theo giấy phép do Uỷ ban chứng khoán nhà nước cấp.

Như vậy, chứng khoán kinh doanh là một tài sản ngắn hạn, có thể dùng để mua bán, trao đổi và tạo ra lợi nhuận cho công ty. Hy vọng qua đây bạn đã có thể hiểu về chứng khoán kinh doanh cũng như phân biệt được loại chứng khoán này với chứng khoán đầu tư.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

(0 lượt)

(0 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *