avatart

khach

icon

Bảo hiểm thất nghiệp HCM: Thông tin và thủ tục thực hiện

Bảo hiểm xã hội

- 30/03/2021

0

Bảo hiểm xã hội

30/03/2021

0

Bảo hiểm thất nghiệp HCM là gồm Trung tâm dịch vụ việc làm và các chi nhánh - Nơi giải quyết thủ tục trợ cấp thất nghiệp, hướng dẫn và tư vấn nghề nghiệp cho người lao động.

Mục lục [Ẩn]

Hiện nay, nhiều người lao động đã nghỉ việc có mong muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp mà không biết thủ tục thực hiện như thế nào, cần nộp ở đâu. Đặc biệt là tại địa bàn có lượng người lao động lớn nhất cả nước như TP. Hồ Chí Minh. Để đăng ký bảo hiểm thất nghiệp HCM, người lao động cần chuẩn bị 1 bộ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp và nộp đến cơ quan BHTN tương ứng trên địa bàn thành phố.

Thông tin về các cơ quan bảo hiểm thất nghiệp HCM cấp quận/huyện

Bảo hiểm thất nghiệp quận 1

Hiện nay, Quận 1 chưa có văn phòng đại diện của trung tâm dịch vụ việc làm, khi muốn làm Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), người lao động sẽ đến trụ sở chính:

 • Địa chỉ: Số 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 028.35147186
 • Website: vieclamhcm.net
 • Email: gtvlag@gmail.com
 • Thời gian làm việc: Buổi sáng (7h30-11h30/8h-12h); Buổi chiều (13h30-17h30) (trừ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết)

Nộp hồ sơ trợ cấp thất nghiệp

Nộp hồ sơ trợ cấp thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp quận 2

Hiện nay, Quận 2 chưa có văn phòng đại diện của trung tâm dịch vụ việc làm, khi muốn làm Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), người lao động sẽ đến trụ sở chính:

 • Địa chỉ: Số 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 028.35147186
 • Website: vieclamhcm.net
 • Email: gtvlag@gmail.com
 • Thời gian làm việc: Buổi sáng (7h30-11h30/8h-12h); Buổi chiều (13h30-17h30) (trừ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết)

Bảo hiểm thất nghiệp quận 3

Hiện nay, Quận 3 chưa có văn phòng đại diện của trung tâm dịch vụ việc làm, khi muốn làm Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), người lao động sẽ đến trụ sở chính:

 • Địa chỉ: Số 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 028.35147186
 • Website: vieclamhcm.net
 • Email: gtvlag@gmail.com
 • Thời gian làm việc: Buổi sáng (7h30-11h30/8h-12h); Buổi chiều (13h30-17h30) (trừ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết)

Bảo hiểm thất nghiệp quận 4

 • Địa chỉ: Số 249 Tôn Đản, phường 15, quận 4, thành phố Hồ Chính Minh
 • Số điện thoại: 028.39415841
 • Website: vieclamhcm.net
 • Thời gian làm việc: Buổi sáng (7h30-11h30/8h-12h); Buổi chiều (13h30-17h30) (trừ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết)

Bảo hiểm thất nghiệp quận 6

 • Địa chỉ: Số 743/34 Hồng Bàng, phường 6, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 028.39600050
 • Website: vieclamhcm.net
 • Thời gian làm việc: Buổi sáng (7h30-11h30/8h-12h); Buổi chiều (13h30-17h30) (trừ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết)

Bảo hiểm thất nghiệp quận 9

 • Địa chỉ: Đường số 9, phường Phước Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 028.3743137
 • Website: vieclamhcm.net
 • Thời gian làm việc: Buổi sáng (7h30-11h30/8h-12h); Buổi chiều (13h30-17h30) (trừ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết)

Trung tâm BHTN quận 9

Trung tâm bảo hiểm thất nghiệp quận 9

Bảo hiểm thất nghiệp quận Bình Thạnh

 • Địa chỉ: Số 106/14D Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 0283.5147187
 • Website: vieclamhcm.net
 • Thời gian làm việc: Buổi sáng (7h30-11h30/8h-12h); Buổi chiều (13h30-17h30) (trừ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết)

Bảo hiểm thất nghiệp quận Tân Bình

 • Địa chỉ: Số 456 Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 028.38426154
 • Website: vieclamhcm.net
 • Thời gian làm việc: Buổi sáng (7h30-11h30/8h-12h); Buổi chiều (13h30-17h30) (trừ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết)

Bảo hiểm thất nghiệp quận Bình Tân

Hiện nay, quận Bình Tân chưa có văn phòng đại diện của trung tâm dịch vụ việc làm, khi muốn làm Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), người lao động sẽ đến trụ sở chính:

 • Địa chỉ: Số 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 028.35147186
 • Website: vieclamhcm.net
 • Email: gtvlag@gmail.com
 • Thời gian làm việc: Buổi sáng (7h30-11h30/8h-12h); Buổi chiều (13h30-17h30) (trừ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết)

Bảo hiểm thất nghiệp quận Tân Phú

Hiện nay, quận Tân Phú chưa có văn phòng đại diện của trung tâm dịch vụ việc làm, khi muốn làm Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), người lao động sẽ đến trụ sở chính:

 • Địa chỉ: Số 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 028.35147186
 • Website: vieclamhcm.net
 • Email: gtvlag@gmail.com
 • Thời gian làm việc: Buổi sáng (7h30-11h30/8h-12h); Buổi chiều (13h30-17h30) (trừ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết)

Bảo hiểm thất nghiệp quận Gò Vấp

Hiện nay, quận Gò Vấp chưa có văn phòng đại diện của trung tâm dịch vụ việc làm, khi muốn làm Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), người lao động sẽ đến trụ sở chính:

 • Địa chỉ: Số 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 028.35147186
 • Website: vieclamhcm.net
 • Email: gtvlag@gmail.com
 • Thời gian làm việc: Buổi sáng (7h30-11h30/8h-12h); Buổi chiều (13h30-17h30) (trừ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết)

Bảo hiểm thất nghiệp quận 7

Hiện nay, Quận 7 chưa có văn phòng đại diện của trung tâm dịch vụ việc làm, khi muốn làm Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), người lao động sẽ đến trụ sở chính:

 • Địa chỉ: Số 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 028.35147186
 • Website: vieclamhcm.net
 • Email: gtvlag@gmail.com
 • Thời gian làm việc: Buổi sáng (7h30-11h30/8h-12h); Buổi chiều (13h30-17h30) (trừ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết)

Bảo hiểm thất nghiệp quận 8

Hiện nay, Quận 8 chưa có văn phòng đại diện của trung tâm dịch vụ việc làm, khi muốn làm Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), người lao động sẽ đến trụ sở chính:

 • Địa chỉ: Số 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 028.35147186
 • Website: vieclamhcm.net
 • Email: gtvlag@gmail.com
 • Thời gian làm việc: Buổi sáng (7h30-11h30/8h-12h); Buổi chiều (13h30-17h30) (trừ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết)

Bảo hiểm thất nghiệp quận 12

 • Địa chỉ: Số 802 Nguyễn Văn Quá, quận 12, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 028.37153288
 • Website: vieclamhcm.net
 • Thời gian làm việc: Buổi sáng (7h30-11h30/8h-12h); Buổi chiều (13h30-17h30) (trừ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết)

Bảo hiểm thất nghiệp quận Thủ Đức

Hiện nay, quận Thủ Đức chưa có văn phòng đại diện của trung tâm dịch vụ việc làm, khi muốn làm Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), người lao động sẽ đến trụ sở chính:

 • Địa chỉ: Số 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 028.35147186
 • Website: vieclamhcm.net
 • Email: gtvlag@gmail.com
 • Thời gian làm việc: Buổi sáng (7h30-11h30/8h-12h); Buổi chiều (13h30-17h30) (trừ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết)

Bảo hiểm thất nghiệp quận 5

Hiện nay, quận 5 chưa có văn phòng đại diện của trung tâm dịch vụ việc làm, khi muốn làm Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), người lao động sẽ đến trụ sở chính:

 • Địa chỉ: Số 106/14D Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 0283.5147187
 • Website: vieclamhcm.net
 • Thời gian làm việc: Buổi sáng (7h30-11h30/8h-12h); Buổi chiều (13h30-17h30) (trừ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết)

Bảo hiểm thất nghiệp huyện Bình Chánh

Hiện nay, huyện Bình Chánh chưa có văn phòng đại diện của trung tâm dịch vụ việc làm, khi muốn làm Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), người lao động sẽ đến trụ sở chính:

 • Địa chỉ: Số 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 028.35147186
 • Website: vieclamhcm.net
 • Email: gtvlag@gmail.com
 • Thời gian làm việc: Buổi sáng (7h30-11h30/8h-12h); Buổi chiều (13h30-17h30) (trừ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết)

Bảo hiểm thất nghiệp huyện Hóc Môn

Hiện nay, huyện Hóc Môn chưa có văn phòng đại diện của trung tâm dịch vụ việc làm, khi muốn làm Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), người lao động sẽ đến trụ sở chính:

 • Địa chỉ: Số 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 028.35147186
 • Website: vieclamhcm.net
 • Email: gtvlag@gmail.com
 • Thời gian làm việc: Buổi sáng (7h30-11h30/8h-12h); Buổi chiều (13h30-17h30) (trừ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết)

Bảo hiểm thất nghiệp huyện Củ Chi

 • Địa chỉ: Số 108 đường 458, Ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 028.37975424
 • Website: vieclamhcm.net
 • Thời gian làm việc: Buổi sáng (7h30-11h30/8h-12h); Buổi chiều (13h30-17h30) (trừ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết)

Bảo hiểm thất nghiệp quận Phú Nhuận

 • Địa chỉ: Số 40G Phan Đình Phùng, phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 0283.9951764
 • Website: vieclamhcm.net
 • Thời gian làm việc: Buổi sáng (7h30-11h30/8h-12h); Buổi chiều (13h30-17h30) (trừ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết)

Bảo hiểm thất nghiệp huyện Nhà Bè

Hiện nay, huyện Nhà Bè chưa có văn phòng đại diện của trung tâm dịch vụ việc làm, khi muốn làm Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), người lao động sẽ đến trụ sở chính:

 • Địa chỉ: Số 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 028.35147186
 • Website: vieclamhcm.net
 • Email: gtvlag@gmail.com
 • Thời gian làm việc: Buổi sáng (7h30-11h30/8h-12h); Buổi chiều (13h30-17h30) (trừ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết)

Bảo hiểm thất nghiệp quận 10

Hiện nay, Quận 10 chưa có văn phòng đại diện của trung tâm dịch vụ việc làm, khi muốn làm Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), người lao động sẽ đến trụ sở chính:

 • Địa chỉ: Số 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 028.35147186
 • Website: vieclamhcm.net
 • Email: gtvlag@gmail.com
 • Thời gian làm việc: Buổi sáng (7h30-11h30/8h-12h); Buổi chiều (13h30-17h30) (trừ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết)

Bảo hiểm thất nghiệp quận 11

Hiện nay, Quận 11 chưa có văn phòng đại diện của trung tâm dịch vụ việc làm, khi muốn làm Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), người lao động sẽ đến trụ sở chính:

 • Địa chỉ: Số 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 028.35147186
 • Website: vieclamhcm.net
 • Email: gtvlag@gmail.com
 • Thời gian làm việc: Buổi sáng (7h30-11h30/8h-12h); Buổi chiều (13h30-17h30) (trừ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết)

Bảo hiểm thất nghiệp huyện Cần Giờ

Hiện nay, huyện Cần Giờ chưa có văn phòng đại diện của trung tâm dịch vụ việc làm, khi muốn làm Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), người lao động sẽ đến trụ sở chính:

 • Địa chỉ: Số 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 028.35147186
 • Website: vieclamhcm.net
 • Email: gtvlag@gmail.com
 • Thời gian làm việc: Buổi sáng (7h30-11h30/8h-12h); Buổi chiều (13h30-17h30) (trừ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết)

Đọc thêm: Những thay đổi về BHXH năm nay

Hồ sơ lĩnh bảo hiểm thất nghiệp gồm những giấy tờ gì?

Điều 26 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định về các loại giấy tờ cần chuẩn bị cho 1 bộ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm:

 • Sổ bảo hiểm xã hội (bản gốc, đã chốt thời gian tham gia trong sổ BHXH);
 • Đơn đề nghị hưởng BHTN (Lấy mẫu tại Trung tâm giới thiệu việc làm hoặc tải tại đây);
 • Bản chính/bản sao của một trong các loại giấy tờ sau: Hợp đồng lao động/Hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc; Quyết định thôi việc; Quyết định sa thải; Quyết định kỷ luật buộc thôi việc; Thông báo hay thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc;...
 • 2 ảnh chân dung 3x4/4x6 của người lao động chụp trong vòng 6 tháng;
 • Bản sao công chứng Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân và bản gốc để đối chiếu.

Khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, người lao động tiến hành nộp tại trung tâm dịch vụ việc làm ở địa phương trong vòng 3 tháng kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc (quy định tại Điều 46 Luật Việc làm 2013). Nếu quá thời gian trên thì dù có đủ điều kiện và đã làm hồ sơ, người lao động cũng sẽ không được giải quyết trợ cấp thất nghiệp mà khoảng thời gian này sẽ được bảo lưu và cộng dồn để tính mức hưởng cho đến lần tiếp theo khi người lao động có đủ điều kiện.

Thời hạn giải quyết khi đã nhận đủ hồ sơ là trong vòng 20 ngày, Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, xác định mức thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp. Sau đó, trình lên Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, quyết định. Với người lao động gửi hồ sơ qua đường bưu điện, ngày nhận hồ sơ được tính là ngày chuyển đến ghi trên dấu bưu điện.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày người lao động nộp hồ sơ làm bảo hiểm thất nghiệp mà chưa tìm được việc làm thì Giám đốc Sở LĐTBXH ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Người lao động nhận quyết định này tại Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp được Trung tâm dịch vụ việc làm gửi: 1 bản đến BHXH tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương để được thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ BHYT cho người lao động, 1 bản gửi đến người lao động được hưởng trợ cấp.

Với những trường hợp không được giải quyết trợ cấp thất nghiệp, thì Trung tâm dịch vụ việc làm phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bài viết đã cung cấp toàn bộ thông tin địa chỉ về các nên xử lý bảo hiểm thất nghiệp HCM cũng như hồ sơ chuẩn bị nộp cho người lao động. Hy vọng những kiến thức này sẽ giúp cho những người lao động cần hưởng BHTN thực hiện thủ tục nhanh chóng và dễ dàng.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

(0 lượt)

(0 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *