TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

4 Quyền lợi cần ưu tiên khi thiết kế hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Phan Thị Linh Chi 0 Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

Một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có càng nhiều quyền lợi thì mức phí càng cao. Do vậy, với khả năng tài chính hạn chế cần ưu tiên lựa chọn các quyền lợi bảo hiểm quan trọng.
  Mục lục [

  Ẩn

  ]

Như nhiều người đã biết, ý nghĩa của bảo hiểm nhân thọ là chi trả số tiền lớn kịp thời khi người tham gia không may gặp rủi ro để họ có ngay nguồn tài chính bù đắp mất mát. Chính vì thế, quyền lợi bảo hiểm cần ưu tiên khi thiết kế hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là các quyền lợi bảo vệ trước các rủi ro lớn như bệnh hiểm nghèo, tai nạn, thương tật, tử vong. Bởi vì các rủi ro lớn sẽ cần rất nhiều tiền mà chúng ta khó có thể xoay sở đủ trong thời gian ngắn.

Khi tham gia bảo hiểm nhân thọ, không phải khách hàng nào cũng gặp tư vấn viên bảo hiểm chuyên nghiệp, có tâm để được thiết kế một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hợp lý. Có những tư vấn viên thuận theo khách hàng thiết kế một hợp đồng bảo hiểm với quyền lợi nằm viện cao. Nhưng thực tế khách hàng chưa hiểu rõ, với chi phí nằm viện khách hàng vẫn có khả năng chi trả, đặc biệt khách hàng có thẻ bảo hiểm y tế đã chi trả một phần, với chi phí điều trị bệnh hiểm nghèo hay bệnh nặng thì rất khó xoay sở được kịp thời một số tiền lớn. Bởi vậy việc cân nhắc, ưu tiên chọn quyền lợi bảo hiểm nào là rất quan trọng nếu tài chính eo hẹp. 

ĐỌC TOÀN BỘ BÀI VIẾT VỚI TÀI KHOẢN VIP

 • THỬ NGHIỆM

  29.000/

  tháng

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

  Đăng ký ngay
 • CƠ BẢN

  49.000/

  tháng

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

  Truy cập không giới hạn các nội dung chuyên sâu

  Nhận bảng tin hằng ngày

  Đăng ký ngay
 • NÂNG CAO

  69.000/

  tháng

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

  Truy cập không giới hạn các nội dung chuyên sâu

  Nhận bảng tin hằng ngày

  Trợ giúp từ các chuyên gia TheBank qua hotline

  Đăng ký ngay
 • THỬ NGHIỆM

  243.600/

  năm

  348.000

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

  Đăng ký ngay
 • CƠ BẢN

  411.600/

  năm

  588.000

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

  Truy cập không giới hạn các nội dung chuyên sâu

  Nhận bảng tin hằng ngày

  Đăng ký ngay
 • NÂNG CAO

  579.600/

  năm

  828.000

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

  Truy cập không giới hạn các nội dung chuyên sâu

  Nhận bảng tin hằng ngày

  Trợ giúp từ các chuyên gia TheBank qua hotline

  Đăng ký ngay