avatart

khach

icon

So sánh trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi: Giống và khác nhau như thế nào?

Chứng khoán

- 27/08/2021

0

Chứng khoán

27/08/2021

0

Mục lục [Ẩn]

Cổ phiếu ưu đãi được hiểu như thế nào?

Cổ phiếu ưu đãi là một loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu một phần vốn cổ phần trong một công ty, đồng thời cho  phép  người  nắm  giữ  loại  cổ  phiếu  này  được  hưởng một số quyền lợi ưu tiên hơn so với cổ đông phổ thông. 

Người nắm giữ cổ phiếu ưu đãi được gọi là cổ đông ưu đãi của công ty. Họ có lợi thế nhất định về mặt cổ tức, quyền biểu quyết hay được ưu tiên hơn cổ phiếu thường khi thanh lý tài sản nếu công ty phá sản.

Nhiều người cho rằng cổ phiếu ưu đãi là một chứng khoán lai tạp vì vừa giống cổ phiếu thông thường, vừa giống trái phiếu. 

Xem thêm: Các loại cổ phiếu ưu đãi và lợi ích khi đầu tư

Cổ phiếu ưu đãi

Cổ phiếu ưu đãi là chứng khoán vốn

Trái phiếu được hiểu như thế nào?

Theo Khoản 3, Điều 4, Luật Chứng khoán 2019: “Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần nợ của tổ chức phát hành”.

Hiểu một cách đơn giản, trái phiếu là một chứng khoán nợ của người phát hành phải trả cho người sở hữu trái phiếu với một khoản tiền cụ thể, trong một thời gian xác định và với một lợi tức quy định.

Người phát hành trái phiếu có thể là doanh nghiệp hay một tổ chức chính quyền như Chính phủ, Kho bạc nhà nước, chính quyền địa phương. Bạn có thể đọc thêm các thông tin về đặc điểm và phân loại trái phiếu để nắm rõ hơn.

So sánh trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi

Một thị trường sôi động như chứng khoán luôn thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư. Tại đây các nhà đầu tư có thể lựa chọn các loại chứng khoán khác nhau như trái phiếu, cổ phiếu… để đầu tư. Trong số các loại chứng khoán, trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi được khá nhiều người lựa chọn và quan tâm. Vậy trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi giống và khác nhau như thế nào?

Điểm giống nhau

  • Đều là loại tài sản chứng khoán theo quy định tại Luật Chứng khoán 2019
  • Cả hai đều là công cụ của thị trường vốn, được phát hành thông qua Bộ tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
  • Nhà đầu tư đều được nhận một khoản tiền lãi cố định ấn định trên mệnh giá, cụ thể là cổ tức ưu đãi đối với cổ phiếu ưu đãi và trái tức đối với trái phiếu
  • Cả hai đều là phương tiện kinh doanh của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán
  • Trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi đều là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản/phần vốn của nhà phát hành.

Điểm khác nhau

Khi đầu tư trái phiếu hay cổ phiếu ưu đãi, nhà đầu tư cần nắm rõ được các điểm khác nhau giữa hai loại chứng khoán này để có thể đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn, tránh việc thất bại do hiểu sai. Về cơ bản trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi có các điểm khác nhau như sau:

Tiêu chí so sánh Trái phiếu Cổ phiếu ưu đãi
Bản chất Là chứng khoán nợ Là chứng khoán vốn
Chủ thể phát hành Chính phủ, Doanh nghiệp hoặc các tổ chức tài chính Công ty cổ phần
Tư cách chủ sở hữu Trái chủ chính là chủ nợ của công ty phát hành. Họ không phải là thành viên, cổ đông của công ty Cổ đông ưu đãi là một chủ sở hữu cổ phần của công ty
Quyền của chủ sở hữu

- Trái chủ không có quyền tham gia vào hoạt động của công ty

- Không có quyền biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông

- Không có quyền đề cử, ứng cử

- Cổ đông ưu đãi có quyền tham gia vào hoạt động công ty.

- Nếu là cổ phiếu ưu đãi biểu quyết thì cổ đông có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Hệ quả khi phát hành Làm tăng vốn vay của công ty Làm tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần và làm thay đổi cơ cấu cổ phần của các cổ đông
Lợi tức thu được Người sở hữu nhận trái tức cố định và không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty Người sở hữu được nhận cổ tức ưu đãi, thường là cố định
Tính chuyển đổi Có thể chuyển đổi thành cổ phiếu Không được chuyển đổi thành trái phiếu phiếu
Độ rủi ro khi đầu tư Ít rủi ro và rủi ro phụ thuộc vào doanh nghiệp Độ rủi ro cao hơn trái phiếu
Khả năng thu hồi tài sản khi công ty phá sản Khi công ty phá sản hoặc giải thể, trái phiếu được ưu tiên thanh toán trước khi công ty thực hiện các nghĩa vụ khác Khi công ty phá sản, giải thể, cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi được nhận thanh toán trước cổ đông phổ thông nhưng sau người sở hữu trái phiếu
Tính chuyển nhượng Được quyền chuyển nhượng Không được tự do chuyển nhượng, phụ thuộc nhiều vào điều lệ công ty có quy định cho chuyển nhượng cổ phần hay không

Nên chọn đầu tư trái phiếu hay cổ phiếu ưu đãi?

Thực tế đầu tư trái phiếu hay cổ phiếu ưu đãi đều mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư. Nếu có sự am hiểu về kiến thức cũng như nhạy bén thị trường, cộng thêm tỷ lệ phân bổ kênh đầu tư hợp lý bạn hoàn toàn có thể thu được các khoản lợi nhuận tốt khi đầu tư hai kênh này.

Đầu tư trái phiếu hay cổ phiếu ưu đãi

Nên đầu tư cổ phiếu ưu đãi hay trái phiếu?

Lựa chọn đầu tư trái phiếu hay cổ phiếu ưu đãi phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, vừa khách quan vừa chủ quan. Theo đó:

  • Nếu như bạn có vốn lớn, trường vốn, có kiến thức về đầu tư tài chính và đầu tư chứng khoán sâu, am hiểu sự biến động trên thị trường cũng như chấp nhận được mức độ rủi ro, bạn có thể lựa chọn đầu tư cả trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi.
  • Còn nếu bạn chỉ đầu tư xuất phát từ mục đích học hỏi thị trường, trau dồi kỹ năng cũng như khả năng thực chiến thì cách tốt nhất là chỉ nên đầu tư ở mức 10 - 20% nguồn tiền đang có và phân bổ thật hợp lý. Có thể lựa chọn đầu tư trái phiếu vì độ rủi ro thấp hơn. 
  • Nếu bạn muốn đầu tư ít rủi ro, nhận khoản thu nhập cố định thì có thể lựa chọn trái phiếu

Như vậy tùy thuộc vào từng đối tượng, sự am hiểu về kiến thức chuyên môn lĩnh vực chứng khoán và kỹ năng thực chiến thị trường… mà bạn có thể lựa chọn loại chứng khoán phù hợp để đầu tư. Dưới đây là các ưu - nhược điểm của trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi mà bạn có thể tham khảo để dễ dàng hơn trong việc đưa ra quyết định khi đầu tư.

  Trái phiếu Cổ phiếu ưu đãi
Ưu điểm

- Nhà đầu tư nhận được lợi tức cố định mà không chịu sự phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của nhà phát hành

- Độ rủi ro ít hơn so với cổ phiếu, nhất là trái phiếu chính phủ

- Nhà đầu tư có thể an tâm bởi nếu đơn vị phát hành trái phiếu bị phá sản, người sở hữu trái phiếu sẽ được ưu tiên thanh toán trước khi thực hiện các nghĩa vụ khác

- Sở hữu trái phiếu nhà đầu tư có thể tự do chuyển nhượng trái phiếu thông qua sàn giao dịch hoặc bán lại cho công ty

- Sở hữu cổ phiếu ưu đãi bạn sẽ trở thành cổ đông ưu đãi và được hưởng mức cổ tức ưu đãi, cao hơn so với cổ phiếu phổ thông.

- Khả năng sinh lời cao và tốt về dài hạn

- Cổ phiếu ưu đãi không phụ thuộc vào tình hình hoạt động kinh doanh của công ty. Người sở hữu cổ phiếu ưu đãi sẽ được nhận lại phần vốn góp nếu công ty phá sản trước cổ phiếu phổ thông nhưng sẽ sau trái phiếu. 

- Nhà đầu tư được tự do mua cổ phiếu của công ty mình quan tâm và muốn sở hữu cổ phần

- Nếu sở hữu cổ phiếu ưu đãi biểu quyết thì bạn sẽ có quyền biểu quyết tham gia vào hoạt động của công ty

Nhược điểm

- Nhà đầu tư cần nhiều thời gian để nghiên cứu thị trường và quản lý danh mục đầu tư của mình

- Người sở hữu trái phiếu không có quyền biểu quyết cũng như tham gia vào hoạt động của công ty phát hành

- Chỉ có thể đầu tư vào một số ít công ty nên độ rủi ro cao

- Dễ bị cảm xúc chi phối và điều này sẽ ảnh hưởng không tốt đến các quyết định đầu tư

Như vậy dù đều là tài sản thuộc chứng khoán nhưng giữa trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi vẫn có những điểm khác biệt cơ bản về quyền và lợi ích nhận được khi đầu tư. Hy vọng với việc so sánh trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi trên đây các bạn đã tự tin để đưa ra quyết định đầu tư phù hợp nhất cho mình.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

(0 lượt)

(0 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *