avatart

khach

icon

Đất xen kẹt có làm sổ đỏ được không? Thủ tục, mức phí cấp sổ

Đầu tư

- 05/01/2022

0

Đầu tư

05/01/2022

0

Đất xen kẹt là những mảnh đất xen lẫn với đất ở trong khu dân cư. Vậy đất xen kẹt có làm sổ đỏ được không theo quy định hiện nay?

Mục lục [Ẩn]

Đất xen kẹt có làm được sổ đỏ không?

Nếu đáp ứng được các điều kiện quy định tại Điều 100, Điều 101 Luật Đất đai thì đất xen kẹt sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ). Cụ thể:

Đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Căn cứ Điều 100, Luật Đất đai quy định như sau: 

- Có một trong các loại giấy tờ sau:

 • Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15/10/1993
 • Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất
 • Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15/10/1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận
 • Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật
 • Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;
 • Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15/10/1993 theo quy định của Chính phủ.

Lưu ý: Nếu có 1 trong các loại giấy tờ trên thì mảnh đất xen kẹt sẽ được cấp sổ đỏ và người dân không phải nộp tiền sử dụng đất.

Nếu bạn muốn xây dựng nhà ở trên đất xen kẹt hãy tham khảo ngay bài viết: Thủ tục chuyển đổi đất xen kẹt thành đất ở theo quy định mới nhất

Điều kiện cấp sổ đỏ cho đất xen kẹt

Điều kiện cấp sổ đỏ cho đất xen kẹt

- Nếu có 1 trong các loại giấy tờ trên nhưng giấy tờ đó ghi tên người khác thì cần đáp ứng 2 điều kiện sau:

 • Có giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, 
 • Trước ngày 01/7/2014 chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật
 • Mảnh đất xen kẹt đó không có tranh chấp

Trường hợp này cũng được cấp Giấy chứng nhận và người dân cũng không phải nộp tiền sử dụng đất.

- Được sử dụng đất theo:

 • Bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân
 • Quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án
 • Văn bản công nhận kết quả hòa giải thành
 • Quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành

Trường hợp này sẽ được cấp Giấy chứng nhận theo quy định. Nếu người sử dụng đất chưa chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì bắt buộc phải thực hiện.

- Đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15/10/1993 đến ngày 01/7/2014 mà chưa được cấp Giấy chứng nhận thì được cấp theo quy định. Nếu người sử dụng đất chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện.

Đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Các mảnh đất xen kẹt thường không có giấy tờ về quyền sử dụng đất. Điều kiện cấp sổ đỏ cho đất xen kẹt trong trường hợp này được quy định tại Điều 101 Luật Đất đai như sau:

- Nếu không có các giấy tờ về quyền sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận nếu đáp ứng được các điều kiện sau:

 • Đang sử dụng đất trước ngày 01/7/2014.
 • Có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
 • Được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp.

Lưu ý: Trường hợp này sẽ không phải nộp tiền sử dụng đất.

- Nếu không có các giấy tờ để được cấp Giấy chứng nhận thì:

 • Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ về quyền sử dụng đất nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01/7/2004
 • Mảnh đất xen kẹt đó không vi phạm pháp luật về đất đai, 
 • Được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch

Trường hợp này cũng được cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Thủ tục làm sổ đỏ đất xen kẹt

Hồ sơ cần chuẩn bị

Nếu xem xét các điều kiện trên mà đất xen kẹt có làm sổ đỏ được thì người sử dụng đất cần chuẩn bị các giấy tờ theo quy định tại Khoản 1, Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT như sau:

 • Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 04a/ĐK.
 • Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (nếu có).
 • Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính, giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

Ngoài ra, người sử dụng đất có thể phải xin giấy xác nhận của UBND xã/phường/thị trấn về việc đất không có tranh chấp và phù hợp với quy hoạch của địa phương.

Chuẩn bị hồ sơ làm sổ đỏ cho đất xen kẹt

Chuẩn bị hồ sơ làm sổ đỏ cho đất xen kẹt

Quy trình thực hiện

Bước 1: Sau khi chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ trên, người sử dụng đất sẽ mang bộ hồ sơ đến nộp tại UBND cấp xã nơi có đất. Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn nộp hồ sơ tại:

- Nộp tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện

- Nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện (Áp dụng với khu vực chưa thành lập Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai)

- Nộp tại bộ phận một cửa cấp huyện (Nếu có)

(Căn cứ Khoản 2 và khoản 3 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP)

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ sẽ tiến hành kiểm tra giấy tờ. Nếu hồ sơ đầy đủ sẽ ghi thông tin vào sổ tiếp nhận và trả phiếu tiếp nhận cho người sử dụng đất (Trong phiếu tiếp nhận có ghi ngày trả kết quả)

Lưu ý: Nếu hồ sơ bị thiếu giấy tờ thì người sử dụng đất phải nộp bổ sung trong thời hạn 3 ngày làm việc.

Bước 3: Hồ sơ của bạn sẽ được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo yêu cầu.

Lưu ý:

Người sử dụng đất phải nộp các khoản phí như:

 • Lệ phí cấp Giấy chứng nhận
 • Tiền sử dụng đất (nếu có)
 • Lệ phí trước bạ
 • Phí thẩm định hồ sơ (nếu có)

Khoản tiền này sẽ được cơ quan thuế gửi đến người sử dụng đất. Sau khi nộp tiền xong, bạn nên giữ hóa đơn, chứng từ để xuất trình khi nhận Giấy chứng nhận.

Bước 4: Đến ngày hẹn, bạn sẽ nhận được Giấy chứng nhận (sổ đỏ) từ chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc UBND cấp xã.

Nếu có dự định bán đất xen kẹt hãy xem ngay: Thủ tục mua bán đất xen kẹt theo quy định hiện nay.

Quy trình làm sổ đỏ đất xen kẹt

Quy trình làm sổ đỏ đất xen kẹt

Thời gian cấp sổ đỏ cho đất xen kẹt

Căn cứ Khoản 40, Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, quy định thời gian cấp sổ đỏ cho đất xen kẹt như sau:

“Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là không quá 30 ngày”

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện đối với từng loại thủ tục quy định tại Điều này được tăng thêm 10 ngày, trừ thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai”.

Như vậy, thời gian cấp sổ đỏ cho đất xen kẹt là không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Thời hạn cấp sổ đỏ cho đất xen kẹt tại khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn là không quá 40 ngày.

Lưu ý: Thời gian trên không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Mức phí cấp sổ đỏ cho đất xen kẹt

Thông thường khi làm sổ đỏ cho đất xen kẹt thì người sử dụng đất cần phải nộp các khoản tiền như:

Tiền sử dụng đất

Không phải trường hợp nào cũng phải nộp tiền sử dụng đất khi yêu cầu cấp Giấy chứng nhận. Với mỗi trường hợp số tiền sử dụng đất phải nộp là khác nhau. Số tiền này sẽ được cơ quan thuế gửi thông báo đến người sử dụng đất để họ thực hiện đóng tiền đầy đủ (trừ trường hợp được ghi nợ tiền sử dụng đất) trước khi cấp giấy Chứng nhận.

Lệ phí trước bạ

Công thức tính lệ phí trước bạ được quy định như sau:

Lệ phí trước bạ = (Giá 1m2 đất tại Bảng giá đất x Diện tích) x 0,5%

Trong đó:

 • Giá tính lệ phí trước bạ đối với đất xen kẹt chính là giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành
 • Diện tích đất tính là toàn bộ diện tích thửa đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của người sử dụng đất do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai xác định.

Phí thẩm định hồ sơ

Căn cứ Điểm i, Khoản 1, Điều 5, Thông tư 85/2019/TT-BTC quy định như sau:

“Điều 5. Căn cứ xác định mức thu phí và lệ phí

Căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội tại địa phương nơi phát sinh hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí, lệ phí, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định mức thu phí, lệ phí phù hợp.

1. Đối với các khoản phí

...

i) Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là khoản thu đối với công việc thẩm định hồ sơ, các điều kiện cần và đủ đảm bảo việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (bao gồm cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận và chứng nhận biến động vào giấy chứng nhận đã cấp) theo quy định của pháp luật.

Căn cứ quy mô diện tích của thửa đất, tính chất phức tạp của từng loại hồ sơ, mục đích sử dụng đất và điều kiện cụ thể của địa phương để quy định mức thu phí cho từng trường hợp”.

Căn cứ quy định trên thì mức phí thẩm định hồ sơ sẽ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tại nơi có đất quy định.

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận chỉ áp dụng với trường hợp cấp mới. Mỗi địa phương sẽ có quy định riêng về lệ phí cấp Giấy chứng nhận nhưng số tiền thu tối đa chỉ 100.000 đồng/giấy/lần cấp.

Như vậy, đất xen kẹt có thể được cấp sổ đỏ nếu đáp ứng được các điều kiện quy định tại Điều 100, Điều 101 Luật Đất đai.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

5 (1 lượt)

5 (1 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *