TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Quy định về nghĩa vụ đại lý bảo hiểm và nghĩa vụ doanh nghiệp bảo hiểm

Hà Ly 0 Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

Luật pháp Việt Nam đã có quy định rõ ràng về nghĩa vụ đại lý bảo hiểm phải thực hiện đối với doanh nghiệp và người mua bảo hiểm. Bên cạnh đó, cũng có quy định cụ thể về nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm.
  Mục lục [

  Ẩn

  ]

Đại lý bảo hiểm có nghĩa vụ gì?

Điều 84 Luật kinh doanh bảo hiểm đã định nghĩa:

“Đại lý bảo hiểm là tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.”

Đại lý lý bảo hiểm đang thực hiện các hoạt động sau: Giới thiệu, chào bán sản phẩm; thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm; thu phí bảo hiểm; thu xếp giải quyết bồi thường và trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm; thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm.

Căn cứ vào khoản 2 Điều 85 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP, đại lý bảo hiểm có các nghĩa vụ cụ thể sau đây:

 • Thực hiện cam kết trong hợp đồng đại lý bảo hiểm đã ký với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài.
 • Ký quỹ hoặc thế chấp tài sản cho doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài nếu có thỏa thuận trong hợp đồng đại lý bảo hiểm.
 • Giới thiệu, mời chào, bán bảo hiểm; cung cấp các thông tin đầy đủ, chính xác cho bên mua bảo hiểm; thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo phạm vi được ủy quyền trong hợp đồng đại lý bảo hiểm.
 • Tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ do các cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm tổ chức.
 • Chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định pháp luật.

Tìm hiểu thêm: Hợp đồng đại lý bảo hiểm được quy định như thế nào?

Như vậy, trong điều luật này đã đưa ra những quy định rõ ràng về nghĩa vụ đại lý bảo hiểm đối với cả doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm. Căn cứ vào những điều đó, đại lý bảo hiểm cần thực hiện đúng nghĩa vụ của mình để mang lại lợi ích cho bản thân cũng như các bên liên quan, đặc biệt tuân thủ theo quy định pháp luật.

Những nghĩa vụ của đại lý bảo hiểm

Xử lý nghĩa vụ bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ với đại lý bảo hiểm như thế nào?

Cũng theo khoản 2 Điều 84 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP, nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài bao gồm những điểm sau:

 • Tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ đào tạo đại lý phù hợp với quy định pháp luật.
 • Hướng dẫn và cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu cần thiết liên quan đến hoạt động đại lý bảo hiểm.
 • Thực hiện các trách nhiệm phát sinh theo hợp đồng đại lý bảo hiểm đã ký kết.
 • Thanh toán hoa hồng theo thỏa thuận trong hợp đồng đại lý bảo hiểm.
 • Hoàn trả cho đại lý bảo hiểm khoản tiền ký quỹ hoặc tài sản thế chấp theo thỏa thuận.
 • Chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay tổn thất do hoạt động đại lý bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài gây ra theo thỏa thuận trong hợp đồng đại lý bảo hiểm.
 • Chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các hoạt động do đại lý bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài thực hiện.
 • Thông báo cho Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam danh sách các đại lý bảo hiểm bị doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài chấm dứt hợp đồng đại lý bảo hiểm do vi phạm pháp luật, quy tắc hành nghề.

Theo những điểm nêu trên, doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ hỗ trợ tốt nhất để đại lý bảo hiểm thực hiện tốt công việc của mình và tạo ra doanh thu, đồng thời họ cũng phải chịu trách nhiệm về những tổn thất, thiệt hại trước những hoạt động đại lý bảo hiểm gây ra theo thoả thuận trong hợp đồng.

Nếu bạn đã biết nghĩa vụ của đại lý bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, bạn cũng nên tìm hiểu thêm nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm.

Đại lý bảo hiểm không có nghĩa vụ nào?

Đại lý bảo hiểm không có những nghĩa vụ sau đây:

 • Không đưa thông tin và quảng cáo sai sự thật về các nội dung, phạm vi hoạt động của các đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm hay chi nhánh nước ngoài.
 • Không đưa ra điều kiện, điều khoản làm tổn hại đến lợi ích và quyền lợi hợp pháp của bên mua bản hiểm.
 • Không ngăn cản bên mua bảo hiểm cung cấp những thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm hay xúi giục bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm không kê khai cụ thể những thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm.
 • Không tham gia tranh giành khách với mọi hình thức.

Đại lý bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm cần thực hiện đúng các nghĩa vụ của mình theo quy định để góp phần xây dựng thị trường bảo hiểm Việt Nam phát triển ngày một tốt hơn nữa.

Đóng góp bài viết của bạn bằng cách gửi bài viết Tại Đây

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Đánh giá bài viết
Quy định về nghĩa vụ đại lý bảo hiểm và nghĩa vụ doanh nghiệp bảo hiểm
0 0

Bài viết có hữu ích không?

Không
MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN VIÊN MIỄN PHÍ
Kết nối với khách hàng có nhu cầu chính xác


Bình luận

Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
bình luận
Sắp xếp : Mới nhất