avatart

khach

icon

Đôi nét về bảo hiểm gián đoạn kinh doanh và giới thiệu vài sản phẩm tốt trên thị trường

Thị trường tài chính

- 04/07/2022

0

Thị trường tài chính

04/07/2022

0

Trong thời đại kinh tế khó khăn như hiện nay, rất nhiều người đã lựa chọn tham gia bảo hiểm gián đoạn kinh doanh như một giải pháp bảo vệ tài chính trước những rủi ro có thể gặp phải trong kinh doanh. Vậy, bạn đã có nhiều thông tin về loại bảo hiểm này chưa?

Mục lục [Ẩn]

Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh là gì?

Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh là nghiệp vụ bảo hiểm thuộc bảo hiểm thiệt hại vật chất. Đây là loại bảo hiểm được thiết kế với mục đích giúp người được bảo hiểm có thể khôi phục lại tình trạng tài chính như trước khi xảy ra tổn thất trong một thời gian nhất định.

Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh bồi thường cho những mất mát về lợi nhuận gộp khi doanh thu giảm sút hoặc gia tăng chi phí kinh doanh, gây ra sự gián đoạn cho hoạt động kinh doanh của người được bảo hiểm từ những rủi ro được bảo hiểm ở phần thiệt hại vật chất gây ra.

Những trường hợp loại trừ bảo hiểm gián đoạn kinh doanh:

 • Tổn thất, mất mát từ việc đốt tài sản theo lệnh của các cơ quan chức năng.
 • Mất mát từ tổn thất phát sinh khi có sự việc cháy ngầm dưới lòng đất.
 • Tổn thất khi bị nổ dù nó không gây ra bởi cháy hay những nguyên nhân khác, trừ khi được quy định cụ thể trong đơn bảo hiểm.
 • Không bồi hoàn cho những mất mát phát sinh từ tổn thất đối với tài sản bị lên men, khí hậu nóng lên tự nhiên hay tự phát hoại bằng cách đốt cháy hoặc có vấn đề trong khi sấy khô/làm nóng.
 • Mất mát tài sản do nguyên nhân trực tiếp/gián tiếp từ các chất của vũ khí nguyên tử.

Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh

Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh

Đối tượng của bảo hiểm gián đoạn kinh doanh

Đối tượng của bảo hiểm gián đoạn kinh doanh cụ thể là những thiệt hại về lợi nhuận, chi phí cố định không thể bù đắp khi doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Những thiệt hại này được tính trong khoảng thời gian kể từ khi doanh nghiệp gặp tổn thất, phải xây dựng lại nhà xưởng, lắp trang thiết bị máy móc mới và phần lợi nhuận tổn thất trong thời gian doanh nghiệp quay trở lại sản xuất nhưng chưa đạt được mức lợi nhuận tương đương thời điểm trước khi xảy ra tổn thất. Bên cạnh đó, bảo hiểm gián đoạn kinh doanh cũng bồi thường cho những chi phí phụ thêm có ảnh hưởng đến tổn thất lợi nhuận. Vậy, đối tượng bảo hiểm cụ thể bao gồm:

 • Lợi nhuận trong sản xuất kinh doanh của người được bảo hiểm.
 • Các loại chi phí cố định bắt buộc.
 • Chi phí cố định phát sinh (ví dụ: Tiền thuê nhà tạm để sử dụng trong thời gian chờ xây dựng lại nhà xưởng).

>>>Xem thêm: Các loại bảo hiểm doanh nghiệp bắt buộc phải đóng

Phạm vi bảo hiểm gián đoạn kinh doanh

Phạm vi bảo hiểm của bảo hiểm gián đoạn kinh doanh, bao gồm:

 • Bồi thường đối với những mất mát, thiệt hại lợi nhuận kinh doanh cũng như các chi phí cố định (nếu có) của người được bảo hiểm khi họ vẫn tiếp tục phải chi trả mà hoạt động kinh doanh ngưng trệ hoặc ảnh hưởng từ những thiệt hại vật chất xảy ra bất ngờ của những tài sản được bảo hiểm.
 • Bồi thường cho những chi phí bổ sung khác nhằm giảm thiểu tổn thất khi việc kinh doanh bị ảnh hưởng xấu. Ví dụ: Chi phí tạm thuê nhà xưởng, máy móc, chi phí vận chuyển, tăng ca,...
 • Bồi thường cho những chi phí gián tiếp giảm thiểu tổn thất vì gián đoạn kinh doanh, sẽ được bồi thường nếu có thỏa thuận riêng giữa các bên.

Cách tính số tiền bảo hiểm gián đoạn kinh doanh

 • Thực tế, đơn bảo hiểm gián đoạn kinh doanh được cấp sau đơn thiệt hại vật chất.
 • Số tiền bảo hiểm cụ thể được tính dựa trên cơ sở lợi nhuận kinh doanh của người được bảo hiểm có khả năng đạt được trong trường hợp không tổn thất vật chất và gián đoạn kinh doanh.
 • Giá trị tối thiểu của số tiền bảo hiểm bằng 1 năm lợi nhuận kinh doanh trong mọi trường hợp, kể cả khi thời hạn bồi thường nhỏ hơn 1 năm.
 • Trường hợp thời hạn bồi thường lớn hơn 1 năm, số tiền bảo hiểm được bồi thường là lợi nhuận kinh doanh hàng năm nhân với tỷ lệ tương ứng.
 • Cách tính số tiền bảo hiểm dựa vào số liệu hiện có và dự đoán khuynh hướng kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biệt, số tiền bảo hiểm cũng xét đến khuynh hướng kinh doanh ở những năm tiếp theo do tổn thật vẫn có thể xảy ra vào ngày cuối cùng của hiệu lực bảo hiểm.

Cách tính tiền bảo hiểm gián đoạn kinh doanh như thế nào?

Cách tính tiền bảo hiểm gián đoạn kinh doanh như thế nào?

Quy trình bồi thường bảo hiểm gián đoạn kinh doanh

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ yêu cầu bồi thường

Khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra, để yêu cầu bồi thường, người được bảo hiểm cần chuẩn bị hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

 • Yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm
 • Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hay người được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền giám định
 • Biên bản giám định nguyên nhân gây tổn thất của cảnh sát phòng cháy chữa cháy hay cơ quan có thẩm quyền khác
 • Bản kê khai tài sản thiệt hại cùng các giấy tờ chứng minh thiệt hại khác
 • Các giấy tờ khác theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm (nếu có)

Bước 2: Nộp hồ sơ lên doanh nghiệp bảo hiểm

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, người được bảo hiểm nộp cho doanh nghiệp bảo hiểm mà bạn đã tham gia.

Bước 3: Chờ thời hạn giải quyết hợp đồng yêu cầu bồi thường

Sau đó, chờ thời hạn giải quyết yêu cầu bồi thường:

 • Bên mua bảo hiểm cần hoàn tất các thủ tục và nộp yêu cầu bồi thường trong vòng 1 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm, trừ những trường hợp chậm trễ vì nguyên nhân khách hàng và bất khả kháng theo quy định của pháp luật.
 • Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm thanh toán tiền bồi thường trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Nếu phải tiến hành xác minh thêm thì thời hạn thanh toán tiền bồi thường cũng không quá 45 ngày.
 • Trường hợp hồ sơ bị từ chối bồi thường thì doanh nghiệp bảo hiểm phải thông báo tới bên mua bảo hiểm bằng văn bản nêu rõ lý do trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường.

Một số sản phẩm bảo hiểm gián đoạn kinh doanh tốt trên thị trường

Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh Pjico

Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh Pjico là sản phẩm của Bảo hiểm Pjico - Một công ty bảo hiểm được thành lập gồm những cổ đông uy tín như: Petrolimex, Samsung, Vietcombank và Vinare.

Sản phẩm bảo hiểm gián đoạn kinh doanh Pjico đáp ứng được những điều kiện cơ bản, bảo hiểm cho những mất mát về lợi nhuận gộp do kinh doanh giảm sút hay gia tăng chi phí kinh doanh, gây ra gián đoạn cho hoạt động kinh doanh của người được bảo hiểm:

 • Đối tượng khách hàng tham gia: Là những chủ sở hữu tài sản/sử dụng tài sản (chủ nhà máy, chủ xí nghiệp,...) đáp ứng điều kiện đã tham gia bảo hiểm cháy và những rủi ro (trong đó lưu ý đến mọi rủi ro tài sản).
 • Phạm vi bảo hiểm: Bồi thường cho những mất mát lợi nhuận gộp trong kinh doanh và các chi phí cố định mà người được bảo hiểm vẫn phải trả ngay cả khi hoạt động kinh doanh ngưng trệ, xảy ra những thiệt hại bất ngờ nào đối với tài sản được bảo hiểm. Bên cạnh đó, người được bảo hiểm cũng sẽ được bồi thường cho các chi phí phát sinh thêm để giảm thiểu tổn thất do hậu quả của việc kinh doanh bị ảnh hưởng.

>>>Xem thêm: Bảo đảm tín dụng là gì? Các hình thức bảo đảm tín dụng

Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh MIC

Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Quân Đội (MIC) là một đơn vị bảo hiểm uy tín, hiện cũng đang cung cấp sản phẩm bảo hiểm gián đoạn kinh doanh MIC cho những khách hàng có nhu cầu:

 • Đối tượng bảo hiểm: Sự mất mát về lợi nhuận gộp do hoạt động kinh doanh giảm sút hoặc chi phí kinh doanh tăng lên, làm giám đoạn hoạt động kinh doanh của người được bảo hiểm do những rủi ro được bảo hiểm ở phần thiệt hại vật chất gây ra.
 • Phạm vi bảo hiểm: Bồi thường cho sự thiệt hại về lợi nhuận kinh doanh cũng như các chi phí cố định mà người được bảo hiểm vẫn tiếp tục chi trả khi hoạt động kinh doanh bị đình trệ, cản trở hoặc ảnh hưởng bởi những thiệt hại vật chất bất ngờ được bảo hiểm mà xảy ra với những tài sản được bảo hiểm.

Có thể thấy, bảo hiểm gián đoạn kinh doanh là sản phẩm hết sức cần thiết trong sự nghiệp kinh doanh hiện đại khi có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến và có thể xảy ra rủi ro. Chính vì vậy, doanh nghiệp, chủ hàng,... cần cân nhắc sớm tham gia loại bảo hiểm này.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

(0 lượt)

(0 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *