avatart

khach

icon

Doanh nghiệp mất khả năng thanh toán là gì?

Thị trường tài chính

- 07/08/2022

0

Thị trường tài chính

07/08/2022

0

Trong thời gian gần đây, nền kinh tế thị trường có nhiều biến động nên nhiều doanh nghiệp mất khả năng thanh toán. Vậy doanh nghiệp mất khả năng thanh toán là gì?

Mục lục [Ẩn]

Doanh nghiệp mất khả năng thanh toán là gì?

Căn cứ Khoản 1, Điều 4, Luật Phá sản 2014 thì doanh nghiệp mất khả năng thanh toán là doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán.

Doanh nghiệp mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản thì được gọi là phá sản. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán nợ.

Công ty mất khả năng thanh toán khi nào?

Công ty mất khả năng thanh toán khi nào?

Doanh nghiệp mất khả năng thanh toán khi nào?

Căn cứ Công văn 199/TANDTC-PC, quy định doanh nghiệp mất khả năng thanh toán khi đáp ứng được các điều kiện sau:

- Có khoản nợ cụ thể, rõ ràng do các bên thừa nhận, thỏa thuận hoặc được xác định thông qua:

  • Bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án
  • Phán quyết của Trọng tài thương mại
  • Trong quyết định của cơ quan có thẩm quyền

Lưu ý: Các bên không có tranh chấp về khoản nợ này.

- Khoản nợ đến hạn thanh toán: Khoản nợ đến hạn thanh toán là khoản nợ đã được xác định rõ thời hạn thanh toán, mà đến thời hạn đó doanh nghiệp phải có nghĩa vụ trả nợ.

Thời hạn thanh toán này được các bên thừa nhận, thỏa thuận hoặc được xác định thông qua:

  • Bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án
  • Phán quyết của Trọng tài thương mại
  • Trong quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

- Doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán bao gồm 2 trường hợp sau:

  • Doanh nghiệp không có tài sản để thanh toán các khoản nợ;
  • Doanh nghiệp có tài sản nhưng không thanh toán các khoản nợ.

Lưu ý:

- “Mất khả năng thanh toán” không có nghĩa là doanh nghiệp không còn tài sản để trả nợ. Nếu doanh nghiệp còn tài sản để trả nợ nhưng không trả nợ đúng hạn cho chủ nợ thì vẫn được coi là doanh nghiệp "mất khả năng thanh toán".

- Hiện nay, pháp luật không có quy định cụ thể về một mức khoản nợ để xác định doanh nghiệp mất khả năng thanh toán. Vì vậy, doanh nghiệp chỉ cần có đủ các điều kiện nêu trên là được xem là “mất khả năng thanh toán”.

Dấu hiệu doanh nghiệp mất khả năng thanh toán

Dấu hiệu doanh nghiệp mất khả năng thanh toán

Giải đáp các thắc mắc thường gặp

Tổ chức tín dụng mất khả năng thanh toán khi nào?

Căn cứ Điều 5, Thông tư 11/2019/TT-NHNN quy định như sau:

“Điều 5. Tổ chức tín dụng mất, có nguy cơ mất khả năng thanh toán

1. Tổ chức tín dụng có nguy cơ mất khả năng thanh toán khi tỷ lệ an toàn vốn cấp 1 thấp hơn 4% trong thời gian 06 tháng liên tục và có tỷ lệ giữa tổng nợ xấu theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, nợ cơ cấu tiềm ẩn trở thành nợ xấu, nợ xấu đã bán cho Công ty Quản lý tài sản chưa xử lý được so với tổng nợ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và nợ xấu đã bán cho Công ty Quản lý tài sản chưa xử lý được ở mức 10% trở lên tại thời điểm liền sau 06 tháng liên tục mà tỷ lệ an toàn vốn cấp 1 của tổ chức tín dụng thấp hơn 4%.

2. Tổ chức tín dụng mất khả năng thanh toán khi không có khả năng thực hiện thanh toán nghĩa vụ nợ trong thời gian 03 tháng kể từ ngày nghĩa vụ nợ đến hạn thanh toán.

3. Khi có nguy cơ mất, mất khả năng thanh toán, tổ chức tín dụng phải kịp thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước về thực trạng, nguyên nhân, các biện pháp đã áp dụng, các biện pháp dự kiến áp dụng để khắc phục và các đề xuất, kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước”.

Như vậy, tổ chức tín dụng mất khả năng thanh toán nếu không còn khả năng thanh toán nợ trong thời gian 3 tháng kể từ ngày nghĩa vụ nợ đến hạn thanh toán.

Ngân hàng mất khả năng thanh toán khi nào?

Căn cứ Khoản 1, Điều 4, Luật Các tổ chức tín dụng 2010 quy định như sau:

“1. Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động ngân hàng. Tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân”.

Như vậy, tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng nên ngân hàng mất khả năng thanh toán khi không có khả năng thực hiện thanh toán nghĩa vụ nợ trong thời gian 3 tháng kể từ ngày nghĩa vụ nợ đến hạn thanh toán.

Ngân hàng mất khả năng thanh toán khi nào?

Ngân hàng mất khả năng thanh toán khi nào?

Hợp tác xã mất khả năng thanh toán khi nào?

Căn cứ Khoản 1, Điều 4, Luật Phá sản 2014 thì hợp tác xã mất khả năng thanh toán khi không thanh toán khoản nợ trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán.

Mất khả năng thanh toán tiếng Anh là gì?

Mất khả năng thanh toán tiếng Anh gọi là Insolvency.

Như vậy, doanh nghiệp mất khả năng thanh toán nếu không thanh toán các khoản nợ trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán theo quy định.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

(0 lượt)

(0 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *