avatart

khach

icon

Cổ phiếu kiểm soát là gì? Danh sách mã cổ phiếu đang bị kiểm soát mới nhất

Chứng khoán

- 07/10/2022

0

Chứng khoán

07/10/2022

0

Nhiều người có tâm lý lo sợ khi nhận được thông báo cổ phiếu của mình bị Sở giao dịch chứng khoán đưa vào diện kiểm soát nên lập tức bán ngay. Vậy cổ phiếu kiểm soát là gì?

Mục lục [Ẩn]

Cổ phiếu đang bị kiểm soát là gì?

Cổ phiếu đang bị kiểm soát (tiếng anh là Control Stock) là cổ phiếu thuộc sở hữu của các cổ đông lớn của một công ty giao dịch công khai. Các cổ đông này sẽ có một số lượng lớn cổ phiếu đang lưu hành hoặc một phần cổ phiếu đủ qua trọng để cho phép họ có ảnh hưởng chi phối đến các quyết định của công ty. Khi công ty có nhiều hơn một loại cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu có quyền quyết cao hơn hoặc tỷ trọng biểu quyết được coi là cổ phiếu kiểm soát, so với loại cổ phiếu có quyền biểu quyết thấp hơn.

Ví dụ, giả sử công ty XYZ có hai loại cổ phiếu phổ thông, loại A và loại B. Cả hai loại cổ phiếu này đều có quyền lợi bình đẳng đối với tài sản của công ty. Nói cách khác, nếu công ty có tổng cộng 100 cổ phiếu phổ thông thì có 50 cổ phiếu loại A và 50 cổ phiếu loại B. Nếu cổ phiếu B cho phép cổ đông 1 phiếu bầu, nhưng cổ phiếu A cho phép cổ đông 10 phiếu bầu. Nếu bạn sở hữu một cổ phiếu loại A, bạn sẽ sở hữu 1% tài sản công ty nhưng giành được 10 phiếu bầu tại các cuộc họp của công ty. Trong khi đó, một nhà đầu tư sở hữu một cổ phiếu loại B sẽ có cùng yêu cầu 1% đối với tài sản của công ty nhưng chỉ có thể bỏ một phiếu bầu tại các cuộc họp của công ty. Như vậy, cổ phiếu A là cổ phiếu kiếm soát so với cổ phiếu loại B vì nó nắm giữ nhiều quyền biểu quyết hơn.

Cổ phiếu diện kiểm soát là cổ phiếu được Sở giao dịch Chứng khoán đưa vào diện kiểm soát, theo dõi về hoạt động của doanh nghiệp.

cổ phiếu kiểm soát là gì

Cổ phiếu kiểm soát là gì? 

Khi nào cổ phiếu được đưa vào diện kiểm soát?

Theo quy định tại Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 23 của Quyết định 85/QĐ-SGDHCM về việc ban hành quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố HCM, cổ phiếu sẽ được đưa vào diện kiểm soát trong các trường hợp cụ thể sau đây:

 • Trường hợp 1: Cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát khi vốn điều lệ đã góp của tổ chức có cổ phiếu, trái phiếu niêm yết giảm xuống 120 tỷ đồng Việt Nam tính theo giá trị ghi trên báo cáo tài chính kỳ kế tiếp (Theo quy định tại tiết a điểm 1.1 khoản 1 điều 22 Quyết định 85/QĐ-SGSHCM)
 • Trường hợp 2: Cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát khi lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán năm kế tiếp của công ty là số âm (có tính đến ảnh hưởng của ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán) (Theo quy định tại tiết b và tiết c điểm 1.1 điều 22 Quyết định 85/QĐ-SGDHCM). Nếu tổ chức niêm yết là đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị kế toán trực thuộc thì lợi nhuận sau thuế căn cứ trên báo cáo tài chính tổng hợp. Trường hợp tổ chức niêm yết có công ty con thì lợi nhuận sau thuế sẽ căn cứ vào lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất.
 • Trường hợp 3: Lỗ lũy kế vượt quá vốn điều lệ thực góp tại báo cáo tài chính bán niên soát xét gần nhất (tính đến ảnh hưởng của ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán). Đối với tổ chức niêm yết có công ty con hoặc đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị kế toán trực thuộc thì lỗ lũy kế căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất/báo cáo tài chính tổng hợp.
 • Trường hợp 4: Tổ chức niêm yết ngừng hoặc bị ngừng các hoạt động sản xuất kinh doanh từ 9 tháng trở lên.
 • Trường hợp 5: Trong trường hợp Sở giao dịch Chứng khoán xét thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư sau khi được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận.

Ảnh hưởng của cổ phiếu bị kiểm soát tới thị trường

Khi cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát sẽ có ảnh hưởng nhất định tới giao dịch mua bán cụ thể:

 • Bị hạn chế thời gian giao dịch: Nhà đầu tư mua/bán cổ phiếu buộc phải tuân theo sự giải trình, công bố thông tin của sở niêm yết. Do đó, gây trở ngại cho quá trình giao dịch.
 • Cổ phiếu bị định giá thấp: Do quá trình mua/bạn bị giới hạn nên cổ phiếu không lưu thông dễ dàng như bình thường dẫn đến giảm giá cổ phiếu.
 • Hoạt động huy động vốn đầu tư bị hạn chế ảnh hưởng tới sự phát triển bền vững, lâu dài của doanh nghiệp.

Có nên mua cổ phiếu bị kiểm soát? 

Trên thực tế, một cổ phiếu thuộc diện kiểm soát tức là cổ phiếu này và đơn vị phát hành đang có vấn đề. Mặc dù cổ phiếu lúc này có mức giá thấp, nhiều nhà đầu tư băn khoăn, thậm chí cho rằng đây là một cơ hội tốt để mua. Thế nhưng, sự thật là cổ phiếu bị kiểm soát đang gặp phải khá nhiều vấn đề như:

 • Công ty phát hành có thể đang tạm ngừng kinh doanh hoặc đã ngừng hoạt động kinh doanh trong thời gian dài
 • Lợi nhuận âm
 • Vốn điều lệ giảm
 • Vi phạm các vấn đề liên quan tới công bố thông tin doanh nghiệp trong năm

Nhìn chung, cổ phiếu khi đang ở trạng thái này nếu mua vào thì rủi ro rất cao. Bởi bạn hoàn toàn không thể biết được khi nào cổ phiếu bị hủy niêm yết hoặc buộc ngừng giao dịch.

Chính vì vậy, đối với những mã chứng khoán bị niêm yết bạn nên chờ đợi thêm một thời gian để xem xét tình hình. Tuyệt đối không vội vàng và liều lĩnh. Hãy xem xét kỹ lưỡng nguyên nhân cổ phiếu bị rơi vào diện kiểm soát. Nếu nguyên nhân liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty phát hành thì không nên chọn.

cổ phiếu diện kiểm soát

Cần xem xét kỹ lưỡng nếu có ý định mua vào cổ phiếu đang bị kiểm soát

Danh sách những cổ phiếu đang bị kiểm soát

Dưới đây là danh sách cổ phiếu đang bị kiểm soát mới nhất hiện nay bạn có thể tham khảo: 

Mã CK

Tên công ty 

Ngày thông báo

Lý do

ART

CTCP Chứng khoán BOS

16/09/2022

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo.

APS

CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

19/08/2022

LNST 6 tháng tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm

BII

CTCP Louis land

20/09/2022

Tổ chức niêm yết chậm công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin

BKC

CTCP Khoáng Sản Bắc Kạn

08/07/2022

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

CET

CTCP HTC Holding

31/08/2022

Tổ chức niêm yết chậm công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin

CIA

CTCP Dịch vụ sân bay quốc tế Cam Ranh

08/07/2022

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo và bị kiểm soát

CJS

CTCP Cơ điện miền Trung

08/07/2022

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

CMC

CTCP Đầu tư CMC

19/08/2022

LNST 6 tháng tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm

CMS

CTCP Tập đoàn CMH Việt Nam

29/08/2022

LNST 6 tháng của công ty mẹ tại BCTC bán niên hợp nhất soát xét 2022 là số âm

CTC

CTCP Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên

25/08/2022

LNST 6 tháng tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm

CTP

CTCP Minh Khang Capital Trading Public

23/08/2022

LNST 6 tháng tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm

CTX

Tổng CTCP Đầu tư xây dựng và thương mại Việt Nam

08/07/2022

Chứng khoán bị hạn chế giao dịch - Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát

CVN

CTCP Vinam

20/09/2022

Tổ chức niêm yết chậm công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin

DNM

Tổng CTCP Y tế Danameco

16/09/2022

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

HHG

CTCP Hoàng Hà

08/07/2022

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát

ICG

CTCP Xây dựng Sông Hồng

18/08/2022

LNST 6 tháng tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm

IVS

CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam

08/07/2022

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

KDM

CTCP Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới

22/09/2022

LNST 6 tháng tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm

KVC

CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ

08/07/2022

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo và kiểm soát

Hy vọng rằng bài viết đã cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết về cổ phiếu kiểm soát. Có thể thấy, đây là loại cổ phiếu rủi ro cao do đó các nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi ra quyết định.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

(0 lượt)

(0 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *