avatart

khach

icon

Dịch vụ công trực tuyến là gì? Cách đăng ký dịch vụ công trực tuyến

Thị trường tài chính

- 14/11/2022

0

Thị trường tài chính

14/11/2022

0

Hiện nay, dịch vụ công ngày phổ biến với người dân khi giúp tiết kiệm thời gian và công sức khi thực hiện các thủ tục liên quan đến dịch vụ công. Vậy dịch vụ công trực tuyến là gì? Đăng ký dịch vụ công trực tuyến như thế nào?

Mục lục [Ẩn]

Dịch vụ công trực tuyến là gì?

Theo quy định tại Khoản 5, Điều 3, Nghị định 42/2022 NĐ-CP thì:

“Dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng”

Hiện nay, trên cổng dịch vụ công quốc gia tích hợp nhiều thủ tục hành chính và được thực hiện tại địa chỉ trực tuyến: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen.html 

Ngoài ra, cổng dịch vụ công các bộ, tỉnh và thành phố cũng được tích hợp rất nhiều các thủ tục hành chính khác nhau. Nên người dân có thể vào đăng ký làm thủ tục hành chính online bất kỳ lúc nào.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến

 • Dịch vụ công trực tuyến khi sử dụng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người dân, cụ thể:
 • Giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ chức và cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính;
 • Giảm tải thủ tục hành chính trực tiếp cho bộ phận một cửa tại các địa phương
 • Tăng tính công khai, minh mạch của các thủ tục hành chính;
 • Nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính

Các loại hình dịch vụ công trực tuyến

Căn cứ vào Khoản 4 Điều 3 Nghị định 43/2011/NĐ-CP, dịch vụ công trực tuyến được chia làm 4 cấp độ cụ thể như sau:

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính (TTHC) và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó. 

Đối với dịch vụ công trực tuyến cấp độ 1, cần đáp ứng đầy đủ các thông tin gồm:

 • Tên thủ tục hành chính;
 • Trình tự thực hiện;
 • Cách thức thực hiện;
 • Thành phần, số lượng hồ sơ;
 • Thời hạn giải quyết;
 • Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
 • Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính;
 • Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: ghi rõ kết quả cuối cùng của việc thực hiện thủ tục hành chính;
 • Thông tin nếu có về mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, mẫu kết quả thực hiện thủ tục hành chính, yêu cầu, điều kiện, phí, lệ phí;
 • Hình thức nhận hồ sơ, trả kết quả (trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính, qua môi trường mạng);
 • Văn bản quy phạm pháp luật quy định trực tiếp về thủ tục hành chính, quyết định công bố thủ tục hành chính.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công cấp độ này cần đáp ứng đầy đủ các thông tin:

 • Cung cấp đầy đủ thông tin cơ bản như dịch vụ công trực tuyến mức độ 1;
 • Cung cấp đầy đủ các biểu mẫu điện tử không tương tác và cho phép người sử dụng tải về để khai báo sử dụng;
 • Hồ sơ in từ biểu mẫu điện tử không tương tác sau khi khai báo theo quy định được chấp nhận như đối với hồ sơ khai báo trên các biểu mẫu giấy thông thường.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ, các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cần đáp ứng được:

 • Các yêu cầu của dịch vụ công trực tuyến mức độ 2;
 • Các biểu mẫu của dịch vụ được cung cấp đầy đủ dưới dạng biểu mẫu điện tử tương tác để người sử dụng thực hiện được việc khai báo thông tin, cung cấp các tài liệu liên quan (nếu có) dưới dạng tệp tin điện tử đính kèm và gửi hồ sơ trực tuyến tới cơ quan cung cấp dịch vụ;
 • Hồ sơ hành chính điện tử được sắp xếp, tổ chức, lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của ứng dụng dịch vụ công trực tuyến để đảm bảo khả năng xử lý, tra cứu, thống kê, tổng hợp, kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu của các hệ thống ứng dụng liên quan;
 • Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng;
 • Việc thanh toán phí, lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan cung cấp dịch vụ hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

 Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cần đáp ứng được đầy đủ các thông tin gồm:

 • Đáp ứng các yêu cầu của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3;
 • Cung cấp chức năng thanh toán trực tuyến để người sử dụng thực hiện được ngay việc thanh toán phí, lệ phí (nếu có) qua môi trường mạng;
 • Việc trả kết quả cho người sử dụng có thể được thực hiện trực tuyến, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp. Khuyến khích gửi kết quả qua các kênh giao tiếp điện tử khác như: tin nhắn trên điện thoại di động, dịch vụ trao đổi thông tin trên mạng.

Hệ thống dịch vụ công trực tuyến cung cấp dịch vụ gì?

Nhằm áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước, cổng dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp rất nhiều các dịch vụ để phục vụ tốt cho các cá nhân và doanh nghiệp.

 • Dịch vụ công thiết yếu của cá nhân
 • Xác nhận thông tin về cư trú
 • Công nhận bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và văn bằng trình độ tương đương do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp
 • Đăng ký tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện
 • Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế
 • Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất)
 • Liên thông nhóm thủ tục cấp giấp phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và cấp phiếu lý lịch tư pháp
 • Liên thông nhóm thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và đăng ký kết hôn.
 • Nhóm dịch vụ thanh toán trực tuyến
 • Thủ tục hành chính thuộc nhóm dịch vụ công thiết yếu của tổ chức
 • Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa tại Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
 • Đăng ký chỉ dẫn địa lý
 • Đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn
 • Thanh toán nghĩa vụ tài chính trong việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai với doanh nghiệp
 •  Hoàn thành kết nối với Cổng thông tin một cửa quốc gia tạo thuận lợi trong tiếp cận, thực hiện các thủ tục liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa trên Cổng DVCQG
 • Nộp lệ phí trước bạ của doanh nghiệp
 • Kết nối, chia sẻ dữ liệu của doanh nghiệp trên cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Liên thông nhóm thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép nhận chìm ở biển và thủ tục giao khu vực biển, sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển.
 • Liên thông nhóm thủ tục xóa nợ nghĩa vụ tài chính trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
 • Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi về nghĩa vụ tài chính
 • Các thủ tục đăng ký thành lập hợp tác xã/ liên hiệp hợp tác xã và đăng ký thuế.

Số điện thoại hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến

Dịch vụ công trực tuyến hiện nhận hỗ trợ thông tin qua số điện thoại của tổng đài là: 18001096. Khi cần được hỗ trợ bạn chỉ cần điện thoại đến số tổng đài trên sẽ được nhân viên tư vấn các vấn đề liên quan.

Cách đăng ký dịch vụ công trực tuyến

Đăng ký dịch vụ công trực tuyến thông qua cổng dịch vụ công Quốc Gia là cách đăng ký nhanh, an toàn và chính xác nhất.

Bước 1: Truy cập vào trang chủ Cổng thông tin dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html

Truy cập vào dịch vụ công trực tuyến

Bước 2: Chọn phương thức đăng ký (Bạn có thể chọn 1 trong các phương thức đăng ký dưới đây)

chọn 1 trong các phương thức đăng ký

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin trên tờ đơn và chọn Đăng ký.

Điền đầy đủ thông tin trên phiếu đăng ký

Bước 4: Nhập mã OTP được gửi về điện thoại.

Bước 5: Nhập mật khẩu vừa mới đăng ký và chọn đăng nhập

Hướng dẫn tra cứu hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến

Người dân có thể thực hiện tra cứu dịch vụ công quốc gia bằng 2 cách đó là qua cổng dịch vụ công trực tuyến Hà Nội hoặc nhắn tin qua SMS. Tùy vào mỗi người muốn tra cứu hồ sơ thông qua hình thức nào hợp lý nhất.

Cách 1: Truy cập vào cổng Dịch vụ Công Quốc Gia

Đây là cách thông dụng và được nhiều người áp dụng nhất bởi phương thức tra cứu nhanh chóng mà không cần chờ đợi

Bước 1: Đăng nhập vào cổng dịch vụ công Quốc Gia: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html 

Bước 2: Chọn “Dịch vụ công trực tuyến”

Chọn dịch vụ công trực tuyến

Bước 3: Nhập từ khóa/thông tin bạn cần tra cứu vào ô “tìm kiếm”. Có thể chọn tìm theo tỉnh/ thành phố hoặc tìm theo Bộ ngành, hoặc nhập các từ khóa về thủ tục hành chính.

Nhập từ khóa cần tìm kiếm vào ô tìm kiếm

Ví dụ: nhập từ khóa: “Thủ tục hành chính của UBND tỉnh Bình Thuận” => kết quả trả về

Cách 2: Tra cứu hồ sơ qua SMS

Tra cứu hồ sơ qua hình thức SMS áp dụng cho tất cả các mạng di động bao gồm: Viettel, Vinaphone, Mobifone.

Bạn chỉ cần nhắn tin theo cú pháp  TTHC Gửi 8188

Như vậy chỉ với một vài bước cơ bản là đã có thể thực hiện nộp hồ sơ và tra cứu hồ trên cổng dịch vụ công trực tuyến. Ứng dụng “công nghệ thông tin” vào thủ tục hành chính giúp đơn giản hóa quy trình nộp hồ sơ, tiết kiệm chi phí và giảm gánh nặng giấy tờ cho cơ quan nhà nước


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

(0 lượt)

(0 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *