avatart

khach

icon

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến kho bạc nhà nước

Thị trường tài chính

- 25/11/2022

0

Thị trường tài chính

25/11/2022

0

Kho bạc nhà nước triển khai dịch vụ công trực tuyến kho bạc đã đem lại rất nhiều sự tiện lợi cho việc quản lý ngân sách nhà nước. Vừa giúp kiểm soát số lượng hồ sơ và giúp thanh toán các chi phí quản lý dự án có sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Mục lục [Ẩn]

Dịch vụ công trực tuyến của kho bạc nhà nước giúp các doanh nghiệp chủ động hơn trong việc gửi các chứng từ thanh toán có sử dụng vốn ngân sách nhà nước vào bất kì khoảng thời gian nào. Tuy nhiên, có một số doanh nghiệp chưa thực sự hiểu về loại dịch vụ này. Bài viết này sẽ giúp các doanh nghiệp hơn về dịch vụ công trực tuyến kho bạc nhà nước là gì? Cách sử dụng dịch vụ công trực tuyến kho bạc nhà nước.

Dịch vụ công trực tuyến kho bạc nhà nước là gì?

Kho bạc Nhà nước (KBNN) theo giải thích tại Điều 1 Quyết định 26/2015/QĐ-TTg là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính giúp quản lý nhà nước về quỹ ngân sách nhà nước, quỹ tài chính nhà nước; ngân quỹ nhà nước; tổng kế toán nhà nước; thực hiện việc huy động vốn ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển thông qua hình thức phát hành trái phiếu Chính phủ theo quy định của pháp luật.

Dịch vụ công trực tuyến kho bạc nhà nước là ứng dụng trực tuyến vào các hoạt động quản lý của kho bạc nhà nước cũng như các đơn vị có quan hệ với Ngân hàng nhà nước (NHNN) để thực hiện hạch toán ghi thu ghi chi Ngân sách nhà nước (NSNN) qua KBNN.

Dịch vụ công trực tuyến kho bạc nhà nước cung cấp thông tin gì?

Dịch vụ công trực tuyến kho bạc Nhà nước sẽ cung cấp các thông tin sau đây:

 • Cung cấp các thông tin về thủ tục hành chính theo quy định tại nghị định số 11/NĐ-CP ngày 20/1/2020 của Chính phủ quy định các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.
 • Cung cấp các thông tin dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên danh mục “dịch vụ công trực tuyến” thuộc cổng thông tin kho bạc nhà nước bao gồm:
 • Dịch vụ công “Đăng ký sử dụng tài khoản, bổ sung tài khoản và thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký”: là ứng dụng trực tuyến phục vụ các đơn vị mở và sử dụng tài khoản tại KBNN thực hiện việc thu, chi NSNN.
 • Dịch vụ công "Khai báo Phiếu giao nhận hồ sơ giao dịch kiểm soát chi qua mạng và giao dịch một cửa thuộc lĩnh vực kho bạc" và "Giao diện thông tin yêu cầu thanh toán qua mạng và chương trình kê khai yêu cầu thanh toán": là các ứng dụng trực tuyến phục vụ các đơn vị có quan hệ với NSNN thực hiện việc thanh toán, kiểm soát chi NSNN qua KBNN.
 • Dịch vụ công "Hạch toán vốn ODA vốn vay ưu đãi vào NSNN" là ứng dụng trực tuyến phục vụ các đơn vị có quan hệ với NSNN thực hiện hạch toán ghi thu ghi chi NSNN qua KBNN.
 • Dịch vụ công "Đăng ký rút tiền mặt": là ứng dụng trực tuyến phục vụ các đơn vị có quan hệ với NSNN thực hiện đăng ký, thông báo nhu cầu rút tiền mặt gửi tại KBNN nơi đơn vị giao dịch, trên cơ sở đó KBNN sẽ kiểm tra và xử lý theo quy định.
 • Dịch vụ công "Tất toán tài khoản của đơn vị giao dịch mở tại KBNN": là ứng dụng trực tuyến phục vụ các đơn vị có quan hệ với NSNN thực hiện gửi hồ sơ tất toán tài khoản của đơn vị tại KBNN để KBNN tiến hành phong tỏa tài khoản của đơn vị khi không còn nhu cầu giao dịch.

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến kho bạc nhà nước

Để sử dụng được đầy đủ chức năng của trên cổng dịch vụ công trực tuyến của kho bạc nhà nước doanh nghiệp cần làm theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập link https://dvc.vst.mof.gov.vn chọn Đăng ký sử dụng

Truy cập vào cổng dịch vụ công trực tuyến kho bạc nhà nước để sử dụng

 • Màn hình sẽ hiện ra một tờ khai, điền đầy đủ thông tin => chọn mục “sử dụng dịch vụ công” => nhấn “tiếp tục”

Điền đầy đủ thông tin dịch vụ công

 • Người dùng kê khai thông tin dự án, tạo số tài khoản của đơn vị và sau đó nhấn “tiếp tục”

Kê khai thông tin dự án và tạo số tài khoản của đơn vị

 • Kê khai thêm thành viên (nếu cần) => Bấm vào “ghi” để lưu => nhấn “tiếp tục”

Kê khai thêm thành viên trong dự án

 • Sau khi hoàn tất thông tin, bạn nhấn vào “Lưu” để lưu thông tin hồ sơ của mình

Nhấn lưu để hoàn tất lưu thông tin

Bước 2: Sử dụng chữ ký số để xác nhận

 • Truy cập vào email của các thành viên tham gia dự án rồi bấm vào liên kết trong mail nhận được

Truy cập vào email của các thành viên trong dự án rồi liên kết

 • Nhấn vào biểu tượng cây bút để lấy thông tin serial của thành viên cần lấy thông tin chữ ký số → nhấn “Tiếp tục”
 • Chọn chứng thư số phù hợp, cửa sổ phê duyệt hồ sơ hiển thị → bấm “Lấy thông tin”

Chọn chứng thư số phù hợp

 • Nhập mật khẩu thành công, người dùng bấm “Ghi”.

Nhập mật khẩu lưu và bấm ghi

 • Nhấn lưu để hoàn tất thông tin

Nhấn lưu để hoàn tất thông tin

Bước 3: Ký số và gửi hồ sơ sang kho bạc nhà nước

Truy cập vào website https://dvc.vst.mof.gov.vn/frontend/ rồi chọn “Tra cứu hồ sơ”.

Truy cập vào website của kho bạc nhà nước

 • Nhập thông tin “Mã hồ sơ” → “Tìm kiếm”.

Nhập mã hồ sơ rồi chọn tìm kiếm

 • Bấm xem thông tin chi tiết của hồ sơ rồi chọn “Tiếp tục”.

Xem thông tin hồ sơ rồi chọn tiếp tục

 • Người dùng bấm “Ký số”, chọn chứng thư số rồi nhấn “Đóng”. 

Chọn ký số/chứng thư số rồi nhấn đóng

 • Hệ thống sẽ hiển thị yêu cầu nhập mật khẩu của chữ ký số → nhập mật khẩu → bấm “OK”.

Nhập mật khẩu của chữ ký số là hoàn thành

 • Sau khi hoàn thành ký số và gửi trực tuyến, màn hình sẽ thông báo cho bạn về thông tin, mã số hồ sơ.

Sau khi hoàn thành ký số, hệ thống sẽ trả về cho bạn mã hồ sơ

Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ

Trường hợp 1: Hồ sơ bị từ chối (trường hợp này, người dùng cần rà soát lại các thông tin đã kê khai ở trên)

Hồ sơ của người sử dụng dịch vụ bị từ chối

Trường hợp 2: Hồ sơ được Kho bạc Nhà nước phê duyệt. Khi đó người dùng có thể sử dụng chữ ký số VNPT-CA để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến tới Kho bạc Nhà nước.

Hồ sơ được kho bạc nhà nước chấp thuận và phê duyệt

Tình hình triển khai dịch vụ công trực tuyến kho bạc nhà nước hiện nay

Sau hơn 4 năm kho bạc nhà nước triển khai dịch vụ công trực tuyến đã có 100% đơn vị sử dụng ngân sách giao dịch với KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và KBNN quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến. Mục tiêu trong tương lai sẽ đưa dịch vụ công trực tuyến kho bạc nhà nước tới gần hơn nữa với khách hàng và xã hội.

Trong năm 2021, đã hoàn thành 100% triển khai các thủ tục hành chính KBNN được thực hiện trên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 100% các đơn vị sử dụng NSNN có giao dịch với KBNN cấp tỉnh, KBNN quận, thị xã thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham gia dịch DVC mức độ 4”

Vào cuối năm 2021 và nửa đầu năm 2022, KBNN đã nâng cấp 80% các loại dịch vụ công đang ở mức độ 2, 3 lên mức độ 4, qua đó sẽ hoàn thành 100% thủ tục hành chính được cung cấp qua dịch vụ công trực tuyến mức 4 vào nửa cuối năm 2022.

KBNN cũng sẽ mở rộng triển khai kết nối liên thông hệ thống kế toán hành chính - sự nghiệp với hệ thống dịch vụ công trực tuyến để hình thành liên thông điện tử giữa đơn vị với KBNN. Trong thời gian tới Kho bạc nhà nước muốn kết nối chương trình điện tử với các nhà cung cấp điện, nước, viễn thông nhằm thanh toán định kỳ, theo lô với các khoản chi theo hóa đơn của nhà cung cấp và ủy quyền của đơn vị quan hệ ngân sách.

Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến kho bạc nhà nước đã cho ra những kết quả tích cực, góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ và nâng cao tính nhanh gọn trong các thủ tục hành chính. Minh bạch hơn trong các giao dịch giữa kho bạc nhà nước với các đơn vị doanh nghiệp và cũng từ đó có thể kiểm soát ngân sách nhà nước tốt hơn.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

(0 lượt)

(0 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *