avatart

khach

icon

Lương gross là gì? Cách tính lương gross sang lương net đơn giản nhất

Tài chính cá nhân

- 04/03/2023

0

Tài chính cá nhân

04/03/2023

0

Lương gross được hiểu là tổng lương (tổng thu nhập) mà người lao động nhận được mỗi tháng, bao gồm: lương cơ bản, các khoản phụ cấp, hoa hồng hay các khoản tiền đóng bảo hiểm theo quy định, thuế thu nhập cá nhân (nếu có).

Mục lục [Ẩn]

Lương gross là tổng lương mà người lao động nhận được mỗi tháng. Tùy thuộc vào các thức vận hành mà mỗi doanh nghiệp sẽ lựa chọn trả lương gross hoặc lương net cho nhân viên.

Lương gross là gì?

Hiện nay, khái niệm về lương gross không được ghi chép lại trong các văn bản pháp luật. Nó là một thuật ngữ trong ngành kinh tế được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực tuyển dụng, việc làm.

Lương gross là gì

Gross trong tiếng Anh có nghĩa là tổng. Như vậy, lương gross được hiểu là tổng lương (tổng thu nhập) mà người lao động nhận được mỗi tháng, bao gồm: lương cơ bản, các khoản phụ cấp, hoa hồng hay các khoản tiền đóng bảo hiểm theo quy định, thuế thu nhập cá nhân (nếu có).

Hiểu đơn giản, lương gross là tổng thu nhập của người lao động khi chưa trừ đi các khoản tiền đóng bảo hiểm bắt buộc và thuế TNCN, phụ cấp, hoa hồng (nếu có). Điều này đồng nghĩa với việc khi người lao động thỏa thuận nhận lương gross thì sẽ phải tự trích % trong tổng thu nhập để đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc và thuế TNCN. Cuối cùng số tiền mà người lao động nhận được sau khi trừ sẽ luôn ít hơn so với lương gross đã thỏa thuận.

Ví dụ: Lương gross thỏa thuận trong hợp đồng của bạn A với doanh nghiệp B là 12 triệu đồng/tháng. Mỗi tháng bạn A phải trích 10,5% thu nhập cho BHXH, BHYT, BHTN theo quy định (trong đó 8% BHXH; 1,5% BHYT; 1% BHTN) thì số tiền bạn A nhận được mỗi tháng sẽ là?

Số tiền BHXH cần đóng: 12 triệu x 8% = 960.000 đ

Số tiền BHYT cần đóng: 12 triệu x 1,5% = 180.000 đ

Số tiền BHTN cần đóng: 12 triệu x 1% = 120.000 đ

Vậy mỗi tháng anh A nhận được số tiền là: 12 triệu - (960.000 +180.000 +120.000) = 10.740.000 đồng (10 triệu 740 nghìn đồng)

Phân biệt lương gross và lương net

Ngoài việc thỏa thuận lương gross, nhà tuyển dụng cũng có thể sẽ thỏa thuận với bạn về lương net. Hai loại lương này có rất phổ biến hiện nay, tuy nhiên chúng có những điểm khác biệt mà người lao động cần nắm rõ để phân biệt.

Tiêu chí so sánh

Lương gross

Lương net

Bản chất 

Là tổng thu nhập của người lao động mỗi tháng, bao gồm cả phụ cấp, hoa hồng, các khoản tiền đóng bảo hiểm bắt buộc, thuế TNCN (nếu có)

Là lương thực nhận sau khi đã trừ đi các khoản bảo hiểm bắt buộc và thuế TNCN (nếu có)

Về các khoản bảo hiểm bắt buộc và thuế TNCN

Có bao gồm bảo hiểm và thuế TNCN (nếu có). Trong đó:

- Bảo hiểm xã hội: 8%

- Bảo hiểm y tế: 1,5%

- Bảo hiểm thất nghiệp: 1%

Không bao gồm các khoản bảo hiểm và thuế TNCN

Chủ thể ưa chuộng

Người lao động

Người sử dụng lao động

Ưu điểm

Người lao động có thể kiểm soát tổng lương, chủ động trong việc đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc

Người lao động nhận đúng số tiền trong thỏa thuận, việc nộp các khoản bảo hiểm bắt buộc và thuế TNCN sẽ do doanh nghiệp tự tính toán và nộp

Nhược điểm

- Người lao động cần phải tìm hiểu, cập nhật thông tin và tự tính toán số tiền bảo hiểm và thuế cần nộp.

- Đôi khi gặp tình trạng tính toán sai và không nộp đủ tiền

Người sử dụng lao động có thể dựa trên mức lương của bạn để đóng bảo hiểm. Tuy nhiên, họ có thể hạ xuống đóng mức thấp nhất ảnh hưởng đến chế độ bảo hiểm mà bạn nhận được 

Cách tính lương gross sang lương net đơn giản

Để tính lương gross sang lương net, người lao động cần tính theo công thức dưới đây:

Cách tính lương gross sang lương net đơn giản

Lương thực nhận (lương net) = Lương gross - Tiền BHXH - Tiền BHYT - Tiền BHTN - Thuế TNCN (nếu có)

Như vậy, lương gross = Lương net + Tiền BHXH +Tiền BHYT + Tiền BHTN + Thuế TNCN (nếu có)

Trong đó: Các loại bảo hiểm và thuế thu nhập cá nhân được tính cụ thể như sau:

Số tiền cần đóng sẽ được phân thành 3 quỹ chính

Qũy hưu trí và tử tuất (BHXH)

Qũy bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)

Qũy bảo hiểm y tế (BHYT)

8%

1%

1,5%

Về thuế TNCN

Thuế TNCN =

(Tổng thu nhập -

Các khoản được miễn -

Khoản giảm trừ)

x Thuế suất

Có thể thấy, lương gross và lương net có mối quan hệ bổ trợ tương quan lẫn nhau. Muốn tính được lương net cần biết rõ lương gross và ngược lại.

Ví dụ: Chị B ký thỏa thuận hợp đồng là 20 triệu lương gross/tháng. Vậy mỗi tháng chị B sẽ phải trừ các khoản sau:

Tiền Bảo hiểm bắt buộc: 10,5% x 20 triệu = 2,1 triệu

Tiền thuế TNCN: Theo Điều 1 có trong Nghị quyết số 954/ 2020/UBTVQH14, chị B được giảm trừ các khoản như sau:

 • Giảm trừ đối với bản thân: 11 triệu đồng/tháng
 • Giảm trừ người phụ thuộc: với mỗi người phụ thuộc của người lao động được giảm trừ 4,4 triệu đồng/người
 • Giảm trừ các khoản đóng bảo hiểm bắt buộc, quỹ hưu trí tự nguyện, đóng góp từ thiện

Nếu chị B có 1 người phụ thuộc, không đóng góp từ thiện thì số tiền thuế TNCN của chị B là:

 • Thu nhập tính thuế = 20 triệu - 11 triệu - 4,4 triệu - 2,1 triệu = 2,5 triệu
 • Thuế TNCN của chị B cũng được tính theo bậc 1: Thu nhập thuế đến 5 triệu, thuế suất 5%: 2,5 triệu x 5% = 125.000 đồng

Như vậy, lương thực nhận của chị B là: 20 triệu - 2,1 triệu - 125.000 = 17.775.000 đồng

Giải đáp một số thắc mắc liên quan đến lương gross

Lương gross bao gồm những mục nào?

Lương gross là lương thực nhận của bạn. Trong đó bao gồm:

 • Lương cơ bản
 • Các khoản trợ cấp
 • Hoa hồng
 • Tiền thưởng …

Ngoài ra, khi thỏa thuận nhận lương gross thì bạn cần phải tự đóng các khoản bắt buộc như BHXH, BHTN, BHYT và thuế TNCN.

Lương gross đóng bảo hiểm bao nhiêu phần trăm?

Theo Quyết định số 595/QĐ -BHXH năm 2017, người lao động cần phải trích 10,5% tổng thu nhập để đóng các loại bảo hiểm như BHXH, BHYT, BHTN. Trong đó, các loại bảo hiểm cần đóng tương đương với số phần trăm:

 • Bảo hiểm xã hội: 8% (áp dụng với HĐLĐ từ đủ 01 tháng trở lên)
 • Bảo hiểm y tế: 1,5% (áp dụng với HĐLĐ từ đủ 03 tháng trở lên)
 • Bảo hiểm thất nghiệp: 1% (áp dụng với HĐLĐ từ đủ 03 tháng trở lên)

Bạn có thể tính tiền đóng bảo hiểm của lương gross theo công thức:

Tiền đóng bảo hiểm = 10,5% x Lương gross

Ví dụ: Chị C nhận lương gross là 15 triệu/tháng thì số tiền bảo hiểm chị C cần đóng là: 15 triệu x 10,5% = 1,575 triệu

Lương gross tính thuế TNCN ra sao?

Theo khoản 2 Điều 3 thuộc Luật Thuế thu nhập cá nhân, tiền lương và các khoản có tính chất tương tự tiền lương và các khoản phụ cấp, trợ cấp được tính là khoản thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động. Chúng ta có công thức tính TNCN:

Thuế TNCN = (Tổng thu nhập - Các khoản được miễn - Khoản giảm trừ) x Thuế suất

 • Các khoản được miễn có thể là: tiền bồi thường lao động, tiền lương làm tăng ca buổi tối, tiền lương hưu…
 • Các khoản giảm trừ: giảm trừ gia cảnh (giảm 11 triệu đồng/tháng với bản thân người lao động và 4,4 triệu/tháng đối với người phụ thuộc) và giảm trừ cho đóng các khoản bảo hiểm, quỹ hưu trí, đóng từ thiện…

Ngoài ra, hiện nay mức thuế suất dành cho TNCN có 7 bậc, hiện đang lũy tiến theo từng phần:

Bậc

Thu nhập tính thuế/tháng

(triệu đồng)

Thuế suất

1

Đến 05

5 %

2

Trên 05 đến 10

10 %

3

Trên 10 đến 18

15 %

4

Trên 18 đến 32

20 %

5

Trên 32 đến 52

25 %

6

Trên 52 đến 80

30 %

7

Trên 80

35 %

Nên chọn lương gross hay lương net trong tuyển dụng?

Trên thực tế, dù người lao động lựa chọn lương gross hay lương net thì thu nhập thực tế vẫn tương đương nhau. Điểm khác biệt giữa hai loại lương này là về các quyền lợi liên quan. Theo đó:

 • Khi nhận lương net, các khoản bảo hiểm của người lao động có thể bị hạ thấp xuống. Điều này gây ảnh hưởng tới các chế độ bảo hiểm liên quan như ốm đau, thai sản, lương hưu…
 • Khi nhận lương gross, người lao động có thể sẽ mất một khoản tiền trong tổng thu nhập để đóng các loại bảo hiểm bắt buộc. Các chế độ đãi ngộ của họ sẽ được tính theo lương gross nên chế độ được hưởng cũng sẽ cao hơn so với mức lương net. Ngoài ra người lao động được quyền chủ động về thu nhập nhận. Nhưng nếu lựa chọn nhận lương gross thì người lao động sẽ mất thời gian tìm hiểu và cập nhật các kiến thức liên quan đến bảo hiểm, thuế TNCN, trong đó có cả các văn bản pháp luật.

Nên chọn lương gross hay lương net

Như vậy có thể thấy, lương gross về cơ bản vẫn có những ưu điểm nổi trội hơn lương net. Khi tuyển dụng, người lao động có thể lựa chọn loại lương này. Khi deal lương gross với nhà tuyển dụng, người lao động cần chú ý:

 • Chủ động tìm hiểu và cập nhật các quy định mới nhất về BHXH, BHYT, BHTN và thuế TNCN. Mức giảm trừ của thuế có thể thay đổi theo từng mốc thời gian nên cần cập nhật liên tục, tránh tình trạng đóng thừa hoặc thiếu.
 • Kiểm tra thông tin đóng bảo hiểm, nếu thông tin đóng bảo hiểm sai cần thực hiện việc chỉnh sửa với đơn vị liên quan để tránh việc bị gián đoạn quá trình đóng.

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn lương gross là gì. Hy vọng với những thông tin này bạn có thể nắm chi tiết các thông tin về lương gross, cách tính cũng như cách chuyển lương gross sang tính lương gross lương net để đảm bảo các quyền lợi liên quan.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

(0 lượt)

(0 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *