TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Quyền lợi của người được bảo hiểm khi sở hữu bảo hiểm Bảo Việt: An sinh Giáo dục

Hà Thị Minh Điệp 0 Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

Tham gia bảo hiểm Bảo Việt An sinh Giáo dục, người được bảo hiểm sẽ được hưởng những quyền lợi bảo hiểm đáo hạn, bảo hiểm thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn và quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo.
  Mục lục [

  Ẩn

  ]

Bảo hiểm Bảo Việt: An sinh Giáo dục

Bảo hiểm Bảo Việt: quyền lợi khi mua An sinh Giáo dục

Bảo hiểm Bảo Việt: quyền lợi khi mua An sinh Giáo dục

Sản phẩm An sinh giáo dục của bảo hiểm Bảo Việt là sản phẩm giành cho những gia đình có trẻ em dưới 15 tuổi. Khi mua bảo hiểm An sinh giáo dục của Bảo Việt, con, cháu của bạn (người được bảo hiểm) sẽ được hưởng một số quyền lợi như sau:

Quyền lợi bảo hiểm đáo hạn: Trả số tiền bảo hiểm gia tăng và lãi chia (nếu có) cho bên mua bảo hiểm khi người được bảo hiểm sống đến ngày đáo hạn của hợp đồng.

Quyền lợi bảo hiểm thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn:

 • Trả nợ cấp hàng năm cho bên mua bảo hiểm kể từ thời điểm xảy ra tai nạn đến ngày hợp đồng chấm dứt hiệu lực. Mức trợ câó bằng 25% số tiền bảo hiểm gia tăng được xá định tại thời điểm xảy ra tai nạn và ngày tương ứng với ngày xảy ra tai nạn của các năm hợp đồng tiếp theo
 • Dừng thu phí kể từ ngày đến hạn nộp phí ngay sau ngày xảy ra tai nạn
 • Hợp đồng vẫn được duy trì với đầy đủ quyền lợi khácQuyền lợi bảo hiểm tử vong

Nếu người được bảo hiểm chết trong thời hạn bảo hiểm:

Do tai nạn: trả quyền lợi bảo hiểm tử vong và lãi chia (nếu có) cho bên mua bảo hiểm và hợp đồng chấm dứt hiệu lực.

Do tự tử:

 • Hợp đồng có hiệu lực từ 24 tháng trở lên, người được bảo hiểm sẽ được trả quyền lợi bảo hiểm tử vong, lãi chia (nếu có) cho bên mua bảo hiểm và hợp đồng chấm dứt hiệu lực.
 • Hợp đồng có hiệu lực dưới 24 tháng: Công ty sẽ hoàn trả 100% số phí bảo hiểm đã đóng trừ đi các chi phí hợp lý có luên quan cho bên mua bảo hiểm và hợp đồng chấm dứt hiệu lực.

Do nguyên nhân khác:

 • Nếu hợp đồng có hiệu lực từ 12 tháng trở đi: trả quyền lợi bảo hiểm tử vong, lãi chia (nếu có) cho bên mua bảo hiểm và hợp đồng chấm dứt hiệu lực.
 • Nếu hợp đồng có hiệu lực dưới 12 tháng: Công ty sẽ hoàn trả 100% số phí bảo hiểm đã đóng trừ đi các chi phí hợp lý có luên quan cho bên mua bảo hiểm và hợp đồng chấm dứt hiệu lực.

Chú ý: Nếu người được bảo hiểm bị tử vong do nguyên nhân loại trừ thì:

Loại trừ toàn bộ: Hà trả 100% số phí bảo hiểm đã đóng trừ đi các chi phí hợp lý có luên quan cho bên mua bảo hiểm và hợp đồng chấm dứt hiệu lực.

Hành vi vi phạm pháp luật: Bên mua bảo hiểm được lựa chọn một trong hai quyền giải quyết sau:

 • Một là, công ty bảo hiểm sẽ hoàn trả 100% số phí bảo hiểm đã đóng sau khi trừ đi các chi phí hợp lý có liên quan cho bên mua bảo hiểm và hợp đồng chấm dứt hiệu lực.
 • Hai là, trả cho bên mua bảo hiểm từ 50-70% quyền lợi bảo hiểm tử vong tại thời điểm người được bảo hiểm tử vong tùy theo tính chất và mức độ hành vi vi phạm, lãi chia (nếu có) cho bên mua bảo hiểm và hợp đồng chấm dứt hiệu lực.

Quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo

Khi hợp đồng có hiệu lực từ 12 tháng trở lên, Bảo Việt Nhân thọ trả trước 50% quyền lợi bảo hiểm tử vong tương ứng không vượt quá số tiền tối đa do Bảo Việt Nhân thọ quy định (theo quy định hiện hành là 100 triệu đồng) cho bên mua bảo hiểm trong trường hợp sau:

 • Người được bảo hiểm bị bệnh hiểm nghèo ở giai đoạn cuối.
 • Bảo Việt Nhân thọ căn cứ vào các bằng chứng ý tế thỏa đáng thừa nhận rằng người được bảo hiểm sẽ chết trong vòng 12 tháng và trước thời hạn bảo hiểm kết thúc.
 • Khoản tiền đã trả này sẽ được khấu trừ vào số tiền thanh toán khi gải quyết các quyền lợi bảo hiểm khác của hợp đồng hoặc khi hợp đồng chấm dứt hiệu lực.

Lưu ý: Khi người được bảo hiểm bị bệnh hiểm nghèo ở giai đoạn cuối do các nguyên nhân loại trừ, hợp đồng vẫn được duy trì hiệu lực và đóng phí bảo hiểm bình thường.

Đóng góp bài viết của bạn bằng cách gửi bài viết Tại Đây

TƯ VẤN Bảo hiểm nhân thọ

Đánh giá bài viết
Quyền lợi của người được bảo hiểm khi sở hữu bảo hiểm Bảo Việt: An sinh Giáo dục
0 0

Bài viết có hữu ích không?

Không
MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN VIÊN MIỄN PHÍ
Kết nối với khách hàng có nhu cầu chính xác


Bình luận

Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
bình luận
Sắp xếp : Mới nhất