TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Các loại phí và chi phí của Bảo hiểm An phát bảo gia Bảo Việt

Nguyễn Thị Lan 0 Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

Các loại phí và chi phí của bảo hiểm An phát bảo gia Bảo Việt: Phí bảo hiểm rủi ro, phí ban đầu, quản lý hợp đồng, quản lý quỹ, phí rút trước.
    Mục lục [

    Ẩn

    ]

Các loại phí và chi phí của bảo hiểm An phát bảo gia Bảo Việt của Bảo Việt Nhân Thọ: Phí bảo hiểm rủi ro, phí ban đầu, quản lý hợp đồng, quản lý quỹ, phí rút trước..

an phát bảo gia

An phát bảo gia Bảo Việt

Phí bảo hiểm rủi ro: là khoản phí để bảo đảm chi trả cho các quyền lợi bảo hiểm rủi ro quy định trong Hợp đồng, được tính căn cứ vào: Tỷ lệ phí bảo hiểm rủi ro, Số tiền bảo hiểm rủi ro, nghề nghiệp, giới tính, tuổi, tình trạng sức khoẻ của Người được bảo hiểm và các quy định về đánh giá rủi ro của Bảo Việt Nhân thọ.

Phí ban đầu

Năm phân bổ 1 2 3 4 5 Từ năm thứ 6 trở đi
Tỷ lệ Phí ban đầu trên phí bảo hiểm định kỳ 50% 25% 15% 10% 5% 2.50%
Tỷ lệ Phí ban đầu trên/Phí bảo hiểm đóng thêm 8% 6% 6% 6% 5% 2.50%

Phí quản lý Hợp đồng: Hiện tại là 15.000 VND/tháng

Phí quản lý Quỹ liên kết chung: Hiện tại là 2%/năm.

Phí khuyến khích duy trì Hợp đồng trung bình sẽ bằng 0,5%/năm và sẽ được lũy tích trong Quỹ liên kết chung, thuộc về khách hàng.

Phí chấm dứt Hợp đồng (% trên Phí bảo hiểm định kỳ quy năm):

Năm Hợp đồng quy đổi 1 2 3 4 5 6 7 Từ năm thứ 8 trở đi
Phí chấm dứt Hợp đồng 100% 90% 80% 70% 60% 50% 25% 0%

Phí rút trước: Được áp dụng khi có khoản rút một phần Giá trị Tài khoản Hợp đồng và được tính theo tỷ lệ thuận với Phí chấm dứt Hợp đồng. Các khoản phí này thay đổi theo Năm Hợp đồng quy đổi và theo số tiền rút.

Phí dịch vụ: hiện tại là 100.000 VND. Trong mỗi Năm Hợp đồng, Quý khách được miễn Phí dịch vụ cho lần rút đầu tiên.

Lưu ý:

  • Phí chấm dứt Hợp đồng, Phí rút trước và Phí dịch vụ chỉ phát sinh khi Quý khách có giao dịch liên quan.
  • Phí kiểm tra sức khỏe, Phí đánh giá rủi ro và phát hành Hợp đồng chỉ phát sinh khi có giao dịch liên quan như quy định tại Điều khoản Hợp đồng.
  • * Hợp đồng An Phát Bảo Gia của Bảo Việt Nhân Thọ là một cam kết dài hạn, Quý khách không nên chấm dứt Hợp đồng trong những năm đầu do các khoản phí mà Quý khách phải chịu có thể rất cao. Duy trì Hợp đồng cũng là cách giúp Quý khách thực hiện được kế hoạch tài chính của mình một cách dễ dàng nhất.

Đóng góp bài viết của bạn bằng cách gửi bài viết Tại Đây

TƯ VẤN Bảo hiểm nhân thọ

Đánh giá bài viết
Các loại phí và chi phí của Bảo hiểm An phát bảo gia Bảo Việt
0 0

Bài viết có hữu ích không?

Không
MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN VIÊN MIỄN PHÍ
Kết nối với khách hàng có nhu cầu chính xác


Bình luận

Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
bình luận
Sắp xếp : Mới nhất