avatart

khach

icon

Thời gian ân hạn là gì? Tiện ích không thể bỏ qua khi đi vay

Kiến thức vay vốn

- 12/01/2023

0

Kiến thức vay vốn

12/01/2023

0

Thời gian ân hạn từ 6 tháng đến 1 năm nhằm tạo điều kiện cho khách hàng có sự chuẩn bị tốt nhất khi chưa có nguồn trả nợ ngay để đảm bảo hai bên cùng có lợi.

Mục lục [Ẩn]

Khi đi vay trả góp rất ít người để ý đến thời gian ân hạn - điểm rất đặc biệt cho những khoản vay tại ngân hàng.

Thời gian ân hạn nợ gốc là gì?

Thời gian ân hạn là thuật ngữ phổ biến xuất hiện trong lĩnh vực ngân hàng. Theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định 32/2017/NĐ-CP thì thời gian ân hạn được hiểu là khoảng thời gian từ khi Ngân hàng Phát triển Việt Nam giải ngân vốn vay đến khi khách hàng bắt đầu trả nợ gốc được thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng.

Ở trong khoảng thời gian này, khách hàng chưa cần trả nợ gốc ngay nhưng có nghĩa vụ trả lãi theo hợp đồng tín dụng đã ký.

Thời hạn ân hạn sẽ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam quyết định dựa trên sự phù hợp về thời gian đầu tư, triển khai hoạt động và nguồn tiền trả nợ của khách hàng. 

Thời gian ân hạn tín dụng của thẻ tín dụng là khoảng thời gian tính từ khi giao dịch đó phát sinh tới ngày ngân hàng chốt sao kê ghi lại những giao dịch từ thẻ của bạn.

Thời gian ân hạn thường áp dụng đối với những khoản vay trung và dài hạn. Thời gian ân hạn tại các ngân hàng thường là từ 6 tháng đến 1 năm. Đây chính là cách mà ngân hàng tạo điều kiện cho khách hàng có sự chuẩn bị tốt nhất khi chưa có nguồn trả nợ ngay để đảm bảo hai bên cùng có lợi.

Thời gian ân hạn thường áp dụng với khoản vay trung hạn và dài hạn

Thời gian ân hạn thường áp dụng với khoản vay trung hạn và dài hạn

Các hình thức ân hạn nợ gốc

Tại ngân hàng, các công ty tài chính có hai thành thức ân hạn nợ gốc đang được áp dụng là:

Miễn trả cả gốc lẫn lãi

Theo đó trong suốt thời gian ân hạn nợ gốc, khách hàng không phải trả bất phía khoản tiền lãi nào. Sau khi kết thúc thời gian ân hạn thì bạn mới có nghĩa vụ trả nợ cả tiền gốc và tiền lãi trong lần hoàn vốn đầu tiên.

Miễn trả gốc

Miễn trả gốc có nghĩa là trong thời gian ân hạn, người đi vay vẫn phải hoàn trả số tiền lãi của mình. Nhưng vào thời điểm trả tiền gốc bạn sẽ giảm bớt được gánh nặng về tài chính.

Đặc điểm của ân hạn nợ gốc

Trên thực tế ân hạn nợ không không phải là quy định bắt buộc mà chỉ là chính sách ưu đãi của các ngân hàng và không phải ngân hnàg nào cũng có. Tuy nhiên hầu hết các ngân hàng đều không khuyến khích vì nó không mang lại nhiều lợi ích cho ngân hàng.

Hiện nay có rất ít sản phẩm vay được pháp luật quy định về thời gian ân hạn nợ gốc, trong đó theo quy định tại Điều 4a Thông tư 10/2015/TT-NHNN (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 25/2018/TT-NHNN) thì chỉ có sản phẩm vay vốn nông nghiệp sẽ được ân hạn cụ thể trong trường hợp sau:

Đối với khách hàng vay để trồng, chăm sóc, tái canh lâu năm, tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận thời gian ân hạn nợ gốc và lãi phù hợp với giai đoạn kiến thiết của cây trồng lâu năm. Thời gian ân hạn là khoảng thời gian tính từ khi tổ chức tín dụng bắt đầu giải ngân vốn vay đến khi khách hàng bắt đầu trả nợ gốc và lãi được thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng.

Như vậy ngay cả trong trường hợp trên thì thời gian ân hạn cũng sẽ do các bên thỏa thuận với nhau, không có quy định bắt buộc về thời gian hay mức ân hạn. Ngoài ra không phải đối tượng khách hàng nào cũng sẽ được hưởng chính sách ân hạn gốc. Chỉ trong trường hợp đáp ứng các điều kiện mà ngân hàng đặt ra người vay mới được hưởng ưu đãi này.

Ân hạn nợ gốc không đồng nghĩa với việc khách hàng được miễn trả nợ gốc hay lãi phát sinh mà chỉ là có thêm thời gian để giải quyết khoản vay còn lại.

Tính lãi ân hạn nợ gốc như thế nào?

Để xác định được tiền lãi ân hạn nợ gốc trước tiên người vay cần xác định được hình thức ân hạn mà mình được hưởng là miễn trả nợ gốc hay miễn trả cả gốc lẫn lãi. Bởi mỗi hình thức ân hạn lại có cách tính khác nhau.

Đối với hình thức miễn trả nợ gốc, tiền lãi sẽ được tính ngay từ tháng đầu tiên sau khi khoản vay được phê duyệt. Khi đó số tiền mà người vay phải trả hàng tháng được xác định như sau:

  • Trong thời gian ân hạn = tiền lãi
  • Hết thời gian ân hạn = tiền gốc + tiền lãi

Ngược lại đối với hình thức miễn trả cả gốc lẫn lãi thì trong thời gian ân hạn, người vay không phải trả bất cứ khoản tiền nào. Sau khi hết thời gian ân hạn thì số tiền hàng tháng phải trả = tiền gốc + tiền lãi.

Dưới đây là một ví dụ về cách tính tiền lãi ân hạn nợ gốc trong trường hợp vay tín chấp để bạn dễ hình dung:

Ví dụ: Anh A vay của ngân hàng 70 triệu tại ngân hàng với lãi suất 15%/năm, thời hạn vay là 24 tháng. Thời gian ân hạn nợ gốc là 3 tháng. Số tiền mà anh A phải trả ngân hàng theo từng tháng trong trường hợp miễn trả nợ gốc và miễn trả cả gốc lẫn lãi được xác định như sau:

- Đối với trường hợp miễn trả nợ gốc trong 3 tháng đầu.

Thời gian Tiền gốc Tiền lãi
Tháng đầu - tháng thứ 3 70.000.000 x 15%/12 = 875.000 đồng 
Tháng thứ 4 70.000.000 /21 = 3.333.333 đồng 875.000 đồng
Tháng thứ 5 3.333.333 đồng 875.000 đồng
... ... ...
Tháng thứ 24 3.333.333 đồng 875.000 đồng

- Đối với trường hợp miễn trả cả gốc lẫn lãi trong 3 tháng tiếp theo:

Thời gian Tiền gốc Tiền lãi
Tháng đầu - tháng thứ 3 0 0
Tháng thứ 4 70.000.000/24 = 2.916.666 đồng 70 triệu x 15%/12 = 875.000 đồng
Tháng thứ 5 2.916.666 đồng 875.000 đồng
... ... ...
Tháng thứ 24 2.916.666 đồng 875.000 đồng

Ví dụ trên đã giúp bạn hiểu được phần nào cách tính tiền lãi ân hạn nợ gốc. Trên thực tế tùy vào gói vay và chính sách của ngân hàng mà cách tính này mà cách tính có thể khác nhau, đo dó khi tìm hiểu về khoản vay, khách hàng cần yêu cầu nhân viên tư vấn hướng dẫn hoặc tư vấn chi tiết để nắm rõ được cách tính tiền lãi ân hạn.

So sánh thời gian ân hạn và thời gian gia hạn nợ

Cho phép người vay được miễn trả tiền gốc (hoặc cả tiền gốc và tiền lãi) trong một khoảng thời gian nhất định nên rất nhiều người cho rằng thời gian ân hạn cũng là thời gian gia hạn nợ. Tuy nhiên về bản chất đây là hai nội dung hoàn toàn khác nhau.

Dưới đây là bảng so sánh ân hạn nợ gốc và gia hạn nợ gốc để bạn có thể dễ dàng phân biệt hai khái niệm này.

Tiêu chí Ân hạn nợ gốc Gia hạn nợ gốc
Khái niệm Là khoảng thời gian từ khi Ngân hàng Phát triển Việt Nam giải ngân vốn vay đến khi khách hàng bắt đầu trả nợ gốc được thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng Là việc ngân hàng, tổ chức tín dụng đồng ý kéo dài thời hạn cho vay dài hơn so với thời hạn cho vay đã ký trong hợp đồng tin dụng ban đầu trong một số trường hợp nhất định.
Thời điểm Thời gian bắt đầu của khoản vay Giai đoạn cuối của khoản vay
Đối tượng được hưởng chính sách Người vay chỉ cần đáp ứng các yêu cầu mà ngân hàng đặt ra thì sẽ được hưởng chính sách này Chỉ khi khách hàng yêu cầu gia hạn, ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng mới xem xét và ra quyết định có chấp thuận hay không
Lãi suất áp dụng Khách hàng có thể được hưởng miễn trả lãi trong thời gian ân hạn. Hết khoảng thời gian này vẫn phải thanh toán như bình thường. Lãi vẫn được tính như thông thường trong thời gian gia hạn.

Những lưu ý quan trọng về thời gian ân hạn nợ gốc

Chính vì không phải là một quy phạm bắt buộc nên mỗi ngân hàng lại có các quy định về thời gian ân hạn và chính sách áp dụng khác nhau. Do đó khách hàng cần chú ý một số nội dung như sau:

  • Mỗi ngân hàng có một quy định khác nhau về chính sách ân hạn nên cần tìm hiểu rõ trước khi quyết định vay vốn. Ngoài ra để được hưởng ưu đãi này khách hàng cần nêu rõ với ngân hàng khi vay vốn.
  • Số tiền gốc gốc không phải trả trong thời hạn ân hạn, nhưng số tiền gốc sẽ được chia đều cho những kỳ hạn còn lại. Tiền lãi tùy theo có được ân hạn hay không.
  • Nếu số tiền gốc và lãi đều được ân hạn thì số tiền lãi phát sinh trong các kỳ hạn được ân hạn sẽ được cộng dồn để trả 01 lần vào kỳ hạn trả nợ đầu tiên.
  • Nếu tiền lãi không được ân hạn thì phải trả lãi theo các kỳ đã được tính và xác định trong hợp đồng.

Thời gian ân hạn khác thời gian gia hạn nợ

Thời gian ân hạn khác thời gian gia hạn nợ

Ân hạn nợ gốc sẽ giúp cho khách hàng có thêm thời gian để giải quyết khoản vay trong trường hợp điều kiện tài chính có hạn. Đừng quên tiếp tục theo dõi các bài viết của chúng tôi để có thêm nhiều kiến thức về lĩnh vực tài chính ngân hàng.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

3,5 (7 lượt)

3,5 (7 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn vay thế chấp

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH LÃI SUẤT VAY VỐN

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *