avatart

khach

icon

Bạn đã biết cách tính lãi suất vay tín chấp ngân hàng hiện nay?

Kiến thức vay tín chấp

- 30/01/2023

0

Kiến thức vay tín chấp

30/01/2023

0

Nhiều khách hàng bất ngờ vì số tiền lãi phải trả mỗi tháng, không biết cách tính lãi suất vay tín chấp như nào. Theo những người từng vay tín chấp, khách hàng nên hỏi rõ nhân viên ngân hàng số tiền lãi, cách tính lãi chi tiết.

Mục lục [Ẩn]

Cách tính lãi suất vay tín chấp ngân hàng

Hiện nay các ngân hàng sử dụng 2 cách tính lãi suất vay tín chấp là tính lãi vay theo dư nợ gốc và tính lãi suất theo dư nợ giảm dần.

Tính lãi vay theo dư nợ gốc

Đây là phương pháp mà ngân hàng sẽ tính lãi dựa trên số tiền khách hàng đăng ký vay ban đầu trong suốt thời hạn vay. Với cách tính này, toàn bộ số tiền lãi trong thời gian vay đều bằng nhau.

Công thức để xác định lãi vay theo dư nợ gốc là:

Mức lãi suất áp dụng hàng tháng = Lãi suất năm/12

Tiền nợ gốc phải trả hàng tháng = Tổng số nợ gốc ban đầu/Thời hạn vay

 Số tiền lãi phải trả hàng tháng = Số tiền gốc x Mức lãi suất hàng tháng

Tổng số tiền phải trả hàng tháng = Tiền nợ gốc phải trả hàng tháng + Số tiền lãi phải trả hàng thàng

Ví dụ: Anh Lâm vay của ngân hàng A số tiền 270 triệu với mức lãi suất 11%/năm trong thời gian là 48 tháng.  Nếu áp dụng theo phương thức tính lãi trên dư nợ gốc ta có:

 • Số tiền nợ gốc mà khách hàng phải trả hàng tháng = 270.000.000/48 = 5.625.000 đồng
 • Số tiền lãi anh Lâm phải trả hàng tháng = 270.000.000 x 11%/12 = 2.475.000 đồng
 • Tổng số tiền mà anh Lâm phải trả hàng tháng = 8.100.000 đồng

Tính lãi vay theo dư nợ giảm dần

Ngoài cách tính lãi vay theo dư nợ gốc, các ngân hàng hiện nay cũng áp dụng cách tính lãi vay theo dư nợ giảm dần. Khác với cách tính theo dư nợ gốc, tính lãi vay theo dư nợ giảm dần là việc ngân hàng sẽ xác định khoản vay dựa trên số tiền thực tế mà khách hàng còn nợ sau khi đã trả nợ gốc vào các tháng trước đó.

Hiện nay có hai cách tính lãi vay theo dư nợ giảm dần là:

 • Lãi suất tính theo dư nợ giảm dần, nợ gốc cố định: Với cách tính này, số tiền nợ gốc phải trả hàng tháng vẫn bằng nhau, chỉ có tiền lãi giảm dần theo cách tính dư nợ giảm.
 • Tiền lãi và tiền gốc tính theo dư nợ giảm dần: Với cách tính này, cả tiền lãi và tiền gốc đều được tính theo dư nợ giảm dần sao cho số tiền phải trả hàng tháng vẫn bằng nhau.

* Lãi suất tính theo dư nợ giảm dần, nợ gốc cố định

Số tiền lãi trong trường hợp này được xác định như sau:

Số tiền nợ gốc phải trả hàng tháng = Tổng số tiền nợ gốc / Thời hạn vay

Số tiền lãi tháng đầu tiên = Số tiền vay x Lãi suất cố định theo tháng

Số tiền lãi các tháng tiếp theo = Dư nợ gốc còn lại x Lãi suất cố định theo tháng

Ví dụ: Anh Lâm vay của ngân hàng số tiền 270 triệu trong thời gian 36 tháng với lãi suất cố định là 15%/năm, lãi vay được tính theo dư nợ giảm dần. Khoản vay bắt đầu giải ngân vào ngày 27/12/2022.

Ta có:

 • Số tiền nợ gốc phải trả trong tháng đầu tiên = 270.000.000 / 36 = 7.500.000 đồng.
 • Số tiền lãi phải trả trong tháng đầu tiên = 270.000.000 x 15%/12 = 3.375.000 đồng.
 • Số tiền lãi trong các tháng tiếp theo được xác định như sau:
Kỳ trả nợ Số tiền gốc còn lại Số tiền nợ gốc phải trả hàng tháng Số tiền lãi phải trả hàng tháng Tổng số tiền phải trả hàng tháng
27/1/2023 262.500.000 7.500.000 3.375.000 10.875.000
27/2/2023 255.000.000 7.500.000 3.281.250 10.781.250
27/3/2023 247.500.000 7.500.000 3.187.500 10.687.500
27/4/2023 240.000.000 7.500.000 3.093.750 10.593.750
... ... ... ... ...
27/12/2025 0 7.500.000 93.750 7.593.750

* Tiền lãi và nợ gốc tính theo dư nợ giảm dần:

Theo đó, tổng số tiền mà khách hàng phải trả hàng tháng sẽ được tính theo công thức:

Số tiền phải trả hàng tháng = [X* r*(1+r)^n] / [(1+r)^n-1]

Trong đó:

 • X: Số tiền vay
 • r: Lãi suất tháng
 • n: Thời hạn vay (tính theo tháng)

Cách tính lãi suất vay tín chấp ngân hàng

Cách tính lãi suất vay tín chấp ngân hàng

Ví dụ: Anh A vay tín chấp 50 triệu đồng tại ngân hàng, trả góp trong 12 tháng với lãi suất 12%/năm (cố định trong suốt thời hạn vay). Áp dụng công thức trên, số tiền lãi anh A phải trả hàng tháng như sau:

Số tiền phải trả hàng tháng = [50.000.000* 1%*(1+1%)^12] / [(1+1%)^12-1] = 4.442.439 đồng. 

Như vậy, hàng tháng anh A phải trả số tiền là 4.442.439 đồng. Trong đó, số tiền lãi và số tiền gốc tính theo dư nợ giảm dần. Thông tin chi tiết bạn xem ở bảng sau:

Tháng Số tiền lãi phải trả hàng tháng (VND) Số tiền gốc phải trả hàng tháng (VND) Số tiền phải trả hàng tháng (VND) Dư nợ gốc thực tế (VND)
1 500.000 3.942.439 4.442.439 46.057.561
2 460.576 3.981.864 4.442.439 42.075.697
3 420.757 4.021.682 4.442.439 38.054.014
4 380.540 4.061.899 4.442.439 33.992.115
5 339.921 4.102.518 4.442.439 29.889.597
6 298.896 4.143.543 4.442.439 25.746.053
7 257.461 4.184.979 4.442.439 21.561.074
8 215.611 4.226.829 4.442.439 17.334.246
9 173.342 4.269.097 4.442.439 13.065.149
10 130.651 4.311.788 4.442.439 8.753.361
11 87.534 4.354.906 4.442.439 4.398.455
12 43.985 4.398.455 4.442.439 0

Cập nhật lãi suất vay tín chấp của ngân hàng hiện nay để áp dụng tính lãi cho khoản vay của mình.

Cần nắm rõ cách tính lãi suất vay tín chấp trước khi ký hợp đồng

Cần nắm rõ cách tính lãi suất vay tín chấp trước khi ký hợp đồng

Công cụ tính lãi suất vay tín chấp

Việc tính lãi suất vay tín chấp hiện nay tuy đã có công thức nhưng vẫn gây ra nhiều khó khăn cho khách hàng, vì trên thực tế số tiền vay thường là con số lớn, việc tính toán vừa mất thời gian mà tỉ lệ sai sót lại cao.

Hiện nay có rất nhiều ngân hàng hay các website cung cấp các công cụ tính lãi suất vay tín chấp để khách hàng dễ dàng sử dụng.

Bạn có thể sử dụng công cụ trực tiếp của ngân hàng hoặc ở các website uy tín khác, ví dụ như thebank.vn.

Theo đó, bạn truy cập công cụ ước tính số tiền vay phải trả hàng tháng TẠI ĐÂY, công cụ này sẽ giúp bạn tính toán khoản vay một cách chính xác và nhanh chóng.

 • Bước 1: Truy cập vào công cụ tính lãi suất vay tín chấp trên website thebank.vn
 • Bước 2: Nhập thông tin về khoản vay gồm số tiền, kỳ hạn và lãi suất và phương thức trả nợ khoản vay.

nhập thông tin về khoản vay trên công cụ của thebank.vn

 • Bước 3: Chọn xem lịch trả nợ khoản vay để biết chi tiết số tiền phải trả hàng tháng.

chi tiết lịch trả nợ khoản vay

Lưu ý về các khoản phí và lãi phạt khi tính lãi suất vay tín chấp

Khách hàng vay có quyền tất toán hợp đồng, nghĩa là có thể trả trước hạn. Tuy nhiên trong trường hợp này thì ngoài tiền lãi phải trả thì khách hàng sẽ phải nộp thêm một khoản phí trả trước hạn. Khoản phí tính trên % số tiền khách hàng nộp trước hạn. Nộp trước hạn càng sớm thì khoản phí này càng cao.

Đối với trường hợp khách hàng không hoàn trả số tiền vay, trả quá hạn thì sẽ phải chịu phí phạt chậm trả và lãi suất lúc này sẽ được áp dụng theo quy định lãi phạt chậm trả thường bằng 150% lãi suất trong hạn. 

Ví dụ lãi suất vay khi ký hợp đồng tín chấp là 15%/năm. Khi khách hàng chậm thanh toán thì sẽ bị tính theo số lãi là 150% * 15% = 22,5%/năm.

Hy vọng thông qua bài viết này, khách hàng biết thêm cách xác định lãi suất vay tín chấp để có thể dễ dàng áp dụng với khoản vay của mình.

Đăng ký ngay


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

4 (11 lượt)

4 (11 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn vay tín chấp

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH LÃI SUẤT VAY VỐN

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *