avatart

khach

icon

Cổ tức là gì? Nhận cổ tức bằng tiền mặt hay cổ phiếu sẽ có lợi hơn?

Chứng khoán

- 28/05/2024

0

Chứng khoán

28/05/2024

0

Khi đầu tư cổ phiếu, phần lớn nhà đầu tư mong muốn kiếm lời từ việc chênh lệch thị giá cổ phiếu. Tuy nhiên, cũng có những nhà đầu tư cổ phiếu với mục đích hưởng lợi tức khi doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả. Vậy cụ thể cổ tức là gì? Nhận cổ tức bằng tiền mặt hay cổ phiếu sẽ có lợi hơn?

Mục lục [Ẩn]

Cổ tức là gì?

Cổ tức là khoản lợi nhuận mà doanh nghiệp phát hành chia cho cổ đông nắm giữ cổ phiếu trong trường hợp doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả. Thông thường, cổ tức sẽ được chi trả theo dạng cổ phiếu, tiền mặt hoặc cả hai.

Thực tế, doanh nghiệp sẽ không bắt buộc phải chia cổ tức cho cổ đông hàng năm, bởi lẽ điều này còn phụ thuộc vào tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

thebank_cotuclagi_3_1716888905

Cổ tức là khoản lợi nhuận sau thuế mà doanh nghiệp chia cho cổ đông

Những khái niệm quan trọng về cổ tức

Chia cổ tức là gì? Trả cổ tức là gì?

Trả cổ tức (chia cổ tức) là doanh nghiệp phân chia một phần lợi nhuận của mình cho cổ đông theo tỷ lệ cổ phần nắm giữ của họ.

Tỷ suất cổ tức là gì?

Tỷ suất cổ tức là tỷ suất sinh lời mà nhà đầu tư nhận được từ cổ tức khi nắm giữ cổ phiếu doanh nghiệp.

Tỷ suất cổ tức = (Tiền cổ tức cho 1 cổ phiếu / Thị giá cổ phiếu) x 100

Ví dụ: Khi mua cổ phiếu FPT thị giá 98.000 VNĐ/cổ phiếu, doanh nghiệp chi trả cổ tức với tỷ lệ 1.000 VNĐ/cổ phiếu thì tỷ suất cổ tức là: (1.000 / 98.000) x 100 = 1,02%

Các hình thức chi trả cổ phiếu phổ biến

3.1. Trả bằng tiền mặt

Thanh toán cổ tức bằng tiền mặt sẽ được doanh nghiệp chi trả bằng đồng Việt Nam đồng thông qua phương thức chuyển khoản, séc hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ nhà đầu tư đã đăng ký.

Ví dụ: VHM thông báo chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, giá cổ phiếu của hiện tại là 10.000 VNĐ/cổ phiếu. Như vậy, nhà đầu tư sẽ được nhận: 10.000 x 5% = 500 VNĐ/cổ phiếu sở hữu.

3.2. Trả bằng cổ phiếu

Trả cổ tức bằng cổ phiếu là cách để doanh nghiệp giữ lại một phần lợi nhuận để duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh. Trường hợp này, doanh nghiệp sẽ phát hành thêm cổ phiếu hoặc sử dụng cổ phiếu quỹ (cổ phiếu được doanh nghiệp phát hành mua lại trước đó) để trả cổ tức cho cổ đông.

Ví dụ: FPT quyết định cả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu với tỷ lệ 12%. Nếu nhà đầu tư nắm giữ 1.000 cổ phiếu FPT sẽ được nhận thêm 120 cổ phiếu mới.

Quy trình chi trả cổ tức hiện nay

Nhận cổ tức như thế nào? Phần lớn vấn đề này sẽ được các doanh nghiệp phát hành chủ động làm việc và chi trả cổ tức đến cổ đông của mình. Dưới đây là các bước cụ thể về việc chi trả cổ tức:

Bước 1: Hội đồng quản trị kiến nghị mức cổ tức được chi trả, thời hạn và thủ tục thanh toán cổ tức.

Bước 2: Họp đại hội cổ đông để xem xét hình thức chi trả và quyết định mức cổ tức với cổ phần của từng loại.

Bước 3: Lên danh sách cổ đông được nhận cổ tức và mức cổ tức đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức thanh toán. Muộn nhất 30 ngày trước ngày chi trả cổ tức.

Bước 4: Thông báo phương thức trả cổ tức đến các cổ đông. Muộn nhất 15 ngày trước ngày chi trả cổ tức.

Bước 5: Thanh toán cổ tức. Doanh nghiệp phát hành phải cho trả đầy đủ cổ tức cho cổ đông trong vòng 6 tháng kể từ ngày họp đại hội cổ đông.

thebank_cotuclagi_4_1716888905

Quy trình trả cổ tức mà các doanh nghiệp áp dụng

Nhận cổ tức bằng tiền mặt hay cổ phiếu có lợi hơn?

Ưu điểm
Tiêu chí Tiền mặt Cổ phiếu
Đối với doanh nghiệp Nâng cao sự uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường

Duy trì nguồn vốn từ lợi nhuận để duy trì và mở rộng hoạt động kinh doanh

Tăng tính thanh khoản cổ phiếu của doanh nghiệp trên sàn chứng khoán

Đối với nhà đầu tư

Nhận được tiền mặt để dễ dàng mở rộng danh mục đầu tư

Không phải đóng thuế thu nhập cá nhân từ cổ tức

Gia tăng tỷ suất lợi nhuận trong tương lai

Nhược điểm
Tiêu chí Tiền mặt Cổ phiếu
Đối với doanh nghiệp Doanh nghiệp mất một khoản vốn nhất định để mở rộng và phát triển kinh doanh

Thị giá cổ phiếu sẽ có xu hướng giảm sau khi chi trả cổ tức bằng cổ phiếu

Đối với nhà đầu tư

Phải đóng thuế thu nhập cá nhân

Mất cơ hội gia tăng thêm tỷ suất sinh lời với mã cổ phiếu tiềm năng trên thị trường

Nhà đầu tư cần đợi cổ phiếu về tài khoản, từ đó làm mất vị thế nắm giữ khi thị trường biến động

Tỷ suất sinh lời bị ảnh hưởng khi doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả trong tương lai

Nhận cổ tức bằng tiền mặt hay cổ phiếu sẽ đều có những ưu và nhược điểm riêng. Tuy nhiên, việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt hay cổ phiếu sẽ do doanh nghiệp phát hành phân bổ.

Thực tế, không ít doanh nghiệp phát hành thực hiện chi trả cổ tức bằng cả tiền mặt và cổ phiếu. Bởi vậy, dựa theo công bố từ doanh nghiệp phát hành về việc chi trả cổ tức mà nhà đầu tư cần lên kế hoạch tài chính và kế hoạch đầu tư phù hợp.

thebank_cotuclagi_1_1716888905

Việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt hay cổ phiếu sẽ do doanh nghiệp quyết định

Một số câu hỏi thường gặp về cổ tức

Cổ phiếu và cổ tức là gì?

Cổ phiếu là cổ phần mà nhà đầu tư nắm giữ tại doanh nghiệp phát hành cổ phiếu với mục đích huy động vốn kinh doanh. Nhà đầu tư nắm giữ sẽ cổ đông của doanh nghiệp. Trong khi đó, cổ tức là lợi nhuận có được từ hiệu quả kinh doanh mà doanh nghiệp chia cho cổ đông.

1 năm trả cổ tức mấy lần?

Thông thường, doanh nghiệp sẽ trả cổ tức cho nhà đầu tư từ 1 - 2 lần/năm. Bởi lẽ, điều này sẽ còn phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp phát hành. Thời gian tri chả cổ thức thường sau cuộc họp đại hội cổ đông vào tháng 4 - tháng 5 và tháng 9 - tháng 12 hàng năm.

Sau khi chia cổ tức giá cổ phiếu có điều chỉnh không?

Thị giá của cổ phiếu sẽ có sự điều chỉnh đáng kể sau khi doanh nghiệp tiến hành chia cổ tức cho cổ đông. Thông thường, thị giá cổ phiếu sẽ được điều chỉnh giảm ở thời gian này. Bởi lẽ, tổng vốn điều lệ trong doanh nghiệp không đổi nhưng số cổ phần tăng lên, do đó thị giá cổ phiếu sẽ có xu hướng tùy chỉnh nhẹ.

Nhận cổ tức có cần đóng thuế TNCN không?

Đối với hình thức nhận cổ phiếu bằng tiền mặt thì nhà đầu tư sẽ phải đóng thuế TNCN với mức 5% tổng giá trị thu nhập từ cổ phiếu.

Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức là gì?

Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức (hay còn gọi là ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền), là ngày mà Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt danh sách cổ đông sở hữu cổ phiếu của một công ty để thực hiện các quyền lợi, bao gồm nhận cổ tức

Bên cạnh lợi nhuận đến từ chênh lệch thị giá cổ phiếu, cổ tức là một trong những khoản lợi nhuận giúp nhà đầu tư gia tăng đáng kể tỷ suất sinh lời khi đầu tư vào cổ phiếu. Tuy nhiên, doanh nghiệp sẽ không bắt buộc phải chi trả cổ tức cho nhà đầu tư hàng năm, bởi lẽ điều này còn phụ thuộc vào những yếu tố như kết quả kinh doanh. Mong rằng những chia sẻ trên có thể mang lại cho độc giả nhiều thông tin hữu ích.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

(0 lượt)

(0 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn chứng khoán

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *