TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn
Bạn đang cần tư vấn
Những quy định mới nhất về hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn

Những quy định mới nhất về hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn

0 Kiến thức gửi tiết kiệm

Thebank.vn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư hướng dẫn giao dịch tiền gửi có kỳ hạn tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Dự thảo được ban hành vào 4/7/2017 nhằm đưa ra những quy định về hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn và những nội dung liên quan.
  Mục lục [

  Ẩn

  ]

Theo ngân hàng Nhà nước, quy định này được xây dựng nhằm tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động nhận tiền gửi có kỳ hạn bằng VNĐ/ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Hiện nay, ngân hàng Nhà nước mới chỉ có văn bản  hướng dẫn về hoạt động nhận tiền gửi không kỳ hạn (tài khoản thanh toán VNĐ/ngoại tệ) và hoạt động nhận tiền gửi tiết kiệm (Quy chế tiền gửi tiết kiệm).

Trước đây chỉ mới có văn bản pháp luật về hoạt động nhận tiền gửi tiết kiệm.

 Trước đây chỉ mới có văn bản pháp luật về hoạt động nhận tiền gửi tiết kiệm.

>>> Bài viết liên quan: Hé lộ những quy định chung về sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn

Bên cạnh đó, dự thảo nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của pháp nhân, cá nhân có nhu cầu gửi tiền gửi có kỳ hạn khi có nguồn tiền nhàn rỗi hoặc thu nhập hợp pháp. Đối với tiền gửi có kỳ hạn bằng ngoại tệ, dự thảo Thông tư được xây dựng nhằm tạo cơ chế quản lý phù hợp để hạn chế tình trạng đầu cơ ngoại tệ.

Một số khái niệm cần nắm

Tiền gửi có kỳ hạn là khoản tiền của khách hàng gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong một kỳ hạn nhất định theo thỏa thuận tại Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn giữa khách hàng và tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài với nguyên tắc hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho khách hàng.

Giao dịch tiền gửi có kỳ hạn bao gồm: giao dịch nhận/gửi, chi trả/rút tiền gửi có kỳ hạn và các giao dịch khác liên quan đến tiền gửi có kỳ hạn.

Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn là văn bản thỏa thuận giữa khách hàng và tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về giao dịch tiền gửi có kỳ hạn.

>> Xem thêm: Hiểu về quy chế tiền gửi có kỳ hạn như nhân viên ngân hàng

Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn là văn bản thỏa thuận giữa khách hàng và tổ chức tín dụng.

 Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn là văn bản thỏa thuận giữa khách hàng và tổ chức tín dụng.

Đối tượng gửi tiền gửi có kỳ hạn

Theo dự thảo ngày 4/7/2017 của ngân hàng Nhà nước, khách hàng thực hiện giao dịch tiền gửi có kỳ hạn hợp pháp thuộc các đối tượng sau:

 • Đối với khách hàng là cá nhân
  • Người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam
  • Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự;
  • Người chưa đủ 15 tuổi, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam thực hiện giao dịch tiền gửi có kỳ hạn thông qua người đại diện theo pháp luật;
  • Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của pháp luật thực hiện giao dịch tiền gửi có kỳ hạn thông qua người giám hộ.
 • Đối với khách hàng là pháp nhân, người thực hiện giao dịch tiền gửi có kỳ hạn là người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền (gọi chung là người đại diện hợp pháp) của pháp nhân.

Thông tư được xây dựng nhằm tạo cơ chế quản lý phù hợp để hạn chế tình trạng đầu cơ ngoại tệ.

 Thông tư được xây dựng nhằm tạo cơ chế quản lý phù hợp để hạn chế tình trạng đầu cơ ngoại tệ.

Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn

Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn phải có các nội dung chủ yếu sau:

 • Thông tin khách hàng theo quy định tại Điều 6 Thông tư này.
 • Thông tin tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện giao dịch tiền gửi có kỳ hạn với khách hàng:
  • Tên giao dịch đầy đủ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
  • Tên chi nhánh/phòng giao dịch của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện giao dịch tiền gửi có kỳ hạn với khách hàng, địa chỉ, số điện thoại, số fax;
  • Họ và tên, chức vụ của người đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện giao dịch tiền gửi có kỳ hạn với khách hàng.
 • Các thỏa thuận tại Hợp đồng:
  • Số tiền, loại tiền, kỳ hạn gửi tiền, ngày gửi tiền, ngày đến hạn, lãi suất;
  • Phương thức trả lãi, phương thức thanh toán gốc và lãi;
  • Thỏa thuận về rút trước hạn, kéo dài kỳ hạn, phí rút trước hạn (nếu có);
  • Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia;
  • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;
  • Quyền và nghĩa vụ của tất cả các cá nhân cùng gửi tiền gửi chung có kỳ hạn (đối với trường hợp tiền gửi chung có kỳ hạn);
  • Thời hạn hiệu lực của Hợp đồng;
  • Xử lý trong trường hợp mất/thất lạc hợp đồng;
  • Chuyển quyền sở hữu/ủy quyền;
  • Các thỏa thuận khác giữa tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và khách hàng phù hợp với quy định của
  • Thông tư này và quy định khác của pháp luật.
 • Số hợp đồng;
 • Chữ ký, họ và tên của người đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện giao dịch tiền gửi có kỳ hạn, đóng dấu;
 • Chữ ký, họ và tên của khách hàng thực hiện giao dịch tiền gửi có kỳ hạn hoặc của người đại diện hoặc người giám hộ của khách hàng (trường hợp thực hiện giao dịch tiền gửi thông qua người đại diện hoặc người giám hộ); dấu của khách hàng là pháp nhân (nếu có). Trường hợp khoản tiền gửi chung có kỳ hạn thì tất cả các cá nhân đứng tên chung khoản tiền gửi có kỳ hạn phải cùng ký vào Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn.

Với những quy định mới nhất về hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn, khách hàng là cá nhân hay pháp nhân và cả những tổ chức tín dụng, ngân hàng đều cần phải nắm rõ. Từ đó thực hiện các giao dịch tiền gửi hợp pháp, tránh những rủi ro bất ngờ về kinh tế. Thông tư đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các đối tượng là người không cư trú có hiện diện tại Việt Nam đồng thời tạo thuận lợi cho các tổ chức tín dụng khi triển khai thực hiện.

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Đánh giá bài viết
Những quy định mới nhất về hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn
2 1

Bài viết có hữu ích không?

Không
MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN VIÊN MIỄN PHÍ
Kết nối với khách hàng có nhu cầu chính xác


Bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
bình luận
Sắp xếp : Mới nhất

Bài viết mới nhất