TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Cần biết gì về bảo hiểm y tế cho đối tượng K1, K2, K3?

Khoa Nguyễn 0 Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm y tế cho đối tượng K1, K2, K3 là mã cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do người tham gia đăng ký từ ban đầu. Hiểu được ký hiệu này sẽ giúp bạn dễ dàng hơn khi khám chữa bệnh.
  Mục lục [

  Ẩn

  ]

Bảo hiểm y tế cho đối tượng K1, K2, K3 là như nào?

Bảo hiểm y tế là là một loại hình bảo hiểm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.

Trên thẻ bảo hiểm y tế cũng cung cấp thông tin về mã cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do người tham gia đăng ký bao gồm 5 chữ số và được in sau tên cơ sở khám chữa bệnh; mã nơi người đăng ký sinh sống và được ký hiệu bằng 2 ký tự, 1 chữ 1 số là K1, K2, K3.

Theo quy định tại Điều 4 Quyết định 1351/QĐ-BHXH năm 2015 về mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế do Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì:

“Mã nơi đối tượng sinh sống, gồm 02 ký tự ký hiệu vừa bằng chữ vừa bằng số, cụ thể:

1. Ký hiệu K1: Là mã nơi người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT, đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn theo quy định của pháp luật.

2. Ký hiệu K2: Là mã nơi người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT, đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

3. Ký hiệu K3: Là mã nơi người tham gia BHYT đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo theo quy định của pháp luật.

4. Đối tượng có ký hiệu là QN, CA, CY đang công tác hoặc cư trú (thường trú hoặc tạm trú) thường xuyên tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, hoặc công tác, cư trú tại xã đảo, huyện đảo, được ghi mã nơi đối tượng sinh sống tương ứng với ký hiệu K1, K2, K3 quy định tại các Khoản 1, 2 và Khoản 3, Điều này.

Những thẻ BHYT có mã nơi đối tượng sinh sống (ký hiệu: K1, K2, K3) khi tự đi KCB không đúng tuyến, được quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB đối với bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương (không cần giấy chuyển tuyến KCB).”

Bảo hiểm y tế cho các đối tượng K1, K2, K3
Bảo hiểm y tế cho các đối tượng K1, K2, K3

Ý nghĩa dãy số ký tự trên thẻ BHYT

Khi quan sát trên thẻ bảo hiểm mặt trước, bạn sẽ nhìn thấy dãy gồm 15 ký tự và được chia thành 4 ô. Trong đó, 10 ký tự cuối là mã số bảo hiểm xã hội, hay còn gọi là mã định danh duy nhất của một người trong suốt quá trình tham gia bảo hiểm y tế.

Về phần 2 ký tự đầu được ký hiệu bằng chữ theo bảng chữ cái la tinh, là mã đối tượng tham gia bảo hiểm. Tùy vào từng đối tượng khác nhau sẽ có mã quy định khác nhau và đã được quy định rõ tại Khoản 6, Điều 1, Luật Bảo hiểm y tế. Ví dụ như DN là doanh nghiệp, GD là gia đình…

Ô thứ 2 được ký hiệu bằng số từ 1 đến 5 là mức hưởng bảo hiểm y tế, cụ thể như sau:

 • Số 1 sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh nằm trong phạm vi chi trả và không áp dụng giới hạn tỉ lệ thanh toán thuốc, hóa chất.
 • Số 2 sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh nằm trong phạm vi chi trả và có áp dụng giới hạn tỉ lệ thanh toán thuốc, hóa chất.
 • Số 3 sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 95% chi phí khám chữa bệnh nằm trong phạm vi chi trả và có áp dụng giới hạn tỉ lệ thanh toán thuốc, hóa chất.
 • Số 4 sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 80% chi phí khám chữa bệnh nằm trong phạm vi chi trả và có áp dụng giới hạn tỉ lệ thanh toán thuốc, hóa chất.
 • Số 5 sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh, kể cả các chi phí ngoài phạm vi bảo hiểm y tế.

Ô thứ 3 gồm 2 ký tự được ký hiệu bằng số từ 01 đến 99, là mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi phát hành thẻ bảo hiểm y tế.

Tìm hiểu ngay: Ý nghĩa các ký hiệu mã số thẻ bảo hiểm y tế

Mã K1 dành cho đối tượng sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế khó khăn
Mã K1 dành cho đối tượng sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế khó khăn

Phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế

Theo Luật Bảo hiểm y tế, phạm vi và mức hưởng bảo hiểm y tế của các đối tượng K1, K2, K3 như sau: 

Phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

Các đối tượng K1, K2, K3 tham gia bảo hiểm y tế được quỹ bảo hiểm y tế chi trả các chi phí sau đây:

 • Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con;
 • Vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật.

Xem thêm: Những điều cần biết khi khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế

Mức hưởng bảo hiểm y tế

Các đối tượng K1, K2, K3 tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật Bảo hiểm y tế thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

 • 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh. 
 • 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;
 • 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;
 • Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh có mức hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh.
 • Các đối tượng K1, K2, K3 khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương và cũng được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh.

Đọc thêm: Quy định về bảo hiểm y tế trái tuyến

Mức đóng bảo hiểm y tế của đối tượng K1, K2, K3

Theo Điều 13, Luật Bảo hiểm y tế, mức đóng hàng tháng của đối tượng K1, K2, K3 tối đa bằng 6% mức lương cơ sở và do ngân sách nhà nước đóng.

Tức là, các đối tượng này sẽ được miễn phí đóng bảo hiểm y tế.

Xem ngay: Mua bảo hiểm y tế bao nhiêu tiền?

Hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế

Hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế bao gồm:

 • Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đối với người tham gia bảo hiểm y tế lần đầu;
 • Danh sách tham gia bảo hiểm y tế của các đối tượng K1, K2, K3 do Ủy ban nhân dân cấp xã lập theo hộ gia đình.

Trong vòng 24 giờ làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, tổ chức bảo hiểm y tế phải chuyển thẻ bảo hiểm y tế cho cơ quan, tổ chức quản lý đối tượng hoặc cho người tham gia bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm y tế cho đối tượng K1, K2, K3 áp dụng cho những người tham gia ở vùng sâu vùng xa, hoặc đang sinh sống trong điều kiện khó khăn hoặc hải đảo. Nắm rõ những ký tự trên thẻ bảo hiểm xã hội để biết được quyền lợi đầy đủ của mình bạn nhé! Nếu bạn đang có những thắc mắc về bảo hiểm y tế, hãy ĐĂNG KÝ NGAY để nhận được sự tư vấn từ các chuyên viên của Thebank.

Đăng ký ngay

Đóng góp bài viết của bạn bằng cách gửi bài viết Tại Đây

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Đánh giá bài viết
Cần biết gì về bảo hiểm y tế cho đối tượng K1, K2, K3?
5 1

Bài viết có hữu ích không?

Không
MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN VIÊN MIỄN PHÍ
Kết nối với khách hàng có nhu cầu chính xác


Bình luận

Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
bình luận
Sắp xếp : Mới nhất