TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Mức đóng thuế môn bài theo vốn điều lệ mới nhất

Ngô Thị Hòa 0 Kiến thức vay vốn

Mức đóng thuế môn bài theo vốn điều lệ luôn là đắn đo của nhiều doanh nghiệp khi quyết định thành lập công ty sao cho vừa đảm bảo được sự uy tín khi kinh doanh, vừa đóng mức thuế phù hợp với kinh phí doanh nghiệp.
    Mục lục [

    Ẩn

    ]

Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp vốn và được ghi vào điều lệ công ty.

Thuế môn bài là mức thuế doanh nghiệp phải đóng hàng năm dựa vào vốn điều lệ được ghi trên giấy phép kinh doanh.

Mức vốn điều lệ còn là căn cứ để cơ quan quản lý thuế áp dụng bậc thuế môn bài hàng năm cho các doanh nghiệp.

Bạn có thể tham khảo thêm bài viết: “Quy định về góp vốn điều lệ

Đóng thuế môn bài

Đóng thuế môn bài

Mức đóng thuế môn bài theo vốn điều lệ 

Mức đóng thuế môn bài được quy định theo 2 hình thức kinh doanh là kinh doanh doanh nghiệp và kinh doanh cá nhân, hộ gia đình được quy định cụ thể như sau:

Mức đóng lệ phí môn bài của doanh nghiệp

Theo khoản 1 điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ - CP (được hướng dẫn tại thông tư 302/2016/TT - BTC) quy định:

1. Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

a) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/năm;

b) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 đồng/năm;

c) Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 đồng/năm.

Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ghi trong điều lệ hợp tác xã.

Trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

Tổ chức có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.

Mức đóng lệ phí môn bài của cá nhân, hộ gia đình

Cũng theo khoản 2 điều 4 nghị định này mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

a) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 đồng/năm;

b) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/năm;

c) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm.

Cách nộp lệ phí môn bài

Bạn có thể nộp lệ phí môn bài theo 2 cách:

Thứ nhất, nộp tiền mặt trực tiếp vào kho bạc nhà nước của quận thông qua ngân hàng.

Thứ hai, nộp thuế điện tử trích từ tài khoản ngân hàng của công ty. Đối với hình thức này thì doanh nghiệp nộp thông qua chữ ký số.

Lưu ý: Hiện nay, một số chi cục thuế yêu cầu nộp thuế điện tử thông qua chữ ký số thì mới giải quyết hồ sơ khai thuế. Vì vậy các công ty doanh nghiệp cần mở tài khoản ngân hàng công ty và mua chữ ký số là việc cần thiết.

Nộp phí môn bài theo vốn điều lệ

Nộp phí môn bài theo vốn điều lệ

Thời gian nộp lệ phí môn bài

Theo điều 1 của nghị định 22/2020/NĐ - CP tại điểm mới sửa đổi bổ sung thì thời hạn nộp lệ phí môn bài được quy định như sau:
“Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.

a) Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp) nộp lệ phí môn bài như sau:

  • Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm kết thúc thời gian miễn.
  • Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn.

b) Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất, kinh doanh đã giải thể, ra hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại nộp lệ phí môn bài như sau:

  • Trường hợp ra hoạt động trong 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm ra hoạt động.
  • Trường hợp ra hoạt động trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm ra hoạt động.”

Ví dụ: Doanh nghiệp A được cấp giấy phép kinh doanh ngày 02/01/2020 thì thời hạn khai và nộp lệ phí môn bài là ngày 31/01/2020.

Những trường hợp được miễn đóng lệ phí môn bài

10 trường hợp được miễn lệ phí môn bài
Theo điều 3 nghị định 139/2016/NĐ - CP và được bổ sung theo nghị định 22/2020/NĐ - CP các trường hợp được miễn bao gồm:

“1. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.

2. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của bộ tài chính.

3. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.

4. Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.

5. Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).

6. Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp

7. Quỹ tín dụng nhân dân; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của ủy ban dân tộc.”

c) Bổ sung khoản 8, 9 và khoản 10 điều 3 như sau:

“8. Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) đối với:

a) Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).

b) Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.

c) Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài.

9. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định tại điều 16 luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

a) Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.

b) Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa (thuộc diện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại điều 16 luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được thành lập trước thời điểm nghị định này có hiệu lực thi hành thì thời gian miễn lệ phí môn bài của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được tính từ ngày nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.

c) Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh trước ngày nghị định này có hiệu lực thi hành thực hiện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại điều 16 và điều 35 luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

10. Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập”.

Trên đây là những thông tin về mức đóng thuế môn bài theo vốn điều lệ mới nhất. Qua đó chắc hẳn bạn cũng nắm rõ được các quy định về mức đóng, thời hạn và những trường hợp được miễn đóng lệ phí môn bài. Hy vọng bài viết sẽ đem lại thông tin hữu ích cho bạn đọc.

Đóng góp bài viết của bạn bằng cách gửi bài viết Tại Đây

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Đánh giá bài viết
Mức đóng thuế môn bài theo vốn điều lệ mới nhất
0 0

Bài viết có hữu ích không?

Không
MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN VIÊN MIỄN PHÍ
Kết nối với khách hàng có nhu cầu chính xác


Bình luận

Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
bình luận
Sắp xếp : Mới nhất