TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Hồ sơ vay hỗ trợ việc làm cho người thất nghiệp

Ngô Thị Hòa 0 Kiến thức vay vốn

Cho vay vốn hỗ trợ việc làm là chính sách giúp cho các đối tượng người lao động/doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn. Để vay vốn hỗ trợ thuận lợi các doanh nghiệp/người lao động cần nắm rõ hồ sơ vay theo quy định của pháp luật.
  Mục lục [

  Ẩn

  ]

Cho vay vốn hỗ trợ tạo việc làm là chính sách hỗ trợ nhằm cải thiện tình trạng thất nghiệp, xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.

Theo thông tư 45/2015/TT - BLĐTBXH hướng dẫn nghị định 61/2015/NĐ - CP về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm với các nội dung cụ thể sau:

Tại điều 2 thông tư 45/2015 quy định đối tượng được áp dụng vay vốn như sau:

“1. Người lao động.

2. Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh (sau đây gọi chung là cơ sở sản xuất, kinh doanh).

3. Cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến các nội dung quy định tại thông tư này”.

Hồ sơ vay vốn thất nghiệp

Hồ sơ vay vốn thất nghiệp

Hồ sơ vay vốn đối với người lao động

Theo điều 3, thông tư 45/2015 về hồ sơ vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đối với người lao động cụ thể: 

1. Giấy đề nghị vay vốn quy định tại điểm a khoản 2 điều 28 nghị định số 61/2015/NĐ-CP được thực hiện theo mẫu số 01a và mẫu số 01b ban hành kèm theo thông tư này như sau:

- Giấy đề nghị vay vốn có xác nhận của ủy ban nhân dân cấp xã về việc cư trú hợp pháp.

2. Bản sao giấy tờ chứng minh người lao động thuộc đối tượng ưu tiên quy định tại điểm b khoản 2 điều 12 luật việc làm được hướng dẫn như sau:

a) Đối với người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân;

b) Đối với người khuyết tật là bản sao giấy xác nhận khuyết tật do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là ủy ban nhân dân cấp xã) cấp.

Hồ sơ vay vốn với cơ sở sản xuất, kinh doanh

Dự án vay vốn quy định tại điểm b khoản 2 điều 28 nghị định số 61/2015/NĐ - CP được thực hiện theo mẫu số 02 ban hành kèm theo thông tư này như sau:

Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, hồ sơ vay vốn gồm:

 • Dự án vay vốn có xác nhận của ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án;
 • Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, hợp đồng hợp tác, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;
 • Bản sao giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 2 điều 12 của luật việc làm (nếu có) cụ thể: “Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số”.
 • Giấy tờ liên quan đến tài sản bảo đảm (nếu có).
 • Bản sao giấy tờ chứng minh cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 2 điều 12 luật việc làm được hướng dẫn như sau:

“a) Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật là bản sao quyết định về việc công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật do sở lao động - thương binh và xã hội cấp;

b) Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người dân tộc thiểu số bao gồm: Danh sách lao động là người dân tộc thiểu số, bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân và bản sao hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của những người lao động trong danh sách;

c) Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật và người dân tộc thiểu số bao gồm: Danh sách lao động là người khuyết tật và người dân tộc thiểu số, bản sao giấy xác nhận khuyết tật của những người lao động là người khuyết tật do ủy ban nhân dân cấp xã cấp, bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân của những người lao động là người dân tộc thiểu số và bản sao hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của những người lao động trong danh sách”.

Hỗ trợ cho người thất nghiệp vay vốn

Hỗ trợ cho người thất nghiệp vay vốn

Hồ sơ vay vốn với người lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Tại điều 5 thông tư 45/2015 quy định hồ sơ vay vốn đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như sau:

Giấy đề nghị vay vốn quy định tại điểm a khoản 2 điều 40 nghị định số 61/2015/NĐ - CP được thực hiện theo mẫu số 03a và mẫu số 03b ban hành kèm theo thông tư này cụ thể: “Giấy đề nghị vay vốn theo hướng dẫn của bộ lao động - thương binh và xã hội có xác nhận của ủy ban nhân dân cấp xã về việc cư trú hợp pháp”.

Bản sao giấy tờ chứng minh người lao động thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 điều 11 nghị định số 61/2015/NĐ - CP được hướng dẫn như sau:

“a) Đối với người lao động thuộc hộ cận nghèo được ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận tại giấy đề nghị vay vốn quy định tại khoản 1 điều này;

b) Đối với người lao động là thân nhân người có công với cách mạng là bản sao giấy xác nhận thân nhân người có công với cách mạng theo mẫu số 04 ban hành kèm theo thông tư này”.

Điều kiện vay vốn

Theo điều 13 luật việc làm 2013 quy định những đối tượng đủ điều kiện vay vốn như sau:

“1. Đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 điều 12 của luật này được vay vốn từ quỹ quốc gia về việc làm khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có dự án vay vốn khả thi tại địa phương, phù hợp với ngành, nghề sản xuất kinh doanh, thu hút thêm lao động vào làm việc ổn định;

b) Dự án vay vốn có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thực hiện dự án;

c) Có bảo đảm tiền vay”.

2. Đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 điều 12 của luật này được vay vốn từ quỹ quốc gia về việc làm khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Có nhu cầu vay vốn để tự tạo việc làm hoặc thu hút thêm lao động có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thực hiện dự án;

c) Cư trú hợp pháp tại địa phương nơi thực hiện dự án.

3. Chính phủ quy định mức vay, thời hạn, lãi suất cho vay, trình tự, thủ tục vay vốn và điều kiện bảo đảm tiền vay”.

Ngoài ra bạn hãy tham khảo thêm cách vay vốn ngân hàng chính sách xã hội cho người nghèo TẠI ĐÂY.

Đối với những người lao động, hay doanh nghiệp gặp khó khăn, thất nghiệp cần hỗ trợ vay vốn, nếu đủ điều kiện và nằm trong các trường hợp được pháp luật quy định, thì có thể tham khảo bài viết để làm hồ sơ hỗ trợ vay vốn nhanh chóng nhất.

Đóng góp bài viết của bạn bằng cách gửi bài viết Tại Đây

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Đánh giá bài viết
Hồ sơ vay hỗ trợ việc làm cho người thất nghiệp
5 1

Bài viết có hữu ích không?

Không
MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN VIÊN MIỄN PHÍ
Kết nối với khách hàng có nhu cầu chính xác


Bình luận

Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
bình luận
Sắp xếp : Mới nhất