avatart

khach

icon

Nên mua bảo hiểm tai nạn con người ở công ty bảo hiểm nào?

Bảo hiểm phi nhân thọ

- 11/08/2020

0

Bảo hiểm phi nhân thọ

11/08/2020

0

Bảo Việt, Bảo Minh, VNI, Vietinbank, AIG là 5 công ty bảo hiểm uy tín nhất bạn có thể mua bảo hiểm tai nạn con người để được hưởng các quyền lợi bảo hiểm nếu gặp phải tai nạn dẫn tới tử vong hay thương tật thân thể.

Mục lục [Ẩn]

Bảo hiểm tai nạn con người là gì?

Bảo hiểm tai nạn con người là sản phẩm bảo hiểm được các công ty bảo hiểm phi nhân thọ triển khai với mục đích bảo vệ và hỗ trợ người được bảo hiểm trong những trường hợp xảy ra các tổn thương về thân thể gồm tử vong, thương tật toàn bộ tạm thời hay thương tật bộ phận vĩnh viễn và thương​ tật toàn bộ vĩnh viễn.

Tùy theo nhu cầu và điều kiện tài chính của từng khách hàng, bạn có thể lựa chọn các gói bảo hiểm tai nạn con người khác nhau theo số tiền bảo hiểm tham gia với mức thấp nhất là 20 triệu đồng và cao nhất là 100 triệu đồng như sau:

 • Gói bảo hiểm 20 triệu đồng
 • Gói bảo hiểm 30 triệu đồng
 • Gói bảo hiểm 40 triệu đồng
 • Gói bảo hiểm 50 triệu đồng
 • Gói bảo hiểm 60 triệu đồng
 • Gói bảo hiểm 70 triệu đồng
 • Gói bảo hiểm 80 triệu đồng
 • Gói bảo hiểm 90 triệu đồng
 • Gói bảo hiểm 100 triệu đồng

Một số quy định về bảo hiểm tai nạn con người được nêu trong quy tắc bảo hiểm bạn cần nắm được như:

Đối tượng tham gia bảo hiểm:

 • Bạn là công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam
 • Tuổi từ 18 tuổi đến 65 tuổi
 • Không phải người bị bệnh tâm thần, người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên

Phạm vi bảo hiểm: Bị tử vong hoặc thương tật thân thể do các tai nạn xảy ra khi lao động, sinh hoạt, tham gia giao thông, hoạt động thể thao, do thiên tai hay các tai nạn khác. Phạm vi mở rộng cho trường hợp người được bảo hiểm bị tai nạn khi thực hiện hành động cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp.

Điều khoản loại trừ:

 • Hành động cố ý gây tai nạn của người được bảo hiểm
 • Hậu quả trực tiếp hay gián tiếp của chiến tranh, xâm lược nội chiến, nổi loạn dân sự, cách mạng, khởi nghĩa...
 • Bất kỳ hành động trái pháp luật hoặc cố ý làm trái pháp luật của người được bảo hiểm, hoặc sự tiếp xúc mang tính cố ý gây nguy hiểm, cố ý tự gây thương tích, tự tử hay tự sát, trong trạng thái bình thường hoặc mất trí.
 • Bị ảnh hưởng trực tiếp do sử dụng rượu bia, ma tuý và các chất kích thích tương tự khác...

Lưu ý: Mỗi doanh nghiệp bảo hiểm sẽ nêu các điều khoản loại trừ cụ thể khác nhau

Bảo hiểm tai nạn con người

Bảo hiểm tai nạn con người hỗ trợ cho các rủi ro do tai nạn gây ra như tử vong hay thương tật thân thể

Mức phí bảo hiểm tai nạn con người

Phí bảo hiểm tai nạn con người được tính theo công thức sau:

Phí bảo hiểm/người/năm = Số tiền bảo hiểm x Tỷ lệ phí bảo hiểm

Thông thường các công ty bảo hiểm phi nhân thọ tính phí bảo hiểm bằng tỷ lệ 0,28% trên số tiền bảo hiểm lựa chọn/năm.

Nên mua bảo hiểm tai nạn con người ở công ty nào?

Hiện nay có nhiều công ty bảo hiểm cung cấp sản phẩm bảo hiểm tai nạn con người. Sản phẩm của mỗi công ty sẽ có những đặc điểm cũng như các quyền lợi bảo hiểm khác nhau. Nếu bạn phân vân không biết nên chọn mua bảo hiểm tai nạn con người ở đâu, hãy tham khảo danh sách các công ty cung cấp bảo hiểm tai nạn con người tốt nhất được đông đảo người dùng lựa chọn dưới đây.

Bảo hiểm tai nạn con người Bảo Việt

Sản phẩm bảo hiểm tai nạn con người của công ty bảo hiểm Bảo Việt được thiết kế cho các đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang công tác, học tập tại Việt Nam từ 15 ngày tuổi đến tối đa 70 tuổi.

Bảo Việt không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm đối với các đối tượng sau:

 • Những người bị bệnh thần kinh, tâm thần, phong
 • Những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên

Phạm vi lãnh thổ được bảo hiểm: Bảo hiểm này chỉ có hiệu lực với những tai nạn xảy ra trong lãnh thổ Việt Nam.

Quyền lợi bảo hiểm:

Bảo hiểm cho trường hợp tử vong hoặc thương tật thân thể do tai nạn với số tiền từ 20 đến 100 triệu đồng tùy theo lựa chọn của khách hàng. Cụ thể các quyền lợi như sau:

- Số tiền bảo hiểm đến 30 triệu đồng/người/vụ:

 • Nếu người được bảo hiểm (NĐBH) tử vong do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo Việt trả toàn bộ số tiền bảo hiểm.
 • Nếu người được bảo hiểm bị thương tật thân thể do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo Việt trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật.

- Số tiền bảo hiểm trên 30 triệu đồng/người/vụ:

 • Nếu người được bảo hiểm chết do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo Việt trả toàn bộ số tiền bảo hiểm.
 • Nếu người được bảo hiểm bị thương tật thân thể do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm:
  • Bảo Việt thanh toán toàn bộ chi phí y tế thực tế phát sinh + tiền bồi dưỡng trong thời gian nằm viện mức 0,1% số tiền bảo hiểm (STBH)/ngày, tối đa 180 ngày/năm. Mức bồi thường tối đa không vượt quá tỷ lệ áp dụng cho trường hợp thương tật đó.
  • Chi phí y tế liên quan tới cùng thương tật được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm này được bồi thường hoặc chi trả một phần hoặc toàn bộ từ những loại hình bảo hiểm y tế khác, Bảo Việt sẽ thanh toán toàn bộ số tiền chênh lệch người được bảo hiểm phải chi trả + tiền bồi dưỡng trong thời gian nằm viện 0,1% STBH/ngày. Hoặc 100% tỷ lệ thương tật đó áp dụng cho số tiền bảo hiểm 30.000.000 VND/người/vụ, số tiền nào lớn hơn sẽ được áp dụng.

Phí bảo hiểm (phí bảo hiểm/năm): Phí bảo hiểm năm được tính bằng tỷ lệ 0,28% trên số tiền bảo hiểm lựa chọn.

Bảo hiểm tai nạn con người Bảo Minh

Công ty bảo hiểm Bảo Minh cung cấp sản phẩm bảo hiểm tai nạn con người cho mọi công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống làm việc tại Việt Nam từ 18 - 65 tuổi

Phạm vi bảo hiểm: Người được bảo hiểm được hưởng quyền lợi khi xảy ra rủi ro thuộc các trường hợp sau:

 • Chết do tai nạn
 • Thương tật thân thể do tai nạn
 • Người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của nhà nước của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp

Quyền lợi bảo hiểm:

Quyền lợi chết và thương tật vĩnh viễn: 

 • NĐBH bị chết hay thương tật toàn bộ vĩnh viễn thuộc phạm vi bảo hiểm: Bảo Minh sẽ trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm.
 • NĐBH bị thương tật bộ phận vĩnh viễn thuộc phạm vi bảo hiểm: Bảo Minh sẽ trả tiền bảo hiểm theo tỷ lệ phần trăm số tiền bảo hiểm trong bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm do Bảo Minh ban hành kèm theo quy tắc bảo hiểm có trong hợp đồng bảo hiểm.
 • Trường hợp NĐBH bị thương tật bộ phận vĩnh viễn thuộc phạm vi bảo hiểm đã được trả tiền bảo hiểm, trong vòng 1 năm kể từ khi xảy ra tai nạn NĐBH bị chết do hậu quả của vụ tai nạn, Bảo Minh sẽ trả phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm với số tiền đã chi trả trước đó.

Quyền lợi thương tật tạm thời:

 • Đối với số tiền bảo hiểm bằng hoặc dưới 20 triệu đồng: NĐBH bị thương tật bộ phận tạm thời thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo Minh sẽ trả tiền bảo hiểm theo "Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật" do Bảo Minh ban hành.
 • Đối với số tiền bảo hiểm trên 20 triệu đồng: NĐBH bị thương tật bộ phận tạm thời thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo Minh sẽ trả toàn bộ các chi phí hợp lý phát sinh cho việc điều trị thương tật. 
  Tiền bồi dưỡng 0,1% x số tiền bảo hiểm x số ngày nằm viện điều trị nội trú (không vượt quá 180 ngày/vụ)
 • Chi phí y tế và/hoặc tham gia nhiều hợp đồng bảo hiểm: NĐBH tham gia nhiều hợp đồng bảo hiểm tai nạn, khi phát sinh tai nạn thuộc trách nhiệm bảo hiểm, Bảo Minh sẽ trả quyền lợi về chi phí y tế cho việc điều trị thương tật trên cơ sở của từng hợp đồng. Số tiền chi trả được tính theo số tiền bảo hiểm tham gia của từng hợp đồng trên tổng các hợp đồng bảo hiểm. Số tiền chi trả không vượt quá số tiền bảo hiểm tham gia của từng hợp đồng bảo hiểm.

Quyền lợi hưởng trợ cấp trong thời gian điều trị tai nạn:

 • Bảo Minh chi trả cho NĐBH tiền trợ cấp do tai nạn thuộc trách nhiệm bảo hiểm, mức chi trả 1 ngày nằm việc căn cứ theo số tiền bảo hiểm NĐBH đã lựa chọn (tối đa không quá 60 ngày nằm viện/năm bảo hiểm), không vượt quá số tiền trợ cấp được bảo hiểm.
 • Quyền lợi 1 ngày nằm viện = 3,25% x số tiền bảo hiểm trợ cấp.

Tuỳ theo từng trường hợp cụ thể và phạm vi bảo hiểm, bảo hiểm Bảo Minh sẽ bồi thường chi phí cho người được bảo hiểm bị chết hay thương tật do thương tật.

Phí bảo hiểm: 

Phí bảo hiểm/người/năm = Số tiền bảo hiểm x Tỷ lệ phí bảo hiểm

Số tiền bảo hiểm Tỷ lệ phí bảo hiểm
Số tiền bảo hiểm bằng hoặc dưới hơn 20 triệu đồng 0,28%
Số tiền bảo hiểm từ trên 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng 0,42%
Số tiền bảo hiểm từ trên 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng 0,56%
Số tiền bảo hiểm từ trên 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng 0,75%

Người được bảo hiểm được hưởng nhiều quyền lợi về tử vong và thương tật thân thể khi mua bảo hiểm tai nạn con người

NĐBH được hưởng nhiều quyền lợi về tử vong và thương tật thân thể khi mua bảo hiểm tai nạn con người

Bảo hiểm tai nạn con người Vietinbank

Công ty bảo hiểm Vietinbank cung cấp sản phẩm bảo hiểm tai nạn con người để bảo vệ cho các rủi ro tai nạn, ốm đau bệnh tật và thai sản ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe và các chi phí y tế điều trị.

Đối tượng được tham gia bảo hiểm: Các công dân Việt Nam, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam từ 1 năm tuổi đến 70 năm tuổi

Phạm vi lãnh thổ được bảo hiểm: Bảo hiểm có hiệu lực với những tai nạn xảy ra trong lãnh thổ Việt Nam

Quyền lợi bảo hiểm:

 • Tử vong
 • Thương tật toàn bộ vĩnh viễn
 • Thương tật bộ phận vĩnh viễn
 • Quyền lợi chi phí y tế

Chi tiết các quyền lợi bảo hiểm và bảng tỷ lệ thương tật và tỷ lệ phần trăm chi trả bảo hiểm bạn xem TẠI ĐÂY.

Với số tiền bảo hiểm không giới hạn, khách hàng tham gia bảo hiểm tai nạn con người Vietinbank chỉ phải bỏ ra một số tiền nhỏ để được bảo vệ gấp nhiều lần. 

Phí bảo hiểm: Mức phí bảo hiểm cụ thể của mỗi người tham gia bảo hiểm khác nhau tùy theo lựa chọn và nhu cầu của từng khách hàng. Bạn có thể liên hệ hotline của bảo hiểm Vietinbank 19001566 hoặc đăng ký để được nhận tư vấn miễn phí:

Đăng ký ngay

Bảo hiểm tai nạn con người VNI

Bảo hiểm tai nạn con người của công ty Bảo hiểm Hàng không (VNI) dành cho các đối tượng là công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam trong độ tuổi từ 18 tuổi đến 65 tuổi với những tai nạn xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam trong 24/24 giờ. VNI từ chối nhận bảo hiểm cho người bị bệnh tâm thần, người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên

Phạm vi bảo hiểm: VNI chịu trách nhiệm bồi thường cho người tham gia bảo hiểm trong những trường hợp bị tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm dẫn đến tử vong hoặc thương tật thân thể. Cụ thể:

 • Tai nạn lao động, tai nạn sinh hoạt
 • Tai nạn giao thông
 • Tai nạn do thiên tai hoặc do hoạt động thể thao
 • Các tai nạn khác

Quyền lợi bảo hiểm:

- Số tiền bảo hiểm bằng hoặc dưới 20 triệu đồng/người/vụ:

 • Người được bảo hiểm bị chết do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm: VNI trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.
 • Người được bảo hiểm bị thương tật thân thể do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm: VNI trả tiền bảo hiểm theo tỷ lệ phần trăm của số tiền bảo hiểm nêu trong bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật do công ty bảo hiểm ban hành.

- Số tiền bảo hiểm trên 20 triệu đồng/người/vụ:

 • Người được bảo hiểm bị chết do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm: VNI trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.
 • Người được bảo hiểm bị thương tật vĩnh viễn do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm: VNI trả tiền bảo hiểm theo tỷ lệ phần trăm của số tiền bảo hiểm nêu trong bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật do công ty bảo hiểm ban hành.
 • Người được bảo hiểm bị thương tật tạm thời do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, tiền bảo hiểm được trả như sau:
  • Tiền bảo hiểm = (tỷ lệ phần trăm của thương tật tạm thời x 20.000.000 VND) + số tiền bảo hiểm x 0,1% x số ngày điều trị, tối đa không quá 180 ngày/vụ tai nạn.
  • Số ngày điều trị được xác định bởi một trong hai trường hợp sau, tùy thuộc số ngày nào ngắn hơn:
   • Số ngày điều trị nội trú trong bệnh viện và điều trị sau khi xuất viện (số ngày sau khi xuất viện được xác định theo chỉ định của bác sĩ điều trị).
   • Số ngày nghỉ không đi làm do hậu quả của tai nạn được xác định theo xác nhận của đơn vị công tác.

Phí bảo hiểm: Phí bảo hiểm cạnh tranh, mức phí bảo hiểm cụ thể sẽ linh hoạt và khác nhau tùy thuộc theo các lựa chọn của người tham gia. Để nắm rõ phí bảo hiểm cụ thể của mình, bạn có thể gửi yêu cầu hỗ trợ bằng cách đăng ký để nhận tư vấn miễn phí:

Đăng ký ngay

Bảo hiểm tai nạn con người AIG

Bảo hiểm tai nạn con người của công ty bảo hiểm AIG là sản phẩm bảo hiểm cho nhóm. Nếu người được bảo hiểm gặp phải thương tích thân thể trực tiếp do tai nạn và độc lập với tất cả các nguyên nhân khác, công ty bảo hiểm sẽ trả số tiền bồi thường và các tổn thất liên quan trong thời hạn của hợp đồng bảo hiểm với quyền lợi được nêu trong hợp đồng bảo hiểm.

Quyền lợi bảo hiểm:

 • Quyền lợi 1: Tử vong và thương tật vĩnh viễn do tai nạn: Tỷ lệ bồi thường không quá 100% số tiền bảo hiểm tùy từng trường hợp cụ thể.
 • Quyền lợi 2: Quỹ giáo dục trẻ em: Công ty bảo hiểm sẽ chi trả quỹ giáo dục trẻ em theo số tiền bảo hiểm được quy định tại hợp đồng cho từng đứa con hoặc các đứa con còn lệ thuộc của người được bảo hiểm, dưới 18 tuổi, tối đa là 3 trẻ em.
 • Quyền lợi 3: Trợ cấp tang lễ
 • Quyền lợi 4: Thanh toán chi phí y tế do tai nạn
 • Quyền lợi 5: Bồi thường hàng tuần cho thương tật toàn bộ tạm thời
 • Quyền lợi 6: Bảo hiểm trong trường hợp bị khủng bố

Chi tiết quyền lợi bảo hiểm cùng các điều khoản chung bạn xem TẠI ĐÂY

Phí bảo hiểm: Mức phí cụ thể tùy thuộc vào số tiền bảo hiểm khách hàng lựa chọn và các quyền lợi đi kèm. Hãy gọi hotline 1800 6789 hoặc đăng ký để được tư vấn chi tiết:

Đăng ký ngay

Trên đây là các thông tin cơ bản về sản phẩm bảo hiểm tai nạn con người của 5 công ty bảo hiểm uy tín tốt nhất trên thị trường. Bạn có thể xem xét để mua bảo hiểm tai nạn con người ngay từ hôm nay để bảo vệ cho mình hay cho chính những người thân của mình.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

4 (1 lượt)

4 (1 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *