avatart

khach

icon

5 sản phẩm bảo hiểm tai nạn điện uy tín nhất hiện nay

Bảo hiểm phi nhân thọ

- 17/06/2020

0

Bảo hiểm phi nhân thọ

17/06/2020

0

Trên thị trường hiện nay 5 sản phẩm bảo hiểm tai nạn điện của các công ty bảo hiểm như PVI, Bảo Minh, VNI, AAA, MIC được nhiều người lựa chọn và đánh giá tốt nhất.

Mục lục [Ẩn]

Trên thị trường hiện nay có nhiều công ty bảo hiểm cung cấp sản phẩm bảo hiểm tai nạn điện nhằm mục đích bảo hiểm cho những trường hợp tử vong hay bị thương tật do tai nạn về điện.

Trong đó 5 sản phẩm bảo hiểm tai nạn điện của các công ty bảo hiểm như PVI, Bảo Minh, VNI, AAA, MIC được nhiều người lựa chọn và đánh giá tốt nhất.

Bảo hiểm tai nạn hộ sử dụng điện PVI

Bảo hiểm tai nạn hộ sử dụng điện của Tổng công ty bảo hiểm PVI dành cho các đối tượng gồm:

 • Các thành viên gia đình cùng một hộ khẩu, có hợp đồng sử dụng điện với cơ quan quản lý điện sở tại.
 • Mở rộng: Các thành viên khác trong gia đình (con cái, ông bà, cha mẹ, những người có quan hệ huyết thống với chủ hộ), người không có trong hộ khẩu nhưng sống cùng chủ hợp đồng sử dụng điện.
 • Người có hành động cứu người, tài sản do ảnh hưởng trực tiếp của dòng điện xảy ra tại hộ đăng ký sử dụng điện

Số tiền bảo hiểm tùy theo lựa chọn của người tham gia bảo hiểm với các mức từ 5 triệu đồng đến 75 triệu đồng/người/vụ

Phạm vi bảo hiểm: Những tai nạn xảy ra do người được bảo hiểm bị tai nạn dẫn đến chết hoặc bị thương tật thân thể do ảnh hưởng trực tiếp của dòng điện xảy ra tại các hộ đăng ký sử dụng điện

Quyền lợi bảo hiểm:

Người được bảo hiểm sẽ được hưởng các quyền lợi do công ty bảo hiểm bồi thường khi bị tử vong hoặc bị thương tật thân thể bởi ảnh hưởng trực tiếp của dòng điện xảy ra tại hộ đăng ký sử dụng điện. Chi tiết quyền lợi như sau:

 • Trường hợp người được bảo hiểm bị chết do tai nạn: PVI sẽ trả toàn bộ số tiền bảo hiểm trong hợp đồng/giấy chứng nhận bảo hiểm
 • Trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật thân thể vĩnh viễn do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, PVI sẽ trả tiền theo "Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật" đi kèm Quyết định 05/TC/BH năm 1993 của Bộ Tài Chính 
 • Trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật thân thể tạm thời do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, PVI sẽ thanh toán các chi phí phát sinh trong quá trình điều trị, nhưng tối đa không quá mức quy định trong "Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật" 
 • Trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật thân thể trong phạm vi bảo hiểm trong 1 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn, người được bảo hiểm tử vong do hậu quả từ vụ tai nạn đó, PVI sẽ trả phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng/giấy chứng nhận bảo hiểm với số tiền đã trả trước đó.
 • Trường hợp hậu quả của tai nạn thuộc trách nhiệm của bảo hiểm bị trầm trọng hơn do bệnh tật có sẵn của người được bảo hiểm hay điều trị vết thương không kịp thời và không theo chỉ dẫn của cơ quan ty tế, PVI sẽ trả tiền bảo hiểm đối với loại vết thương tương tự ở người có sức khỏe bình thường được điều trị hợp lý.

Lưu ý: Tổng số tiền bồi thường không vượt quá số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng, giấy chứng nhận bảo hiểm.

Phí bảo hiểm:

Phí bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm tai nạn hộ sử dụng điện PVI gồm:

 • Lựa chọn 1: Không áp dụng các điều khoản bổ sung là 0,25% số tiền bảo hiểm/hộ/năm
 • Lựa chọn 2: Áp dụng các điều khoản bổ sung là 0,28% số tiền bảo hiểm/hộ/năm

Tỷ lệ phí này là phí bảo hiểm cố định cho 1 hộ gia đình sử dụng điện (không phụ thuộc số thành viên trong hộ)

Khách hàng có thể mua thêm điều khoản bổ sung mở rộng phạm vi bảo hiểm do ảnh hưởng trực tiếp của dòng điện xảy ra ngoài phạm vi hộ đăng ký sử dụng điện (giới hạn lãnh thổ Việt Nam).

Bảo hiểm tai nạn điện

Bảo hiểm tai nạn điện bảo hiểm cho những trường hợp tử vong hay bị thương tật do tai nạn về điện

Bảo hiểm tai nạn người sử dụng điện Bảo Minh

Bảo hiểm tai nạn người sử dụng điện Bảo Minh dành cho các đối tượng là thành viên trong gia đình cùng hộ khẩu có hợp đồng sử dụng điện với cơ quan điện sở tại.

Bảo Minh không nhận bảo hiểm cho các thành viên của các cơ sở sử dụng điện để sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ điện hoặc các thành viên có hộ khẩu thường trú tại hộ đăng ký sử dụng điện nhưng bị bệnh thần kinh, tâm thần hoặc bị tàn phế nặng (trên 80%). 

Phạm vi bảo hiểm gồm:

 • Người được bảo hiểm bị tai nạn dẫn đến chết hoặc bị thương tật thân thể do ảnh hưởng trực tiếp của dòng điện xảy ra tại các hộ đăng ký sử dụng điện.
 • Người có hành động cứu người, tài sản bị tai nạn dẫn đến chết hoặc bị thương do ảnh hưởng trực tiếp của dòng điện xảy ra tại các hộ đăng ký sử dụng điện.

Số tiền bảo hiểm tùy theo sự lựa chọn của người tham gia bảo hiểm từ 5.000.000 VNĐ đến 20.000.000 VNĐ/người/vụ. Chi tiết quyền lợi và chi phí bảo hiểm xem trong nội dung sau:

Quyền lợi bảo hiểm: Tuỳ từng trường hợp cụ thể và phạm vi bảo hiểm, Bảo Minh bồi thường chi phí cho người được bảo hiểm bị chết, thương tật liên quan đến dòng điện. Chi tiết quyền lợi như sau:

 • Trường hợp bị chết: Người được bảo hiểm thuộc phạm vi bảo hiểm được Bảo Minh chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.
 • Trường hợp thương tật: Người được bảo hiểm bị thương tật thân thể thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo Minh sẽ bồi thường theo "Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật" đính kèm theo quy tắc bảo hiểm
 • Trường hợp chết do hậu quả tai nạn: Người được bảo hiểm bị thương tật thân thể thuộc phạm vi bảo hiểm, người được bảo hiểm bị chết do hậu quả của tai nạn đó trong vòng một năm kể từ ngày xảy ra tai nạn, Bảo Minh sẽ trả phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm với số tiền đã trả trước đó.
 • Trường hợp khác: Trường hợp hậu quả của tai nạn thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm bị trầm trọng hơn do bệnh tật hoặc sự tàn tật có sẵn của người được bảo hiểm hoặc điều trị vết thương không kịp thời và không theo chỉ dẫn của cơ quan y tế, Bảo Minh chỉ trả tiền bảo hiểm như đối với loại vết thương tương tự ở người có sức khỏe bình thường.

Lưu ý: Tổng số tiền bồi thường không vượt quá số tiền bảo hiểm quy định ghi trong hợp đồng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.

Phí bảo hiểm:

Tỷ lệ phí bảo hiểm của bảo hiểm tai nạn người sử dụng điện Bảo Minh là 0,28%/số tiền bảo hiểm/hộ/năm (không phụ thuộc vào số thành viên trong hộ)

Bảo hiểm tai nạn điện 2

Các hộ sử đụng điện nên mua bảo hiểm tai nạn điện

Bảo hiểm tai nạn hộ sử dụng điện VNI

Bảo hiểm tai nạn hộ sử dụng điện VNI của công ty bảo hiểm hàng không dành cho những đối tượng là hộ gia đình có hợp đồng sử dụng điện với cơ quan quản lý điện lực có thẩm quyền tại địa chỉ ghi trong sổ hộ khẩu

Quyền lợi bảo hiểm:

VNI sẽ bồi thường, chi trả tiền bảo hiểm khi tai nạn xảy ra dẫn đến tử vong hoặc thương tật đối với người được bảo hiểm tại địa điểm bảo hiểm ghi trong hợp đồng/giấy chứng nhận bảo hiểm tai nạn hộ gia đình sử dụng điện của VNI. Cụ thể như sau:

 • Nếu người được bảo hiểm bị chết hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn thuộc phạm vi bảo hiểm, VNI sẽ trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trong giấy chứng nhận bảo hiểm
 • Nếu người được bảo hiểm bị thương tật bộ phận thuộc phạm vi bảo hiểm, VNI trả tiền bảo hiểm theo "Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật"
 • Trường hợp sau khi bị thương tật thân thể thuộc phạm vi bảo hiểm, người được bảo hiểm bị chết do hậu quả của tai nạn đó trong vòng 1 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn, VNI sẽ trả phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm với số tiền đã trả trước đó.

Bảo hiểm tai nạn hộ sử dụng điện AAA

Bảo hiểm tai nạn hộ sử dụng điện AAA dành cho những đối tượng là các thành viên trong gia đình có cùng hộ khẩu, có hợp đồng sử dụng điện với cơ quan quản lý điện sở tại. Hoặc mở rộng cho các thành viên khác trong gia đình không có tên trong hộ khẩu nhưng sống chung với chủ hộ sử dụng điện với điều kiện có kê khai danh sách tham gia theo mẫu của bảo hiểm AAA.

Số tiền bảo hiểm từ 10.000.000 VND đến 100.000.000 VND/1 người/1 vụ.

Quyền lợi bảo hiểm:

Bảo hiểm AAA sẽ chi trả quyền lợi cho người được bảo hiểm bị tai nạn điện dẫn đến tử vong hoặc bị thương tật thân thể do ảnh hưởng trực tiếp của dòng điện. Cụ thể như sau:

 • Tử vong do tai nạn điện: AAA sẽ chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm trong trường hợp người được bảo hiểm tử vong do tai nạn điện hoặc tử vong do hậu quả phát sinh từ tai nạn điện trong vòng 12 tháng kể từ ngày tai nạn xảy ra
 • Thương tật vĩnh viễn do tai nạn điện: AAA sẽ trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm trong vòng 12 tháng kể từ ngày tai nạn xảy ra căn cứ vào:
  • Kết luận của bác sĩ tại bệnh viện điều trị
  • Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật ban hành kèm Quyết định số 05/TC-BH ngày 02/01/1993 của Bộ Tài Chính so với số tiền bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm
 • Thương tật tạm thời do tai nạn điện:
  • Số tiền bảo bảo hiểm dưới 20 triệu đồng: AAA sẽ trả tiền bảo hiểm theo tỷ lệ phần trăm quy định tại bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật ban hành kèm Quyết định số 05/TC-BH ngày 02/01/1993 của Bộ Tài Chính
  • Số tiền bảo bảo hiểm trên 20 triệu đồng: AAA sẽ chi trả những chi phí y tế thực tế hợp lý trong thời gian điều trị nội và ngoại trú. Tổng số tiền bảo hiểm vượt quá tỷ lệ áp dụng cho trường hợp vết thương đó được quy định tại bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật ban hành kèm Quyết định số 05/TC-BH ngày 02/01/1993 của Bộ Tài Chính

Lưu ý: Tổng số tiền bảo hiểm chi trả không được vượt quá số tiền bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm

Phí bảo hiểm:

 • Phí bảo hiểm = 0,28% x số tiền bảo hiểm/hộ gia đình(tối đa 10 người/hộ)
 • Từ người tham gia thứ 11, mỗi người sẽ áp dụng phụ phí 0,04% x số tiền bảo hiểm/người.

Bảo hiểm tai nạn do điện MIC

Bảo hiểm tai nạn do điện của bảo hiểm MIC dành cho đối tượng là tất cả các thành viên trong gia đình có cùng hộ khẩu, có đồng hồ sử dụng điện đăng ký với công ty điện lực. Ngoài ra, các thành viên khác trong gia đình (con cái, ông bà, cha mẹ) không có trong hộ khẩu nhưng sống cùng chung nhà với chủ hộ sử dụng điện, điều kiện là phải đăng ký danh sách khi tham gia bảo hiểm.

Phạm vi bảo hiểm:

 • Người được bảo hiểm bị tai nạn dẫn đến chết hoặc thương tật thân thể do ảnh hưởng trực tiếp của dòng điện.
 • Người có hành động cứu người, tài sản bị tai nạn dẫn đến chết hoặc thương tật thân thể do ảnh hưởng trực tiếp của dòng điện.

Số tiền bảo hiểm: Số tiền bảo hiểm tối đa 80.000.000 đồng/người/vụ.

Phí đóng bảo hiểm: 200.000 đồng/cả hộ gia đình/năm

Trên đây là 5 sản phẩm bảo hiểm tai nạn điện của các công ty bảo hiểm uy tín nhất hiện nay mà bạn có thể tham khảo. Nếu bạn có nhu cầu mua bảo hiểm tai nạn do sử dụng điện có thể để lại thông tin liên hệ để được tư vấn miễn phí bằng cách:

Đăng ký ngay


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

(0 lượt)

(0 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *