avatart

khach

icon

Bảo hiểm phi nhân thọ là gì? Ưu - nhược điểm bảo hiểm phi nhân thọ

Bảo hiểm phi nhân thọ

- 21/04/2022

0

Bảo hiểm phi nhân thọ

21/04/2022

0

Bảo hiểm phi nhân thọ được nhiều người tham gia, nhờ vào sự đa dạng của các gói bảo hiểm, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia. Vậy bảo hiểm phi nhân thọ là gì? Loại hình này có ưu - nhược điểm gì?

Mục lục [Ẩn]

Bảo hiểm phi nhân thọ là gì?

Bảo hiểm phi nhân thọ là loại hình bảo hiểm mà phía công ty bảo hiểm sẽ cam kết chi trả, bồi thường khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra, gây tổn thất đến sức khỏe và vật chất của con người, theo đúng hợp đồng mà hai bên đã ký kết. Các tổn thất mà bảo hiểm phi nhân thọ nhận bảo hiểm có thể đến từ các thiệt hại do tai nạn, trộm cắp, cháy nổ… hoặc trách nhiệm pháp lý phát sinh từ thiệt hại do cá nhân gây ra đối với bên thứ ba, tử vong do tai nạn hoặc thương tích.

Hiện nay, bảo hiểm phi nhân thọ được xem là một giải pháp tài chính hiệu quả giúp người tham gia giảm thiểu tối đa tài chính đến từ các thiệt hại do rủi ro không may xảy ra trong cuộc sống.

Giải đáp thêm: Bảo hiểm nhân thọ khác bảo hiểm phi nhân thọ như thế nào?

Phân loại bảo hiểm phi nhân thọ

Căn cứ vào Luật số 24/2000/QH10 của Quốc hội : Kinh doanh Bảo hiểm tại khoản 2, điều 7 cho thấy các loại bảo hiểm phi nhân thọ được chia theo các nghiệp vụ như sau:

"A) Bảo hiểm sức khoẻ và bảo hiểm tai nạn con người;

B) Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại;

C) Bảo hiểm hàng hoá vận chuyển đường bộ, đường biển, đường sông, đường sắt và đường không;

D) Bảo hiểm hàng không;

Đ) Bảo hiểm xe cơ giới;

E) Bảo hiểm cháy, nổ;

G) Bảo hiểm thân tầu và trách nhiệm dân sự của chủ tầu;

H) Bảo hiểm trách nhiệm chung;

I) Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính;

K) Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh;

L) Bảo hiểm nông nghiệp;

M) Các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ khác do Chính phủ quy định"

Bảo hiểm phi nhân thọ là gì?

Bảo hiểm phi nhân thọ là gì?

Đối tượng của bảo hiểm phi nhân thọ

Đối tượng của bảo hiểm phi nhân thọ là con người, tài sản và trách nhiệm dân sự. Người thụ hưởng đối với các hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ là nạn nhân trực tiếp hoặc gián tiếp của rủi ro. 

Đặc điểm của bảo hiểm phi nhân thọ

 • Bảo hiểm phi nhân thọ nhận bồi thường cho các rủi ro liên quan đến tính mạng con người, tài sản và trách nhiệm dân sự.
 • Phí của bảo hiểm phi nhân thọ được tính dựa vào thời hạn bảo hiểm. Thông thường phí được tính cho từng năm bảo hiểm hoặc cho từng chuyến đi (như bảo hiểm du lịch) và phụ thuộc vào độ rủi ro của từng trường hợp cụ thể. Phí bảo hiểm phi nhân thọ không được hoàn lại và mức phí cho những năm tiếp theo sẽ có sự thay đổi. Thời hạn hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ thường ngắn hạn, thông thường kéo dài 1 năm hoặc có thể ngắn hơn như bảo hiểm cho chuyến đi du lịch.
 • Tham gia bảo hiểm phi nhân thọ, phí được đóng 1 lần duy nhất sau khi ký hợp đồng. Nếu muốn tiếp tục hưởng các quyền lợi bảo hiểm cho năm sau, bạn phải tái tục và tiếp tục đóng phí. 
 • Bảo hiểm phi nhân thọ chỉ bồi thường cho những rủi ro xảy ra trong thời gian bảo hiểm còn hiệu lực.
 • Các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ như tài sản, trách nhiệm dân sự giữa người bảo hiểm, người được bảo hiểm và bên thứ ba có liên quan tới rủi ro bảo hiểm, đều có mối quan hệ về quyền lợi và trách nhiệm bồi thường thiệt hại (ngoại trừ bảo hiểm con người phi nhân thọ)

Bảo hiểm phi nhân thọ bảo về tài sản và con người

Bảo hiểm phi nhân thọ bảo về tài sản và con người

Ưu - Nhược điểm của bảo hiểm phi nhân thọ

Bất kỳ sản phẩm nào cũng có điểm mạnh và điểm yếu bảo hiểm phi nhân thọ cũng vậy. Để hiểu rõ hơn về bảo hiểm phi nhân thọ bạn cần nắm rõ ưu, nhược điểm của loại hình này.

Ưu điểm

 • Bảo hiểm phi nhân thọ gồm nhiều loại nghiệp vụ: Bảo hiểm sức khoẻ và bảo hiểm tai nạn con người; Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại; Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường bộ, đường biển, đường sông, đường sắt và đường không; Bảo hiểm hàng không; Bảo hiểm xe cơ giới; Bảo hiểm cháy, nổ... giúp người tham gia được linh hoạt lựa chọn dựa theo nhu cầu và mục tiêu mua bảo hiểm của mình. 
 • Phạm vi bảo hiểm rộng, đa dạng đối tượng từ con người, tài sản đến trách nhiệm dân sự bảo hiểm phi nhân thọ bồi thường dựa trên tổn thất của một biến cố cụ thể do đó mang lại cho khách hàng sự bảo vệ toàn diện.
 • Bảo hiểm phi nhân thọ là công cụ hiệu quả để hạn chế tối đa hậu quả do các biến cố xảy ra trong cuộc sống từ đó tạo dựng cuộc sống an tâm, vẹn toàn hơn. 

Nhược điểm

 • Hợp đồng có thời hạn ngắn (thường 1 năm hoặc ngắn hơn theo chuyến đi du lịch) nên thời gian bảo vệ bị hạn chế. Người tham gia phải tái tục và tiếp tục đóng phí nếu muốn nhận được sự bảo vệ từ công ty bảo hiểm. Bảo hiểm phi nhân thọ chỉ bồi thường và chi trả khi rủi ro xảy ra trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực và không có tính tích lũy. Tức là nếu không có tổn thất xảy ra thì người tham gia sẽ không được nhận lại số tiền của mình.
 • Bảo hiểm phi nhân thọ chỉ bảo vệ các rủi ro bất ngờ và không bảo vệ tất cả các loại rủi ro
 • Mục tiêu của bảo hiểm nhân thọ là bồi thường theo đúng điều khoản hợp đồng nếu không có rủi ro thì không bồi thường, phí không có giá trị hoàn lại.
 • Hạn chế bảo vệ một số rủi ro cao. Nếu muốn được bảo vệ, người tham gia phải đóng bổ sung mức phí.

Ưu - Nhược điểm của bảo hiểm phi nhân thọ

Ưu - Nhược điểm của bảo hiểm phi nhân thọ

Giải thích một số thuật ngữ trong bảo hiểm phi nhân thọ

Trong bảo hiểm phi nhân thọ, có một số thuật ngữ mà người tham gia cần hiểu và nắm rõ để đảm bảo nhận đầy đủ các quyền lợi bảo hiểm theo đúng hợp đồng hai bên đã ký kết. Dưới đây là một số thuật ngữ cơ bản trong bảo hiểm phi nhân thọ mà bạn cần nắm. 

 • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự: Là trách nhiệm dân sự của người được bảo hiểm với người thứ ba. Khi xảy ra các rủi ro liên quan đến trách nhiệm dân sự thì bên công ty bảo hiểm sẽ có trách nhiệm bồi thường cho bên thứ ba hoặc bên mua bảo hiểm với mức bảo hiểm đã được quy định. Các rủi ro này phải do bên mua bảo hiểm trực tiếp gây ra cho bên thứ ba thì mới có hiệu lực. Nếu người mua bảo hiểm đã bồi thường cho bên thứ ba thì người mua có quyền yêu cầu bên công ty bảo hiểm phi nhân thọ hoàn trả lại số tiền mà người mua đã bồi thường.
 • Hợp đồng bảo hiểm: Là văn bản quy định về phạm vi bảo hiểm, loại trừ bảo hiểm, việc đóng phí bảo hiểm và các quyền lợi được hưởng khi bạn tham gia bảo hiểm. Người tham gia sẽ ký kết hợp đồng và đóng tiền bảo hiểm cho công ty bảo hiểm, còn công ty có trách nhiệm chi trả tiền bảo hiểm theo đúng những gì đã thỏa thuận nếu xảy ra rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm ghi rõ trong hợp đồng. Đối tượng bảo hiểm, các điều kiện và quyền lợi sẽ được ghi một cách rõ ràng và đầy đủ trong hợp đồng, được ký kết công khai.
 • Người được bảo hiểm: Là những cá nhân, tổ chức tham gia bảo hiểm theo đúng điều kiện bảo hiểm mà công ty đề ra. Người được bảo hiểm có thể vừa là người ký hợp đồng hoặc là người thụ hưởng (trường hợp mua bảo hiểm cho bản thân) hoặc không phải là người thụ hưởng (trường hợp mua bảo hiểm phi nhân thọ cho người khác).
 • Người thụ hưởng: Là các cá nhân, tổ chức được chỉ định nhận tiền bồi thường bảo hiểm của bên công ty bảo hiểm. Người thụ hưởng không nhất thiết phải là người được bảo hiểm.
 • Người phụ thuộc: Là những người có quan hệ với chủ hợp đồng hoặc người được bảo hiểm đã được có tên trong hợp đồng. Người phụ thuộc bao gồm các cá nhân là vợ/chồng, bố/mẹ chồng hoặc bố/mẹ vợ dưới 66 tuổi theo luật pháp tại thời điểm bắt đầu đến khi kết thúc bảo hiểm. Ngoài ra con cái của người được bảo hiểm có độ tuổi từ 12 tháng đến 23 tuổi và đang trong thời hạn hợp đồng bảo hiểm cũng trong danh sách người phụ thuộc. Theo đó khi người được bảo hiểm gặp phải rủi ro thì ngoài chi phí bồi thường bảo hiểm ra công ty bảo hiểm sẽ chi cho các đối tượng người phụ thuộc một khoản chi phí để có thể trang trải cuộc sống và giảm bớt gánh nặng tài chính lúc đó.
 • Bên thứ ba: Ngoài người được bảo hiểm và công ty bảo hiểm thì các bên còn lại đều được coi là bên thứ ba.

Ví dụ: Với bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe cơ giới thì bên thứ ba chính là người bị thiệt hại do xe cơ giới gây ra trừ các cá nhân sau: Lái xe, phụ xe, người đi xe, chủ sở hữu xe. Nếu chủ sở hữu xe đã giao xe lại cho tổ chức thì chủ sở hữu xe vẫn được coi là bên thứ ba khi gặp thiệt hại do chính chiếc xe này gây ra. Bên thứ ba không phải là đối tượng bắt buộc có trong các hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ. Hầu hết thì chỉ bảo hiểm phi nhân thọ cho trách nhiệm dân sự mới cần quan tâm đến đối tượng này.

 • Thời hạn bảo hiểm: Là thời gian được tính từ khi ký kết hợp đồng đến khi đáo hạn hợp đồng bảo hiểm. Trong trường hợp hợp đồng bảo hiểm bị hủy bỏ do một lý do nào đó thì thời hạn bảo hiểm cũng sẽ kết thúc sớm hơn. Nếu cá nhân đến ngày đáo hạn vẫn mong muốn tiếp tục sử dụng bảo hiểm thì cần phải gia hạn bảo hiểm với công ty.
 • Phí bảo hiểm: Là khoản tiền bảo hiểm mà chủ hợp đồng cần thanh toán cho công ty bảo hiểm phi nhân thọ theo đúng điều khoản trong hợp đồng. Xét ở góc độ công ty bảo hiểm thì phí bảo hiểm là thu nhập của công ty đồng thời là trách nhiệm chi trả tiền bồi thường cho các bên tham gia bảo hiểm. Phí bảo hiểm còn được hiểu là phí tham gia bảo hiểm phi nhân thọ.

Thuật ngữ trong bảo hiểm phi nhân thọ

Thuật ngữ trong bảo hiểm phi nhân thọ

Tư vấn mua bảo hiểm phi nhân thọ

Mua bảo hiểm phi nhân thọ là lựa chọn thích hợp trong cuộc sống hiện nay khi mà rủi ro tai nạn, thiên tai, bệnh tật xảy ra rất nhiều. Tham gia bảo hiểm phi nhân thọ được xem là giải pháp cần thiết trong cuộc sống. Để quyết định mua bảo hiểm nào thì khách hàng cần chú ý:

 • Hiểu rõ nhu cầu, mục đích của mình để lựa chọn loại bảo hiểm phù hợp với điều kiện kinh tế bản thân. 
 • Tìm hiểu rõ các công ty bảo hiểm, so sánh các sản phẩm để có thêm sự lựa chọn
 • Ưu tiên mua bảo hiểm phi nhân thọ tại các công ty uy tín, quá trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm nhanh chóng
 • Đọc kỹ hợp đồng, chú ý các thông tin về phạm vi bảo hiểm, các loại trừ, mức phí, quyền lợi bảo hiểm… trước khi ký kết.

Trên đây là những thông tin về bảo hiểm phi nhân thọ cũng như đặc điểm và giải đáp các thuật ngữ thường gặp. Hy vọng qua đó bạn có thể hiểu rõ bảo hiểm phi nhân thọ và những ưu - nhược điểm của của loại hình bảo hiểm này. Từ đó đưa ra lựa chọn phù hợp nhất cho mình.

Để được tư vấn và giải đáp những vấn đề còn thắc mắc bạn hãy để lại thông tin liên hệ ngay bằng cách.

Đăng ký ngay


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

5 (2 lượt)

5 (2 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *