avatart

khach

icon

Cập nhật các quy định mới nhất về bảo hiểm y tế học sinh

Bảo hiểm y tế

- 05/01/2021

0

Bảo hiểm y tế

05/01/2021

0

Học sinh là đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật hiện hành. Vậy bảo hiểm y tế học sinh là gì? Mức đóng, mức hưởng của loại hình bảo hiểm này ra sao?

Mục lục [Ẩn]

Bảo hiểm y tế học sinh là gì?

Bảo hiểm y tế học sinh là hình thức bảo hiểm được áp dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận, do Nhà nước tổ chức thực hiện áp dụng cho đối tượng là học sinh đang học tập tại các trường học trên cả nước. Đây là đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc được Nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng.

Quy định về bảo hiểm y tế học sinh

Căn cứ Điều 4, Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng như sau:

“Điều 4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng

1. Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 9 Điều 3 Nghị định này.

3. Học sinh, sinh viên.

4. Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ”.

Theo Nghị định trên thì học sinh là đối tượng tham bảo hiểm y tế được nhà nước hỗ trợ mức đóng.

Cập nhật các kiến thức cơ bản về bảo hiểm y tế để đảm bảo quyền lợi khi tham gia.

Học sinh là đối tượng được hỗ trợ mức đóng BHYT

Học sinh là đối tượng được hỗ trợ mức đóng BHYT

Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế học sinh

Tham gia bảo hiểm y tế học sinh sẽ nhận được những quyền lợi sau:

- Được Nhà nước hỗ trợ một phần phí đóng bảo hiểm y tế

- Có điều kiện chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trường học với nguồn nguồn kinh phí của quỹ bảo hiểm y tế:

Quỹ bảo hiểm y tế sẽ trích một khoản tiền để lại cho cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp để chuẩn bị cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh. Số tiền trích theo quy định tại Điều 33, Nghị định 146/2018/NĐ-CP như sau:

Số tiền trích = 5% x (N số người x M bảo hiểm y tế x L cơ sở x Th)

Trong đó:

 • N số người: Tổng số trẻ em dưới 6 tuổi; học sinh, sinh viên đang theo học tại cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp có tham gia bảo hiểm y tế.
 • M bảo hiểm y tế: Mức đóng bảo hiểm y tế áp dụng đối với đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi hoặc học sinh, sinh viên theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định này.
 • L cơ sở: Mức lương cơ sở tại thời điểm đóng bảo hiểm y tế.
 • Th: Số tháng đóng bảo hiểm y tế.

Định kỳ 03 tháng hoặc 06 tháng hoặc 12 tháng, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm chuyển số tiền quy định cho cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

Theo quy định tại Điều 34, Nghị định 146/2018/NĐ-CP, số tiền này sẽ được trích để:

 • Mua thuốc, vật tư y tế phục vụ sơ cấp cứu, xử trí ban đầu cho học sinh khi bị tai nạn thương tích hoặc các trường hợp bệnh thông thường trong thời gian học tại cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp
 • Mua sắm, sửa chữa trang thiết bị y tế thông thường phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, tủ tài liệu quản lý hồ sơ sức khỏe tại cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp
 • Mua văn phòng phẩm phục vụ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Như vậy khi tham gia bảo hiểm y tế, các em học sinh sẽ có điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt nhất trong thời gian học tập tại trường học

- Được thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế:

Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh

Căn cứ Điều 7, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ, mức đóng bảo hiểm y tế học sinh được quy định như sau:

Số tiền đóng = Mức lương cơ sở x 4,5% x Số tháng tham gia

Mặt khác, căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ, đối tượng học sinh, sinh viên khi tham gia bảo hiểm y tế sẽ được Nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng, học sinh, sinh viên sẽ đóng 70% còn lại.

Hiện nay, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng. Vì vậy số tiền tham gia bảo hiểm y tế học sinh trong một tháng được tính như sau:

70% x 1.490.000 x 4,5% = 46.935 đồng/tháng

Căn cứ Điểm a, Khoản 5, Điều 9, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định về phương thức đóng bảo hiểm y tế của đối tượng học sinh là định kỳ 03 tháng, 06 tháng hoặc 12 tháng. Vì vậy cha, mẹ, người giám hộ của học sinh có thể lựa chọn phương thức đóng tiền phù hợp với điều kiện kinh tế của mình như sau:

 • Lựa chọn đóng phí 3 tháng với số tiền là 140.805 đồng
 • Lựa chọn đóng phí 06 tháng với số tiền là 281.610 đồng
 • Lựa chọn đóng phí 12 tháng với số tiền là 563.220 đồng

Xem thêm: Những thay đổi đáng chú ý về bảo hiểm y tế học sinh mới nhất hiện nay.

Học sinh sẽ có cơ hội chăm sóc sức khỏe tốt nhất

Học sinh sẽ có cơ hội chăm sóc sức khỏe tốt nhất

Mức hưởng bảo hiểm y tế học sinh

Căn cứ Điểm đ, Khoản 1, Điều 22 và Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 quy định mức hưởng bảo hiểm y tế học sinh như sau:

đ) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

Cũng theo Khoản 3 Điều 22 trường người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định theo tỷ lệ như sau:

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Như vậy mức hưởng bảo hiểm y tế học sinh được quy định như sau:

 • Được thanh toán 80% chi phí khám chữa bệnh đúng tuyến
 • Khám chữa bệnh trái tuyến sẽ được hưởng 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương, 100% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước (áp dụng từ 1/1/2021), tại bệnh viện tuyến huyện là 100% chi phí khám chữa bệnh.

Hướng dẫn mua bảo hiểm y tế học sinh

Học sinh sẽ mua bảo hiểm y tế tại trường học nơi học sinh đang theo học. Nhà trường có thể triển khai thu bảo hiểm y tế theo các khối lớp với định kỳ đóng là 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng (thông thường là 12 tháng) theo quy định. Thông thường vào kỳ họp phụ huynh đầu năm (hoặc đầu học kỳ 2) giáo viên chủ nhiệm của các lớp sẽ thông báo các khoản tiền cần nộp trong đó có tiền bảo hiểm y tế. Phụ huynh học sinh chỉ cần nộp tiền theo quy định, bộ phận hành chính của nhà trường sẽ có trách nhiệm lập hồ sơ, nộp hồ sơ BHYT để cấp thẻ cho các em học sinh.

Tra cứu thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế học sinh

Để tra cứu thời hạn sử dụng BHYT học sinh sinh viên, bạn chỉ cần truy cập TẠI ĐÂY, nhập các thông tin cần thiết như Mã thẻ, họ tên, ngày/năm sinh. Sau đó tích chọn "Tôi không phải là người máy" >> Chọn "Tra cứu" để xem thời hạn.

Cách tra cứu vô cùng đơn giản

Giải đáp thắc mắc khi mua BHYT học sinh

BHYT học sinh có bắt buộc không?

Căn cứ Điều 2 và Điều 12 Luật bảo hiểm y tế năm 2014, quy định như sau:

“Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật này để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.

Điều 12. Đối tượng tham gia BHYT

4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm:

b) Học sinh, sinh viên.”

Như vậy học sinh là đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế và sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng.

Thẻ BHYT bị mất có làm lại được không?

- Căn cứ Điều 18 Luật bảo hiểm y tế năm 2014 quy định như sau:

“Điều 18. Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế

1. Thẻ bảo hiểm y tế được cấp lại trong trường hợp bị mất.

2. Người bị mất thẻ bảo hiểm y tế phải có đơn đề nghị cấp lại thẻ”.

Như vậy, nếu học sinh học sinh làm mất thẻ bảo hiểm y tế thì cha mẹ có thể đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội cấp lại thẻ để sử dụng.

- Thủ tục cấp lại thẻ bảo hiểm được quy định tại Khoản 1 Điều 27 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định như sau:

“1. Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng

1.1. Thành phần hồ sơ: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

1.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ”.

Nơi nộp hồ sơ tại cơ quan bảo hiểm xã hội huyện nơi bạn sinh sống.

Mức đóng, mức hưởng BHYT cho học sinh khi đi du học

Theo Khoản 2, Điều 1, Luật bảo hiểm y tế quy định như sau:

“Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có liên quan đến bảo hiểm y tế”.

Như vậy bảo hiểm y tế không áp dụng với trường hợp học sinh đi du học. Điều đó cũng dễ hiểu vì quyền lợi của người tham gia là thanh toán chi phí khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế tại Việt Nam nên chỉ dành cho những ai đang sinh sống, học tập và làm việc trong nước. Nếu bạn có dự định cho con đi du học có thể tham khảo các gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe của công ty bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ có quyền lợi bảo hiểm toàn cầu (hoặc tại quốc gia, khu vực con bạn đi du học).

Như vậy học sinh là đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc và được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng. Tham gia bảo hiểm y tế là một trong những cách giúp các em học sinh có điều kiện chăm sóc sức khỏe nếu chẳng may bị ốm đau.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

5 (1 lượt)

5 (1 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *