TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Có thể mua bảo hiểm y tế 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng được không?

Tuyết Thanh 0 Bảo hiểm y tế

Để được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo quy định thì người tham gia phải đóng phí bảo hiểm theo quy định. Vậy có thể mua bảo hiểm tế 1 tháng, 3 tháng hay 6 tháng được không?
  Mục lục [

  Ẩn

  ]

Tham gia bảo hiểm y tế sẽ giúp bạn được hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ chi phí khám chữa bệnh nếu chẳng may gặp phải rủi ro sức khỏe. Người tham gia sẽ phải đóng phí đầy đủ để nhận được quyền lợi này. Vậy theo quy định hiện nay có thể mua bảo hiểm y tế 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng… được không?

Có thể mua bảo hiểm y tế 1 tháng, 3 tháng hay 6 tháng không?

Căn cứ Điều 7, Quyết định 959/QĐ-BHXH quy định về phương thức đóng BHYT như sau:

“Điều 19. Phương thức đóng BHYT

1. Đối tượng tại Khoản 1 Điều 17: như quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 7.

2. Đối tượng tại Khoản 2, Điểm 3.2 Khoản 3 Điều 17: hằng tháng, cơ quan BHXH chuyển tiền đóng BHYT từ quỹ BHXH, quỹ BHTN sang quỹ BHYT.

3. Đối tượng tại Điểm 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.12 Khoản 3 và đối tượng tại Điểm 4.1 được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng Khoản 4 Điều 17: hằng quý, cơ quan tài chính, cơ quan quản lý đối tượng chuyển tiền đóng BHYT vào quỹ BHYT; chậm nhất đến ngày 31/12 hằng năm phải thực hiện xong việc chuyển kinh phí vào quỹ BHYT của năm đó.

Trường hợp người thuộc hộ gia đình nghèo tại Điểm 3.7 Khoản 3 và người thuộc hộ gia đình cận nghèo được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng tại Điểm 4.1 Khoản 4 Điều 17 mà cơ quan BHXH nhận được danh sách đối tượng tham gia BHYT kèm theo Quyết định phê duyệt danh sách người thuộc hộ gia đình nghèo, người thuộc hộ gia đình cận nghèo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau ngày 01/01 thì thực hiện thu và cấp thẻ BHYT từ ngày Quyết định có hiệu lực.

4. Đối tượng tại Điểm 3.11 Khoản 3 Điều 17: Cơ quan, đơn vị cấp học bổng chuyển tiền đóng BHYT vào quỹ BHYT hằng tháng.

5. Đối tượng tại Điểm 4.1, 4.3 Khoản 4 Điều 17: định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng, đại diện hộ gia đình, cá nhân đóng phần thuộc trách nhiệm phải đóng cho Đại lý thu hoặc đóng tại cơ quan BHXH. Trường hợp không tham gia đúng thời hạn được hưởng chính sách theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền, khi tham gia thì phải tham gia hết thời hạn còn lại theo quyết định được hưởng chính sách nhưng tối thiểu là 01 tháng.

6. Đối tượng tại Điểm 4.2 Khoản 4 Điều 17: định kỳ 6 tháng hoặc 12 tháng học sinh, sinh viên đóng phần thuộc trách nhiệm phải đóng cho nhà trường đang học.

7. Đối tượng tại Khoản 5 Điều 17: định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng, người đại diện hộ gia đình trực tiếp nộp tiền đóng BHYT cho tổ chức BHXH hoặc đại lý thu BHYT tại cấp xã.

8. Xác định số tiền đóng, hỗ trợ đóng đối với một số đối tượng khi Nhà nước điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế, mức lương cơ sở

8.1. Đối với nhóm đối tượng quy định tại Khoản 3 Điều 17 và đối tượng người thuộc hộ gia đình cận nghèo quy định tại Điểm 4.1 Khoản 4 Điều 17 được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng:

Số tiền ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ 100% mức đóng được xác định theo mức đóng BHYT và mức lương cơ sở tương ứng với thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT. Khi Nhà nước điều chỉnh mức đóng BHYT, điều chỉnh mức lương cơ sở thì số tiền ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ được điều chỉnh kể từ ngày áp dụng mức đóng BHYT mới, mức lương cơ sở mới.

8.2. Trường hợp đối tượng tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 17 đã đóng BHYT một lần cho 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng mà trong thời gian này Nhà nước điều chỉnh mức lương cơ sở thì không phải đóng bổ sung phần chênh lệch theo mức lương cơ sở mới."

Cập nhật các kiến thức cơ bản về bảo hiểm y tế để đảm bảo quyền lợi khi tham gia.

Có thể mua bảo hiểm y tế 1 tháng không?

Có thể mua bảo hiểm y tế 1 tháng không?

Theo quy định trên tùy từng đối tượng tham gia có thể mua bảo hiểm y tế 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng. Cụ thể:

- Nhóm do người lao động và đơn vị đóng: Có thể đóng hằng tháng, đóng 3 tháng hoặc 6 tháng một lần

- Nhóm do tổ chức BHXH đóng, người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước: Hằng tháng, cơ quan BHXH chuyển tiền đóng BHYT từ quỹ BHXH, quỹ BHTN sang quỹ BHYT

- Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước, người có công với cách mạng, cựu chiến binh, đại biểu được bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm, trẻ em dưới 6 tuổi...: Hằng quý, cơ quan tài chính, cơ quan quản lý đối tượng chuyển tiền đóng BHYT vào quỹ BHYT

- Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam: Cơ quan, đơn vị cấp học bổng chuyển tiền đóng BHYT vào quỹ BHYT hằng tháng.

- Người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình: Định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng đại diện hộ gia đình, cá nhân đóng phần thuộc trách nhiệm phải đóng cho Đại lý thu hoặc đóng tại cơ quan BHXH

- Học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân: định kỳ 6 tháng hoặc 12 tháng học sinh, sinh viên đóng phần thuộc trách nhiệm phải đóng cho nhà trường đang học

- Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình: Định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng, người đại diện hộ gia đình trực tiếp nộp tiền đóng BHYT cho tổ chức BHXH hoặc đại lý thu BHYT tại cấp xã.

Xem thêm bài viết hướng dẫn mua bảo hiểm y tế ở phường xã theo quy định mới nhất hiện nay để có sự chuẩn bị chu đáo.

Điểm thu bảo hiểm y tế

Điểm thu bảo hiểm y tế

Mức đóng phí bảo hiểm y tế hiện nay là bao nhiêu?

Hiện nay có 6 nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật như:

 • Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng
 • Nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng
 • Nhóm do ngân sách Nhà nước đóng 
 • Nhóm do ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng
 • Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình
 • Nhóm do người sử dụng lao động đóng

Mức đóng phí bảo hiểm y tế phụ thuộc vào từng nhóm đối tượng tham gia. Trong đó các đối tượng thuộc nhóm do ngân sách Nhà nước đóng sẽ được tham gia bảo hiểm miễn phí, nhóm ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng sẽ được giảm phí khi mua… Xem chi tiết mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định hiện nay để đảm bảo quyền lợi của mình khi tham gia.

Như vậy theo quy định hiện nay thì tùy từng đối tượng tham gia có thể mua bảo hiểm y tế 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng. Nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy đăng ký để được giải đáp ngay.

Đóng góp bài viết của bạn bằng cách gửi bài viết Tại Đây

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Đánh giá bài viết
Có thể mua bảo hiểm y tế 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng được không?
5 1

Bài viết có hữu ích không?

Không
MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN VIÊN MIỄN PHÍ
Kết nối với khách hàng có nhu cầu chính xác


Bình luận

Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
bình luận
Sắp xếp : Mới nhất