avatart

khach

icon

Quyền lợi khi mua bảo hiểm y tế theo quy định hiện nay

Bảo hiểm y tế

- 23/02/2021

0

Bảo hiểm y tế

23/02/2021

0

Bảo hiểm y tế là một chính sách xã hội do Nhà nước tổ chức thực hiện để huy động sự đóng góp của cộng đồng và chia sẻ gánh nặng tài chính với những người chẳng may gặp phải rủi ro bệnh tật. Vậy quyền lợi khi mua bảo hiểm y tế được quy định như thế nào?

Mục lục [Ẩn]

Tham gia bảo hiểm y tế bạn sẽ được quỹ bảo hiểm y tế hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ chi phí khám chữa bệnh tùy thuộc vào từng đối tượng và cơ sở y tế mà người tham gia lựa chọn đi khám. Cụ thể

Quyền lợi khi khám chữa bệnh BHYT đúng tuyến

Căn cứ theo Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 quy định mức hưởng bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh đúng tuyến như sau:

"Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm;

b) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;

c) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;

d) 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 2, điểm k khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 12 của Luật này;

đ) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác".

Theo quy định trên, mức hưởng bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh đúng tuyến là từ 80 - 100% chi phí khám chữa bệnh, cụ thể:

- Được thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh cho các đối tượng sau:

 • Quân nhân, bao gồm: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang tại ngũ; Hạ sĩ quan, binh sĩ đang tại ngũ.
 • Công an nhân dân, bao gồm: Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân; Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong lực lượng công an nhân dân; Học viện công an nhân dân hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước.
 • Người làm công tác cơ yếu, bao gồm: Người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại Ban Cơ yếu Chính phủ; Học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước theo chế độ, chính sách như đối với học viên Quân đội; Người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại tổ chức cơ yếu thuộc các Bộ, ngành, địa phương.
 • Người có công với cách mạng, cựu chiến binh;
 • Trẻ em dưới 6 tuổi;
 • Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng;
 • Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo;
 • Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ;

- Được thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã.

- Được thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.

- Được thanh toán 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng là:

 • Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;
 • Thân nhân của người có công với cách mạng
 • Người thuộc hộ gia đình cận nghèo

- Thanh toán 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

Lưu ý: Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

Cập nhật: Các quy định mới nhất về thẻ bảo hiểm y tế để đảm bảo quyền lợi khi tham gia.

Mức hưởng khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng tuyến khá cao

Quyền lợi khám chữa bệnh BHYT trái tuyến

Mức hưởng BHYT trái tuyến được quy định tại Điều 22 Luật BHYT được sửa đổi, bổ sung năm 2014. Theo đó, phần trăm hưởng BHYT trái tuyến như sau:

“3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.”

Như vậy, khi đi khám chữa bệnh trái tuyến, quỹ bảo hiểm y tế sẽ thanh toán theo mức hưởng khám chữa bệnh đúng tuyến theo tỷ lệ như sau

 • Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú
 • Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi cả nước
 • Tại bệnh viện tuyến huyện là 100% chi phí khám chữa bệnh

Xem thêm: Khi đi khám bệnh bảo hiểm y tế cần chuẩn bị giấy tờ gì?

Mức hưởng bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh trái tuyến

Mức hưởng bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh trái tuyến

Các quyền lợi khác khi mua BHYT

- Các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thuộc nhóm nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng và nhóm do ngân sách nhà nước đóng sẽ được tham gia bảo hiểm y tế miễn phí như: Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, người có công với cách mạng, cựu chiến binh, trẻ em dưới 6 tuổi...

- Nếu bạn thuộc nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng hoặc nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng sẽ được tham gia bảo hiểm y tế với mức phí thấp hơn như người thuộc hộ gia đình cận nghèo, học sinh, sinh viên…

- Nếu bạn thuộc nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình sẽ được giảm phí đóng cho thành viên từ thứ hai trở đi.

- Được lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu gần nơi sinh sống và làm việc để thuận lợi trong quá trình thăm khám.

Như vậy, mua bảo hiểm y tế sẽ giúp bạn giảm bớt gánh nặng tài chính nếu chẳng may bị ốm đau phải đi viện. Nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy đăng ký để được tư vấn miễn phí.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

5 (1 lượt)

5 (1 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *