avatart

khach

icon

Những địa chỉ giải quyết bảo hiểm thất nghiệp Hải Phòng

Bảo hiểm xã hội

- 30/03/2021

0

Bảo hiểm xã hội

30/03/2021

0

Bảo hiểm thất nghiệp Hải Phòng bao gồm Trung tâm dịch vụ việc làm Hải Phòng và các chi nhánh chịu trách nhiệm chi trả trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ và tư vấn về nghề nghiệp, đào tạo cho người lao động trên địa bàn.

Mục lục [Ẩn]

Trợ cấp thất nghiệp là quyền lợi do Quỹ bảo hiểm thất nghiệp chi trả khi người lao động nghỉ việc và đủ điều kiện hưởng. Vậy những cơ quan nào có đủ thẩm quyền giải quyết bảo hiểm thất nghiệp Hải Phòng?

Những cơ quan giải quyết bảo hiểm thất nghiệp ở Hải Phòng

Bảo hiểm thất nghiệp huyện An Dương Hải Phòng

Hiện nay, huyện An Dương chưa có văn phòng đại diện của Trung tâm Giới thiệu Việc làm. Vì vậy, khi người lao động muốn làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ tới:

 • Địa chỉ: Trung tâm Giới thiệu Việc làm (Khu công nghiệp và Chế xuất), 24 Cù Chính Lan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
 • Số điện thoại: 0225.382115
 • Website: http://vieclamhaiphong.net/
 • Thời gian làm việc: Buổi sáng (7h30-11h30/8h00-12h00); buổi chiều (13h30-17h30) (trừ các ngày Thứ 7, Chủ nhật, nghỉ Lễ, Tết)

Bảo hiểm thất nghiệp quận Hải An Hải Phòng

Hiện nay, quận Hải An chưa có văn phòng đại diện của Trung tâm Giới thiệu Việc làm. Vì vậy, khi người lao động muốn làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ tới:

 • Địa chỉ: Trung tâm Giới thiệu Việc làm (Khu công nghiệp và Chế xuất), 24 Cù Chính Lan, Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
 • Số điện thoại: 0225.382115
 • Website: http://vieclamhaiphong.net/
 • Thời gian làm việc: Buổi sáng (7h30-11h30/8h00-12h00); buổi chiều (13h30-17h30) (trừ các ngày Thứ 7, Chủ nhật, nghỉ Lễ, Tết)

Bảo hiểm thất nghiệp huyện Bạch Long Vĩ Hải Phòng

Hiện nay, huyện Bạch Long Vĩ chưa có văn phòng đại diện của Trung tâm Giới thiệu Việc làm. Vì vậy, khi người lao động muốn làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ tới:

 • Địa chỉ: Số 735 đường Nguyễn Văn Linh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
 • Số điện thoại: 0225.3710529
 • Email: vieclamhp@gmail.com
 • Website: http://vieclamhaiphong.net/
 • Thời gian làm việc: Buổi sáng (7h30-11h30/8h00-12h00); buổi chiều (13h30-17h30) (trừ các ngày Thứ 7, Chủ nhật, nghỉ Lễ, Tết)

Bảo hiểm thất nghiệp quận Đồ Sơn Hải Phòng

Hiện nay, quận Đồ Sơn chưa có văn phòng đại diện của Trung tâm Giới thiệu Việc làm. Vì vậy, khi người lao động muốn làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ tới:

 • Địa chỉ: Số 735 đường Nguyễn Văn Linh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
 • Số điện thoại: 0225.3710529
 • Email: vieclamhp@gmail.com
 • Website: http://vieclamhaiphong.net/
 • Thời gian làm việc: Buổi sáng (7h30-11h30/8h00-12h00); buổi chiều (13h30-17h30) (trừ các ngày Thứ 7, Chủ nhật, nghỉ Lễ, Tết)

Trung tâm dịch vụ việc làm Hải Phòng

Trụ sở trung tâm dịch vụ việc làm Hải Phòng

Bảo hiểm thất nghiệp huyện Kiến Thuỵ Hải Phòng

Hiện nay, huyện Kiến Thuỵ chưa có văn phòng đại diện của Trung tâm Giới thiệu Việc làm. Vì vậy, khi người lao động muốn làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ tới:

 • Địa chỉ: Số 735 đường Nguyễn Văn Linh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
 • Số điện thoại: 0225.3710529
 • Email: vieclamhp@gmail.com
 • Website: http://vieclamhaiphong.net/
 • Thời gian làm việc: Buổi sáng (7h30-11h30/8h00-12h00); buổi chiều (13h30-17h30) (trừ các ngày Thứ 7, Chủ nhật, nghỉ Lễ, Tết)

Bảo hiểm thất nghiệp huyện An Lão Hải Phòng

Hiện nay, huyện An Lão chưa có văn phòng đại diện của Trung tâm Giới thiệu Việc làm. Vì vậy, khi người lao động muốn làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ tới:

 • Địa chỉ: Số 735 đường Nguyễn Văn Linh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
 • Số điện thoại: 0225.3710529
 • Email: vieclamhp@gmail.com
 • Website: http://vieclamhaiphong.net/
 • Thời gian làm việc: Buổi sáng (7h30-11h30/8h00-12h00); buổi chiều (13h30-17h30) (trừ các ngày Thứ 7, Chủ nhật, nghỉ Lễ, Tết)

Bảo hiểm thất nghiệp quận Ngô Quyền Hải Phòng

 • Địa chỉ: Trung tâm Giới thiệu Việc làm nữ Đoàn Thị Điểm (LĐLĐ thành phố Hải Phòng), 31 Điện Biên Phủ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
 • Số điện thoại: 0225.3823115
 • Website: http://vieclamhaiphong.net/
 • Thời gian làm việc: Buổi sáng (7h30-11h30/8h00-12h00); buổi chiều (13h30-17h30) (trừ các ngày Thứ 7, Chủ nhật, nghỉ Lễ, Tết)

Bảo hiểm thất nghiệp quận Lê Chân Hải Phòng

 • Địa chỉ: Số 735 đường Nguyễn Văn Linh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
 • Số điện thoại: 0225.3710529
 • Email: vieclamhp@gmail.com
 • Website: http://vieclamhaiphong.net/
 • Thời gian làm việc: Buổi sáng (7h30-11h30/8h00-12h00); buổi chiều (13h30-17h30) (trừ các ngày Thứ 7, Chủ nhật, nghỉ Lễ, Tết)

Bảo hiểm thất nghiệp quận Dương Kinh Hải Phòng

 • Địa chỉ: Trung tâm Giới thiệu Việc làm nữ Đoàn Thị Điểm (LĐLĐ thành phố Hải Phòng), 31 Điện Biên Phủ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
 • Số điện thoại: 0225.3823115
 • Website: http://vieclamhaiphong.net/
 • Thời gian làm việc: Buổi sáng (7h30-11h30/8h00-12h00); buổi chiều (13h30-17h30) (trừ các ngày Thứ 7, Chủ nhật, nghỉ Lễ, Tết)

Bảo hiểm thất nghiệp huyện Tiên Lãng Hải Phòng

Hiện nay, huyện Tiên Lãng chưa có văn phòng đại diện của Trung tâm Giới thiệu Việc làm. Vì vậy, khi người lao động muốn làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ tới:

 • Địa chỉ: Số 735 đường Nguyễn Văn Linh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
 • Số điện thoại: 0225.3710529
 • Email: vieclamhp@gmail.com
 • Website: http://vieclamhaiphong.net/
 • Thời gian làm việc: Buổi sáng (7h30-11h30/8h00-12h00); buổi chiều (13h30-17h30) (trừ các ngày Thứ 7, Chủ nhật, nghỉ Lễ, Tết)

Bảo hiểm thất nghiệp huyện Vĩnh Bảo Hải Phòng

Hiện nay, huyện Vĩnh Bảo chưa có văn phòng đại diện của Trung tâm Giới thiệu Việc làm. Vì vậy, khi người lao động muốn làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ tới:

 • Địa chỉ: Số 735 đường Nguyễn Văn Linh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
 • Số điện thoại: 0225.3710529
 • Email: vieclamhp@gmail.com
 • Website: http://vieclamhaiphong.net/
 • Thời gian làm việc: Buổi sáng (7h30-11h30/8h00-12h00); buổi chiều (13h30-17h30) (trừ các ngày Thứ 7, Chủ nhật, nghỉ Lễ, Tết)

Hội thảo giới thiệu việc làm cho người lao động

Hội thảo giới thiệu việc làm cho người lao động

Tra cứu thêm:

Bảo hiểm thất nghiệp HCM

Bảo hiểm thất nghiệp Hà Nội

Bảo hiểm thất nghiệp huyện Cát Hải Hải Phòng

Hiện nay, huyện Cát Hải chưa có văn phòng đại diện của Trung tâm Giới thiệu Việc làm. Vì vậy, khi người lao động muốn làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ tới:

 • Địa chỉ: Trung tâm Giới thiệu Việc làm nữ Đoàn Thị Điểm (LĐLĐ thành phố Hải Phòng), 31 Điện Biên Phủ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
 • Số điện thoại: 0225.3823115
 • Website: http://vieclamhaiphong.net/
 • Thời gian làm việc: Buổi sáng (7h30-11h30/8h00-12h00); buổi chiều (13h30-17h30) (trừ các ngày Thứ 7, Chủ nhật, nghỉ Lễ, Tết)

Bảo hiểm thất nghiệp quận Hồng Bàng Hải Phòng

 • Địa chỉ: Trung tâm Giới thiệu Việc làm (Khu công nghiệp và Chế xuất), 24 Cù Chính Lan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
 • Số điện thoại: 0225.382115
 • Website: http://vieclamhaiphong.net/
 • Thời gian làm việc: Buổi sáng (7h30-11h30/8h00-12h00); buổi chiều (13h30-17h30) (trừ các ngày Thứ 7, Chủ nhật, nghỉ Lễ, Tết)

Bảo hiểm thất nghiệp quận Kiến An Hải Phòng

Hiện nay, quận Kiến An chưa có văn phòng đại diện của Trung tâm Giới thiệu Việc làm. Vì vậy, khi người lao động muốn làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ tới:

 • Địa chỉ: Số 735 đường Nguyễn Văn Linh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
 • Số điện thoại: 0225.3710529
 • Email: vieclamhp@gmail.com
 • Website: http://vieclamhaiphong.net/
 • Thời gian làm việc: Buổi sáng (7h30-11h30/8h00-12h00); buổi chiều (13h30-17h30) (trừ các ngày Thứ 7, Chủ nhật, nghỉ Lễ, Tết)

Bảo hiểm thất nghiệp huyện Thuỷ Nguyên Hải Phòng

Hiện nay, huyện Thủy Nguyên chưa có văn phòng đại diện của Trung tâm Giới thiệu Việc làm. Vì vậy, khi người lao động muốn làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ tới:

 • Địa chỉ: Trung tâm Giới thiệu Việc làm nữ Đoàn Thị Điểm (LĐLĐ thành phố Hải Phòng), 31 Điện Biên Phủ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
 • Số điện thoại: 0225.3823115
 • Website: http://vieclamhaiphong.net/
 • Thời gian làm việc: Buổi sáng (7h30-11h30/8h00-12h00); buổi chiều (13h30-17h30) (trừ các ngày Thứ 7, Chủ nhật, nghỉ Lễ, Tết)

Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp gồm những gì?

Điều 26 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định 1 bộ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp đầy đủ bao gồm các loại giấy tờ sau:

 • Sổ bảo hiểm xã hội (bản gốc); đã chốt được thời gian tham gia BHXH;
 • Đơn đề nghỉ hưởng bảo hiểm thất nghiệp (Người lao động lấy mẫu đơn tại Trung tâm Giới thiệu Việc làm hoặc tải tại đây);
 • Bản chính/bản sao có chứng thực của một trong các loại giấy tờ sau: Hợp đồng lao động/Hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc; Quyết định thôi việc; Quyết định sa thải; Quyết định kỷ luật buộc thôi việc; Thông báo/Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc;...
 • 2 ảnh chân dung 3x4 hoặc 4x6 của người lao động được chụp trong 6 tháng gần nhất.

Khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, người lao động tiến hành nộp tại trung tâm dịch vụ việc làm ở địa phương trong vòng 3 tháng kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc (quy định tại Điều 46 Luật Việc làm 2013). Nếu quá thời gian trên thì dù có đủ điều kiện và đã làm hồ sơ, người lao động cũng sẽ không được giải quyết trợ cấp thất nghiệp mà khoảng thời gian này sẽ được bảo lưu và cộng dồn để tính mức hưởng cho đến lần tiếp theo khi người lao động có đủ điều kiện.

Thời hạn giải quyết khi đã nhận đủ hồ sơ là trong vòng 20 ngày, Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, xác định mức thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp. Sau đó, trình lên Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, quyết định. Với người lao động gửi hồ sơ qua đường bưu điện, ngày nhận hồ sơ được tính là ngày chuyển đến ghi trên dấu bưu điện.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày người lao động nộp hồ sơ làm bảo hiểm thất nghiệp mà chưa tìm được việc làm thì Giám đốc Sở LĐTBXH ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Người lao động nhận quyết định này tại Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp được Trung tâm dịch vụ việc làm gửi: 1 bản đến BHXH tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương để được thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ BHYT cho người lao động, 1 bản gửi đến người lao động được hưởng trợ cấp.

Với những trường hợp không được giải quyết trợ cấp thất nghiệp, thì Trung tâm dịch vụ việc làm phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đọc thêm: Những thay đổi về BHXH trong năm 2021

Bài viết trên đây đã tổng hợp các địa chỉ giải quyết bảo hiểm thất nghiệp Hải Phòng, điều này giúp cho người lao động tại đây dễ dàng tìm được đúng nơi hưởng quyền lợi tốt khi tham gia BHXH.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

(0 lượt)

(0 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *