avatart

khach

icon

Bảo hiểm nhân thọ có bảo hiểm cho trường hợp tự tử?

Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

- 25/03/2022

0

Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

25/03/2022

0

Trường hợp tự tử có được bảo hiểm nhân thọ bảo hiểm không tùy thuộc vào việc rủi ro này có thuộc điều khoản loại trừ của tất cả quyền lợi bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm sản phẩm chính và sản phẩm bổ trợ hay không.

Mục lục [Ẩn]

Tham gia bảo hiểm nhân thọ là cách bạn dự phòng tài chính cho những lúc không may gặp phải rủi ro bất ngờ trong cuộc sống. Theo đó, công ty bảo hiểm nhân thọ sẽ chi trả một khoản tài chính kịp thời cho người tham gia khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. Một trong số quyền lợi mà khách hàng quan tâm nhất là bảo hiểm nhân thọ có bảo hiểm cho trường hợp tự tử?

Thực tế, có sự khác nhau giữa các sản phẩm bảo hiểm của các công ty bảo hiểm về việc chi trả quyền lợi bảo hiểm liên quan đến trường hợp tự tử. Theo đó, có những quyền lợi không được chi trả, có những quyền lợi được chi trả theo điều khoản loại trừ trong từng trường hợp tự tử. Bài viết sau đây giúp bạn nắm rõ thông tin về chi trả quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp tự tử:

Bảo hiểm nhân thọ có bảo hiểm cho trường hợp tự tử?

Trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm, tự tử thuộc vào một trong những trường hợp mà doanh nghiệp bảo hiểm không phải trả tiền bảo hiểm cho khách hàng theo quy định tại Khoản 1, Điều 39, Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000. Theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm không phải trả tiền bảo hiểm trong các trường hợp sau đây:

 • Người được bảo hiểm chết do tự tử trong thời hạn hai năm, kể từ ngày nộp khoản phí bảo hiểm đầu tiên hoặc kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm tiếp tục có hiệu lực;
 • Người được bảo hiểm chết hoặc bị thương tật vĩnh viễn do lỗi cố ý của bên mua bảo hiểm hoặc lỗi cố ý của người thụ hưởng;
 • Người được bảo hiểm chết do bị thi hành án tử hình.

Như vậy, Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định rõ về trường hợp tự tử, các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm được phép từ chối chi trả tiền bảo hiểm trong trường hợp này. Tuy nhiên, để biết được sản phẩm bảo hiểm nhân thọ bạn sở hữu có bảo hiểm cho trường hợp tự tử không thì phải tra cứu điều khoản sản phẩm. Về điều khoản sản phẩm bạn cần phân biệt rõ điều khoản sản phẩm bảo hiểm chính và bảo hiểm bổ trợ. Đọc thêm bài viết phân biệt các loại hình bảo hiểm để nắm rõ hơn.

Cùng đi tìm câu trả chính xác cho câu hỏi "Bảo hiểm nhân thọ có bảo hiểm cho trường hợp tự tự?", bằng cách tra cứu các điều khoản loại trừ liên quan đến trường hợp tự tử của tất cả quyền lợi bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm, trong đó bao gồm cả sản phẩm chính hay sản phẩm bổ trợ.

Bảo hiểm nhân thọ có bảo hiểm cho trường hợp tự tử?

Trường hợp tự tử có được bảo hiểm nhân thọ bảo hiểm không?

Trường hợp tự tử trong điều khoản sản phẩm bảo hiểm chính

Sản phẩm chính của bảo hiểm nhân thọ là các sản phẩm bảo hiểm cho những rủi ro lớn không may xảy ra với người được bảo hiểm. Trước khi chi trả quyền lợi sản phẩm chính, công ty bảo hiểm sẽ xem xét quyền lợi và xác định rủi ro đó có được bảo hiểm hay không. Nếu rủi ro thuộc vào các trường hợp loại trừ của từng quyền lợi bảo hiểm cụ thể, công ty bảo hiểm sẽ từ chối chi trả.

Đối với trường hợp tự tử, cách xác định chính xác việc công ty bảo hiểm có chấp nhận bảo hiểm và chi trả quyền lợi hay không thì bạn cần tra cứu các điều khoản loại trừ liên quan đến tự tử của tất cả các quyền lợi ghi rõ trong hợp đồng bảo hiểm. Cụ thể như sau:

 • Đối với quyền lợi bảo hiểm tạm thời: Công ty bảo hiểm sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm tạm thời nếu NĐBH tự tử dù trong trạng thái tỉnh táo hay mất trí. Lúc này công ty bảo hiểm chỉ trả lại phí bảo hiểm đã đóng (không tính lãi) sau khi đã trừ các chi phí liên quan (nếu có)
 • Đối với quyền lợi tử vong: Công ty bảo hiểm sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm tử vong nếu NĐBH tử vong do tự tử hoặc có hành vi tự tử trong thời gian 2 năm kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực hay ngày khôi phục hợp đồng bảo hiểm.
 • Đối với quyền lợi tử vong do tai nạn: Công ty bảo hiểm không chi trả quyền lợi tử vong do tai nạn nếu NĐBH tử vong do tự tử hoặc có hành vi tự tử dù trong trạng thái tỉnh táo hay mất trí. 
 • Đối với quyền lợi bệnh lý nghiêm trọng/bệnh hiểm nghèo: Hầu hết các công ty bảo hiểm sẽ không chi trả quyền lợi bệnh lý nghiêm trọng/bệnh hiểm nghèo nếu sự kiện bảo hiểm có liên quan trực tiếp đến tự tử hoặc có hành vi tự tử hoặc bất kỳ trường hợp tự ý gây ra tổn thương, cho dù NĐBH trong trạng thái tỉnh táo hay mất trí. Tuy nhiên, một số công ty sẽ không chi trả quyền lợi này nếu NĐBH tự tử hoặc có hành vi tự tử trong thời gian 24 tháng kể từ ngày hiệu lực hợp đồng hoặc ngày khôi phục hiệu lực gần nhất, đơn cử như sản phẩm An Bình Thịnh Vượng và An Tâm Học Vấn của Bảo Việt Nhân Thọ.
 • Đối với quyền lợi trợ cấp mai táng: Các công ty bảo hiểm sẽ không thanh toán quyền lợi trợ cấp mai táng nếu sự kiện tử vong cho NĐBH có liên quan trực tiếp đến tự tử hoặc có hành vi tự tử trong thời gian 2 năm kể từ ngày hiệu lực hợp đồng hoặc ngày khôi phục hiệu lực gần nhất, cho dù NĐBH trong trạng thái tỉnh táo hay mất trí. 
 • Đối với quyền lợi nằm viện: Các công ty bảo hiểm sẽ không chi trả quyền lợi nằm viện nếu sự kiện bảo hiểm cho NĐBH có liên quan đến tự tử hoặc có hành vi tự tử trong thời gian 24 tháng kể từ ngày hiệu lực hợp đồng hoặc ngày khôi phục hiệu lực gần nhất, cho dù NĐBH trong trạng thái tỉnh táo hay mất trí.
  Quyền lợi thương tật: Hầu hết các không ty bảo hiểm sẽ không chi trả quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn nếu NĐBH tự tử hoặc có hành vi tự tử dù trong trạng thái tỉnh táo hay mất trí. 

Như vậy, khi đọc điều khoản sản phẩm, hãy tra cứu sản phẩm bảo hiểm chính có những quyền lợi bảo hiểm nào và tương ứng với điều khoản loại trừ tự tử  là gì để xác định khi nào được chi trả và không được chi trả.

Trường hợp tự tử trong điều khoản sản phẩm bảo hiểm bổ trợ

Trong bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm bổ trợ là các sản phẩm bảo hiểm hoạt động độc lập với hình thức tham gia tự nguyện nhằm gia tăng sự bảo vệ toàn diện. Bảo hiểm bổ trợ được mua kèm khi khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm chính.

Điều khoản hợp đồng bảo hiểm

Đối với trường hợp tự tử sẽ được quy định cụ thể trong điều khoản sản phẩm

Hiện nay hầu hết các công ty bảo hiểm đều triển khai đầy đủ danh mục sản phẩm bổ trợ đáp ứng các nhu cầu về bảo hiểm sức khỏe, tai nạn, thương tật, bệnh hiểm nghèo và tử vong để khách hàng được bảo vệ một cách trọn vẹn. Với mỗi sản phẩm, công ty bảo hiểm sẽ có những quy định về điều khoản, trong đó nêu rõ phạm vi bảo hiểm cũng như các trường hợp loại trừ. Đối với trường hợp NĐBH tự tử, tùy vào sản phẩm, công ty bảo hiểm sẽ có các quy định cụ thể về việc có chấp nhận bồi thường và chi trả quyền lợi hay không. Theo đó:

 • Sản phẩm bảo hiểm tai nạn: Các công ty bảo hiểm sẽ không chi trả bất kỳ quyền lợi bảo hiểm nào nếu sự kiện bảo hiểm của NĐBH có liên quan đến tự tử hoặc có hành vi tự tử, hoặc tự ý gây tổn thương cho dù NĐBH trong trạng thái tỉnh táo hay mất trí.
 • Sản phẩm bảo hiểm bệnh hiểm nghèo/bệnh lý nghiêm trọng: Các công ty bảo hiểm sẽ không chi trả bất kỳ quyền lợi nào nếu NĐBH tự tử hoặc có hành vi tự tử, hoặc tự ý gây tổn thương cho bản thân dù trong trạng thái tỉnh táo hay mất trí. 
 • Sản phẩm bảo hiểm tử kỳ/bảo hiểm có kỳ hạn: Công ty bảo hiểm sẽ không chi trả quyền lợi tử vong nếu NĐBH tự tử trong vòng 24 tháng kể từ ngày có hiệu lực hợp đồng hoặc ngày hợp đồng được khôi phục hiệu lực. Trong trường hợp này, một số công ty chỉ hoàn trả cho bên mua bảo hiểm toàn bộ số phí đã đóng (không có lãi) sau khi trừ đi các chi phí liên quan (nếu có). Lưu ý: Bảo hiểm tử kỳ là sản phẩm có thời hạn bảo hiểm dài và thời gian đóng phí dài, thường từ 5 năm - 10 năm.
 • Sản phẩm bảo hiểm hỗ trợ đóng phí/miễn đóng phí: Hầu hết các công ty bảo hiểm sẽ không chi trả quyền lợi nếu sự kiện bảo hiểm có liên quan đến tự tử hoặc hành vi tự tử, hoặc bất kỳ trường hợp tự ý gây thương tích cho mình, dù NĐBH có trong trạng thái tỉnh táo hay bị mất trí.
 • Sản phẩm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe: Sản phẩm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe: Công ty sẽ không chi trả bất cứ chi phí hoặc quyền lợi bảo hiểm nào cho sản phẩm bổ trợ này nếu NĐBH tự tử hay tự gây tổn thương cơ thể cho dù trong tình trạng tinh thần bình thường hay mất trí.
 • Sản phẩm bảo hiểm thương tật: Công ty bảo hiểm sẽ không chi trả bất kỳ quyền lợi nào nếu thương tật của NĐBH trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi tự tử hoặc có hành vi tự tử hoặc bất kỳ trường hợp tự ý gây ra tổn thương cho dù NĐBH trong trạng thái tỉnh táo hay mất trí.

Xem thêm: Bảo hiểm nhân thọ khi tử vong được bao nhiêu tiền?

Như vậy, tùy từng sản phẩm bảo hiểm bổ trợ, công ty bảo hiểm sẽ có điều khoản về chi trả từng quyền lợi bảo hiểm đối với trường hợp NĐBH tự tử. Để nắm rõ sản phẩm bảo hiểm mà bạn tham gia (sản phẩm chính cũng như sản phẩm bổ trợ) có bảo hiểm cho trường hợp tự tử hay không, bạn cần đọc kỹ quy tắc điều khoản của từng sản phẩm. Trong bản quy tắc điều khoản sản phẩm, công ty bảo hiểm đều cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến quyền lợi, phạm vi bảo hiểm, các trường hợp loại trừ. Khách hàng khi tham gia bảo hiểm nhân thọ hãy lưu ý đọc và nghiên cứu kỹ các quy tắc, điều khoản của sản phẩm.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

(0 lượt)

(0 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *