TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Top 4 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi nổi bật

Lê Thị Quyên & Phan Thị Linh Chi 0 Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ không chỉ bảo vệ trước những rủi ro mà còn mang đến giải pháp giúp bạn tích lũy và xây dựng quỹ tài chính cho tương lai. 4 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi sau đây là minh chứng cho điều này.
  Mục lục [

  Ẩn

  ]

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại hình bảo hiểm nhân thọ với những quyền lợi đáp ứng nhu cầu khác nhau của người tham gia. Một trong số đó là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi kết hợp yếu tố bảo vệ và tiết kiệm an toàn cho tương lai.

Tham gia sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi, bên cạnh các quyền lợi bảo hiểm chính bảo vệ trước những rủi ro lớn như tai nạn, bệnh hiểm nghèo, tử vong, thương tật toàn bộ và vĩnh viễn... người tham gia còn được hưởng thêm quyền lợi lãi chia. Khoản lãi chia này sẽ được phân bổ dưới dạng bảo tức tích lũy và lãi cuối hợp đồng. Hai quyền lợi này được quy định rõ trong điều khoản sản phẩm của từng công ty bảo hiểm. Theo quy định hiện hành thì người tham gia được hưởng tối thiểu 70% tổng lãi thu được từ hợp đồng (Căn cứ theo Điều 76, Nghị định số 73/2016/NĐ-CP). Dưới đây là top 4 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi nổi bật mà bạn có thể cân nhắc lựa chọn.

Sản phẩm Chắp Cánh Tương Lai của Manulife

Chắp Cánh Tương Lai Ưu Việt là sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp có tham gia chia lãi của  Manulife. Đây là sản phẩm bảo hiểm đầu tiên tại Việt Nam mang đến sự bảo vệ toàn điện cho cả mẹ bầu và con trẻ, đảm bảo chặng đường học vấn cho bé yêu mai sau.

Bên cạnh các quyền lợi học vấn hấp dẫn với quỹ học vấn tương đương 150% số tiền bảo hiểm và quyền lợi bệnh lý nghiêm trọng, thương tật toàn bộ vĩnh viễn hoặc tử vong, khách hàng còn được hưởng thêm quyền lợi bảo tức bao gồm bảo tức định kỳ và bảo tức tri ân.

Chắp cánh tương lai ưu việt của Manulife

Chắp Cánh Tương Lai mang đến sự bảo vệ toàn điện cho cả mẹ bầu và con trẻ

Bảo tức (Lãi chia hàng năm) của hợp đồng Chắp Cánh Tương Lai là không đảm bảo và căn cứ vào lợi nhuận (nếu có) của Quỹ các sản phẩm tham gia chia lãi. Trong thời gian hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực, công ty bảo hiểm sẽ quyết định phần lãi chia của hợp đồng trong số lãi có thể chia được và thanh toán cho bên mua bảo hiểm, bao gồm: 

 • Bảo tức định kỳ: Vào mỗi ngày kỷ niệm hợp đồng, công ty sẽ lấy trong số lãi có thể chia được (nếu có) để trả bảo tức cho hợp đồng nếu thời điểm đó tất cả các khoản phí bảo hiểm đến hạn đã được đóng tính đến ngày kỷ niệm hợp đồng đó. Công ty sẽ bắt đầu chi trả bảo tức sau khi kỳ phí bảo hiểm đầu tiên của Năm  hợp đồng thứ hai đã được đóng đủ. 
 • Bảo tức tri ân: Công ty bảo hiểm sẽ chi trả thêm bảo tức tri ân vào Ngày kỷ niệm hợp đồng của năm cuối cùng của Thời hạn đóng phí nếu tất cả các khoản phí bảo hiểm đến hạn đã được đóng đầy đủ trong suốt thời hạn đóng phí.

Quyền lợi bảo tức định kỳ và bảo tức tri ân sẽ được công ty bảo hiểm Manulife tính trên phần trăm của số tiền bảo hiểm, theo thỏa thuận giữa công ty bảo hiểm và khách hàng tại thời điểm ký kết hợp đồng.

Với quyền lợi bảo tức, khách hàng được lựa chọn hình thức chi trả: Nhận tiền mặt vào bất cứ thời điểm nào; Để lại công ty và hưởng lãi tích lũy theo mức lãi suất được công bố tại từng thời điểm hoặc dùng đóng phí bảo hiểm cho các kỳ tiếp theo. Bạn có thể tham khảo sản phẩm Chắp Cánh Tương Lai của Manulife tại đây để hiểu thêm về sản phẩm có tham gia chia lãi này.

Sản phẩm PRU- Tương Lai Tươi Sáng của Prudential

Đây là một trong những sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi mang đến giải pháp tài chính giúp bạn hoạch định kế hoạch học vấn tương lai cho con và bảo vệ gia đình trước các rủi ro có thể xảy ra trong cuộc sống.

Tham gia PRU- Tương Lai Tươi Sáng, ngoài các quyền lợi bảo vệ cho những rủi ro tử vong, thương tật, bệnh hiểm nghèo, khách hàng còn nhận được quyền lợi lãi chia được chi trả dưới dạng bảo tức và lãi chia cuối hợp đồng. Ưu điểm của sản phẩm này là số tiền bảo hiểm tham gia chia lãi được tính bằng 100% số tiền bảo hiểm. 

Quyền lợi bảo tức sẽ được công ty thông báo cho bên mua bảo hiểm vào mỗi năm dương lịch. Bảo tức của sản phẩm sẽ được tính đến ngày NĐBH tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn hoặc bị bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối hoặc ngày kết thúc thời hạn đóng phí (tùy ngày nào đến trước). Người nhận quyền lợi bảo hiểm sẽ chỉ nhận được bảo tức khi Prudential chi trả quyền lợi học vấn theo quy tắc, điều khoản do công ty đưa ra. Đối với khoản lãi chia cuối hợp đồng, bên mua bảo hiểm sẽ được chi trả vào ngày kết thúc thời hạn hợp đồng.

Như vậy, khi tham gia sản phẩm PRU-Tương Lai Tươi Sáng, khách hàng sẽ được chi trả số tiền bằng tỷ lệ phần trăm số tiền bảo hiểm theo quy định cộng với 20% bảo tức đã được công bố vào mỗi ngày kỷ niệm năm hợp đồng của 5 năm cuối cùng của Hợp đồng bảo hiểm. Đối với lãi chia cuối hợp đồng (nếu có) sẽ được chi trả vào lần chi trả quyền lợi học vấn cuối cùng.

Sản phẩm An Bình Thịnh Vượng của Bảo Việt Nhân Thọ

An Bình Thịnh Vượng là sản phẩm được Bảo Việt Nhân Thọ triển khai nhằm mang đến một giải pháp giúp khách hàng tích lũy tài chính cho những dự định tương lai và bảo vệ 46 bệnh lý nghiêm trọng không may mắc phải trong cuộc sống. 

Bên cạnh quyền lợi bảo vệ cao trước rủi ro bệnh lý nghiêm trọng, tử vong…, tham gia An Bình Thịnh Vượng khách hàng còn nhận được quyền lợi lãi chia dưới hình thức bảo tức và lãi chia cuối hợp đồng, tùy theo kết quả hoạt động ổn định của Quỹ chủ hợp đồng có tham gia chia lãi. Trường hợp Quỹ chủ hợp đồng có tham gia chia lãi không có thặng dư, hợp đồng có thể sẽ không có bảo tức và lãi chia cuối hợp đồng.

Đối với hợp đồng bảo hiểm An Bình Thịnh Vượng, quyền lợi lãi chia được đánh giá là rất hấp dẫn. Trong đó lãi chia cuối hợp đồng sẽ được Bảo Việt Nhân Thọ chi trả khi chi trả hợp đồng đáo hạn hoặc khi chấm dứt hợp đồng do yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm hoặc huỷ hợp đồng. Còn bảo tức chính là khoản lãi chia khách hàng được thông báo hàng năm tuỳ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty.

Ngoài ra, với sản phẩm này, khách hàng khi tham gia có quyền được rút trước bảo tức. Cụ thể theo điều khoản sản phẩm An Bình Thịnh Vượng, sau ngày kỷ niệm hợp đồng lần thứ hai, bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu rút trước một phần hay toàn bộ Giá trị hoàn lại của khoản Bảo tức đã được công bố. 

Sau khi rút trước một phần hay toàn bộ Giá trị hoàn lại của khoản Bảo tức đã được công bố, Giá trị hoàn lại, Bảo tức đã được công bố, Bảo tức công bố hàng năm trong tương lai và Lãi chia cuối hợp đồng (nếu có) sẽ được điều chỉnh một cách công bằng và hợp lý theo quy định của Bảo Việt Nhân thọ. 

Bạn có thể tham khảo sản phẩm An Bình Thịnh Vượng để hiểu rõ hơn về quyền lợi của sản phẩm bảo hiểm có tham gia chia lãi này.

Sản phẩm Diploma - Bảo hiểm học vấn nâng cao của AIA

Diploma - Bảo hiểm học vấn nâng cao là sản phẩm do Công ty bảo hiểm nhân thọ AIA triển khai giúp những người làm cha mẹ tích lũy cho tương lai học vấn của con khi trưởng thành, đồng thời tạo sự yên tâm sống khỏe cho bạn khi được bảo vệ trước những rủi ro trong cuộc sống.

Bảo hiểm học vấn của AIA

Bảo hiểm học vấn nâng cao giúp cha mẹ tích lũy cho tương lai học vấn của con 

Sản phẩm này là một giải pháp tài chính trọn vẹn khi mang đến quyền lợi học vấn ưu việt lên đến 175% số tiền bảo hiểm và quyền lợi bảo vệ các rủi ro như tử vong, tai nạn, thương tật, bệnh hiểm nghèo… Đặc biệt, khách hàng còn nhận được quyền lợi hưởng lãi giúp gia tăng số tiền tích lũy với lãi chia tích lũy và lãi chia cuối hợp đồng. Đây là hai khoản lãi không đảm bảo vì phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty và khả năng duy trì hợp đồng đến ngày đáo hạn.

Lãi chia tích lũy:

Là khoản lãi được tính và tích lũy hàng năm. Trong khi HĐBH còn hiệu lực và trước khi kết thúc thời hạn đóng phí, lãi chia tích lũy sẽ được tính vào mỗi ngày kỷ niệm hợp đồng dựa trên tỷ lệ lãi chia được AIA công bố tại thư thông báo thường niên cho khách hàng và có hiệu lực gần nhất. 

Lãi chia được tích lũy hàng năm cho đến hết thời gian đóng phí hoặc cho đến khi NĐBH bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn hoặc tử vong hoặc được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo, tùy vào ngày nào đến trước. 

Lãi chia tích lũy đã được công bố và tích lũy sẽ được đảm bảo. Từ ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 2 trở đi, khách hàng có thể yêu cầu rút trước một phần hoặc toàn bộ lãi chia tích lũy đã công bố. Khi khách hàng rút trước khoản lãi chia này, số tiền mà khách hàng sẽ nhận được sẽ nhỏ hơn khoản lãi chia tích lũy đã công bố tương ứng với số năm hợp đồng còn lại.

Lãi chia cuối hợp đồng:

Là khoản lãi được chia thêm cho HĐBH. Lãi chia cuối hợp đồng sẽ được tính một lần vào: 

 • Ngày đáo hạn, hoặc 
 • Ngày chấm dứt hiệu lực hợp đồng do NĐBH bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn hoặc tử vong hoặc được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo. 

Lãi chia cuối hợp đồng được tính dựa trên tỷ lệ lãi chia cuối hợp đồng có hiệu lực gần nhất và được AIA công bố tại thư thông báo chi trả quyền lợi bảo hiểm. Lãi chia cuối hợp đồng không được tích lũy hay rút trước

Đối với mức hưởng của hai quyền lợi này, theo quy định ghi rõ trong quy tắc điều khoản sản phẩm:

 • Khách hàng được hưởng 100% lãi chia tích lũy khi NĐBH mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, hoặc vào ngày bắt đầu chi trả quyền lợi học vấn (tùy ngày nào xảy ra trước)
 • Khách hàng được hưởng 100% lãi chia cuối hợp đồng khi NĐBH mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, hoặc vào ngày bắt đầu chi trả quyền lợi học vấn (tùy ngày nào xảy ra trước)

Bạn có thể tìm hiểu thêm quỹ bảo hiểm nhân thọ là gì để hiểu hơn về 4 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ chia lãi để có sự lựa chọn đúng đắn.

Qua 4 sản phẩm trên, bạn có thể thấy khoản lãi chia là khoản không đảm bảo, phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của công ty bảo hiểm và khả năng duy trì hợp đồng bảo hiểm của người tham gia. Do vậy khi lựa chọn sản phẩm nào, khách hàng hãy ưu tiên lựa chọn dựa vào quyền lợi bảo hiểm thay vì quyền lợi lãi chia.

Đóng góp bài viết của bạn bằng cách gửi bài viết Tại Đây

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Đánh giá bài viết
Top 4 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tham gia chia lãi nổi bật
0 0

Bài viết có hữu ích không?

Không
MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN VIÊN MIỄN PHÍ
Kết nối với khách hàng có nhu cầu chính xác


Bình luận

Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
bình luận
Sắp xếp : Mới nhất