avatart

khach

icon

Trái phiếu niêm yết là gì? Các quy định về niêm yết trái phiếu

Chứng khoán

- 27/08/2021

0

Chứng khoán

27/08/2021

0

Niêm yết trái phiếu là quy định bắt buộc sau khi phát hành. Vậy trái phiếu niêm yết là gì? Pháp luật quy định như thế nào về niêm yết trái phiếu?

Mục lục [Ẩn]

Trái phiếu niêm yết là gì?

Trái phiếu niêm yết là các trái phiếu được đăng ký, lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) và được giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung như HOSE hoặc HNX. Các giao dịch trái phiếu sẽ tuân theo quy định của Sở GDCK niêm yết.

Các quy định về niêm yết trái phiếu

Đối với việc niêm yết trái phiếu, mỗi loại trái phiếu sẽ được quy định cụ thể về việc niêm yết và giao dịch. Riêng trái phiếu doanh nghiệp khi niêm yết cần tuân thủ các điều kiện theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán.

quy định niêm yết trái phiếu

Niêm yết trái phiếu là trái phiếu được giao dịch trên sàn chứng khoán

Trái phiếu Chính phủ niêm yết

Trái phiếu Chính phủ sau khi được đăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán sẽ được niêm yết, giao dịch chủ yếu tại Sở GDCK Hà Nội và được phát hành theo hình thức đấu thầu.

Trái phiếu doanh nghiệp niêm yết

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 118 Nghị định 155/2020/NĐ-CP: Trái phiếu doanh nghiệp niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán là trái phiếu đã chào bán ra công chúng.

Điều kiện niêm yết trái phiếu 

Mỗi sở giao dịch chứng khoán sẽ có các quy định khác nhau về điều kiện niêm yết trái phiếu doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

Điều kiện niêm yết trái phiếu tại Sở GDCK TPHCM (HOSE) Điều kiện niêm yết trái phiếu tại Sở GDCK Hà Nội (HNX)

- Là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 120 tỷ đồng Việt Nam trở lên tính lên theo giá trị ghi trên sổ kế toán

- Công ty hoạt động kinh doanh 2 năm liền trước năm đăng ký niêm yết phải có lãi, không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 01 năm và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

- Có ít nhất 100 người sở hữu trái phiếu cùng một đợt phát hành.

- Có hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu hợp lệ theo quy định.

- Các trái phiếu của một đợt phát hành có cùng ngày đáo hạn

- Là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 10 tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán.

- Công ty hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký niêm yết phải có lãi.

- Có hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu hợp lệ theo quy định.

- Các trái phiếu của một đợt phát hành có cùng ngày đáo hạn.

Hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu 

Căn cứ theo Khoản 2, Điều 118 Nghị định 155, để đăng ký niêm yết trái phiếu doanh nghiệp, nhà phát hành cần chuẩn bị hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau: 

  • Giấy đề nghị đăng ký niêm yết trái phiếu theo Mẫu số 28 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155.
  • Sổ đăng ký người sở hữu trái phiếu của tổ chức đăng ký niêm yết được lập trong thời hạn 01 tháng trước thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết;
  • Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức đăng ký niêm yết đối với nhà đầu tư, bao gồm các điều kiện thanh toán, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu, điều kiện chuyển đổi (trường hợp niêm yết trái phiếu chuyển đổi) và các điều kiện khác;
  • Hợp đồng tư vấn niêm yết trái phiếu giữa tổ chức phát hành và công ty chứng khoán, trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán;
  • Giấy chứng nhận của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam về việc trái phiếu của tổ chức đăng ký niêm yết đã đăng ký chứng khoán tập trung.

Thủ tục đăng ký niêm yết trái phiếu 

Khoản 3 Điều 118 Nghị định 155 quy định thủ tục đăng ký niêm yết trái phiếu doanh nghiệp như sau:

  • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết đầy đủ và hợp lệ, Sở giao dịch chứng khoán có quyết định chấp thuận niêm yết;
  • Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được chấp thuận niêm yết, tổ chức đăng ký niêm yết phải đưa trái phiếu vào giao dịch.

Quy trình niêm yết trái phiếu

Trái phiếu doanh nghiệp niêm yết trải qua quy trình các bước như sau:

  • Bước 1: Tổ chức đăng ký niêm yết trái phiếu nộp hồ sơ cho Sở GDCK.
  • Bước 2: Sở GDCK tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ và gửi công văn cho doanh nghiệp yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu cần).
  • Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở GDCK cấp Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết trái phiếu và công bố thông tin trên các phương tiện công bố thông tin của Sở GDCK. Trường hợp từ chối, Sở GDCK phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Quy trình niêm yết

Niêm yết trái phiếu cần tuân thủ các quy định của pháp luật

Danh sách các trái phiếu niêm yết

Sau khi trái phiếu được niêm yết, nhà phát hành cũng như nhà đầu tư có thể xem danh sách các trái phiếu được niêm yết tùy theo từng sàn mà đơn vị phát hành đã đăng ký niêm yết, giao dịch.

Danh sách các trái phiếu niêm yết trên sàn HOSE

Bạn có thể xem danh sách các trái phiếu được niêm yết trên sàn HOSE bằng cách truy cập vào website chính thức của Sở GDCK TPHCM, sau đó chọn chuyên mục niêm yết và chọn trái phiếu.

Tại đây cung cấp thông tin các trái phiếu được niêm yết gồm: Mã trái phiếu, đơn vị phát hành, khối lượng niêm yết, mệnh giá, lãi suất, kỳ hạn, ngày niêm yết. Dưới đây là danh sách các trái phiếu niêm yết trên HOSE mà bạn có thể tham khảo:

Mã trái phiếu Đơn vị phát hành Khối lượng niêm yết Mệnh giá (VNĐ) Lãi suất (%) Kỳ hạn (năm) Ngày niêm yết
BID10406 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 3.500.620,00 100.000,00 10,45 20 08/05/2007
KBC12006 Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần 4.000.000,00 100.000,00 11   07/10/2020
MSN11906 Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan 15.000.000,00 100.000,00 10 3 10/12/2019
NPM11805 Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo 5.000.000,00 100.000,00 10 5 18/12/2018
SCR11816 Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín 4.700.000,00 100.000,00 10 3 07/06/2019
VJC11912 Công ty Cổ phần Hàng không VietJet 6.000.000,00 100.000,00 9 3 02/11/2020
VRE12007 Công ty Cổ phần Vincom Retail 20.000.000,00 100.000,00 10 5 02/10/2020

 

Bạn có thể xem thêm danh sách các trái phiếu niêm yết tại đây.

Danh sách các trái phiếu niêm yết trên sàn HNX

Danh sách trái phiếu niêm yết trên HNX được Sở GDCK Hà Nội công bố công khai trên website chính thức của Sở GDCK Hà Nội. Nhà đầu tư và nhà phát hành có thể dễ dàng tra cứu. Sau đây là danh sách trái phiếu niêm yết trên HNX mà bạn có thể tham khảo:

Mã trái phiếu Đơn vị phát hành Khối lượng niêm yết Kỳ hạn (năm) Lãi suất (%) Ngày niêm yết
BVBS14199 Ngân hàng Chính sách Xã hội 1.000.000 15 8,1 24/12/2014
BVDB12078 Ngân hàng Phát triển Việt Nam 5.000.000 10 9,6 04/10/2012
HCMB17436 Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM 12.500.000 20 6,5 19/12/2017
HPGB17438 Ủy ban Nhân dân TP. Hải Phòng 1.744.100 5 6 11/12/2017
TB1328154 Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính 42.120.000 15 8,9 30/06/2013

 

Bạn có thể cập nhật danh sách chi tiết các trái phiếu niêm yết trên HNX tại đây.

Như vậy đối với việc niêm yết trái phiếu sẽ có các quy định cụ thể mà nhà phát hành cần tuân thủ. Hy vọng với bài viết trên đây, bạn đã hiểu về trái phiếu niêm yết cũng như các thông tin liên quan đến niêm yết, hồ sơ và quy trình niêm yết.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

(0 lượt)

(0 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *