avatart

khach

icon

Trái phiếu HNX và các quy định khi giao dịch mà nhà đầu tư nên biết

Chứng khoán

- 15/09/2021

0

Chứng khoán

15/09/2021

0

HNX là một trong 2 Sở Giao dịch chứng khoán lớn tại Việt Nam. Tại HNX niêm yết giao dịch cả trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp.

Mục lục [Ẩn]

Trái phiếu HNX là gì?

Trái phiếu HNX chính là các trái phiếu được niêm yết trên sàn HNX - Sàn giao dịch chứng khoán, trái phiếu do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội quản lý.

Trái phiếu được niêm yết và giao dịch trên HNX bao gồm cả trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp. Các giao dịch của hai loại trái phiếu này sẽ chịu sự quản lý, tuân thủ quy định giao dịch của Sở GDCK Hà Nội.

Trái phiếu HNX là gì?

Trái phiếu HNX là trái phiếu được niêm yết và giao dịch trên sàn HNX - Sở GDCK Hà Nội

Các quy định khi giao dịch trái phiếu HNX

Khi giao dịch trái phiếu trên sàn HNX, nhà đầu tư và nhà phát hành trái phiếu cần tuân thủ các quy định về thời gian, khối lượng giao dịch, đơn vị niêm yết… Cụ thể như sau:

Đối với trái phiếu chính phủ HNX

Trái phiếu chính phủ hiện chỉ được niêm yết, giao dịch chủ yếu tại HNX. Theo đó, trái phiếu Chính phủ sau khi được đăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán sẽ được niêm yết, giao dịch chủ yếu tại Sở GDCK Hà Nội và được phát hành theo hình thức đấu thầu.

Khi giao dịch trái phiếu chính phủ trên HNX, nhà đầu tư cần tuân thủ các quy định về thời gian giao dịch, lệnh giao dịch, phương thức giao dịch… cũng như quy trình giao dịch theo quy định của sàn HNX. Bạn có thể xem chi tiết cách giao dịch trái phiếu chính phủ trên sàn HNX để nắm rõ các quy định này.

Đối với trái phiếu doanh nghiệp HNX

Từ ngày 31/01/2019 Sở GDCK Hà Nội đã ban hành Quyết định số 62/QĐ-SGDHN về việc bổ sung loại chứng khoán giao dịch tại Sở GDCK Hà Nội đối với trái phiếu doanh nghiệp. Sàn HNX sẽ chính thức được phép giao dịch các mã trái phiếu doanh nghiệp. 

Giao dịch trái phiếu doanh nghiệp trên sàn HNX cần tuân thủ các quy định như sau:

Nội dung Mô tả
Thời gian giao dịch

- Phiên sáng:

+ Khớp lệnh liên tục: 9h00 - 11h30

+ Giao dịch thỏa thuận: 9h00 - 11h30

- Phiên chiều: 

+ Khớp lệnh liên tục: 13h00 - 14h30

+ Khớp lệnh định kỳ đóng cửa: 14h30 -14h45

+ Giao dịch thỏa thuận 13h00 - 15h00

Phương thức giao dịch Khớp lệnh và thỏa thuận
Bước giá 1 đồng
Lệnh thỏa thuận Cho phép đặt khối lượng từ 1 trái phiếu trở lên
Các loại lệnh được phép đặt

Trong phiên khớp lệnh liên tục: Lệnh LO

Trong phiên khớp lệnh định kỳ: Lệnh ATC và LO (không áp dụng lệnh PLO với giao dịch trái phiếu)

Biên độ dao động Không có biên độ, không có giá trần sàn
Giá tham chiếu Bằng giá đóng cửa của phiên trước
Thời gian thanh toán T+1

Phí giao dịch trái phiếu HNX

HNX đưa ra mức phí giao dịch khác nhau tùy thuộc vào từng đối tượng nhà đầu tư. Cụ thể như sau: 

Phí giao dịch đối với nhà đầu tư thành viên:

Phí giao dịch Mức thu
Giao dịch Outright 0,0054%/giá trị giao dịch
Giao dịch repo đến 2 ngày 0,0045%/giá trị giao dịch
Giao dịch Repo từ 3 đến 14 ngày 0,0036% giá trị giao dịch
Giao dịch Repo trên 14 ngày 0,0054%/giá trị giao dịch
Giao dịch SBB 0,0054%/giá trị giao dịch
Giao dịch SBL đến 2 ngày 0,0045%/giá trị giao dịch
Giao dịch SBL từ 3 đến 14 ngày 0,0036% giá trị giao dịch
Giao dịch SBL trên 14 ngày 0,0054%/giá trị giao dịch

Phí giao dịch đối với nhà đầu tư không phải là thành viên: Do công ty chứng khoán quy định nhưng mức thu không quá 0,15% giá trị giao dịch

Cập nhật thông tin trái phiếu giao dịch trên sàn HNX

Trái phiếu niêm yết, giao dịch trên HNX được Sở GDCK Hà Nội công bố công khai trên website chính thức của HNX. Nhà đầu tư và nhà phát hành có thể dễ dàng tra cứu các thông tin liên quan đến trái phiếu. 

Tổ chức phát hành

Theo danh sách công bố công khai của Sở GDCK Hà Nội, hiện có 10 tổ chức phát hành trái phiếu đang niêm yết, giao dịch trái phiếu trên sàn HNX. Cụ thể như sau:

STT Mã tổ chức phát hành Tên tổ chức phát hành Loại hình tổ chức phát hành
1 BRVT UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Chính quyền địa phương
2 DNGTP Ủy ban Nhân dân Thành Phố Đà Nẵng Chính quyền địa phương
3 HIFU Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM Chính phủ
4 HPGTP Ủy ban Nhân dân TP. Hải Phòng Chính quyền địa phương
5 KBHN Kho bạc Hà Nội Chính phủ
6 KBNN Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính Chính phủ
7 NHPT Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chính phủ
8 QNGTP Ủy ban Nhân dân Tỉnh Quảng Ninh Chính quyền địa phương
9 VBS Ngân hàng Chính sách Xã hội Chính quyền địa phương
10 VEC Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam Công ty

Khối lượng giao dịch trong ngày

Mỗi ngày giao dịch trái phiếu HNX đều công bố thông tin dữ liệu về khối lượng giao dịch đối với các loại giao dịch khác nhau. Các thông tin được cập nhật sẽ bao gồm kỳ hạn, giá yết, lợi suất trái phiếu, khối lượng giao dịch, giá trị giao dịch, ngày thanh toán... 

Theo ghi nhận ngày 13/9/2021, khối lượng giao dịch trái phiếu trên sàn HNX đối với các loại giao dịch cụ thể như sau:

Đối với giao dịch Outright trái phiếu:

Giao dịch outright trái phiếu

Đối với giao dịch mua bán lại:

Giao dịch mua bán lại

Bạn có thể cập nhật đầy đủ thông tin về khối lượng giao dịch trái phiếu trong ngày trên HNX tại đây.

Thống kê giao dịch trái phiếu HNX

Mỗi ngày, mỗi tháng và mỗi năm, Sở GDCK Hà Nội đều có các báo cáo thống kê giao dịch trái phiếu đối với từng loại giao dịch để nhà đầu tư cũng như tổ chức phát hành trái phiếu nắm rõ. Các thông tin này đều được cập nhật chi tiết, minh bạch và công khai trên website của HNX.

Dưới đây TheBank sẽ điểm qua một số thống kê cơ bản về giao dịch trái phiếu trên sàn HNX năm 2020, các bạn có thể tham khảo:

Thống kê giao dịch Năm 2020
Giao dịch Outright

Theo mã TP

- Khối lượng giao dịch: 14.900.779.593

- Giá trị giao dịch: 1.680.033.865.870.008

Theo kỳ hạn còn lại

- Khối lượng giao dịch: 14.900.779.593

- Giá trị giao dịch: 1.680.033.865.870.008

Theo nhà đầu tư

- Nhà đầu tư trong nước:

+ KL mua: 14.414.862.495

+ GT mua: 1.625.253.107.139.416

+ KL bán: 14.485.806.723

+ GT bán: 1.630.722.989.503.300

- Nhà đầu tư nước ngoài:

+ KL mua: 487.417.098

+ GT mua: 54.928.725.230.592

+ KL bán: 416.472.870

+ GT bán: 49.458.842.866.708

Giao dịch Repos Theo KHMBL

- Khối lượng GD: 8.288.622.911

- GTGD lần 1: 909.195.450.554.129

Theo nhà đầu tư

- Nhà đầu tư trong nước:

+ KL mua: 8.288.082.911

+ GT mua: 909.098.517.854.129

+ KL bán: 8.278.826.911

+ GT bán: 907.675.405.582.129

- Nhà đầu tư nước ngoài:

+ KL mua: 540.000

+ GT mua: 96.932.700.000

+ KL bán: 9.796.000

+ GT bán: 1.520.044.972.000

Giao dịch bán và mua lại Theo kỳ hạn 0
Theo nhà đầu tư 0
Giao dịch vay trái phiếu Theo kỳ hạn 0
Theo nhà đầu tư 0
Quy mô giao dịch  

- Giao dịch Outright

+ GTGD (đồng): 1.680.181.832.370.008

+ Tỷ trọng (%): 100

- Giao dịch mua bán lại:

+ GTGD MBL (đồng): 909.195.450.554.129

+ Tỷ trọng (%): 100

Bạn có thể cập nhật đầy đủ thống kê giao dịch trái phiếu theo ngày, tháng, năm trên sàn HNX tại đây để nắm rõ khi nghiên cứu sàn giao dịch trái phiếu HNX.

Đường cong lợi suất

Đường cong lợi suất là một trong các thông tin quan trọng mà nhà đầu tư cần đặc biệt chú ý. Trên sàn HNX, dữ liệu về đường cong lợi suất trái phiếu được cập nhật theo ngày, bạn có thể tìm hiểu để nắm vững các dữ liệu thông tin về thị trường, đường Yield Curve và đường ParYield. Bạn có thể xem qua đường cong lợi suất trái phiếu HNX ngày 13/9/2021 qua biểu đồ dưới đây:

Đường cong lợi suất

(Ảnh chụp từ website chính thức của HNX - dữ liệu ngày 13/9/2021)

Danh sách các trái phiếu niêm yết trên HNX

Danh sách các trái phiếu niêm yết trên HNX được Sở GDCK Hà Nội công bố công khai trên website chính thức của Sở GDCK Hà Nội. Nhà đầu tư và nhà phát hành có thể dễ dàng tra cứu. Dưới đây là danh sách một số trái phiếu niêm yết trên HNX mà bạn có thể tham khảo:

Mã trái phiếu Đơn vị phát hành Khối lượng niêm yết Kỳ hạn (năm) Lãi suất (%) Ngày niêm yết
BVBS14199 Ngân hàng Chính sách Xã hội 1.000.000 15 8,1 24/12/2014
BVDB12078 Ngân hàng Phát triển Việt Nam 5.000.000 10 9,6 04/10/2012
HCMB17436 Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM 12.500.000 20 6,5 19/12/2017
HPGB17438 Ủy ban Nhân dân TP. Hải Phòng 1.744.100 5 6 11/12/2017
TB1328154 Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính 42.120.000 15 8,9 30/06/2013

Để cập nhật danh sách chi tiết các trái phiếu niêm yết trên HNX, bạn xem tại đây.

Mỗi năm Sở GDCK Hà Nội đều thống kê quy mô niêm yết trái phiếu trên HNX. Nhà đầu tư cũng như tổ chức phát hành đều có thể cập nhật chi tiết thông số này trên trang web chính thức của Sở GDCK Hà Nội. Dưới đây là bảng thống kê niêm yết trái phiếu năm 2020 và 2021 mà bạn có thể tham khảo:

Năm Loại tiền tệ Tổng KL đã niêm yết KL niêm yết mới KL niêm yết bổ sung KL hủy niêm yết
2020 VND 13.574.102.860 1.141.210.000 2.397.580.798 1.486.315.417
2021 VND 14.181.669.860 596.930.000 1.698.170.000 1.687.533.000

Trên đây là các thông tin chi tiết liên quan đến trái phiếu niêm yết trên sàn HNX. Hy vọng với những thông tin này, bạn đã nắm rõ về trái phiếu HNX cũng như các thông tin về quy định, cập nhật các con số về quy mô niêm yết, giao dịch trái phiếu. Từ đó có cái nhìn tổng quan hơn về trái phiếu trên sàn HNX.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

(0 lượt)

(0 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *