avatart

khach

icon

Quy trình đấu giá đất xen kẹt theo quy định hiện nay

Đầu tư

- 21/10/2021

0

Đầu tư

21/10/2021

0

Nắm được quy trình đấu giá đất xen kẹt sx giúp bạn có sự chuẩn bị tốt nhất trong quá trình thực hiện.

Mục lục [Ẩn]

Đấu giá đất xen kẹt là gì?

Đấu giá đất là những mảnh đất xen kẹt được Ủy ban nhân dân (UBND) cấp có thẩm quyền (thường từ cấp huyện trở lên) tổ chức bán đấu giá để có vốn thực hiện các dự án xây dựng, cải tạo địa phương. Buổi đấu giá sẽ được công khai, mọi người sẽ lần lượt đưa ra mức giá để mua mảnh đất xen kẹt. Giá bán sẽ tăng dần, người đưa ra mức giá cao nhất sẽ được quyền nhận chuyển nhượng lô đất được đấu giá.

Căn cứ Khoản 11, Điều 1, Nghị định 148/2020/NÐ-CP quy định như sau: “Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi giao đất, cho thuê đất là giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo quy định tại Điều 114 của Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết thi hành”.

Đấu giá đất xen kẹt là gì?

Đấu giá đất xen kẹt là gì?

Trường hợp phải đấu giá đất xen kẹt

Khoản 11, Điều 1, Nghị định 148/2020/NÐ-CP cũng quy định nguyên tắc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp (còn được gọi là đất xen kẹt) do Nhà nước quản lý, trong đó có quy định như sau:

“Giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp có từ hai người sử dụng đất liền kề trở lên có nhu cầu sử dụng thửa đất nhỏ hẹp; giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với các trường hợp chỉ có một người có nhu cầu sử dụng đất”.

Như vậy, việc đấu giá đất xen kẹt được thực hiện khi 2 người sử dụng đất liền kề trở lên có nhu cầu sử dụng mảnh đất xen kẹt đó.

Quy trình đấu giá đất xen kẹt

Căn cứ Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP thì quy trình đấu giá đất xen kẹt được thực hiện như sau:

Bước 1: Các đơn vị đang được giao quản lý quỹ đất lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất trình UBND cùng cấp phê duyệt.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt, bao gồm các giấy tờ sau:

- Tờ trình và dự thảo quyết định đấu giá quyền sử dụng đất.

- Giấy tờ liên quan đến hiện trạng quản lý, sử dụng thửa đất đấu giá và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với thửa đất đấu giá (nếu có) của cơ quan có thẩm quyền.

- Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng chi tiết liên quan đến thửa đất đấu giá đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đấu giá trong trường hợp chưa có bản đồ địa chính.

- Tên, địa chỉ của đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng thửa đất.

Quy trình đấu giá đất xen kẹt

Quy trình đấu giá đất xen kẹt

Bước 3: Căn cứ hồ sơ đất xen kẹt đấu giá, UBND cấp có thẩm quyền quyết định đấu giá quyền sử dụng đất.

Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc xác định giá khởi điểm của thửa đất đấu giá và trình UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt. Hồ sơ cần chuẩn bị:

- Tờ trình về phương án giá khởi điểm của thửa đất được đấu giá, giá hạ tầng kỹ thuật, tài sản trên đất (nếu có).

- Dự thảo phương án giá khởi điểm.

- Báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá khởi điểm.

- Văn bản thẩm định phương án giá khởi điểm.

Căn cứ vào bộ hồ sơ trên, UBND cấp tỉnh thực hiện phê duyệt giá khởi điểm của thửa đất đấu giá. Đây là căn cứ để thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt.

Bước 5: Lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất.

Bước 6: Đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất đúng với trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

Bước 7: Trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận bàn giao hồ sơ và Biên bản kết quả thực hiện cuộc bán đấu giá, đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá phải lập hồ sơ gửi cơ quan tài nguyên và môi trường để trình UBND dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Bước 8: Cơ quan thuế gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất bằng văn bản cho người đã trúng đấu giá trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của UBND cấp có thẩm quyền.

Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất vào Kho bạc nhà nước sau đó chuyển chứng từ đã nộp tiền cho cơ quan tài nguyên và môi trường để làm thủ tục ký hợp đồng thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Xem ngay: Thủ tục, mức phí cấp sổ đỏ cho đất xen kẹt để chủ động chuẩn bị hồ sơ và tài chính.

Bước 9: Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt sẽ được cấp Giấy chứng nhận sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính của mình.

Như vậy, quy trình đấu giá đất xen kẹt được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP. Sau khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất bạn hãy nhanh chóng nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.


Đóng góp bài viết của các bạn bằng cách gửi bài viết Tại đây


Theo thị trường tài chính Việt Nam

Đánh giá bài viết:

5 (1 lượt)

5 (1 lượt)

Bài viết có hữu ích không?


Tư vấn miễn phí

Bạn chưa đồng ý với chúng tôi


Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

SO SÁNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *

Tỉnh/Thành phố *